dokumentacja techniczna

Odpowiada: Małgorzata Kapelusiak

Sprzedaż domu a jego dokumentacja techniczna

Sprzedaż domu a jego dokumentacja techniczna

Czy przy sprzedaży domu wolno stojącego właściciel musi przekazać mi dokumentację techniczną domu, czy nie? Jak ewentualnie wyegzekwować od dotychczasowego właściciela taką dokumentację? Roman

Nadbudowa domu - cz. 2: projekt budowlany

Tak jak każdą przebudowę i rozbudowę, wszelkie prace dotyczące zmiany dachu powinno poprzedzić szczegółowe sprawdzenie konstrukcji domu.

Media w domu: kanalizacja

Przyłącze kanalizacyjne to przewód, który łączy wewnętrzną instalację w budynku z siecią w ulicy. Przyłącze zaczyna się dopiero za pierwszą studzienką kanalizacyjną (rewizyjną) znajdującą się na posesji. Jeżeli natomiast nie ma możliwości jej wykonania - o przyłączu mówimy od granicy nieruchomości. Odcinek od budynku do pierwszej studzienki traktowany jest jako część instalacji wewnętrznej (pomimo że znajduje się już poza budynkiem w gruncie).

Media w domu: woda

Media w domu: woda

należy do przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowego. Wykonawca zgłasza do zakładu wodociągowego gotowość do odbioru technicznego. Rodzaj dokumentacji na tym etapie określa zakład wodociągowy. Wydelegowany inspektor techniczny dokonuje odbioru powykonawczego. Protokół odbioru końcowego podpisywany

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Podstawowy obowiązek gospodarza: przeglądy Najważniejszym obowiązkiem gospodarza domu jednorodzinnego jest utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym. Reguluje to artykuł 62 prawa budowlanego, określający obowiązki właścicieli budynków jednorodzinnych w zakresie przeprowadzania kontroli

Media w domu: gaz ziemny

Media w domu: gaz ziemny

Jakie formalności są konieczne? Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia należy złożyć w odpowiednim zakładzie gazowniczym wraz z: tytułem prawnym do nieruchomości, określeniem planowanego terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym

Ogród za małe pieniądze

Ogród za małe pieniądze

powierzchni 500-1200 m kw.. pochłonie 2-6 tys. zł, szczegółowa dokumentacja wykonawcza to kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od tego, jak skomplikowane rozwiązania techniczne będziemy stosować. Można zamówić tylko koncepcję, a o szczegóły wykonawcze zadbać samemu. Można oszczędzić na

W nowym roku - zmiana przepisów budowlanych

W nowym roku - zmiana przepisów budowlanych

Skąd nowe przepisy? Zmiany w warunkach technicznych wynikają z postanowień dyrektywy unijnej, wg której od 2021 roku wszystkie nowe budynki powstające w krajach Wspólnoty Europejskiej będą musiały wyróżniać się praktycznie zerowym zużyciem energii. Takie regulacje są efektem troski o stan

Jak dbać o okna? Jak konserwować okucia, myć szyby i ramy?

Jak dbać o okna? Jak konserwować okucia, myć szyby i ramy?

). Używa się go raz w roku. Raz do roku, najlepiej przed zimą, trzeba nasmarować okucia. Można do tego użyć oliwy technicznej lub specjalnego smaru na bazie silikonu. Ważne jest, by nie zapominać przy tym o uszczelkach, które są najbardziej narażone na działanie mrozu, wiatru i śniegu. Do ich konserwacji

Ekspertyza starego ocieplenia domu

Ekspertyza starego ocieplenia domu

pierwszym etapie ekspertyzy należy przeanalizować dokumentację istniejącego ocieplenia (o ile jest dostępna i rzetelna), czyli projektu technicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp. Można wówczas określić rodzaj systemu, zidentyfikować jego składniki i sposób mocowania ocieplenia oraz ustalić jego

System ETICS - jak kupić? Sposoby na szybkie i bezbłędne ocieplenie

System ETICS - jak kupić? Sposoby na szybkie i bezbłędne ocieplenie

ognia przez elewację w przypadku pożaru. Ponadto stosowanie do ociepleń wyrobów innych niż systemy jednego producenta jest niezgodne z prawem budowlanym. Co powinno znaleźć się w dokumentacji technicznej prac ociepleniowych? Łukasz Kulczycki, ATLAS Sp. z o.o.: Prawo budowlane*) w art. 28. określa, że

Co zawiera gotowy projekt domu jednorodzinnego?

Co zawiera gotowy projekt domu jednorodzinnego?

