grunt na działce

Tekst: Dr inż. Krzysztof Traczyński, geotechnik, właściciel firmy Geotest, Katarzyna Wangin

Grunt na działce

Grunt na działce

Dobra cena, atrakcyjna lokalizacja działki i brak komplikacji prawnych nie wystarczą, żeby zdecydować się na jej zakup. Trzeba jeszcze mieć pewność, że są na niej grunty nośne, czyli takie, które bez specjalnych (i kosztownych) zabiegów nadają się pod budowę domu.

Granice działki

Zabudowane działki powinny mieć ustalone granice, można poprosić o wyrysy z ewidencji gruntów. Jeśli jednak trzeba dokonać ich ponownego wytyczenia, wówczas...

Zobacz wideo

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety

. Postanowiłam jedną z nich zamontować na swojej działce. Było z tym trochę problemów, bo pierwsze były proste oczyszczalnie drenażowe, a u mnie grunt jest mało przepuszczalny. Czasy były pionierskie, wykonawcy mało obeznani z technologią. Skutek był taki, że u mnie trzeba było pogłębiać wykop i robić filtr

Droga dojazdowa - zrzeczenie na rzecz miasta

Droga dojazdowa - zrzeczenie na rzecz miasta

potrzeb wspólnoty, w tym między innymi w zakresie dróg gminnych. Nie oznacza to jednak, iż obowiązkiem gminy jest utrzymanie czy też partycypacja w kosztach budowy lub remontu dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, nawet jeżeli służą one jako drogi dojazdowe do posesji niektórym

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

, że grunt na działce jest mało chłonny, po każdej ulewie wokół domu powstaną kałuże. Co gorsza, zalegająca woda może zawilgocić jego fundamenty i ściany. Lepiej więc temu zapobiegać. Odprowadzanie wody deszczowej poza granice działki Wodę z dachu możemy skierować rynnami bezpośrednio do kanalizacji, z

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

drenażowe Oczyszczalnie biologiczne Oczyszczalnie roślinne Oczyszczalnia ścieków w zgodzie z prawem Przed podjęciem decyzji o stworzeniu przydomowej oczyszczalni należy upewnić się, czy działka nie leży na obszarze, na którym prawo lokalne wyklucza możliwość jej budowy. Informację taką można znaleźć w

Montaż gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym

Montaż gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym

nie był głęboki, sięgał 1,2 m poniżej poziomu terenu, ale za to dość rozległy. Ponieważ na tej konkretnej działce wody gruntowe utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, rury wymiennika poziomego ułożone są w zasadzie w wodzie. - To jest bardzo dobra sytuacja. Wilgotny, nasycony wodą grunt ma bardzo

Po co bada się grunt?

Po co bada się grunt?

Proste badanie geotechniczne polega na wykonaniu na działce kilku odwiertów (zwykle wystarczy je zrobić na głębokość 3-5 m). Na podstawie takich badań przeprowadzonych w terenie, ewentualnie uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi, geotechnik przygotowuje później dokumentację geotechniczną, która

Zwierzę na działce: psy

Zwierzę na działce: psy

pomocą łańcucha albo zamknięta w małym boksie i rzadko wypuszczana na teren posesji, o spacerach nawet nie wspominając. Ale to patologia, którą w tym tekście zajmować się nie będziemy. Jego zadaniem jest ułatwienie posiadaczom zwierzaków zagospodarowania działki tak, by i oni, i ich podopieczni byli

Ogród na piaszczystej działce

Jak zakłada się duży ogród na ubogim, jałowym gruncie? Elżbieta i Andrzej Kupstasowie dowiedzieli się podczas budowy domu, że na swej działce do głębokości 1,5 metra mają szczery piach. A pod ogród - po odjęciu powierzchni zabudowy domu z tarasem i frontowego dziedzińca - przeznaczone było 2000 m2

Jak budować na torfach?

Jak budować na torfach?

lub posadowienie domu na fundamentach pośrednich. Sposób pierwszy - wymiana gruntu Właśnie taki układ warstw występował na jednej z badanych przeze mnie działek. Pod piaskiem, na głębokości dwóch metrów leżała warstwa a torfów o grubości dwóch metrów. Sprawdziłem grunt na sąsiedniej już zabudowanej

Zamiana gruntów rolnych na budowlane: czy w roku 2016 zarobimy na ziemi?

