akt

Bogusław Deptuła

Musée d'Orsay: męski akt w sztuce

Musée d'Orsay: męski akt w sztuce

Takiej wystawy jeszcze nie było. Męski akt w sztuce ostatnich 200 lat w dziełach największych mistrzów przyciąga do paryskiego Muzeum d'Orsay tłumy. Choć od dawna nie jest w naszej kulturze tabu, nigdy nie był aż takim przedmiotem pożądania.

Niszczenie zieleni osiedlowej

Grupa lokatorów z naszego bloku kupiła i zasadziła rośliny. Wspólnie o nie dbaliśmy. Teraz ta zieleń jest celowo niszczona i wykradana przez osobę, która... sprząta teren. Skargi kierowane do administracji osiedla nie pomagają. Proszę więc o wskazanie przepisów prawnych, dzięki którym moglibyśmy skutecznie zapobiec dalszym aktom wandalizmu i określić, kto za nie odpowiada. Pyta: Czytelniczka Jadwiga

W pracowni: Monika Osiecka

Monika Osiecka rzeźbi głównie kobiece akty, stopy, ale też abstrakcyjne formy. Pracuje właśnie nad wielkim pomnikiem pokoju w Normandii. Jest też fotografką i pisarką. Wydała ?Fragmenty lustra? - dziennik zilustrowany rzeźbami.

Trendy: przedmioty znane z filmów

Trendy: przedmioty znane z filmów

Przepych i pałace. Pałace i przepych. Kto lubi minimalizm, niech raczej nie ogląda filmu Sofii Coppoli. Nie wydaje nam się również, aby wśród naszych czytelników wielu było miłośnikami stylu rokoko, który w czasach Marii Antoniny królował w Wersalu. A jednak prezentujemy mebel inspirowany stylem XVI

Uzależniony od porcelany - Andrzej Kareński-Tschurl

Uzależniony od porcelany - Andrzej Kareński-Tschurl

prawda, ze świecą szukać wnętrz z takimi skarbami! Jak to się stało, że zaczął Pan kolekcjonować filiżanki? AKT: To było jakieś trzy lata temu. W prezencie na urodziny dostałem od mojej żony Ani filiżankę Rosenthala o rzadko spotykanej dekoracji pâte-sur-pâte, co w dużym

Dom w spadku

Dom w spadku

Od marca 2009 roku istnieją dwie drogi, dzięki którym spadkobiercy poświadczają swoje prawa: sądowa i notarialna. Obecnie spadkobiercy zamiast składać w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, mogą udać się do notariusza i uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego albo testamentowego

Procedury zakupu działki

Procedury zakupu działki

Podstawowy wymóg prawny obowiązujący przy nabywaniu dowolnej nieruchomości, w tym także działki - zarówno jako przedmiotu własności, jak i użytkowania wieczystego, to zawarcie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowy nabycia nieruchomości zawarte w innej formie są z mocy prawa

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

towarzyszyć przejęciu lub nabyciu takiego terenu. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy o jej dzierżawę, więc nie jest równoznaczne z aktem kupna-sprzedaży. O fakcie nabycia lub przejęcia działki należy poinformować administratora kompleksu ogródków. Przeniesienie prawa do

Śmietnik u sąsiada

Śmietnik u sąsiada

Przepisy dotyczące obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie sposobu gromadzenia i przekazywania uprawnionemu odbiorcy odpadów zawarte są w trzech aktach prawnych: ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

.Kupno mieszkania. Prawo własności i inne dokumenty Poproś sprzedającego o dokument, który potwierdzi, że jest właścicielem mieszkania i ma prawo decydować o sprzedaży. Tym dokumentem może być notarialna umowa sprzedaży, umowa z deweloperem i akt ustanowienia własności lokalu, notarialna umowa darowizny

Ubezpieczenia ryzyk w budownictwie

Ubezpieczenia ryzyk w budownictwie

, lawin, wichur, zapadania się lub osuwania gruntu, osuwania się skał, włamań, kradzieży, złego wykonawstwa, aktów wandalizmu oraz błędów ludzkich. Z kolei, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują wyłącznie odpowiedzialność deliktową, czyli powstałą na skutek czynu niedozwolonego. Nie dotyczy to