Gotowy projekt domu jednorodzinnego to znacznie więcej niż prezentacja katalogu. Są to cztery egzemplarze dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z których każdy zawiera: - rzuty wszystkich kondygnacji; - rysunki elewacji; - przekroje pionowe; - rzuty więźby dachowej; - rzut dachu; - rysunki

Książeczka zdrowia domu

Książeczka zdrowia domu

techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Przy chęci zakupu

Ocieplenie domu: kto udziela gwarancji na systemy ociepleń?

Ocieplenie domu: kto udziela gwarancji na systemy ociepleń?

Producenci systemów do ocieplania domu stoją na stanowisku, że wyroby przez nich dostarczane mają właściwości opisane w aprobatach technicznych czy innych dokumentach odniesienia lub kartach technicznych. Tyle że przed ich przetworzeniem - czyli na przykład przed zmieszaniem suchej zaprawy klejowej

Dom energooszczędny krok po kroku. Jak wygląda budowa domu energooszczędnego?

Dom energooszczędny krok po kroku. Jak wygląda budowa domu energooszczędnego?

. Dokumentacja zawiera wówczas szczegółowe informacje dotyczące detali budowlanych oraz rozwiązań instalacji. Dom energooszczędny musi mieć odpowiednio zaprojektowane wnętrza. Część dzienną z dużymi przeszkleniami najlepiej sytuować od południa. Od strony przylegających do domu elementów (np. garażu) warto

"Uwolnić projekt": nowy model produkcji i dystrybucji

"Uwolnić projekt": nowy model produkcji i dystrybucji

oparciu o przygotowaną przez projektantów dokumentację techniczną lub zlecić rzemieślnikowi. Formuła "Uwolnić projekt" zakłada udostępnienie projektu na zasadzie wolnej licencji Creative Commons, dlatego przedmioty możemy wykonywać, kopiować czy modyfikować bez zarzutu naruszania praw autorskich

Elewacje domów jednorodzinnych: konserwacja i rodzaje wykończenia

Elewacje domów jednorodzinnych: konserwacja i rodzaje wykończenia

domu. Z pakietem zawierającym dokumentację projektową budynku powinniśmy otrzymać również propozycje wykończenia bryły, wraz z rozrysowanymi trudniejszymi detalami. Dobrze, jeśli w wyborze najodpowiedniejszego rozwiązania pomoże nam specjalista dokonujący adaptacji projektu, ponieważ podobnie jak w

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

piętrze. Ta forma jest bardziej korzystna dla właścicieli mniejszych domów, których – ze względów chociażby technicznych – nie da się podzielić pionowo. Ale po takim podziale pozostała część domu i cała działka pozostają wspólne. Żeby wyodrębnić w budynku mieszkanie, trzeba najpierw uzyskać od

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; - prowadzenie dokumentacji budowy (w tym dokonywanie wpisów do dziennika budowy); - zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu (przez uprawnionego geodetę) oraz

Dach: jakie pokrycie będzie najlepsze?

Dach: jakie pokrycie będzie najlepsze?

bezpośrednio w stowarzyszeniu (www.dekarz.com.pl) i otrzymać ją bezpłatnie. Książka zawierać będzie niezbędne informacje dotyczące dachu: dane wykonawcy, dane inwestora, opis techniczny dachu, gwarancję i serwisowanie, przeglądy okresowe, naprawy i ewentualne dodatkowe prace wykonane na dachu. Fot. powyżej

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

lokalu; - oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (dotyczy to głównie obiektów przemysłowych); - protokoły badań szczelności instalacji gazowej i sprawdzenia przewodów kominowych przez uprawnione do tego osoby; - dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

obiektu; - Protokolarnie (na piśmie) przejąć od inwestora teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami technicznymi, np. betoniarkami, taczkami, dźwigami; - Prowadzić dokumentację budowy, czyli np. sporządzać protokoły odbiorów częściowych (każdego zakończonego etapu budowy, np

Ścianki działowe z różnych materiałów: jak je wyburzyć?

Ścianki działowe z różnych materiałów: jak je wyburzyć?

gęstożebrowych niezbyt ciężkie ściany murowane można dowolnie ustawiać w poprzek przebiegu belek stropowych, a w stropach monolitycznych (żelbetowych) jednokierunkowo zbrojonych - w poprzek przebiegu prętów. Zmiana usytuowania takich ścian wzdłuż belek lub kierunku zbrojenia jest ryzykowna Dokumentacja to nie

Dom po powodzi. Od czego zacząć?

