akt zakupu domu

Maciej Jakub Kowalski

Ochrona domu przed włamaniem

Ochrona domu przed włamaniem

Zanim ruszymy na narty lub w ciepłe kraje, warto pomyśleć o naszych domach. Jeśli mienie nie jest odpowiednio zabezpieczone, trzeba coś z tym zrobić. Jakie mamy możliwości?

Jeff Koons i Dom Pérignon - szampan w artystycznym wydaniu

Co łączy projektanta i markę szampana?

Zakup działki pod budowę domu

Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem otoczenia.

Podłączenie prądu

Podłączenie prądu

Prowadzenie prac budowlanych jest niemożliwe bez dostępu do prądu czy wody. Dlatego doprowadzenie mediów jest jednym z pierwszych zadań na budowie. Warto o tym pamiętać już na etapie wyboru i zakupu działki, bo wykonanie przyłączy może znacznie podnieść koszty budowy domu. Najbardziej komfortowa

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną

Ubezpieczenie domu: jak wybrać dobrą ofertę

Ubezpieczenie domu: jak wybrać dobrą ofertę

dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, rodzaju działalności (jeśli taka jest przez nas prowadzona w ubezpieczanym domu), potencjalnych ryzyk (zagrożeń) wiążących się z przedmiotem działalności. Wszystko to jest związane z oceną ryzyka i przekłada się na koszt zakupu ubezpieczenia, czyli składkę ubezpieczeniową

Kredyty hipoteczne: najważniejsze zmiany

Kredyty hipoteczne: najważniejsze zmiany

kredytobiorców o niskich i niepewnych dochodach. Teraz zwiększenie wpłaty własnej do kredytów hipotecznych ma być swego rodzaju poświadczeniem dla banku, że ubiegając się o kredyt na zakup mieszkania albo budowę domu, mamy stabilną sytuację finansową, czyli jesteśmy wypłacalni. Ale trzeba jednocześnie

Jak dobrze kupić ładny dom

Jak dobrze kupić ładny dom

Niezależnie od tego, czy dom kupowany na rynku wtórnym jest w dobrym stanie i za duże pieniądze, czy w gorszym - za to tańszy, decyzja o zakupie powinna być podejmowana z wielką rozwagą. Rzecz w tym, by się nie okazało, że kondycja tego drogiego wcale nie jest tak dobra, jak się na pozór wydawało

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Jeżeli wybierzemy działkę pod zabudowę siedliskową i będziemy chcieli wybudować na niej dom, najpierw musimy sprawdzić, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma, będzie w nim zaznaczone, jaka powierzchnia ziemi umożliwia budowę domu. Zazwyczaj jest to hektar. Wtedy po kupnie

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

dopiero po wypłacie całej kwoty kredytu. Często pojawia się pytanie, czy można kredytować zakup działki i budowę domu jednym kredytem. Oczywiście, że tak, choć nie każdy bank daje taką możliwość. Jednocześnie przed zakupem działki należy już mieć wybrany projekt budowlany. Bank chce wiedzieć, co

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Ojciec przepisał na mnie dom z działką, którą on otrzymał także po swoich rodzicach. Dom ten wymaga remontu, który planuję przeprowadzić w tym roku. Ponieważ nie jestem tam zameldowany, tylko w innej miejscowości, więc gdy będę brał faktury, to w celu otrzymania zwrotu części VAT za materiały

Nieruchomość kupię

dokumentu. Jeżeli zdecydujemy się na zakup domu, wszystkie informacje zawarte w księdze wieczystej zostaną też sprawdzone przez notariusza sporządzającego akt notarialny. Uwaga! Zgodnie z prawem umowa kupna i sprzedaży domu lub działki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Księga wieczysta Dla

Numer 1/2009

Numer 1/2009

- znane rośliny doniczkowe o leczniczych właściwościach Rynek Strzał w dziesiątkę - dlaczego warto mieć zmywarkę W dobrej cenie - pokój do pracy: korzystne zakupy Dobry ciąg - na co warto zwrócić uwagę, wybierając przyścienny okap kuchenny Rozmaitości - to i owo dla domu i rodziny Agata ze Śląska

Dom kupiony w worku

odszkodowania za wszystkie straty związane z zakupem wadliwej nieruchomości, na przykład koszty aktu notarialnego, koszty przeprowadzki czy koszty remontu domu; sprzedający musi również pokryć wszystkie wydatki, które ponieśliśmy już po zakupie domu, a które zwiększyły jego wartość - takie jak na przykład nowe

W pracowni: Monika Osiecka

W pracowni: Monika Osiecka

. Lubię takie połączenie starego z "industrialem". Odnajduję się w tej estetycznej mieszance. Tak jest też w twoim domu? Najważniejsze, by było dużo przestrzeni, światła, miejsca na rozrzucanie rzeczy (śmiech). Okna bez zasłon plus naturalne kolory. To mnie wprawia w dobry nastrój. A

Czy dom z certyfikatem jest lepszy? - Pierwsza debata Akademii Budowlanej

energetycznej mieszkania lub domu. W akcie notarialnym ma się tylko znaleźć informacja, czy takie świadectwo było wykonane, czy nie. Nie ma również żadnych realnych sankcji lub kar za niedopełnienie obowiązku wykonania świadectwa energetycznego. Wygląda więc na to, że wykonanie świadectw będzie zlecane tylko