Granice działki

Granice działki

postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. Z powyższych czynności geodeta sporządza protokół graniczny, który będzie podstawą do sporządzenia decyzji rozgraniczeniowej, lub akt ugody (ma moc decyzji). Na podstawie decyzji rozgraniczeniowej urząd gminy wydaje decyzję o

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

urzędzie gminy wniosek o zaopiniowanie wstępnego planu podziału. Plan sporządza geodeta. Do planu dołącza się dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny) oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Wójt, burmistrz lub prezydent opiniuje wstępny projekt podziału i

Ochrona miejsc lęgowych ptaków

Ochrona miejsc lęgowych ptaków

Towarzystwa Ochrony Ptaków). Jak potwierdzić obecność ptaków w budynku? Na rok przed remontem należy wezwać przyrodnika, który przeprowadzi inwentaryzację. Jeśli wykryje miejsce stałego bytowania zwierząt, wówczas w zgodzie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz w porozumieniu z inwestorem przyrodnik dostosuje

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

lub zaliczki drugiej stronie). U notariusza czy w agencji?  Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być zawarta w dowolnej formie, zatem akt notarialny nie jest wymagany. I często kupujący decydują się na ten właśnie sposób, czyli robią to w zwykłej formie pisemnej, bo ta - w

Postaw na rzeźbę - dzieła znanych artystów

Postaw na rzeźbę - dzieła znanych artystów

karnawału weneckiego. Oczarowany atmosferą miasta w tym okresie, postanowił utrwalić ten klimat w znakomitym włoskim marmurze - carrarze, materiale, który można zobaczyć w najbardziej prestiżowych miejscach Wenecji. Jan Stępkowski, Akt kobiecy, marmur, wys. 152 cm, 26 000 zł, Dom Aukcyjny Rempex

Akcja "Ratujemy mozaiki"

. Dlatego troska o ochronę zabytków powinna być obowiązkiem każdego z nas, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się dobrodziejstwami kultury. Czynników, które zagrażają zabytkom jest wiele, począwszy od kradzieży i aktów wandalizmu, po uszkodzenia spowodowane upływem czasu, zaniedbaniami i źle prowadzonymi

Płyty ażurowe. Nawierzchnia ekologiczna przepuszczająca wodę

Płyty ażurowe. Nawierzchnia ekologiczna przepuszczająca wodę

biologicznie czynna” definiuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli jeden z podstawowych aktów prawnych będących w Polsce podstawą do projektowania. Według tego rozporządzenia jest to „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w

Joanna Sarapata for Empik - druga odsłona artystycznej kolekcji [CENY]

Joanna Sarapata for Empik - druga odsłona artystycznej kolekcji [CENY]

" ilustrowany najpiękniejszymi aktami kobiecymi autorstwa malarki.   ZOBACZCIE ZDJĘCIA»

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

następuje jednorazowo, po przeniesieniu na niego prawa własności określonej nieruchomości. Oznacza to, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego. Natomiast z otwartego mieszkaniowego rachunku

Media w domu: prąd

Media w domu: prąd

właściciela obiektu, charakter inwestycji (na przykład dom jednorodzinny) oraz moc przyłączeniową (przewidywaną maksymalną wielkość mocy pobieraną z sieci). Pracownicy biur obsługi klienta pomagają określić tę wielkość. Do wniosku należy dołączyć: tytuł prawny do nieruchomości (na przykład akt notarialny

Naprawdę wieczysta?

Określenie "księga wieczysta" nie jest przypadkowe - oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych, w przeciwieństwie do innych akt sądowych, nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można poznać historię nieruchomości, np. kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem lub jakich innych

Obraz we wnętrzu: Paweł Matyszewski

Obraz we wnętrzu: Paweł Matyszewski

stworzony z własnych, skrzętnie zebranych włosów artysty. Z tego wyłania się niezwykle cielesny ludzki akt. Nieczęsty to materiał w twórczości artystycznej. Tym ciekawszy efekt. A do tego jest Matyszewski człowiekiem o licznych i różnorodnych twórczych zainteresowaniach: ogrody, tkaniny, instalacje. Część z