Zdjęcia. Zanim rozpoczniemy usuwanie skutków powodzi, warto zrobić zdjęcia dokumentujące zakres zniszczeń (może się to przydać przy ubieganiu się o odszkodowanie, jest też przydatne jako dokumentacja techniczna). Zdjęcia warto robić przy wszystkich kolejnych etapach prac. Niebezpieczne pęknięcia

"WZORY w OGRODZIE" - Warszawskie Targi Designu WZORY

: Piaseczyńska, Jaworowska, Bandoski) przeżywa obecnie okres transformacji struktury społecznej, który przejawia się w wykupywaniu parceli i wyburzaniu opuszczonych czy zużytych technicznie domów, a następnie budowy nowych. Część parceli do tej pory zajmują domy wybudowane systemem gospodarczym, część zaś

Ile kosztuje rozbiórka domu

wysypisku. Rozbiórka domu ręcznie czy ciężkim sprzętem Ręczna rozbiórka z odzyskiem materiałów trwa zdecydowanie dłużej, niż wykonywana z użyciem ciężkiego sprzętu (1-2 dni). Rozbiórka ręczna umożliwia odzyskanie materiałów pod kątem ich ponownego użycia. Materiały konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym

Świadectwo energetyczne - czym jest, czy jest potrzebne i kto może je wystawić?

znaczną redukcję zużycia energii. Warto pamiętać, że świadectwo jest częścią dokumentacji technicznej obiektu i podczas jego sprzedaży czy wynajmu właściciel jest zobowiązany przedstawić go nabywcy lub najemcy. Certyfikat jest ważny 10 lat od dnia sporządzenia. W przypadku termomodernizacji lub remontu

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

. Każde z wymienionych rozwiązań jest skomplikowane technicznie i kosztowne. Musimy pamiętać, że nawet w trakcie trwania prac koszty mogą wzrosnąć. Dlatego lepiej nie oszczędzać już na samym etapie projektowania i dokładnie zaplanować harmonogram przedsięwzięcia. Jeśli planujemy rozbudować dom w górę

Mieszkanie w stylu lat trzydziestych

pomysłami. Sam remont też nie był prosty - mieszkanie było w złym stanie technicznym, a do tego brakowało rzetelnej dokumentacji. Przed przystąpieniem do projektowania pani Justyna sporządziła 8 dokładną inwentaryzację murów, a także wszelkich instalacji, co bardzo ułatwiło zaplanowanie pomieszczeń, a także

Remont starego domu: wymiana instalacji grzewczej

układzie dwufunkcyjnym, co oznacza że jedno urządzenie zarówno podgrzewa wodę, jak i dostarcza ciepło do instalacji grzewczej. Podczas oceny stanu technicznego koniecznie trzeba określić typ kotła, jego sprawność oraz ustalić, czy był regularnie konserwowany; mile widziana jest wypełniona książka serwisowa

Kupujemy stary dom: jak ocenić kondycję budynku?

domu przyda się istniejąca dokumentacja techniczna oraz rozmowa ze sprzedającym. Brak takich informacji wymusza na nowym właścicielu konieczność "poznania" instalacji na własną rękę, co często kończy się niespodziankami i trudnymi do usunięcia awariami. Ocenę stanu instalacji utrudnia fakt

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

wytyczenie budynku przez geodetę. Kierownik w trakcie budowy: - kieruje budową, pilnując zgodności prac z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami (zwłaszcza budowlanymi oraz BHP); - prowadzi dokumentację robót - przede wszystkim dziennik budowy, oraz przygotowuje dokumentację powykonawczą po

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

wydane, to dlaczego nie zostałem poinformowany o tym fakcie, bo wydaje mi się, że byłbym stroną w takim postępowaniu? Gdzie mogę uzyskać wgląd w dokumentację projektu, jeżeli postępowanie w tej sprawie już się zakończyło (nawet jeśli uznano, że nie jestem stroną)? Gdzie mógłbym o to wszystko zapytać

Remont starego domu: wymiana instalacji elektrycznej

się zająć kompleksowym wykonaniem rozdzielni elektrycznej (projektem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz sporządzeniem dokumentacji technicznej i pomiarami elektrycznymi. Fot. IQ HOME/www.ighome.pl

Jak bezpiecznie kupić stary dom

poznamy jej wady i zalety. Gdy znajdziemy interesujący nas stary dom wraz z działką, nie powinniśmy podejmować decyzji pod wpływem impulsu, tylko bez emocji dokładnie sprawdzić i przeanalizować wszystkie informacje na temat stanu prawnego nieruchomości, dostępnych dokumentów oraz stanu technicznego domu

Remont starego domu: uszczelnienie i osuszenie fundamentów

murów, oznaczenie zakresu zawilgocenia, a czasem także wykonanie odkrywek wewnątrz i na zewnątrz domu oraz weryfikacja stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. W szczególnych sytuacjach warto wykonać badanie geologiczne, które wskaże jednoznacznie, na jakiej wysokości znajduje się zwierciadło

Paweł Kowalewski: Całe życie jest sztuką

Bogusława Lindy. W pracowni artysty Pracownią Pawła stał się jego gabinet w agencji. Tu dopracowuje projekty artystyczne, tu ma pod ręką zespół, który pomaga w realizacji skomplikowanych technicznie prac. Wokół dominuje kolor czerwony - Dzięki niemu mogę pracować, dobrze mnie energetycznie nakręca