Przydomowa wędzarnia

Przydomowa wędzarnia

. Najprostsza wędzarnia może powstać z metalowej beczki z wyciętym dnem. Dla estetów rozwiązaniem jest też zakup gotowej grillo-wędzarni, wykonanej z blachy stalowej. Wyznaczenie dobrego miejsca na letnią kuchnię czy samą tylko wędzarnię wcale nie jest łatwe. Powinno ono znajdować się na tyle blisko domu, żeby

Odbierz VAT

dokonana wpłata) czy też w kasie urzędu skarbowego, własnoręczny podpis (jeśli o zwrot występują małżonkowie, obydwoje składają podpisy). Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów: akt potwierdzający prawo do nieruchomości (np. kserokopia aktu notarialnego kupna domu, aktu darowizny

Kupno domu w budowie

Kupno domu w budowie

decyzjami dostawców mediów określającymi warunki przyłączenia i ewentualnie projekty przyłączy; - poprawnie wypełniony dziennik budowy, zgodnie ze stopniem zaawansowania prac; - protokoły z odbioru wykonanych już instalacji - na przykład elektrycznej. Po zakupie domu Nowy właściciel nieruchomości powinien

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

zresztą - na przykład umowa pożyczki kwoty większej niż 500 złotych - muszą być sporządzone w takiej właśnie formie (wymaga tego kodeks cywilny). Są też szczególne rodzaje umów wymagające zachowania formy aktu notarialnego, na przykład wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości (działki, domu

Korzyści z umowy przedwstępnej

. Mogą być to koszty poniesione u pośrednika, koszty dojazdu do nieruchomości, koszty dokonanych wycen i ekspertyz, koszty zakupu materiałów budowlanych związanych z planowanym remontem domu. Ci, którzy mimo wszystko zdecydują się na formę pisemną umowy przedwstępnej, chcąc oszczędzić na kosztach

Kupno domu z długiem

okazanego aktualnego wypisu wynika, że dom jest obciążony hipoteką, to decydując się na jego zakup, należy dopełnić wszystkich formalności w taki sposób, aby sprzedający spłacił dotychczasowy dług ze środków kupującego, a kupujący stał się właścicielem domu bez obciążeń - lub też, gdy sam bierze kredyt

Tańszy, czyli droższy

notarialny akt zakupu ziemi, choć w naszym przypadku pośpiech nie był konieczny. W domu moich rodziców zajmowaliśmy bowiem wygodną "kawalerkę" z osobnym wejściem, więc żyliśmy w dobrych warunkach. Szczęśliwy traf sprawił jednak, że ku naszemu zaskoczeniu szybko znaleźliśmy idealną działkę

Sprzedaż domu. Kiedy trzeba zapłacić podatek?

końca 2006 roku uzyskany przez podatnika przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wysokość ryczałtu wynosiła 10% uzyskanego przychodu, czyli wartości zbycia domu określonej w akcie notarialnym, pomniejszonej o koszty zbycia (np. opłaty

Jak kupić dom lub działkę z pośrednikiem

cywilnej. To bardzo ważne zwłaszcza dla kupujących. Ubezpieczenie to uchroni nas przed finansowymi skutkami zakupu domu z nieuregulowanym stanem prawnym (np. domu, w którym - pomimo zapewnień agenta - nie uregulowano spraw spadkowych; w takiej sytuacji odszkodowanie wypłaci nam ubezpieczyciel agenta

Jak sprzedać dom bez podatku

do lokalu mieszkalnego,  nabycie gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę domu (oznacza to, że tylko zakup gruntu budowlanego będzie uprawniał do zwolnienia z podatku; nie będzie to możliwe, gdy podatnik zamiast działki budowlanej kupi działkę rolną czy też leśną),  

Po pierwsze działka

nieważne - gmina albo uchwaliła już nowy plan, albo jest w trakcie jego opracowywania. Jeśli więc sprzedający przedstawi nam plan z 1992 roku, nie możemy się na nim opierać. Proces uchwalenia nowego planu trwa około roku. Jeśli zatem tuż przed zakupem działki pojawimy się w gminie i sprawdzimy plan, możemy

Kupisz - zapłacisz

bądź prawo do niej (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),wówczas to my musimy zapłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Czas liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym transakcja była zawarta. Podatek nalicza się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna

Bez intercyzy

codziennego i wymagają znacznych nakładów finansowych, konieczna jest zgoda obydwojga małżonków. Do takich czynności zaliczyć można na przykład: - kupno działki budowlanej, - sprzedaż nieruchomości, - remont budynku, - wynajęcie domu, - zaciągnięcie kredytu, - zakup samochodu. Uwaga! Jeśli małżonkowie

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

właściciela, np. akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości czy też prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. - trzeci - to wpisy ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, a więc praw, które w jakiś sposób ograniczają korzystanie z nieruchomości, np. służebności gruntowe, prawo

Przed zakupem działki

Wybór działki pod budowę domu jest decyzją brzemienną w skutkach. Może się okazać inwestycją życia albo odwrotnie - przyczyną wielu kłopotów i niezadowolenia, a nawet poważnych strat finansowych. Dlatego przed kupnem działki budowlanej warto wszystko dokładnie sprawdzić. Sprzedający Przede

Najnowsze