Zaskroniec zwyczajny. Nie bójcie się zaskrońca

osobników zakończony rogowym stożkiem. U nasady ogona samców ukrywają się aż dwa narządy kopulacyjne pokryte haczykowatymi wyrostkami. Ten drugi to "żelazna rezerwa" na wypadek utraty męskości - a to wcale nierzadkie. Podczas aktu płciowego najeżony penis na tyle mocno wczepia się w kloakę samicy

Zameldowanie

złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od zameldowania się pod nowym adresem. Co będzie potrzebne 1) zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób zameldowanych wcześniej na terenie innej gminy), 2) dowód (oryginał do wglądu lub ksero) własności domu i działki (akt

Zmiana dowodów osobistych

wniesionej do kasy lub na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy. Jeśli w nowym dowodzie mają się znaleźć jakiekolwiek nowe dane oprócz adresowych (na przykład w starym nie było wpisu o zmianie nazwiska w związku ze zmianą stanu cywilnego), trzeba też będzie dołączyć: 4) odpis skrócony aktu małżeństwa z

A co powiecie na mały dom letniskowy nad jeziorem, w stylu skandynawskim?

traktując jak drugi dom. W końcu zapadła decyzja o kupnie ziemi. W 1994 roku spisano akty notarialne. Budowa zespołu dwóch domków, który odwiedzamy, zaczęła się zaś dopiero wiosną 2012 roku i trwała od marca do września. ZAJRZYJ DO GALERII ZDJĘĆ TEGO DOMU Projekt domu letniskowego Inspiracją dla architektki

Sprzedaż mieszkania z długiem na hipotece

nabywcy, i wysokość kwoty, która ma zostać przelana, a także oświadczenie, że po otrzymaniu środków bank zgodzi się na wykreślenie hipoteki. Po uzgodnieniu przez sprzedającego i kupującego ceny w akcie notarialnym kupujący zobowiązuje się do przekazania sprzedawcy kwoty zmniejszonej o wartość

Zaliczka bez umowy

Tylko bezpośrednia umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli w umowie przedwstępnej precyzyjnie zostaną określone warunki sprzedaży, m.in. przedmiot sprzedaży, termin i kwota, to prawa obu stron zawierających umowę są uregulowane

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

najmu mieszkania zawartą na czas nieokreślony, decyzję o przydziale lokalu, kserokopię dowodu osobistego i skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu, jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci albo konkubent lub konkubina zmarłego najemcy. 2. Po sprawdzeniu dokumentów, stanu zadłużenia mieszkania i

Miesięcznik Kwietnik 08/2009

balkonowych Do lasu jeden krok Drzewa i krzewy odpowiednie do uprawy w pojemnikach Wariacje na barierce Praktyczne wyposażenie balkonu W ogrodzie W drugim akcie lata Późno kwitnące gatunki jednoroczne Witajcie motyle! Jak zwabić do ogrodu kolorowe owady Jesienny jadłospis Zmieniamy nawożenie roślin 7

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

; Prawo budowlane oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz prowadzić do zmian w kilku innych aktach. W przeciwnym przypadku mogłaby być bardzo obszerną nakładką porządkującą wymienione wyżej akty prawne. Czytaj też: Nowe prawo budowlane. Dobre zmiany dla inwestorów Co

Jeff Koons i Dom Pérignon - szampan w artystycznym wydaniu

, w obu przypadkach zauważyć można symbiotyczną relację z aktem twórczym, opartą na poszanowaniu wspaniałej tradycji i ciągłej innowacji. fot. mat. prasowe Balloon Venus for Dom Pérignon to kopia monumentalnej rzeźby stworzonej przez Jeffa Koonsa, będąca hołdem  wobec potęgi kreatywnej

Pasje: świat spod igły

dziewczynki okropnie rozrabiały; nie chciały się niczym bawić, bo wszystkie zabawki już im się znudziły. W akcie desperacji i pod wpływem impulsu uszyłam lalkę ze starej koszulki wypchanej rajstopami. Nazwałam ją Pan Ciastek. Myślę, że była to najbardziej awangardowa i hipsterska zabawka, jaką wymyśliłam

