galeria zdj赕 murek ogrodowy

Beata Stobiecka

Ogr骴 pi阫ny zim

Ogr骴 pi阫ny zim

Ogr骴 efektowny przez ca硑 rok - to marzenie pani Jolanty ju si spe硁i硂. Ro秎iny w jej ogrodzie zachwycaj  o ka縟ej porze roku. Zapraszamy do zapoznania si z ogrodem, kt髍y opr髎zony 秐iegiem wygl眃a jak z bajki.

Jak odgrodzi si od s眘iad體. Skuteczne os硂ny

Odpowiednio dobrana przes硂na zapewni w ogrodzie intymno舵, wyt硊mi ha砤s ulicy, a przy okazji ukryje mniej efektowne zak眛ki.

Poka sw骿 ogr骴 i wygraj nagrody - foto konkurs firmy Polbruk trwa!

Masz ciekawy, inspiruj眂y, oryginalny lub po prostu pi阫ny ogr骴? Uwa縜sz, 縠 wart jest tego, by zobaczy硑 go setki ludzi? Je秎i tak, to we udzia w konkursie organizowanym przez firm Polbruk.

ZOBACZ TE WIDEO

ie縦i w ogrodzie po angielsku: Chelsea Flower Show

ie縦i w ogrodzie po angielsku: Chelsea Flower Show

u砤twia to zapanowanie nad ro秎inno禼i i u砤twia jej piel阦nacj. Wykorzystane materia硑 wsp蟪tworzy硑 charakter ogrodu - warto o tym pami阾a, projektuj眂 w砤sn ogrodow przestrze, a nie kierowa si jedynie cen czy walorami praktycznymi r罂nych rozwi眤a. Zobacz galeri zdj赕 禼ie縠k, murk體 i

Grille

Grille

, by nie ostyg硑 przed podaniem. Na zdj阠iu powy縠j: Wyposa縠nie grilli gazowych (kilka palnik體, dodatkowe ruszty) umo縧iwia pe硁 kontrol nad pieczeniem. Fot. Lilianna Soko硂wska Na zdj阠iu powy縠j: Gazowy grill w specjalnie wydzielonym do grillowania k眂iku, ze stabiln posadzk i murkami

Ogr骴 w stylu angielskim

Ogr骴 w stylu angielskim

, wyidealizowanym 秝iatem natury pe硁ym trawnik體, malowniczych jezior, fa硈zywych ruin. Jak jest naprawd? Na zdj阠iu powy縠j: Pokoik na lato - oddzielony od reszty ogrodu 縴wop硂tem. Jest tu altanka, zbiornik wodny i oczywi禼ie kwiaty Fot. Danuta M硂糿iak Na zdj阠iu powy縠j: Zegar s硂neczny to cz阺to