geodeta

Redakcja Pressland

Budowa krok po kroku. Dlaczego musisz zatrudnić geodetę?

Budowa krok po kroku. Dlaczego musisz zatrudnić geodetę?

Budowa domu wymaga dopełnienia wielu formalności. Nie może rozpocząć się wcześniej niż zostanie zatrudniony geodeta. Dlaczego odgrywa on tak ważna rolę w procesie budowy domu? Jakie są jego obowiązki na budowie? Usług, jakie świadczy geodeta na budowie jest wiele - nie z każdych musimy i będziemy musieli skorzystać.

Spór o ogrodzenie

Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, iż rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Po co bada się grunt?

Nie da się dobrze zaprojektować i zbudować fundamentów, jeśli nie wiadomo, jaki jest grunt na działce. Aby dokładnie poznać jego budowę oraz poziom wód gruntowych, najbezpieczniej jest zlecić wykonanie badań geotechnicznych.

Zobacz wideo

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe?

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe?

W niektórych gminach jest to jednak wymagane - zależy to od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz od tego, czy budynek jest podpiwniczony. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 r., budynki jedno- lub dwukondygnacyjne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obejm

Grunt na działce

Grunt na działce

Od warunków gruntowych zależy, czy nie będziemy mieli problemów z budową i późniejszą eksploatacją domu. To, co znajduje się poniżej fundamentów i wokół nich, ma bowiem bezpośredni wpływ na cały budynek, a więc na przykład na to, czy nie będzie nierównomiernie osiadał i pękał albo czy jego piwnic ni

Sposoby budowania na trudnych gruntach

Sposoby budowania na trudnych gruntach

Wymiana gruntu.Polega na wybraniu z wykopu nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym warstwami. Można to zrobić wtedy, gdy warstwa słabych gruntów zalega płytko, do głębokości 2-3 m pod poziomem terenu, a woda gruntowa jest poniżej poziomu nośnego gruntu. Przed układa

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

ważne uprawnienia budowlane. Koszt sporządzenia certyfikatu oscyluje w granicach – 500 – 1000 zł. Wymagane jest również posiadanie inwentaryzacji geodezyjnej i formalnego zamknięcia budowy. Uprawniony geodeta dokonuje pomiarów wszystkich istniejących elementów, które następnie przenosi na

Pierwsze prace ziemne na działce

Pierwsze prace ziemne na działce

geodety, który wyznaczy granice działki. Zaznaczamy, że ogrodzenia do wysokości 2,2 m można budować bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia. Warto jednak wcześniej sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego i dowiedzieć się czy nie wprowadza on nakazów bądź zakazów w tym

Błędy na budowie - ich konsekwencje mogą być kosztowne

Błędy na budowie - ich konsekwencje mogą być kosztowne

Nieprawidłowe wytyczenie budynku Pierwszym, ważnym etapem budowy domu jest wykonanie wykopu pod fundament. Fundamenty można wykonać tuż po wytyczeniu zarysu budynku, jednak w trakcie prac może dojść do przesunięcia reperów naniesionych przez geodetę.  Można jednak wytyczyć budynek już po

Granice działki

Granice działki

, przebiegu granic nieruchomości dokonuje geodeta. Bierze pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. A jeżeli takich danych nie ma albo są sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie oświadczenia sąsiadów lub tylko jednej strony, gdy druga w toku

Granice działki

Granice działki

nieruchomości. Wydają oni wówczas postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i powierzają ustalenie przebiegu granic upoważnionemu geodecie. Geodeta, ustalając przebieg granicy, bierze pod uwagę widoczne znaki i ślady graniczne, dokumenty (takie jak odpisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne) i

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

drogi dojazdowe do nieruchomości), warto zatem zwrócić się w tym celu do geodety. Tak przygotowany projekt składamy w miejscowym urzędzie gminy. Do wniosku dołączamy: - dokumenty potwierdzające tytuł własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości); - aktualny wypis z

Media w domu: kanalizacja

Media w domu: kanalizacja

kanalizacyjny należy ułożyć ze spadkiem 1,5%. Włączenie do znajdującego się w ulicy kanału powinno być wykonane przez przedstawiciela przedsiębiorstwa. Przed zasypaniem przyłącza inspektor techniczny dokonuje odbioru instalacji, a geodeta nanosi na mapkę przebieg przyłącza. Po zakończeniu prac inwestor powinien