Rozbiórka domu: materiały niebezpieczne

regulowane w następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

wprowadza się zmiany w ewidencji wynikające z: - prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych; - opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych

Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

Jestem właścicielem działki rolnej z warunkami zabudowy. Działka położona jest w odległości 300 m od drogi z mediami. Dojazd do działki jest przez sąsiednią działkę na zasadach służebności (zapisane jest to w akcie notarialnym). Planując budowę domu, wystąpiłem z wnioskiem o wydanie warunków

Zakup działki pod budowę domu

, jakie są wymagania dla danego terenu dotyczące ochrony środowiska lub ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, jakie są zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane Zakup działki budowlanej Zakup działki budowlanej, podobnie jak każdej nieruchomości, wymaga sporządzenia aktu notarialnego, co

Garaż w domu czy koło domu?

": zabudowa wkracza głęboko w działkę (podjazd 7 m + garaż 6 m + przedsionek 2 m + dom około 12 m = 27 m) Garaż w głębi ogrodu (rysunek) Takie rozwiązanie można określić jako akt desperacji, ze względu na wiele wad, jakimi się charakteryzuje. Najważniejsze z nich to: przeznaczenie znacznej części

Wystawy, jakie rozpoczynają się w maju

Monika Osiecka jest jedną z najciekawszych polskich rzeźbiarek. Urodzona w Mediolanie, nie kryje zachwytu nad kulturą Włoch, dlatego często sięga po tak klasyczne materiały, jak brąz czy alabaster, i tematy, jak akt. Najnowsza wystawa artystki związana jest z jubileuszem 20-lecia jej twórczości

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

-dniowy zaczyna biec od daty podpisania aktu notarialnego, a przy budowie domu jedno- rodzinnego - od dnia formalnego jej zakończenia, czyli 21 dni po zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego i braku reakcji z jego strony. Termin ten jest nieprzekraczalny, co

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

cywilnego. Urzędnik przy świadkach spisuje ostatnią wolę i odczytuje testament. Potem spadkodawca musi podpisać się pod dokumentem, a po nim składają podpisy urzędnik i świadkowie. Nie może oczywiście zabraknąć daty sporządzenia testamentu. NOTARIALNY. Jest spisywany przez notariusza i ma formę aktu

Nieruchomość kupię

dokumentu. Jeżeli zdecydujemy się na zakup domu, wszystkie informacje zawarte w księdze wieczystej zostaną też sprawdzone przez notariusza sporządzającego akt notarialny. Uwaga! Zgodnie z prawem umowa kupna i sprzedaży domu lub działki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Księga wieczysta Dla

Kary za przewóz egzotycznych roślin i nasion. Konwencja CITES

przewożony z Meksyku, ale także np. drewniana figurka lub maść zawierające składnik pozyskany z organizmów chronionych. Z kolei przez handel konwencja rozumie akt przewozu okazu przez granicę, co w praktyce oznacza, że egzekwowaniem prawa CITES zajmują się służby celne. ROŚLINY OBJĘTE CITES Spośród roślin na

Niższa cena, mniejszy podatek?

Cena sprzedaży nieruchomości podana w akcie notarialnym powinna być realną ceną obwiązującą na danym terenie. Jeśli bowiem będzie znacząco odbiegać od ceny rynkowej, organ podatkowy może wszcząć postępowanie, zmierzające do ustalenia rzeczywistej wartości. W tym celu wezwie sprzedającego do podania

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

gruntową (lub działkę gruntu), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Aktem prawa miejscowego jest miejscowy plan

Podział nieruchomości

drogi dojazdowe do nieruchomości), warto zatem zwrócić się w tym celu do geodety. Tak przygotowany projekt składamy w miejscowym urzędzie gminy. Do wniosku dołączamy: - dokumenty potwierdzające tytuł własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości); - aktualny wypis z

Motyle dzienne i nocne. Co jedzą motyle?

ubarwione jaskrawiej od samców. W trzeciej grupie gatunków (zorzynek rzeżuchowiec, cytrynek, mieniak strużnik, modraszki) samce zdecydowanie górują nad samicami intensywnością ubarwienia. Co ciekawe, u motyli kopulacja jest czynnością służącą nie tylko przekazywaniu plemników, ale także aktem

