akt własności domu wzór

Akt własności domu

Akt własności domu - wzór

Akt własności domu w polskim prawie nieruchomości stanowi akt notarialny domu. Dokument ten nabywany jest podczas transakcji kupna - sprzedaży domu i tworzy go notariusz. Istnieje wzór ogólny aktu własności domu, do którego stosują się notariusze.

Akt własności domu - wzór. Paragraf pierwszy aktu własności domu zawiera dane dotyczące daty i miejsca dokonania transakcji kupna - sprzedaży, dane notariusza, przed którym sporządzony jest akt oraz dokładne parametry osobowe strony kupującej i sprzedającej nieruchomości. Następnie akt własności domu zawiera informacje dotyczące domu, stanowiącego przedmiot obrotu, wynegocjowaną cenę oraz warunki przeprowadzenia transakcji (data opuszczenia nieruchomości, okres oczekiwania na przelew). Akt własności domu zawiera również stosowne oświadczania obu stron oraz notariusza. Na końcu zamieszczone są podpisy wszystkich wymienionych osób lub pełnomocników stron.

Akt własności domu - wzór taki sam dla wszystkich nieruchomości ? Dla innych nieruchomości wzór aktu własności domu jest analogiczny. Prawidłowo sporządzone akty notarialne powinny bowiem zawierać wszystkie, wymienione wcześniej elementy, a innym przypadku akt własności może być uznany za nieważny.

Małgorzata Kapelusiak

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Dom możemy zbudować sami - sposobem gospodarczym - albo z pomocą firmy wykonawczej. Jest jeszcze inna opcja - kupno gotowego od dewelopera.

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Kilka lat temu odziedziczyłem po dziadku działkę. Nie interesowałem się nią przez dłuższy czas, ale teraz sytuacja rodzinna zmusiła mnie do szukania nowych źródeł dochodu. Postanowiłem działkę sprzedać i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że nie ma ona księgi wieczystej. Potencjalny kupiec twierdzi, że obowiązek uregulowania tego spoczywa na mnie. Czy to prawda, a jeśli tak - to jak mam to zrobić? Stanisław T.

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Dobra wiadomość dla rozpoczynających budowę - przepisy obowiązujące od 26 września 2005 roku znacznie uprościły budowę przyłączy do domu jednorodzinnego

Korzyści z umowy przedwstępnej

Zanim ostatecznie kupimy dom czy mieszkanie, bardzo często korzystamy z instytucji umowy przedwstępnej. Zobowiązuje ona obie strony do zawarcia umowy ostatecznej; zwykle określa też termin jej zawarcia oraz cenę i terminarz płatności. Jeśli z różnych przyczyn (zmiana decyzji sprzedającego, brak

Najnowsze