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

jednak, że kwestia drogi nie jest wyjaśniona, gdyż na mapie wykonanej przez geodetę granice działek są całkowicie przesunięte względem mapy ewidencyjnej. Droga, do której miałem dostęp - według mapy do celów projektowych sporządzonej przez geodetę - nie łączy się z drogą asfaltową. Proszę o radę, co mam

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

projektowych skala 1:500 (wykonuje geodeta), oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, wypisu z rejestru gruntów, kopii mapy ewidencyjnej, oświadczenia o dostępie do dróg publicznych, protokołu z inwentaryzacji stanu istniejącego (wykonuje architekt) i opinia o stanie technicznym obiektu (wykonuje

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

(elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej). Kto dokonuje podziału pionowego i jak to wygląda? Sama procedura podziału budynku wraz z działką przebiega tak jak podział samej działki. Dokonuje jej uprawniony geodeta na zlecenie i koszt właściciela. Orientacyjnie musimy za to zapłacić około 1500 zł. Ponadto

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

. Musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Będzie prowadził dziennik budowy (opieczętowany uprzednio w urzędzie, który wydał nam pozwolenie na budowę; w dzienniku oprócz kierownika budowy mogą się wpisywać także właściciel czyli inwestor, architekt, inspektor nadzoru, geodeta). Kierownik

Wytyczanie fundamentów

To precyzyjne określenie miejsca na działce (na podstawie dokumentacji), w którym - zgodnie z uzyskanym pozwoleniem - ma stanąć dom. Wytyczać budynek w terenie może tylko uprawniony geodeta. On też dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wytyczenie konturów domu polega na wyznaczeniu i

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

? Geodeta potrzebny jest do wytyczenia na działce miejsca posadowienia domu (musi ono być zgodne z planem sytuacyjnym dołączonym do pozwolenia na budowę). Wytyczenie przez geodetę zarysu fundamentów najlepiej połączyć z wejściem na plac budowy ekipy budowlanej. Umożliwi to jednoczesne ustawienie ław

Na budowie - co robić w październiku

Na budowie - co robić w październiku

. Czytaj także: Geodeta - wytyczanie fundamentów na początek budowy 3 sposoby na wykopy pod fundament Odbiór robót budowlanych - fundamenty Tynk na ociepleniu z wełny mineralnej Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail

Na budowie - co robić i czego nie robić w kwietniu

Na budowie - co robić i czego nie robić w kwietniu

, październiku, listopadzie, grudniu. Zobacz także: Geodeta - na początek budowy Piwnica w domu - kiedy warto o niej pomyśleć Ławy fundamentowe i ściany piwnic - praktyczny kurs budowania Jak zrobić zbrojenie fundamentów bez błędów Jak izolować ściany piwnic Odbiór robót budowlanych - fundamenty Jakie błędy

Błędy w trakcie budowy: na co zwrócić uwagę, aby ich uniknąć

Błędy w trakcie budowy: na co zwrócić uwagę, aby ich uniknąć

granic posesji, źle wytyczonych osiach, a nawet na obróceniu budynku względem stron świata. Dlatego niezbędne jest sprawdzenie po wykonaniu pomiarów przez uprawnionego geodetę wytyczenia osi budynku, jasne określenie, co zostało przez geodetę wytyczone i czy jest to zrozumiałe przez wykonawcę

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Pytanie czytelnika miesięcznika "Ładny Dom": Jestem właścicielem działki w powiecie wadowickim. Od jakiegoś czasu zamierzam przeprowadzić rozgraniczenie mojej działki, gdyż jej granice - według opinii moich sąsiadów - są co roku w innym miejscu. Dotychczas odstraszały mnie koszty geodety

Zaczynamy budowę domu

prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wpisów do dziennika mogą dokonywać: osoba prowadząca budowę, jak również inwestor, projektanci, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz geodeta, wykonujący prace na budowie. Prace przygotowawcze na terenie budowy Zapisy

Ile kosztują prace przed wykonaniem fundamentów - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 3

regionu kraju i zakresu prac). Jeśli budowa podłoża jest skomplikowana, potrzebna jest dokładniejsza dokumentacja geologiczno-inżynierska. Wytyczanie fundamentów domu To zadanie dla uprawnionego geodety (wybranego z listy w starostwie). To on wyznacza punkty charakterystyczne (osie lub narożniki

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

dokumentów, za których wydanie trzeba będzie zapłacić. I tak konieczne jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę. To koszt od 500 zł, zależnie od stopnia skomplikowania budynku. Równie ważne jest potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy przez dostawców mediów energii elektrycznej (około 400