Kupno domu z drogą

W kwietniu kupiłam dom z działką od Lasów Państwowych. U notariusza w czasie podpisywania aktu dowiedziałam się, że będę musiała płacić za służebność drogową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr XXX/A (droga) do drogi publicznej - co nie jest jeszcze najgorsze, bo to około

Opłata planistyczna

wartości sprzedawanej działki, jest zatem z góry skazana na niepowodzenie. Gmina będzie bowiem naliczała opłatę planistyczną, biorąc pod uwagę wartość rynkową gruntu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a nie tę, która wynika z aktu notarialnego. Informacje o sprzedaży konkretnej nieruchomości gmina

Ranking paliw - część 8: energia odnawialna

. Problemem jednak jest brak aktów wykonawczych do uchwalonej ustawy. Z tego powodu wdrożenie nowych przepisów zapewne ulegnie opóźnieniu. Zapisz się na NEWSLETTER . Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail. Zobacz PRZYKŁAD

Podłączenie prądu

prosty proces - wymaga zaledwie sześciu kroków. Pierwszy to złożenie wniosku, do którego dołącza się tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), mapkę (nie musi być to mapka geodezyjna do celów projektowych, wystarczy szkic sytuacyjny). Formularze można pobrać ze stron

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz - w

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

podstawę oznaczenia nieruchomości, czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów) - muszą one być aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych; - stwierdzające własność (akt notarialny nabycia własności

Rodzinne zdjęcia, ważne dokumenty. Jak o nie dbać, by nie wyblakły?

będzie można je odczytać. Na razie najlepszym pomysłem wydają się dodatkowe lub zewnętrzne dyski. Ale w przypadku cyfrowego archiwum trzeba stale być na bieżąco z nowym technologiami. Dla tych, co chcą wiedzieć więcej Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7) organizuje otwarte spotkania pt

Piękny dom wśród lasów

symbol prześladuje Marinę Abramović od dzieciństwa. Urodziła się w Jugosławii, w rok po proklamacji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki. - Gwiazda jest na moim akcie urodzenia, była też na moich wszystkich szkolnych książkach - wspomina. Element flagi państwowej stał się dla niej niczym osobiste

Stare prawo budowlane

Aktem prawnym regulującym proces budowy w latach 80. Była ustawa z dnia 24 października 1974 roku prawo budowlane (dz. U. Nr 38 poz. 229 z 1974 r. ze zmianami). Na jej podstawie wydano rozporządzenie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia 3 lipca 1980 roku w

O czym wie księga wieczysta?

sądach rejonowych, właściwych dla miejsca położenia danej nieruchomości. Każda księga przyporządkowana jest określonej nieruchomości, nie zaś osobie jej właściciela. Wszystkie księgi mają taką samą strukturę: każda składa się z czterech działów. Przeglądanie akt ksiąg jest bezpłatne. Księgi są jawne

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Dziedziczenie po najemcy

wystąpić o przeniesienie prawa do lokalu na siebie. JAK TO ZROBIĆ? PRZYKŁAD: Jeżeli wdowa po głównym najemcy nie jest członkiem spółdzielni, musi w ciągu roku złożyć deklarację członkowską, dołączając do niej akt zgonu i dokumenty potwierdzające zawarcie małżeństwa. Jeśli nie zrobi tego w tym czasie

Sprzedaż domu a jego dokumentacja techniczna

dotychczasowego właściciela będzie zobowiązanie do przekazania wskazanej dokumentacji przy podpisaniu aktu notarialnego - z zastrzeżeniem, iż bez wypełnienia tego warunku kupujący nie przystąpi do umowy. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej

Nowy numer miesięcznika "Dom & Wnętrze"

stylizacja Hilary Robertson tekst Morag Bruce, Agnieszka Rezler Kto bywa w teatrze, wie że strzelba wisząca na ścianie musi wystrzelić w?trzecim akcie. My pokusiliśmy się, by sprawdzić jak?design łączy się z kinem. A przy okazji radzimy, uważajcie na?pewien złoty pistolet! tekst Anna Grużewska ?Przez

