akt własności nowego domu

Małgorzata Kapelusiak

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Dom możemy zbudować sami - sposobem gospodarczym - albo z pomocą firmy wykonawczej. Jest jeszcze inna opcja - kupno gotowego od dewelopera.

Jak podzielić dom na pół

Na tle innych sporów w rodzinie te dotyczące majątku wzbudzają zwykle najwięcej emocji. Jak zatem zgodnie podzielić ów majątek, aby powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, nie okazało się prawdziwe.

Zameldowanie

Po przeprowadzce trzeba się wymeldować z poprzedniego miejsca zamieszkania (w ?swoim? dawnym urzędzie) i zameldować pod nowym adresem - w urzędzie, któremu dom podlega.

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną

Podłączenie prądu

Podłączenie prądu

przyłączenia (najbliższy istniejący punkt w linii elektroenergetycznej, do którego można podłączyć nowy obiekt) z miejscem dostarczania energii. Drugie z tych miejsc jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności i wykonania tzw. złącza kablowo-pomiarowego (szafka z bezpiecznikami oraz miejscem na licznik

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Kupujemy stary dom: rady prawnika

sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, np. prawem dożywocia (rękojmia za wady prawne). Główną cechą odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest to, iż odnosi się zarówno do rzeczy nowych, jak i używanych (a więc również do domów zakupionych z rynku

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

. § Jeżeli nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby przyjąć spadek, mieszkanie przechodzi na własność gminy. Kogo można wydziedziczyć Jeśli osoby prawnie dziedziczące umyślnie dopuściły się względem osoby spisującej testament przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo nie dopełniali

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Jestem właścicielem działki o powierzchni 2000 m2, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe ZD1 (grunt kategorii VI). Działkę chciałbym wykorzystać pod budowę domu jednorodzinnego. Teren jest prywatną własnością osoby fizycznej i posiada księgi wieczyste. Przed

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

podstawę oznaczenia nieruchomości, czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów) - muszą one być aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych; - stwierdzające własność (akt notarialny nabycia własności

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

. Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek o odrolnienie powinien zawierać następujące dokumenty: - dokument potwierdzający własność działki (np. akt

Kupno domu z drogą

Kupno domu z drogą

W kwietniu kupiłam dom z działką od Lasów Państwowych. U notariusza w czasie podpisywania aktu dowiedziałam się, że będę musiała płacić za służebność drogową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr XXX/A (droga) do drogi publicznej - co nie jest jeszcze najgorsze, bo to około

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

wodno-kanalizacyjnej, - czas, na jaki zawarta jest umowa, - warunki jej wypowiedzenia. Po podpisaniu umowy można już korzystać z sieci wodno-kanalizacyjnej. Jakie dokumenty potrzebne Do każdego wniosku o określenie warunków przyłączenia trzeba dołączyć akt własności działki. Ponadto do wniosków dołącza

Dom kupiony w worku

odszkodowania za wszystkie straty związane z zakupem wadliwej nieruchomości, na przykład koszty aktu notarialnego, koszty przeprowadzki czy koszty remontu domu; sprzedający musi również pokryć wszystkie wydatki, które ponieśliśmy już po zakupie domu, a które zwiększyły jego wartość - takie jak na przykład nowe

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

usunięcia. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości; - tytuł prawny władania nieruchomością (akt własności, darowizny); - nazwę gatunku drzewa lub krzewu; - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; - określenie przeznaczenia terenu, na

Dom Tetmajerówka

Dom Tetmajerówka

swojemu przyjacielowi dworek, a sam nabył w nieodległym sąsiedztwie grunty rolne z obszerniejszym domostwem i zabudowaniami gospodarczymi. Nowy dom malarza Zakupiona przez malarza posiadłość należała wcześniej do zakonu franciszkanów. Dwór, zbudowany ponad dwieście lat temu, był z założenia budynkiem

O czym wie księga wieczysta?

osób, które zamierzają nabyć prawo własności nieruchomości. PRZYKŁAD: Państwo Jan i Maria Kowalscy kupili na mocy aktu notarialnego nieruchomość, dla której była założona księga wieczysta nr 42620. Wynikało z niej, iż właścicielem nieruchomości jest pan Jerzy Malinowski. W rzeczywistości, pan

Jak wybrać dobrego dewelopera?

, które wynikły z zaniechania czy też niewłaściwego działania dewelopera. Umowa w formie aktu notarialnego pozwala natomiast na dochodzenie na drodze sądowej obowiązku zawarcia umowy ostatecznej, a więc wybudowania domu. Uwaga! Po wybudowaniu domu ostateczna umowa przeniesienia własności może być zawarta

Kupno domu z długiem

jego własnością przed ślubem) - wówczas tylko on przystępuje do umowy. Jeśli natomiast współwłaścicielami są małżonkowie, wówczas umowa kupna nieruchomości będzie ważna tylko wówczas, gdy obydwoje wyrażą zgodę na sprzedaż. Możliwa jest również sytuacja, gdy dom został odziedziczony przez kilka osób

Jak sprzedać dom bez podatku

będące odrębną własnością - czyli zakupione od dewelopera bądź przekształcone w odrębną własność lokalu; potwierdzeniem przekształcenia jest ustanowienie wspólnoty mieszkaniowej; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni

Podział działki

nieruchomościach będzie można zbudować dom. Podział nieruchomości nie jest możliwy, gdy projektowane do wydzielenia działki nie mają dostępu do drogi publicznej. Przy czym nie musi być to bezpośredni dostęp - za taki uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich

Mój jest ten kawałek drogi

Mój jest ten kawałek drogi

domu wertepami. Będzie droga czy nie Tereny bez drogi, na których dotarcie do własnej działki bywa po stokroć powtarzanym wyczynem, a nawet aktem odwagi i determinacji (np. gdy trzeba dowozić materiały w koszmarze roztopów, pluchy jesiennej lub po burzy). Zmora tysięcy budujących domy - nie tylko w

Po pierwsze działka

Po pierwsze działka

zagospodarowania, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zależy od tego, kiedy został uchwalony: - plany uchwalone po 1 stycznia 1995 roku nadal zachowują moc (oczywiście, jeżeli gmina nie uchwaliła na przykład w 2002 roku nowego planu); - plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 roku są już

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Jeśli twoja inwestycja jest remontem niewymagającym uzyskania pozwolenia na budowę (limit zwrotu jest wtedy niższy), musisz dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do domu lub mieszkania. Taki tytuł dają: akt własności, przydział lokalu kwaterunkowego lub zakładowego, tzw

Bez intercyzy

codziennego i wymagają znacznych nakładów finansowych, konieczna jest zgoda obydwojga małżonków. Do takich czynności zaliczyć można na przykład: - kupno działki budowlanej, - sprzedaż nieruchomości, - remont budynku, - wynajęcie domu, - zaciągnięcie kredytu, - zakup samochodu. Uwaga! Jeśli małżonkowie

Najnowsze