Przebudowa z konieczności

źródłem, na którym wzorowali się projektanci, była architektura dalekowschodnia - stąd akcenty chińskie czy indonezyjskie. Ze względów formalnych, opracowanie dokumentacji technicznej do urzędu powierzono autorowi pierwszej koncepcji domu. Wykańczanie ścian i dachu Ściany zostały wzniesione z

Raport o budowie domu murowanego - część 3: wytrzymałe stropy

To, jaki rodzaj stropu ma być wykonany w naszym domu, zapisano w projekcie architektoniczno-budowlanym.  Zawsze jest do niego dołączony rysunek układu stropu i są zawarte informacje o parametrach technicznych materiałów użytych do jego wykonania, o potrzebnym zbrojeniu, głębokości oparcia

Okna i drzwi: ochrona przed włamaniem

Na zdjęciu powyżej: Grzybek i zaczep antywłamaniowy Okno antywłamaniowe Okno ma właściwości przeciwwłamaniowe tylko wówczas, jeśli jego oznakowanie odwołuje się do określonej klasy. Odpowiednie oznaczenie warto odnaleźć nie w nazwie czy opisie, ale w dokumentacji technicznej konkretnego wyrobu

Wentylacja mechaniczna - koszty, montaż i eksploatacja

, anemostatów (nawiewnych i wyciągowych), a także trasy prowadzenia przewodów. Dzięki temu, gdy zajdzie konieczność (podczas układania kanałów) wykonania przekucia przez strop, mamy większą pewność, że nie uszkodzimy pozostałych instalacji. W dokumentacji podane jest też zestawienie potrzebnych materiałów, co

Droga dojazdowa do posesji, kto ma ją wybudować

. Decyzja w sprawie nazwy takiej drogi należy do rady gminy. Podjęcie przez nią uchwały w tej prawie wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest droga. Budowa drogi wewnętrznej Wymaga ona pozwolenia na budowę i złożenia stosownej dokumentacji u właściwego miejscowo starosty. Wskazać

Czy płacić architektowi za nadzór na budowie domu jednorodzinnego - zobacz, co o tym sądzą specjaliści i inwestorzy

sugestii. Czasem zmiany wynikają z woli inwestora. Trzeba pamiętać, że jedne pociągają za sobą kolejne i bez ingerencji projektanta może dojść do całkowitego zepsucia projektu. Czasami nie pozostaje po tym nawet ślad w dokumentacji! Tymczasem usuwanie błędów popełnionych samowolnie przez wykonawców jest

Ocieplanie domu: sprawdź, co przeczytasz na etykiecie

prawo wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. Mogą oni pobierać próbki do badań kontrolnych u każdego producenta, importera, a także sprzedawcy, jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo, że wyrób jest wadliwy, nawet wtedy, gdy cała dokumentacja jest w porządku. Inspektorzy mogą także kontrolować place

Nagrody TOP DESIGN award rozdane

oględzinach wszystkich produktów, zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją techniczną i długich obradach jury podjęło decyzję. Nagrodę otrzymało 5 produktów zdecydowanie wyróżniających się pod względem wzornictwa. Oto laureaci nagrody TOP DESIGN award 2012: Fotel bujany/ prod. Kettal, proj. Patricia

Who is who na budowie

przepisów budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązków projektanta należy również: uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych; wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; uzgadnianie dokumentacji technicznej; sprawowanie

Gruntowa pompa ciepła: jak kupić, jak zamontować, jak użytkować?

osprzęt (pompy obiegowe, zawory) oraz konieczność dostępu do wszystkich podzespołów, taki zestaw zajmuje sporo miejsca. Najlepiej więc go umieścić w oddzielnym pomieszczeniu, na przykład technicznym. Fachowcy polecają to rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy przewidywany jest duży pobór ciepłej wody. Ma to

Dziewięć błędów popełnianych podczas ocieplania domu

 oszczędzić sobie kłopotów. I tak w projekcie powinny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące izolacji przegród i rysunki detali newralgicznych miejsc. Jeśli w dokumentacji znajdziemy nieścisłości, najlepiej od razu je wyjaśnić. Doprecyzowanie detali i 

Gaz płynny - ze zbiornika

zlecić projektantowi wykonanie dwóch instalacji: zewnętrznej i wewnętrznej - w budynku). 2. Zlecasz projektantowi wykonanie dokumentacji technicznej. Projektant będzie do tego potrzebował aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej twojej działki (w skali 1:500 lub 1:1000). Jeśli nie masz takiej mapy, musisz