Polski azbest w liczbach

Ambitny program. 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę ustanawiającą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", zmodyfikowaną 15 marca 2010 r. Stanowi ona podstawę ambitnego programu, opartego również na wielu aktach prawnych. Wśród nich jedne z najważniejszych to

Najciekawsze publiczne toalety na świecie

toaletę dla miasta Vittoria - stolicy brazylijskiego stanu Espirito Santo. Co ciekawe projekt Giestasa obejmuje tylko część przeznaczoną dla mężczyzn. Znajdują się tu czarne sanitariaty, fioletowe ściany, futurystyczne lustra i... kobiece akty na ścianach. Łazienki w jednym z parków w Osace przypominają

Nowy numer "DOM&WNĘTRZE" już w kioskach!

Takiej wystawy jeszcze nie było. Męski akt w sztuce ostatnich 200 lat w dziełach największych mistrzów przyciąga do paryskiego Muzeum d?Orsay tłumy. Choć od?dawna?nie jest w naszej kulturze tabu, nigdy nie był aż takim przedmiotem pożądania. tekst Bogusław Deptuła W modzie mała czarna ma ostatnio silną

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

i ostrożności. Umowa przedwstępna bezpieczniejsza z notariuszem Pierwszym krokiem do zakupu mieszkania jest podpisanie umowy przedwstępnej. Najczęściej jest to zwykła pisemna umowa cywilno-prawna. Warto jednak, z kilku powodów, zawrzeć ją w formie aktu notarialnego: > Przede wszystkim gwarantuje

Wnętrza: mieszkanie inspirowane malarstwem

, które stylem przypomina kubizm, buzuje życiem, energią i kolorem, zupełnie jak karnawał w Rio! Autorem jest tajemniczy brazylijski malarz Bertolozzi, którego prace odkryłam podczas podróży i od razu kupiłam kilka - podkreśla Anna. "Akt" Bertolozziego zajmuje honorowe miejsce w salonie, nad

Problem z odrolnieniem działki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i wszelkie działania budowlane niezgodne z jego zapisami - w tym budowa na gruncie rolnym bez prawa zabudowy - traktowane są jako samowola budowlana. Jedyną szansą na planowaną inwestycję jest zmiana planu. Zmiana planu

Problemy z prądem

możliwość wprowadzono do kodeksu cywilnego w 2008 r. Źródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia. W szczególności w umowie powinny być ustalone wysokość i

Ubezpieczenie domu: jak wybrać dobrą ofertę

niedbalstwa ubezpieczonego oraz osób, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym; - za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym; - wynikających z działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu; - których skutki wynikają z

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

niniejszej sprawie, obciąża nieruchomość jednego właściciela (służebną) na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (władnącej). Służebność gruntowa powstaje w drodze: - czynności prawnej, czyli umowy zawartej dobrowolnie pomiędzy sąsiadami w formie aktu notarialnego; umowa ta, przekazana do sądu

Uważaj na pułapki czyhające przy wynajmowaniu mieszkań

(czego nie odnotowują na piśmie), a potem ślad po nich ginie. By tego uniknąć, nie zawieraj umowy na gębę. Podczas oglądania mieszkania poproś też o dowód osobisty właściciela, akt notarialny i odpis księgi wieczystej mieszkania. To nie podejrzliwe, ale normalne czynności podczas załatwiania formalności

Projekt domu prefabrykowanego w podwarszawskim Konstancinie

internet sprawiły, że po blisko roku starań naszym bohaterom udało się najpierw wytropić adresy wszystkich udziałowców, a następnie zgromadzić ich u notariusza. Po dwóch godzinach rozmów i negocjacji Agnieszka i Piotr podpisali akt nabycia parceli. Koncepcję projektu indywidualnego trzeba było porzucić

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

lub też spisania aktu notarialnego. Zmiany te są niezwłocznie nanoszone w ewidencji gruntów. KROK 3: Przejrzenie ksiąg wieczystych Księgi wieczyste są jawne i każdy może je przeglądać w sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości - w obecności pracownika sądu. Księga składa się z czterech

Wycinka drzew: przepisy i koszty

), w której położona jest nieruchomość. Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; - tytuł prawny władania nieruchomością (na przykład akt notarialny, odpis księgi wieczystej); - nazwę

