dokumenty do rozbudowy

opracowanie Iwona Szczepaniak

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowując dodatkową kondygnację domu, możemy zyskać nawet dwukrotnie większą powierzchnię użytkową. Jakie warunki musimy spełnić, aby nadbudować dom?

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

Bywa, że stare poddasze jest za niskie, aby wykorzystać je na cele mieszkalne. Jedyną możliwością jest wtedy podwyższenie dachu. Do tego niełatwego przedsięwzięcia trzeba się dobrze przygotować.

Jak bezpiecznie kupić stary dom

Chcesz mieć własny, lecz zamiast budować, wolisz kupić gotowy, stary dom? Używany, ale w dobrym stanie, starszy i tańszy, lecz wymagający remontu, a może nowy w stanie surowym? Oto rady, jak kupić dom na rynku wtórnym.

Polski azbest w liczbach

Polski azbest w liczbach

dokument określa termin 2032 r. jako graniczny dla całkowitej likwidacji obecności azbestu w polskim budownictwie). Punkt zero. Przystępując do realizacji tego pierwszego programu, z 2002 r., przyjęto ustalenia, które pozwoliły określić "punkt zero", czyli miejsce odbicia - oszacować ilość

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku. Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: - budową budynku mieszkalnego; - nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego

Remont starego domu: wymiana instalacji grzewczej

Remont starego domu: wymiana instalacji grzewczej

brak takiego dokumentu może narazić nas na straty związane z nieefektywnym wykorzystaniem źródła ciepła bądź dyskomfort związany z niedogrzaniem pomieszczeń. W niektórych sytuacjach może okazać się, iż do sprawnego działania instalacji wystarczy wymiana grzejników, w innych - konieczna może okazać się

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

za sprawą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które w ten sposób chciałoby upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, miało to być dostosowanie naszych regulacji dotyczących m.in. obrotu materiałami budowlanymi oraz certyfikacji produktów chemii budowlanej do wymagań unijnych. Po

Przebudowa to nie remont

opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami. Projekt budowlany powinien być dostosowany do stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz zawierać nową formę i konstrukcję obiektu budowlanego a także proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Projekt musi wykonać projektant mający uprawnienia

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

: - dane wnioskodawcy, - określenie mocy przyłączeniowej, - dane techniczne urządzeń niezbędnych do przepływu prądu, - przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, - przewidywany termin rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej. Ile się czeka. Po złożeniu dokumentów i uiszczeniu opłaty (120 złotych

Dom do zburzenia czy przerobienia

rozbudowie. Warto uważnie zapoznać się z tym dokumentem, bo może się okazać, że przepisy narzucają nieprzekraczalną wysokość zabudowy lub kąt nachylenia dachu, albo maksymalną powierzchnię działki, jaką możemy zabudować. Czasem ogranicza to znacznie możliwości zmian. Jeśli nadbudowa nie wchodzi w grę (zbyt

Ocieplanie ścian metodą ETICS. Krok po kroku

Ocieplanie ścian metodą ETICS. Krok po kroku

miejsc szczególnych. W praktyce bywa tak, że nawet jeśli dokument ten istnieje, ogranicza się do wskazania grubości i rodzaju materiału ociepleniowego oraz spoiwa, faktury i koloru warstwy nawierzchniowej (tynku). Tymczasem fachowo przygotowany projekt ocieplenia to nieoceniona wskazówka dla wykonawcy i

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dokumenty potwierdzające wymienione w przepisie tytuły prawne należy dołączyć do wniosku o wydanie

Ładny Dom - najciekawsze linki

deskowanie stropu deszczownica dofinansowanie dokumenty do odbioru domu dom bez piwnicy dom stodoła dom szkieletowy koszty budowy dom z płaskim dachem domy energooszczędne domy kanadyjskie domy pasywne drabina drewniane deski na elewacji drewniane meble

Samowola na budowie

wynosi 300 zł. Stawkę tę należy powiększyć n razy (przemnożyć przez 50, 10 lub 5). To, który mnożnik - 50, 10 czy 5 - należy zastosować do obliczenia opłaty, zależy od rodzaju budowy (Prawo budowlane - art. 49 ust. 2 oraz art. 49b ust. 5). Ile kosztuje samowola Za samowolną rozbudowę, budowę, odbudowę

Działka dom - ile są warte?

Działka dom - ile są warte?

, - wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości. Do operatu szacunkowego dołącza się dokumenty wykorzystywane przy jego sporządzaniu, na przykład: dokumentację fotograficzną, aktualny odpis z księgi wieczystej czy wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

oznacza, że jeśli wniosek zostanie złożony po 90 dniach od zakończenia budowy domu lub jego kupna - premia przepadnie. Do wniosku o premię dołącza się dokumenty potwierdzające powstanie praw do premii, czyli książeczkę mieszkaniową i przykładowo akt notarialny kupna domu lub zgłoszenie zakończenia robót

Przyłącze kanalizacyjne

) wniosek, b) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, c) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z mapą geodezyjną, jeśli działka nie jest zabudowana, d) mapę geodezyjną z zaznaczoną działką, jeśli jest zabudowana. 2. Zakład wodociągów i kanalizacji - jeśli są możliwości

Odbierz VAT

poniesionych (i udokumentowanych fakturami) od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku. Kto może odliczyć... Wystąpić o zwrot mogą te osoby, które po 1 maja 2004 roku kupiły materiały budowlane obciążone nową, 22-procentową stawką VAT-u i wykorzystały je na: - budowę, nadbudowę, rozbudowę lub remont domu

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

skarbowe, - umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych. Opinia o wartości nieruchomości sporządzona jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, z którego wyciągi ma on obowiązek przekazać organom prowadzącym kataster

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

ganków, werand, oranżerii i oczyszczalni ścieków, garaży i innych obiektów gospodarczych (limit 35 m kw. obiektów na każde 500 m kw. działki), obiektów niepołączonych trwale z gruntem i przeznaczonych do rozbiórki lub przeniesienia. Projekt nie wspomina sytuacji rozbudowy, dobudowy elementów budynków czy

Nawiewniki - przepisy i wymagania obowiązujące w Polsce

Nawiewniki - przepisy i wymagania obowiązujące w Polsce

nawiewnik wprowadzony do sprzedaży na rynku polskim musi posiadać Aprobatę Techniczną, która jest dokumentem odniesienia do dokonywania oceny zgodności (wystawienia deklaracji zgodności) i wprowadzenia wyrobu na rynek krajowy ze znakiem budowlanym B. Podsumowując nawiewniki oferowane na rynku polskim muszą

Jak ochronić dom przed zdarzeniami losowymi

Jak ochronić dom przed zdarzeniami losowymi

Trzy lata temu tylko 40% z badanych przez TNS OBOP Polaków przyznawało, że nie stosuje żadnych szczególnych zabezpieczeń, które chroniłyby ich dom czy mieszkanie przed włamaniem - poprzestawali na najpopularniejszych sposobach, takich jak "lepsze" zamki do drzwi oraz pies pilnujący domu

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

serwisie Dokąd po pieniądze? Do urzędu skarbowego, w którym zwykle rozliczasz się z podatku. Formularz wniosku o zwrot VAT przygotowany przez urzędników Ministerstwa Finansów wraz z instrukcją, jak go wypełnić, dostaniesz w urzędzie skarbowym. Do wniosku musisz dołączyć plik dokumentów oraz kopie faktur

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

(za te dokumenty trzeba zapłacić, a stawki wahają się od kilkunastu do stu złotych; ich wysokość jest zróżnicowana, gdyż gminy mają prawo samodzielnie uchwalić wysokość tych opłat). Z planu wynika, jaki charakter ma wybrany przez nas grunt: czy jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Sprzedaż domu. Kiedy trzeba zapłacić podatek?

to w maju przyszłego roku, zapłata podatku musi nastąpić do końca kwietnia 2009 roku. Dochodu ze sprzedaży nieruchomości nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Zmiana sposobu obliczania należnego podatku nakłada na podatników obowiązek przechowywania przez pięć lat wszystkich dokumentów

Prosto z budowy Justyny i Artura

Działkę - po długich poszukiwaniach - kupiliśmy w 1999 roku. Wtedy jeszcze się wahaliśmy, czy lepiej budować dom (niezależność, mieszkanie poza miastem, cisza), czy kupić większe mieszkanie (lepszy dojazd do pracy, bliżej do wszystkiego, a przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa). Ale

Linia energetyczna blisko dachu, porada prawna

do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania w sprawie usunięcia nielegalnie istniejącej budowli energetycznej (w tym przypadku części linii). Jako strona takiego postępowania Czytelnik może żądać udostępnienia wglądu do wszystkich dokumentów wydanych w sprawie pozwolenia

Najnowsze