Domy prefabrykowane: dom gotowy od zaraz

obowiązków inwestora należy jedynie zebranie niezbędnej dokumentacji, złożenie jej we właściwym urzędzie i ubezpieczenie budowy. Choć i to nie zawsze, ponieważ niektóre firmy oferują również pomoc przy załatwieniu wszystkich formalności. Nie trzeba co kilka dni jeździć na budowę, pilnować ekip, sprawdzać

Pompa gruntowa - montaż, koszty i opinie inwestorów

ewentualna regulacja hydrauliczna, czyli zadbanie o to, by przez każdy kosz płynął ten sam strumień czynnika. Zmień nawyki, zmniejsz rachunki. Jak zmniejszyć opłaty za ogrzewanie i za prąd Fot. powyżej: Pompy ciepła, niezależnie od modelu, nie wymagają specjalnego pomieszczenia technicznego do ich

Pokrycie dachowe: dziewięć najczęściej popełnianych błędów

skuteczna ochrona budynku przed deszczem, śniegiem i  wiatrem. Ważne jest więc, by było trwałe i odporne na działanie niskiej i wysokiej temperatury (oraz jej zmian), a także niewrażliwe na promieniowanie UV. Poza tym powinno być tak wykonane, aby możliwa była obsługa techniczna dachu, na przykład

Dom architekta

renowacji parku, wspomagając się szczęśliwie ocalałą starą dokumentacją. Trwało to wiele lat, ale końcowy efekt okazał się imponujący - okoliczny krajobraz odzyskał dawne piękno. Wtedy dokupili kawałek gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie, z myślą o budowie domu. Autor jego projektu wspomina, że decyzja

Wydatki na kanalizację, szambo, różne rodzaje oczyszczalni

Podłączenie do kanalizacji - Wydanie warunków przyłącza: ok. 100 zł - Projekt przyłącza: 500-1000 zł - Uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej: ok. 30 zł - Uzgodnienia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji: ok. 100 zł - Odbiór techniczny: ok. 100 zł - Opłata przyłączeniowa: 1000

Stary dom do remontu

rodziny. Wielką niewiadomą dla właścicieli jest stan techniczny ścian (nie wiedzą też, które z nich są nośne), stropu (wykonany jest z polepy trzcinowej), podłóg oraz dachu. To wszystko trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem prac. Jak wygląda dom W domu znajdują trzy pokoje i kuchnia. W pokojach numer 1 i 2

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

wieczystych. Wskazać należy, że - zarówno przy postępowaniu prowadzonym na wniosek, jak i z urzędu - uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości są ich właściciele oraz użytkownicy wieczyści. Oznacza to, że mają oni wgląd w dokumentację oraz mogą skarżyć wszystkie wydane w tym

Projekty domów z dodatkowym pokojem na parterze - nasze propozycje

= 49,60 kWh/(m2rok) PARTER 73,0 + 34,0 m2 1. wiatrołap 5,2 m2 2. komunikacja 5,1 m2 3. kuchnia 10,8 m2 4. spiżarnia 1,2 m2 5. pokój dzienny 28,9 m2 6. pokój 15,3 m2 7. łazienka 3,1 m2 8. pom. techniczne 3,4 m2 9. garaż 34,0 m2 PODDASZE 50,9 m2 10. komunikacja 4,7 m2 11. pokój 7,9 m2 12. pokój

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

nieruchomością na cele budowlane, - odpowiednie szkice lub rysunki (m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane), - pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (omówione w dalszej

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

bądź naprawiany, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Dobrze jest zebrać dostępną dokumentację dotyczącą dachu (na przykład rysunki projektowe, zdjęcia). Kolejnym etapem jest sprawdzenie, w jakim stanie technicznym są elementy dachu: pokrycie wierzchnie, wstępne krycie, obróbki blacharskie (w tym

Rozbudowa domu: dodatkowa kondygnacja na trzy sposoby

, po przywiezieniu na budowę ustawia się na ścianach zewnętrznych jeden obok drugiego (co 80-150 cm) i łączy w jedną konstrukcję Podnoszenie istniejącego poddasza Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy - polega na zmianie więźby dachowej (zależy to od jej stanu technicznego i możliwości "

Fundament tradycyjny - co powinniśmy o nim wiedzieć?

jej późniejsza naprawa lub wymiana jest nie tylko trudna technicznie, ale również dosyć kosztowna. Oprócz izolacji przeciwwilgociowych, warto również ułożyć na ścianach fundamentowych izolację termiczną - nawet jeśli planujemy dobrze ocieplić podłogę na gruncie. Ograniczy ona ucieczkę ciepła do

Projekty domów: sielski dom z dala od miasta

obejmuje wtedy opracowanie koncepcji architektonicznej, przygotowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej, kosztorysów (na życzenie inwestora) oraz uzyskanie wszelkich potrzebnych uzgodnień i opinii wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze

Przebudowa to nie remont

opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami. Projekt budowlany powinien być dostosowany do stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz zawierać nową formę i konstrukcję obiektu budowlanego a także proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Projekt musi wykonać projektant mający uprawnienia

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wybór określonego rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków zależy nie tylko od zasobności portfela, ale też od rozmaitych ograniczeń prawnych i technicznych związanych z jej budową. Jest to jednak inwestycja trwała, która przynosi korzyści ekologiczne, a w dłuższym czasie również zysk ekonomiczny

Energooszczędny dom Marzeny i Jarka

mnie to prosty sygnał, że mamy lepsze powietrze. Ogrzewanie Rekuperator, czyli serce wentylacji, znajduje się w pomieszczeniu technicznym, na parterze, obok kilku innych niezbędnych urządzeń. W tym tej "machiny" zbliżonej gabarytami - powietrznej pompy ciepła. Dzięki niej mieszkańcy

Budowa bez ofiar

Kierownik budowy ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na tym terenie urządzeniami technicznymi. Najważniejszym zabezpieczeniem jest ogrodzenie placu budowy, które powinno uniemożliwiać dostęp do miejsca prowadzenia inwestycji osobom niepowołanym, przede wszystkim by

Co to jest kota? Czytamy plany architektoniczne

elementy dokumentacji projektowej. Plany poszczególnych kondygnacji domu pozwolą nam poznać nie tylko wielkości, ale i proporcje pomieszczeń. Warto pamiętać, że pokoje, których stosunek długości do szerokości jest większy niż 2, są trudne do aranżacji i możemy mieć problem z ich urządzeniem. Istotny jest

Kupno domu w budowie

sprawdzić, przy pomocy zaufanego fachowca (inżyniera budowlanego), jego stan techniczny oraz dokonać analizy dokumentacji. Ocena stanu technicznego powinna obejmować sprawdzenie, czy: - wykonane dotychczas prace budowlane były prowadzone zgodnie z planem zagospodarowania działki, pozwoleniem na budowę

Jak dobrze kupić ładny dom

zaprojektował architekt, a jakie rzeczywiście zastosowano. Może się okazać, że wykonawca wprowadził podczas budowy wiele zmian, które nie zostały naniesione w dokumentacji (a to może mieć wpływ na stan techniczny budynku - jego wytrzymałość i bezpieczeństwo) ani zatwierdzone w urzędzie (a to może powodować

Instalacja wodna ze stali, miedzi czy tworzywa sztucznego

odcinka rury) do każdego punktu poboru wody. Instalacja wodna na etapie planowania Jeśli mamy typowy projekt domu, wówczas w jego dokumentacji technicznej znajduje się przykładowa instalacja wodna. Nie zawsze musi nam jednak ona odpowiadać. Możemy mieć własną wizję rozmieszczenia elementów wyposażenia w

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

starać się o pozwolenie na budowę. Obowiązek wyznaczenia tego obszaru spoczywa na projektancie domu (do tej pory robił to właściwy miejscowo urząd), który umieszcza tę informację w projekcie dokumentacji budowlanej. Bliźniaki i szeregowce z pozwoleniem na budowę Warto też wskazać, że zwolnienie z

Ogrzewanie pompą ciepła

wydajności, czy wykonanie - zgodnie z tym co nakazują przepisy - dokumentacji, zwanej operatem wodno-prawnym. Grunt. Do pozyskiwania ciepła z gruntu służą tzw. kolektory gruntowe, czyli ułożone w ziemi rury z PE, w których krąży nośnik ciepła - mieszanina wody i propylenglikolu. Kolektory gruntowe mogą być

Wymiana okien dachowych: ile to kosztuje

będzie dokumentacja techniczna lub zbadanie konstrukcji dachu. Jeśli nowe okna połaciowe będą dłuższe - należy m.in. sprawdzić czy pod i nad nimi nie ma żadnych belek, a ewentualne istniejące zastąpić nowymi. Z kolei wymiana dwóch okien na jedno wymaga wycięcia fragmentu krokwi i wzmocnienia

Rynny - odwodnienie dachu na lata

kompletu rynien i rur spustowych wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi, powinno się poświęcać tyle samo uwagi, co poszczególnym warstwom dachu i pozostałym jego detalom. Niestety, w wielu dokumentacjach projektowych budynków jednorodzinnych system odwodnienia dachu jest niedopracowany lub wręcz

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

dotyczące budowy domu, dokumentację powykonawczą jak również projekty oraz dokumenty robót technicznych wykonywanych już w trakcie użytkowania budynku; 4. Użytkować budynek zgodnie z przeznaczeniem. Za co grożą kary Inwestorowi grozi kara grzywny wymierzana przez sąd grodzki w wysokości od 20 zł do 5 tys