Zamiana gruntów rolnych na budowlane: czy w roku 2016 zarobimy na ziemi?

;ga, a de­we­lo­pe­rzy są ob­ku­pie­ni. Z ko­lei in­dy­wi­du­al­ni in­we­sto­rzy co­raz mniej chęt­nie ku­pu­ją dział­ki na od­lu­dziu. Trze­ba też wziąć pod uwa­gę, że nie każ­dy grunt rol­

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

wartości sprzedawanej działki, jest zatem z góry skazana na niepowodzenie. Gmina będzie bowiem naliczała opłatę planistyczną, biorąc pod uwagę wartość rynkową gruntu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a nie tę, która wynika z aktu notarialnego. Informacje o sprzedaży konkretnej nieruchomości gmina

Stawianie domu na starym wysypisku

Stawianie domu na starym wysypisku

się wydarzyło w Starej Miłosnej Pewnego razu zostałem wezwany do "kłopotów z gruntem" na plac budowy w Starej Miłosnej w Warszawie. Właściciel działki, jak wielu innych, rozpoczął prace ziemne bez dokumentacji geotechnicznej. Kiedy zdjęto humus i wykonano wykopy pod ławy fundamentowe

Podział działki

Podział działki

nieruchomości jest niedopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Przy czym nie musi to być bezpośredni dostęp do drogi publicznej - za taki uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na niej odpowiednich służebności dla

Tu na razie jest ściernisko

Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany. Działka w planach gminy Kto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od

Sposoby budowania na trudnych gruntach

Sposoby budowania na trudnych gruntach

Wymiana gruntu.Polega na wybraniu z wykopu nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym warstwami. Można to zrobić wtedy, gdy warstwa słabych gruntów zalega płytko, do głębokości 2-3 m pod poziomem terenu, a woda gruntowa jest poniżej poziomu nośnego gruntu. Przed

Zakup działki - pierwszy krok do budowy domu. Na co zwrócić uwagę

Zakup działki - pierwszy krok do budowy domu. Na co zwrócić uwagę

warto również sprawdzić powierzchnię działki oraz typ gruntów – informacje te mogą być przydatne na etapie projektowania domu. Sprawdź wymiary działki Aby móc bez większego problemu zbudować dom z ogrodem warto zainwestować w działkę o odpowiednim wymiarze. Przyjmuje się, że działka budowlana

ŁADNY DOM, NUMER 1/2011

ŁADNY DOM, NUMER 1/2011

leśnego krajobrazu. PRACE BUDOWLANE Grunt na działce. Jeśli źle ocenimy grunt, może się okazać, że czekają nas problemy nie tylko z budową. Dach stromy - Montaż okien bez reklamacji. Mimo dużej popularności, wiele okien dachowych jest źle osadzonych. Okna - Kiedy warto zapłacić za lepsze szyby Drożej nie

Projekt domu na krawędzi skarpy

Projekt domu na krawędzi skarpy

wykorzystać atrakcyjne położenie działki na skarpie. A jednocześnie, żeby na tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni stworzyć dogodne warunki życia i wypoczynku dla trojga domowników oraz licznej grupy spodziewanych w czasie weekendów czy wakacji gości. Dlatego położono nacisk na "funkcję widokową"

Numer 9/2009

Numer 9/2009

ciasną działkę, by wznieść na niej dom według projektu gotowego. Zapłacili więc więcej za projekt indywidualny, ale w zamian mają budynek w pełni spełniający ich oczekiwania. Właściciele z drugiej historii szukali mieszkania, ale były za drogie. Kupili więc dom, realizując tym samym marzenia. U źródeł

Dlaczego warto inwestować w działki?