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opuszczenia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego po rozwiązaniu tej umowy. Dodatkowo najemca będzie musiał wskazać (w umowie albo oświadczeniu notarialnym) inny lokal, w którym

Zachowek

, można rzecz załatwić polubownie, bez angażowania sądu, zawierając stosowną umowę, najlepiej w formie aktu notarialnego. Można też, po wniesieniu sprawy do sądu, zawrzeć przed nim ugodę. Wydziedziczenie Całkowite pozbawienie praw do majątku, czyli wydziedziczenie, będzie możliwe tylko w wyjątkowych

Kredyty hipoteczne: najważniejsze zmiany

? Rekomendacja - nie jest aktem normatywnym o charakterze obowiązującym, tak jak np. ustawa czy rozporządzenie, jest to pewnego rodzaju zalecenie dla banków, ustanawiające zasady bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej. Zalecenia te są kierowane do wszystkich banków. Warto wiedzieć, iż brak jest prawnie

Ochrona domu przed włamaniem

zamknąć ważne dokumenty - umowy, polisy, akty notarialne i dokumenty osobiste (np. paszporty). Sejfy różnią się nie tylko gabarytami, ale też rodzajem i typem zamka. Tańsze są urządzenia zamykane na tradycyjny klucz, droższe - zabezpieczone elektronicznym zamkiem otwieranym cyfrowym kodem. W domach

Zakup działki rolnej

. Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek o odrolnienie powinien zawierać następujące dokumenty: - dokument potwierdzający własność działki (np. akt

Numer 1/2009

razem Kowalscy i Nowakowie urządzają swoje sypialnie Lustereczko, powiedz... - duże lustra, w których można się przejrzeć od stóp do głów Sztuka aranżacji w trzech aktach - potrójna metamorfoza pokoju nastolatki Delikatność lawendy - subtelne dekoracje z fioletowym kwiatkiem Wzorowy układ - podłogowe

Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, czyli spadek nie dla każdego

momencie pełnej zdolności do czynności prawnych, ale zrobił to z dostatecznym rozeznaniem - miał świadomość tego, czego wobec niego się dopuściliśmy. Wówczas akt przebaczenia jest "skuteczny". Naturalnie, kiedy zmusimy go do tego groźbą albo podstępem, będzie on nieważny. Uwaga! Kwestie te zawsze

Odbierz VAT

dokonana wpłata) czy też w kasie urzędu skarbowego, własnoręczny podpis (jeśli o zwrot występują małżonkowie, obydwoje składają podpisy). Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów: akt potwierdzający prawo do nieruchomości (np. kserokopia aktu notarialnego kupna domu, aktu darowizny

Jak dobrze kupić ładny dom

pociągnie za sobą dodatkowe nakłady. Sprawdź papiery właściciela Upewnij się, czy osoba, która sprzedaje dom, jest jego prawowitym właścicielem. Najlepiej nie polegać na akcie notarialnym (kupna-sprzedaży czy darowizny), lecz zapoznać się z informacjami zawartymi w księdze wieczystej (KW) nieruchomości

Wnętrza: dom w Puszczykowie

, delikatne tonacje miętowych błękitów i seledynowych zieleni komponują się tu z odcieniem drewna szaf garderobianych. Niemal obok łóżka stoi przywieziona z wrocławskiej kamienicy wanna na nóżkach. Nad nią cykl sepiowanych aktów kobiecych wykonanych przez Jacka Gulczyńskiego. Przyciągają spojrzenia, podobnie

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

, trzeba dodatkowo złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wniosku, który jest zwolniony z opłaty skarbowej, trzeba dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) oraz szkic terenu z drzewami i krzewami przeznaczonymi do

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz prowadzić do zmian w kilku innych aktach. W przeciwnym przypadku mogłaby być bardzo obszerną nakładką porządkującą wymienione wyżej akty prawne. Jakie zmiany wprowadzi Kodeks budowlany Co zawiera projekt Kodeksu budowlanego