Sąsiad wstrzymuje nam budowę domu

budowlaną. Zgłosiłam się do starostwa o udostępnienie mi dokumentów dotyczących budowy sąsiada, ale mi odmówiono. Dopiero po interwencji u wojewody wydano mi te dokumenty. I okazuje się, iż na mapie z tej dokumentacji widnieje narysowany dom na mojej działce (nigdy tam nie było żadnego domu!), a projektant

Zmiana rodzaju stropu

. Odpowiedzialność za zmiany Układ stropu zawsze jest rozrysowany w projekcie. Znajdują się w nim informacje o parametrach technicznych materiałów użytych do jego wykonania, o potrzebnym zbrojeniu, głębokości oparcia na ścianach, rozmieszczeniu podpór montażowych. Poprawnie zaprojektowany i wykonany strop to

Remontuj z umową

fizyczna lub firma). W umowie wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu w określonym czasie oraz zgodnie z przedstawionym przez inwestora projektem i zasadami wiedzy technicznej, a także przepisami prawa budowlanego. O ile pierwszy warunek, czyli wykonanie określonych prac w wyznaczonym czasie, trzeba

Przyłącze kanalizacyjne

techniczne przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej - wydaje warunki techniczne przyłączenia. 3. Właściciel zleca uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego, uzgodnienie go w zespole uzgadniania dokumentacji (ZUD) i zatwierdzenie w zakładzie wodociągów i kanalizacji. 4

Wodociąg zamiast studni

obowiązku. Z kolei jego właściciel - przedsiębiorstwo wodociągowe - nie ma prawa odmówić nam przyłączenia się, jeśli tylko spełnimy wszystkie stawiane przez niego wymagania oraz zaistnieją ku temu techniczne możliwości. Zalety i wady korzystania z wodociągu Podłączenie do wodociągu może nas kosztować nawet

Legalne zmiany w projekcie gotowym

albo samego autora projektu gotowego. Inaczej zmiany będą nielegalne. Praktyka wygląda prościej. Pracownie, które sprzedają projekty gotowe, na ogół od razu przekazują razem z dokumentacją zgodę na dokonywanie zmian w swoich pracach. Zdarza się, że dodają również gotową, rozbudowaną listę

Zamieszkać zgodnie z prawem

zakończeniu budowy, jest zamknięty. Oznacza to, że urząd nie może domagać się innych, dodatkowych dokumentów i protokołów. Jeżeli zaś w złożonej przez nas dokumentacji wystąpią braki (np. zapomnieliśmy dołączyć oryginału dziennika budowy), inspektor nadzoru wezwie do ich uzupełnienia. Wezwanie będzie miało

Dobra umowa z architektem

.). Zakres projektu znacząco wpływa na jego cenę. Często, by ją obniżyć, praktykuje się ograniczenie dokumentacji do projektu architektonicznego i konstrukcyjnego. Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego można uzyskać na podstawie projektu, który nie zawiera pełnego zestawu projektów branżowych. Fazy

Okna z PVC

różnych okien opracowują firmy wytwarzające profile PVC. Z tych właśnie profili producenci składają okna: odpowiednio je zgrzewają, wstawiają wzmocnienia i szyby, a na końcu montują okucia. Wszystko to robią zgodnie z zasadami technologicznymi opisanymi w aprobatach technicznych. Firmy o korzeniach

Ile kosztuje ogrzewanie domu i wody, czyli co zamiast gazu: różne rozwiązania

podane są w danych technicznych wkładu). Jeśli nie mamy wolnego komina lub jest on za mały bądź za krótki, konieczne będzie postawienie komina na zewnątrz. Oprócz tego należy wykonać kanał nawiewny, doprowadzający powietrze do paleniska. W domu podpiwniczonym można go ukryć pod stropem piwnicy

Co to jest kota? Czytamy plany architektoniczne

niesiemy zakupy, gdzie stanie wymarzona sofa, a gdzie duży stół... Po obejrzeniu w ten sposób kilku domów, kolejny "zobaczymy" niemal od razu... Wtedy o wiele łatwiej wczytywać się w kolejne elementy dokumentacji projektowej. Co można odczytać z rzutów? Poniżej podajemy przykładowe informacje

Działka dom - ile są warte?