Dlaczego warto inwestować w działki?

nigdy nie ulegnie powiększeniu. Przyjmując, że popyt na działki budowlane jest stały, a na pewno nie maleje, otrzymujemy ogromną szansę na pomnożenie znacznej ilości pieniędzy. Rosnące ceny gruntów pod zabudowę mieszkalną zachęcają do zakupu coraz szersze grono osób. Zakup opłacalnej ziemi to

Działka ze spadkiem terenu - czy to dobry pomysł?

dużych różnicach poziomu konieczne jest wybudowanie piwnicy. Niezbędne mogą okazać się badania geologiczne gruntu. Niejednokrotnie trzeba wykonać indywidualny, specjalistyczny projekt domu. Projekt dostosowany do warunków na działce Mimo pewnych trudności projektowych działki na stoku cieszą się

Budowanie na trudnym terenie

W tym przypadku zalecanym materiałem budowlanym są np. bloki wapienno-piaskowe. Wśród najbardziej znanych uciążliwości, jakie mogą występować na zabudowywanych terenach, są między innymi hałas i drgania (wibracje) oraz bardzo ostatnio dotkliwe zjawiska powodzi i zalewania wodami opadowymi. Innym

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - inwestuj w pierwsze paliwo - cz. 6, ogrzewanie domu

też ilość powietrza, która przepływa przez kocioł. Zimą może to być nawet dwa razy więcej, niż jest potrzebne do spalania gazu. Wiąże się to ze stratą części energii, która jest marnowana na podgrzanie nadmiaru powietrza w komorze spalania do temperatury spalin wypływających z kotła atmosferycznego

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

jest przeznaczenie gruntów. Na przykład, określa czy grunty mają być przeznaczone dla domu jednorodzinnego, czy też pod prowadzenie działalności gospodarczej. To bowiem wpływa na to, jakie ma być przyszłe sąsiedztwo. Następnie, dookreślana jest minimalna wielkość działki budowlanej, a także jak duża

Wycinka drzew na działce - zmiany w przepisach [Porady eksperta]

pewne ograniczenia. Bez zezwolenia można wycinać drzewa i krzewy, jeżeli: - właścicielem działki jest osoba fizyczna, która nie prowadzi na działce działalności gospodarczej; - właściciel gruntu nieużytkowego, na którym znajdują się drzewa i krzewy do wycinki, chce prowadzić na nim działalność rolniczą

Jak zagospodarować skarpę w ogrodzie?

planowanych wykopów, na przykład z obszaru tarasu projektowanego w zagłębieniu terenu czy też oczka wodnego. Jeśli jednak chcemy usypać większy nasyp, trzeba się liczyć z koniecznością zakupu i dowiezienia kilku ciężarówek ziemi. Nasypy i wykopy, które mają urozmaicać płaską działkę, powinny wyglądać

Wodna pompa ciepła

Jak wybrać pompę ciepła? Wybierając odpowiednią pompę ciepła należy brać pod uwagę wiele czynników np. strefę klimatyczną, rodzaj gruntu, skład chemiczny wód gruntowych, zapotrzebowanie budynku na ciepło i wiele więcej. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie pompy powietrznej (powietrze-woda

Płyty ażurowe. Nawierzchnia ekologiczna przepuszczająca wodę

W trakcie prac nad zagospodarowaniem działki i wykonaniem na niej ciągów komunikacyjnych napotykamy bardzo różne problemy. Ogólnie można je podzielić na trzy grupy. Są związane z wymaganiami użytkowymi, technicznymi i formalno-prawnymi. Pierwsza grupa to kwestie najbardziej oczywiste. Wiążą się z

Budowa na skarpie - czy jest możliwa?

Dom na zboczu Coraz więcej osób decyduje się na budowę domu na terenie o zróżnicowanym kształcie. Zbocze stoku, skarpa, wzniesienia czy pofałdowany grunt. Elementy, które na pierwszy rzut oka wydają się być minusami, są ogromnymi atutami. Pamiętaj jednak, że decydując się na budowę domu na

Ciąg drenarski

izolację należy wyprowadzić 30 cm powyżej. Istotna jest znajomość charakterystyki gruntu i domieszek chemicznych w wodzie. Ciąg drenarski można wykonać z filtrem żwirowym lub filtrem stopniowym. Zobacz też Drenaż - kiedy jest potrzebny, przykłady rozwiązań Po co drenaż na działce? Zapisz się na NEWSLETTER

Miejsce na wypoczynek. Metamorfoza ogrodu

kolorowa przestrzeń z górującą nad nią brzozą (rosnącą już na działce). Najbliższe otoczenie tarasu ozdobią posadzone w gruncie i w dużych donicach byliny oraz kwiaty sezonowe. W tej koncepcji na część użytkową przeznaczyliśmy pas gruntu wzdłuż płotu z sąsiadami. Fragment warzywnika zostanie ukryty

Podział nieruchomości

Wstępny plan podziału działki powinien wskazywać: - granice nieruchomości podlegającej podziałowi; - jej oznaczenie według danych z ewidencji i księgi wieczystej; - powierzchnię dzielonej nieruchomości; - granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu; - propozycję zapewnienia nowym działkom

Projekt czy działka: co najpierw?