Darowizna pieniężna

- przy darowiznach pieniężnych podstawą będzie umowa darowizny, - określenie sposobu przekazania środków pieniężnych (przekaz, przelew bankowy), - oświadczenie i podpis składającego zgłoszenie. O zgłoszeniu nie musimy pamiętać, jeżeli umowę darowizny pieniężnej podpisujemy w formie aktu notarialnego (nie

Spadek a formalności

akt zgonu oraz testament (jeśli spadkodawca go nie zostawił, ma miejsce dziedziczenie ustawowe - sąd określa wówczas udział spadkowy spadkobierców). Sąd przeprowadza postępowanie spadkowe i wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku. By postanowienie się uprawomocniło, trzeba poczekać 14 dni od

Dom kupiony w worku

, a dokładniej - konkretny dzień - powinna być określona w akcie notarialnym kupna-sprzedaży. Od tego bowiem dnia liczy się termin, w którym obejmuje nas ochrona rękojmi. Sprzedający odpowiada za dwa rodzaje wad: fizyczne i prawne. WADY FIZYCZNE. Jeśli kupiliśmy nieruchomość, która: ma wady

Najem okazjonalny domu lub mieszkania

oświadczenie właściciela lokalu zastępczego; - własnoręczne podpisy stron. Gwarancje notarialne Do umowy najmu okazjonalnego powinna być dołączona gwarancja notarialna, czyli obowiązkowe oświadczenie najemcy, złożone w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

właściciela, np. akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości czy też prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. - trzeci - to wpisy ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, a więc praw, które w jakiś sposób ograniczają korzystanie z nieruchomości, np. służebności gruntowe, prawo

Przydomowa wędzarnia

tego wydziału). Do zawiadomienia należy dołączyć kopię aktu własności działki. Do budowy możemy przystąpić po upływie 30 dni od doręczenia urzędowi zgłoszenia, pod warunkiem jednak, że nie wniesie on sprzeciwu. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu

Korzyści z umowy przedwstępnej

zawarta w tej samej formie, co umowa przyrzeczona czy też w innej formie, prawo przewiduje różne skutki prawne. Na przykład dla zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości przewidziana jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności (oznacza to, że umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej

Zainspiruj się na Targach

; LiveCooking - w tej strefie gotowania na żywo połączone zostaną 2 elementy: kuchnia stworzona przez firmy HTH Ekspert w Kuchni wraz z Dom Bianco oraz sam akt przyrządzania pyszności na żywo. Kucharz Warszawskiej Restauracji Knaypa  zapewni ucztę nie tylko dla podniebienia, ale również dla oka

Kupujemy stary dom: rady prawnika

rodzeństwo), wówczas wszyscy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż domu i przystąpić do aktu notarialnego. Uwaga! Po uzyskaniu od sprzedającego numeru księgi wieczystej, możemy też sami przejrzeć jej stan w systemie elektronicznym, pod adresem: www.ekw.ms.gov.pl. Podczas rozmowy z właścicielem warto zapytać jak

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Dla naszego Czytelnika tytułem tym będzie akt darowizny nieruchomości. Uwaga! Tytułem prawnym nie jest zatem sam meldunek w określonym lokalu lub budynku. On bowiem potwierdza tylko fakt

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Rozgraniczenie nieruchomości

) własność .......... (tu należy wpisać dane osobowe sąsiada lub sąsiadów), - podpis wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć: - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny kupna), - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej, - kopię

Ocieplona ściana: jak naprawić uszkodzenia tynku i ocieplenia

głęboko, aż do warstwy ocieplenia, mogą powstać po przypadkowym uderzenia elewacji ciężkim przedmiotem, np. rzuconą piłką, maszyną budowlaną czy innym pojazdem, gwałtownie otworzonymi drzwiami (bez zamontowanego ogranicznika), pojemnikiem na śmieci, albo wskutek aktów wandalizmu. Zdarza się też, takie

Rozbudowa domu na współwłasności

współwłasności Współwłasność może być często kłopotliwa dla wszystkich właścicieli, dlatego każdy z nich może żądać jej zniesienia. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy albo orzeczenia sądowego. Jeśli wszyscy współwłaściciele są zgodni, to zawierają umowę w formie aktu notarialnego, w której

Najnowsze