dach z wi

dach

Dach

Dach stromy, zwany też wysokim lub spadzistym. Nie zatrzymuje wody i nie gromadzi się na nim śnieg. Dach taki można dowolnie kształtować, tworząc konstrukcje złożone z wzajemnie przenikających się brył, a więc mających wiele połaci o różnym pochyleniu, z umieszczonymi w nim oknami połaciowymi (oknami dachowymi) lub lukarnami. Przestrzeń pod dachem takiego domu można przeznaczyć na pomieszczenia mieszkalne lub nieużytkowy strych. Najpopularniejsze obecnie są dachy dwuspadowe (dwupołaciowe), a także wielopołaciowe - z kilkoma przenikającymi się połaciami i wieloma kalenicami (najwyższa krawędź połaci dachu). Często spotyka się również dachy czterospadowe - z dwóch podłużnych połaci w kształcie trapezu i dwóch bocznych w kształcie trójkąta oraz dachy kopertowe - z czterema połaciami zbiegającymi się we wspólnym wierzchołku.

Dach płaski to dach, który jest równocześnie stropem i ostatnią kondygnacją - stąd nazwa stropodach. Dach płaski może być ocieplony lub nieocieplony. Stropodach (czyli dach płaski) nieocieplony można stosować jedynie nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. Ma on chronić tylko przed opadami atmosferycznymi. Stropodach (czyli dach płaski) ocieplony musi być nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Ocieplenie to można ułożyć na dwa sposoby - na izolacji przeciwwodnej układanej na stropie (sposób zwany dachem odwróconym) lub bezpośrednio na stropie i zabezpieczyć od góry izolacją przeciwilgociową (sposób tradycyjny).

kol

Zabierz internet na wakacje. Zawsze będziesz miał zasięg

Zabierz internet na wakacje. Zawsze będziesz miał zasięg

Dobry zasięg i internet w telefonie? Tak jeśli nie ruszamy się z miasta. Poza nim internet w leśnej głuszy może zapewnić nam tylko router

Urządzanie wnętrz: ekspert odpowiada na wasze pytania #1

Podczas urządzania pierwszego mieszkania nawet najprostsze kwestie mogą się okazać problematyczne. Odpowiadamy na wasze pytania i wątpliwości. Porady eksperta.

Hotel Bikini - wyjątkowe miejsce w Berlinie

Komfortowy hotel w centrum Berlina.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Nowe okno dachowe VELUX GZL - z możliwością instalacji elektrycznego otwierania i czujnika deszczu

Nowe okno dachowe VELUX GZL - z możliwością instalacji elektrycznego otwierania i czujnika deszczu

przystępny sposób w krótkiej animacji . Nowe obrotowe okno dachowe VELUX GZL wyst ę puje w dwóch wersjach otwierania: z uchwytem w górnej cz ęś ci skrzyd ł a lub klamk ą na dole (typ B), dzi ę ki czemu znajdzie zastosowanie niemal przy ka ż dej konstrukcji poddasza z dachem skośnym i w każdym

Jak się mieszka w domu z pompą ciepła? Sprawdzamy koszty!

Jak się mieszka w domu z pompą ciepła? Sprawdzamy koszty!

­so­wa­ne ma­te­ria­ły, gru­bość ocie­ple­nia, ro­dzaj prze­wi­dy­wa­ne­go sy­ste­mu grzew­cze­go w po­miesz­cze­niach oraz moż­li­wo­ści czer­pa­nia ciep­ła z ota­cza­ją­ce­