Moje marzenia o domu narodziły się już po maturze. Dlatego wszystkie zarobione pieniądze (od pierwszych lat studiów) odkładam na budowę. I tu pojawił się problem: nie wiem, od czego zacząć? Od dawna przeglądam projekty domów, ale na razie nie mam działki, na której projekty mogłyby zostać

Sąsiad zalewa nam działkę...

Sąsiad w ubiegłym roku wybudował dom. W tym sezonie nawiózł ziemi, ukształtował teren i utwardził większą część działki. Grunt ma teraz spadek w kierunku naszej posesji i gdy pada deszcz jesteśmy zalewani wodą opadową płynącą od sąsiada. Jak możemy się bronić? Szymon i Ania D., Gdańsk Zgodnie z

Raport o budowie domu murowanego - część 1: fundamenty

późniejsze dostosowanie do gruntu i poziomu wody na działce. (może się okazać, że różnią się od tych, założonych przez projektanta). Wówczas konieczne jest ich przeprojektowanie lub zastosowanie dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych. Jeśli na działce poziom wód gruntowych jest wysoki

Kwietniowe wysiewy w gruncie [Ekspert radzi]

Małgorzata Szymkiewicz, architekt krajobrazu, ogrodniczka/Fot.: mat. red. Małgorzata Szymczykiewicz: Skoro nie może Pani często bywać na działce, radzę wybrać gatunki najodporniejsze, które zniosą kilkudniową suszę. Jednak zaraz po wysiewie trzeba się postarać, by nasiona miały dobre warunki do

Wiata zamiast garażu: estetycznie i tanio

działce lub dostawionych do ściany domu i połączonych z nim, np. przez wydłużenie połaci dachu. Świetnym pomysłem pozwalającym zaoszczędzić miejsce i ograniczyć i wydatki jest wzbogacenie wiaty o dodatkowe pomieszczenia, np. schowek na rowery i sprzęt ogrodowy, praktyczną toaletę, z której wygodnie

Murki ogrodowe - jak zbudować?

Samodzielnie można wykonywać murki oporowe do wysokości 1 m. Wyższe wymagają już wykonania specjalnego zbrojenia, głębokiego fundamentowania i precyzyjnych obliczeń, na przykład siły naporu gruntu lub wymaganej grubości betonu – powinien je więc projektować konstruktor. Jeśli jednak na

Fundament tradycyjny - co powinniśmy o nim wiedzieć?

przeciwwilgociowych, a nawet nietypowego fundamentowania. Bez skomplikowanego, a przez to znacznie droższego fundamentowania nie można również postawić domu na działce z gruntem nienośnym (na przykład torfem, namułami lub niezagęszczonymi nasypami). Jeśli zależy nam na lokalizacji, dobrym rozwiązaniem jest wymiana

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

dokument, musimy znać m.in. numer ewidencyjny działki. Możemy go znaleźć np. w księdze wieczystej. Wypis i plan Dane z ewidencji gruntów i budynków to dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, budynków i lokali oraz ich właścicieli (a w przypadku braku danych o właścicielach, dane innych osób, które tymi

Zakup działki rolnej

innymi konieczne jest odrolnienie działki. Polega to na zmianie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania z rolnej na budowlaną i na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Procedurę odrolnienia gruntu przeprowadza gmina w trakcie uchwalania nowego miejscowego planu

Ile kosztują prace przed wykonaniem fundamentów - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 3

. Wysoki poziom wody gruntowej - czasem zaledwie 30-50 cm poniżej poziomu terenu - oznacza duże utrudnienia przy budowie fundamentów i większe nakłady finansowe. Koszty ich wykonania mogą okazać się tak duże, że najlepszym wyjściem jest znalezienie innej działki. Wiele zależy jeszcze od rodzaju gruntu na