, jej położenie i funkcję, - przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, - stan zagospodarowania nieruchomości, - dostępne dane o cenach podobnych nieruchomości. Proces wyceny musi być oparty na

Co to jest świadectwo energetyczne?

użytkowanych mogą się pojawiać kłopoty wynikające z braku dokumentacji technicznej (zwłaszcza dla obiektów starszych) oraz braku danych na temat szczegółowych rozwiązań budowlanych, użytych materiałów czy też sprawności użytkowanych kilka czy kilkanaście lat systemów instalacyjnych itp. W takich sytuacjach

Atesty i materiały budowlane

zastosowania tego materiału, to normę zastępuje dokumentacja techniczna budynku (włącznie z projektem architektonicznym). Uwaga! Są wyroby, które mogą być sprzedawane na rynku bez dokumentów i odpowiedniego oznakowania. Ich pełną listę zawiera rozporządzenie MSWiA z 24 lipca 1998 roku. Są to m.in.: osłony

Dom wygodny i elegancki

przyszłego domu. Budynek został zaplanowany z pedantyczną starannością. Długo trwające narady i konsultacje w sprawie ostatecznego kształtu bryły i wystroju wnętrz, zakończyły się przysłaniem na adres inwestorów wielkiej skrzyni z dokumentacją. Zawierała ona niezbędne do rozpoczęcia budowy uzgodnienia i

Elewacja - recepta na ładną elewację

profile i gzymsy rozmieszczone na odpowiednich wysokościach, wieńczące okna i podkreślające strefę wejścia. Elewacja - część projektu Decyzję o rodzaju elewacji, zdobiących ją detalach i kolorystyce architekt powinien podjąć na etapie projektowania domu. Z pakietem zawierającym dokumentację projektową

Wybieramy projekt domu

jakie wówczas przyjąć kryteria? Ratunku! Pomocy! Pogorszenie koniunktury w budownictwie zmusza architektów do obniżania cen projektów indywidualnych. Pracowni często nie stać na dopracowanie dokumentacji projektowej, a niedopracowana zawiera często liczne błędy, więc zbudowany według niej dom nie będzie

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

nieruchomości. Musi on przy tym uwzględnić takie czynniki, jak: - cel wyceny, - rodzaj nieruchomości, jej położenie i funkcję, - przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, - stan zagospodarowania nieruchomości

Odbiór prac budowlanych - tynki zewnętrzne

nimi nie powinna być większa niż 2 mm (niedopuszczalne jest też wypełnianie ich zaprawą klejową); - łączniki mechaniczne - ich liczba i rozmieszczenie muszą być takie, jak w dokumentacji technicznej lub instrukcji producenta systemu; - równość powierzchni - odchylenie powierzchni płyt od płaszczyzny

Samodzielnie czy z fachowcem? Budowa systemem gospodarczym, system zleceń lub generalny wykonawca [DOŚWIADCZENIA INWESTORÓW]

przykład krzywe ściany czy nierówny tynk), ponieważ mają one z reguły tylko wpływ na efekt estetyczny. Najgorsze są te błędy, których nie widać, ponieważ od nich najczęściej zależy stan techniczny budynku. Skutki braku hydroizolacji czy źle zazbrojonych elementów żelbetowych (na przykład stropów, wieńców

Willa ze skromnego domu

dokumentacją techniczną dzisiaj nie sposób dostrzec, gdzie przebiega granica pomiędzy starą oraz nową częścią budynku. Dzięki przebudowie dom ma nie tylko większą o 150 m2 powierzchnię użytkową, lecz stał się także wygodniejszy, bardziej funkcjonalny i bardziej ekonomiczny w eksploatacji. Sposób na sukces

Obudowa poddasza płytami gipsowo-kartonowymi

, określonym dokumentacją techniczną bądź wytycznymi producenta systemu zabudowy. Solidna jak ruszt Mocowanie do więźby dachowej. Ruszt zabudowy tworzą odpowiednio ze sobą połączone profile metalowe, które mocuje się do elementów konstrukcji dachu. Można to zrobić na kilka sposobów, używając specjalnych

Przestawiamy ściany działowe

Przed rozpoczęciem w domu jakichkolwiek przeróbek trzeba mieć pewność, że ścianki, które mają być usunięte lub przestawione, nie są nośne. Nie wystarczy sprawdzenie dokumentacji domu, nawet jeśli znajdziemy tam informacje o tym, z jakich materiałów zbudowano dom oraz jakie zastosowano rozwiązania

Sauna w domu - jak ją zaprojektować?

nie przekracza 4-5 kW, zazwyczaj wystarcza zasilanie jednofazowe, ale do większych trzeba zapewnić przyłącze trójfazowe (informacje o zasilaniu podawane są w dokumentacji technicznej dołączanej do pieca). Podłączenie pieca i oświetlenia należy powierzyć elektrykowi. Odpływ wody wyposażony w syfon w

Nowe zasady umów deweloperskich - bezpieczeństwo dla obu stron

oświadczenie dewelopera o tytule prawnym do nieruchomości i opis jej stanu prawnego. Chodzi tu szczególnie o wskazanie wpisów, które obciążają tę nieruchomość. Deweloper powinien także poinformować klienta o posiadanej dokumentacji technicznej i formalno - prawnej, na podstawie której realizuje inwestycję i

Najnowsze