Ile kosztują fundamenty? Kompleksowe podsumowanie kosztów budowy

ma ona grubość około 30 cm) i wstępnie wyrównuje grunt ( wyrównanie gruntu kosztuje około 2 zł/m2 ). Te prace możemy wykonać samodzielnie. Jednak wytyczenie obrysu budynku musimy zlecić uprawnionemu geodecie. Można go znaleźć przez starostwo powiatowe. Wyznacza on punkty charakterystyczne

Dom zanurzony w zieleni

, oni - jej projekty. Zaufali sobie wzajemnie. Dom stanął szybko. Projektantka czuwała nad przebiegiem robót, szukała zaufanych i solidnych wykonawców. Skutecznie. Od momentu zakończenia pomiarów przez geodetę do położenia dachu minął zaledwie miesiąc; wykańczanie zajęło następne cztery miesiące. Pani

Jak zaplanować wydatki na budowę [KOSZTY MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY]

do szacowanych kosztów budowy. Przeciętnie jest to 2-5% wartości całej inwestycji. Fundamenty Na wyrównanie terenu potrzeba 2 dni, na wytyczenie położenia domu (czyli wizytę geodety) – 1 dzień. Zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty może zająć do tygodnia (jeśli robimy to

Domy murowane

ścianach fundamentowych. Pierwsze prace - niezależnie od tego, w jakiej technologii budujemy - polegają na wytyczeniu na działce miejsca, w którym stanie dom (to zadanie dla uprawnionego geodety) oraz na zdjęcie spod obrysu domu warstwy gleby urodzajnej (humusu). Jest ona droga, a będzie nam potrzebna po

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

wpisanych zaleceń np. geodety czy inspektora nadzoru. Uwaga! Obowiązki te możemy rozszerzać, umawiając się dodatkowo (koniecznie na piśmie!) z kierownikiem, że będzie on odpowiedzialny też za inne rzeczy, np. przygotowanie harmonogramu budowy. A co musisz zrobić ty? Twoim podstawowym obowiązkiem jako

Krótka instrukcja, jak postawić dom

jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta). Do wniosku musisz dołączyć mapę geodezyjną z zaznaczeniem granic działki obejmującej teren, na którym będziesz się budować, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (zapytaj o to geodetę). Urzędy

Krótka instrukcja, jak postawić dom

geodezyjną z zaznaczeniem granic działki obejmującej teren, na którym będziesz się budować, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (zapytaj o to geodetę). Urzędy wymagają dwóch-trzech egzemplarzy takich map. Żebyś dostał decyzję, twoja działka musi spełnić jednocześnie kilka warunków: co

Jak bezpiecznie kupić stary dom

nieruchomości, powinniśmy dokonać oceny działki. Najlepiej zacząć od sprawdzenia granic oraz zgodności z wyrysem z rejestru gruntów i geodezyjną mapką powykonawczą. Pomoże nam w tym geodeta, który skontroluje, czy w narożnikach działki znajdują się kamienie graniczne lub inne charakterystyczne punkty

Podział działki

współwłasności poprzez podział. Przy zgodnym zniesieniu współwłasności projektu, podziału często próbują dokonać sami współwłaściciele. W odniesieniu do nieruchomości niezbędne będzie jednak skorzystanie z usług geodety, który sporządzi projekt podziału (ustali granice działek po podziale, sporządzi mapy oraz

Dom za blisko granicy z sąsiadem

Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Mój budynek przez błąd geodety i niedopilnowanie kierownika budowy, został usytuowany o 70 cm za blisko granicy sąsiada. Jest więc 3,3 metra zamiast 4. Te 70 cm, o które jest zbyt blisko, to wykusz z oknami. Teraz, gdy dom jest niemal na ukończeniu

Ile kosztują media

: - wykonania map do celów projektowych (koszt ustalany indywidualnie z geodetą); - zakupu i montażu skrzynki gazowej; - wykonania projektu wewnętrznej instalacji gazowej (ustalany indywidualnie z projektantem); - opinii kominiarskiej przed- i powykonawczej (ustalany indywidualnie z kominiarzem). Nielegalny

Rok w moim ogrodzie

zgoda właściwego urzędu). Właściciel sąsiedniej działki nie ma obowiązku współuczestniczyć finansowo w tej inwestycji. Obaj mają tylko współdziałać w wytyczeniu przez geodetę granicy i utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty dzielą na pół bez względu na metraże parceli. Płot w granicy między