Czy na wąskiej działce da się zbudować dom?

warunków. Przepisy ułatwiają wykorzystanie gruntów przeznaczonych pod zabudowę, ale odbywa się to kosztem prywatności. Dom wolno stojący Na wąskich działkach nie da się postawić domu w tradycyjny sposób - dłuższą ścianą do frontu parceli i tam ulokować wejście i wjazd do garażu. Zaprojektowanie budynku

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

właściciela ziemi zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na działki sąsiednie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać mu: - przywrócenie stanu poprzedniego; - lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Wszelkie działania sąsiada, których skutkiem jest kierowanie

Drenaż ścian - kiedy jest potrzebny?

równolegle na terenie działki budowlanej oraz w archiwum hydrogeologicznym. Pozwala to uzyskać informacje na temat typu podłoża oraz tego, jaki był dotychczasowy najwyższy udokumentowany poziom wód gruntowych. Drenaż nie musi być wykonany, jeśli podłoże składa się z gruntów przepuszczalnych jakimi są piaski

Pompa gruntowa - montaż, koszty i opinie inwestorów

układać podjazdów i chodników z kostki betonowej. Kolektor pionowy Jeśli planujemy ogrzewanie nowo budowanego domu, kolektor pionowy sprawdzi się tam, gdzie działka ma małą powierzchnię lub grunt na niej jest piaszczysty. Wówczas głębokie odwierty zapewniają wystarczającą ilość ciepła do ogrzania

Deszczówka: jak złapać deszcz i co z nim zrobić

z rynien? Najprostszym sposobem poradzenia sobie z nadmiarem wody na działce jest gromadzenie deszczówki zebranej przez orynnowanie. Zbieracze. To montowane na rurach spustowych elementy z korytkiem przelewowym lub króćcem do zamocowania elastycznego węża. Pozwalają odprowadzać deszczówkę do

Szukasz działki? Poznaj wady i zalety różnych działek

. Najmniej wydamy na grunt pod Olsztynem. W odległości zaledwie kilku kilometrów od tego miasta można znaleźć działkę o średniej powierzchni 1478 m2 w cenie ofertowej 98 zł/m2. Jeżeli zaś komuś marzy się dom pod Krakowem, to najbardziej atrakcyjny cenowo jest powiat wielicki (m.in. Wieliczka i Niepołomice

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

). Służebność powinna być wytyczona z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które przechodzi - przy unikaniu zbędnych kosztów i utrudnień dla właścicieli sąsiednich działek. Ustanowienie służebności może nastąpić: - dobrowolnie i zgodnie pomiędzy sąsiadami, na podstawie umowy zawartej przed notariuszem

Jak założyć mały sad w ogrodzie?

. z ziemi kompostowej, i na nim ustawiamy bryłę korzeniową. Fot. Jerzy Woźniak Drzewka sadzimy na takiej głębokości, by miejsce szczepienia znalazło się tuż nad powierzchnią gruntu. Ustawiamy pień pionowo, obok wbijamy palik i przywiązujemy go do pnia. Fot. Jerzy Woźniak Stopniowo wsypujemy

Garaż w domu czy koło domu?

;suchą nogą" przejść z samochodu do wnętrza domu. Garaż zagłębiony w gruncie To jedyna taka sytuacja, gdy garaż ustępuje miejsca domowi i chowa się do bardzo niewygodnej piwnicy. Taki garaż wykonuje się z reguły tam, gdzie brakuje miejsca - a więc na szczególnie wąskich, małych działkach - przede

Pnącza jednoroczne. Rośliny idealne na balkon i na działkę

Pnącza jednoroczne kwitnące Dlaczego warto sadzić pnącza jednoroczne na działce lub na balkonie? Przede wszystkim dlatego, że te rośliny kwitną niezwykle obficie, a przecież o to nam właśnie chodzi. Wypoczywając po ciężkim dniu pracy, chcemy otaczać się kolorem, schować w ich cieniu i napawać ich

Działka budowlana z doświadczenia architekta - uwaga na brak infrastruktury!

, której prawo własności w dodatku czasami nie jest jasne. Przejazd przez taką działkę odbywał się na zasadzie umowy sąsiedzkiej. Ale gdy parcela, na której chcemy się budować, trafia w nasze ręce, sąsiad-właściciel działki ze służebnością może powiedzieć, że teraz chce ustalić użytkowanie swojego gruntu

Domy z drewna. Czy warto budować drewniane domy?

aportem 250-300 ha niezalesionych gruntów, na których w ciągu 6 lat powstanie nawet 43,5 tys. domów i mieszkań w budynkach drewnianych. Do tej pory – jak podaje Wyborcza – rocznie oddawano do zaledwie 300-400 drewnianych domów jednorodzinnych. Stowarzyszenie Dom Drewniany szacuje natomiast, że

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

sposobem na uzyskanie informacji o właścicielu jest zapytanie sąsiada. Jeśli nie chce lub nie może on jej udzielić, można spróbować dowiedzieć się u lokalnego pośrednika nieruchomości, czy interesująca nas działka była kiedyś wystawiana na sprzedaż, i czy właściciel nadal bierze pod uwagę jej zbycie. Jeśli

Kolorowe warzywa - smakują i ozdabiają.

przyjdą jesienne chłody. Ochrona przed wiatrem Ruch powietrza jest niezbędny przy uprawie roślin warzywnych, a jego brak może skutkować szybkim rozprzestrzenianiem się chorób. Jednak zbyt wietrzne miejsce będzie niekorzystne szczególnie dla roślin delikatnych. Jeśli nie mamy na działce miejsca częściowo

Na co zwrócić uwagę, wybierając projekt domu parterowego?

1. Dom parterowy a duża działka Dom parterowy wymaga większej działki niż dom z piętrem lub użytkowym poddaszem, ponieważ wszystkie pomieszczenia mieszkalne oraz zaplecze gospodarcze z garażem znajdują się na jednym poziomie, zatem ich powierzchnie sumują się, tworząc powierzchnię zabudowy wyraźnie

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

zatwierdzeniem perspektywicznego planu zagospodarowania Rudy Śląskiej, był terenem zieleni nieużytecznej ZN1. W nowym planie, na wniosek właściciela, występuje na mapie jako ogrody działkowe ZD1 z gruntem klasy VI. Obecnie jest porośnięty dziko rosnącymi brzozami. Moja działka graniczy z terenem pracowniczych

Metamorfoza ogrodu: Krzewy na podwyższeniu. Projekty ogrodów.

. Gliniaste podłoże dodatkowo zatrzymywało wodę z powierzchni gruntu. Zaproponowałam więc odwodnienie całej działki, rozluźnienie podłoża piaskiem oraz posadzenie bardziej szlachetnych roślin na podwyższeniu terenu, w specjalnie przygotowanych do tego donicach. Z PRZODU... Część frontową ogrodu oddzieliłam od

Co trzeba uwzględnić planując taras?

. Planując położenie tarasu, należy zwrócić uwagę na wielkość i usytuowanie działki, a także na najbliższe otoczenie. Najkorzystniej, jeśli widok rozciąga się na zieleń ogrodu, malowniczy krajobraz lub oczko wodne - działa to relaksująco i odprężająco. Taras najwygodniej zlokalizować na gruncie, tuż przy

Jak podzielić dom na pół

obliczem Temidy. Ryzyko zażartych kłótni jest bowiem mniejsze, bo każdy z zainteresowanych otrzymuje swoją część majątku. Podział pionowy domu Podział pionowy budynku w praktyce polega na przedzieleniu działki i budynku jedną linią pionową w taki sposób, by w wyniku podziału powstały co najmniej dwie

Wykopy pod fundamenty przed zimą

wieją silne wiatry. Istotne jest także, czy przed nastaniem silnych mrozów powierzchnię przykrył śnieg. Gruba jego warstwa zabezpiecza bowiem podłoże przed przemarzaniem. To, jakie szkody w wykonanym przed zimą wykopie spowodują ujemne temperatury, zależy od rodzaju gruntu na działce. Grunty spoiste