Drenaż: kiedy jest potrzebny - przykłady rozwiązań

. Koszt badań geotechnicznych będzie wtedy znacznie niższy od wydatków, jakie trzeba poczynić na ochronę przed wodą gruntową w gotowym budynku. Po ułożeniu rur drenarskich i ustawieniu studzienek należy sprawdzić, czy zachowane zostały zaprojektowane wcześniej spadki; potrzebna jest do tego pomoc geodety

Problemy z kierownikiem budowy

, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; - prowadzenie dokumentacji budowy (w tym dokonywanie wpisów do dziennika budowy); - zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu (przez uprawnionego geodetę) oraz

Szukam dobrego elektryka

wewnętrzną linię zasilającą łączącą skrzynkę przyłącza umieszczoną w ogrodzeniu z instalacją w domu (miejsce jej ułożenia będzie też musiał nanieść geodeta na planie powykonawczej inwentaryzacji budowy) oraz schemat instalacji domowej - opracowany w porozumieniu z inwestorem lub architektem wnętrz

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

być zaktualizowana przez geodetę. Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana przez przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Decyzja ta określa między innymi jaki budynek i jakie przyłącza mogą być zbudowane na danym terenie, jakie uzgodnienia i opinie są konieczne do uzyskania

Moje, czyli nasze

(w tym celu mogą zwrócić się do geodety, który na ich zlecenie podzieli wspólną nieruchomość); - przyznać rzecz wspólną (dom, działkę budowlaną, siedlisko) tylko jednemu ze współwłaścicieli z zastrzeżeniem, iż ma on obowiązek spłacić pozostałych; - sprzedać rzecz wspólną i uzyskane w ten sposób

Mój jest ten kawałek drogi

szanse Kluczem do rozwiązania problemu powinna być treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powinna, ale często zamiast być kluczem, jest przeszkodą nie do pokonania. Tam, gdzie wystarczyło wyobraźni władzom, planistom i geodetom, nie ma i nie będzie problemów. Jeśli nowo projektowane

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

naszej ziemi chcemy wybudować dom, musimy zaangażować uprawnionego geodetę , który wytyczy nam mapę sytuacyjno - wysokościową na podstawie dokonanych przez siebie pomiarów. Mapa ta, poświadczona przez Starostwo Powiatowe, z wyraźnie zaznaczonymi granicami działki oraz planem zagospodarowania działki

Gaz płynny - ze zbiornika

zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie. 3. Po otrzymaniu projektu zgłaszasz zamiar zainstalowania zbiornika do swojego starostwa powiatowego. Do wniosku dołączasz: oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykonaną przez projektanta dokumentację techniczną instalacji

Ogrodzenie działki od ulicy i sąsiada

granic nieruchomości - można poprosić o pomoc (odpłatną) geodetę. Uwaga! Jeśli w planie zagospodarowania przewidziano poszerzenie istniejącej dotychczas drogi, najlepiej od razu wybudować ogrodzenie poza obszarem przeznaczonym pod drogę, inaczej gmina zaproponuje nam kiedyś wykup części gruntu, a jeśli

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, geodeta wykonujący prace na terenie budowy. Inwestor może w każdej chwili zajrzeć do dziennika. Na budowie, która wymaga pozwolenia, potrzebna jest też specjalna tablica, która przez cały czas trwania budowy ma stać na placu (za jej brak grozi

Kupony rabatowe - tanie zakupy z magazynem Ładny Dom

Olsztyn Kler, C.H. Błękitna Wstęga, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole Kler, Centrum Meblowe Poznań Polskie Meble, Al. Solidarności 34, 61-696 Poznań Kler, Edmarex, ul. Wojska Polskiego 46, 26-600 Radom Kler, ul. Prosta 135, 44-200 Rybnik Kler, C.H. BOZ, ul. Geodetów 4, 35-328 Rzeszów Kler, C.H. ETC, ul

Dni zniżek z Czterema Kątami

Kler, ul. Prosta 135, 44-200 Rybnik Kler, C.H. Boz, ul. Geodetów 4, 35-328 Rzeszów Kler, C.H. Etc, ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz Kler, C.H. Top Shopping, ul. Hangarowa 13, 70-767 Szczecin Kler, Galeria Amc Arpol, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń Kler, ul. Puławska 436, 02-884 Warszawa Kler, C.H

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

architektury urzędu gminy lub urzędu powiatowego. Można go też kupić w specjalistycznych księgarniach budowlanych, ale taki egzemplarz trzeba ostemplować w urzędzie. Do wpisów w dzienniku upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, geodeta wykonujący prace na terenie budowy. Inwestor może w

Najnowsze