Przestronny dom na ciasnej działce

do projektanta, bo spodobał im się dom jego autorstwa, stojący vis-a-vis ich działki. Kłopot polegał na tym, że ich sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej, niż u sąsiadów. Działka, na której przyszli właściciele zamierzali wznieść swój dom, miała kształt wydłużonego klina i liczyła zaledwie 800

Pompa ciepła: gruntowa czy powietrzna? [WYBÓR, CENY]

razy więcej powierzchni działki niż wynosi jego metraż. Ta zasada sprawdza się jednak wtedy, gdy mamy grunt odpowiednio nasycony wodą (dobrze gromadzi ciepło). Jeśli na działce jest suchy piasek, wówczas konieczna będzie powierzchnia czterokrotnie większa niż powierzchnia ogrzewanego domu. Sondy

Ogród łatwy w utrzymaniu

Działka, którą miałam urządzić, była na początku silnie zachwaszczona. Podłoże wymagało także oczyszczenia z resztek pobudowlanych. Murek gabionowy - Krok po kroku 1. Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' 2. Cis pospolity 'Fastigiata' 3. Modrzew europejski 'Repens' 4. Hortensja bukietowa

Drenaż opaskowy i liniowy. Usuwanie wody z działki

liniowego – na gruntach spoistych jest to wręcz konieczne. System odwodnienia liniowego składa się z kilku elementów umieszczanych równo z powierzchnią gruntu lub pod nim. Najczęściej wykorzystywane są wpusty deszczowe – prostokątne betonowe korytka z nakładanym rusztem. Montuje się je na

Budowanie na słabym gruncie

studniach opartych na nośnych warstwach piasku, zalegającego poniżej mad, namułów, plastycznych glin i torfów. Dom na niezagęszczonym nasypie Na działce, gdzie miał stanąć dom, do głębokości 4 m pod powierzchnią terenu występowały niezagęszczone grunty nasypowe. Ponieważ luźno usypany grunt nie nadaje się

Podlewanie trawnika. Jaki system nawadniania jest najtańszy i najlepszy

przypadku sieci wodociągowej. Trawa to żywy organizm, który do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej dawki wody. Jej ilość należy dostosować do nasłonecznienia, rodzaju gleby, pogody oraz pory roku. W naszym klimacie jest to zazwyczaj ok. 5 litrów na 1 m2, (w przypadku gruntu przepuszczalnego) i ok

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu to - najprościej rzecz ujmując - jego rozbudowa w górę, czyli dobudowanie nowej kondygnacji do istniejących. Najczęściej takie rozwiązanie stosuje się w domach ze strychem (zwykle nieogrzewanym i nieocieplonym), postawionych na wąskich lub małych działkach, na których

Jak rozmnożyć lubczyk [Porada eksperta]

podwijać. Jeśli nie czuje się Pani na siłach, by wykopać kawałek rośliny, to można zebrać z niej nasiona i wysiać je wiosną wprost do gruntu lub do dużego pojemnika. Proszę mieć na uwadze, że lubczyk dorasta do wysokości ponad 2 m. Można go posadzić w miejscu w pełni nasłonecznionym lub

Studnia. Własne ujęcie wody na działce [doświadczenia inwestora]

Zanim rozpoczną się prace związane z wierceniem studni, należy sprawdzić warunki gruntowo-wodne na działce. Pomocne mogą okazać się informacje zebrane od najbliższych sąsiadów oraz działającej w okolicy firmy studniarskiej. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych można z dużą dokładnością

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

terenu i struktury władania gruntami. Mapa do celów projektowych To sporządzona przez geodetę mapa sytuacyjna do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki

Dom energooszczędny krok po kroku. Jak wygląda budowa domu energooszczędnego?

Dom energooszczędny to nie tylko sposób na tańsze rachunku, ale także dbanie o ekologię. Planowanie budowy domu energooszczędnego powinno rozpocząć się już na etapie szukania odpowiedniej działki. Kształt działki powinien być zbliżony do prostokąta lub kwadratu, jest wówczas dużo miejsca, by

Płyta fundamentowa zamiast tradycyjnych fundamentów. Czy warto?

Fot. powyżej: budowa płyty fundamentowej wymaga odpowiedniego przygotowania i zatrudnienia doświadczonej ekipy budowlanej. Płytę fundamentową poleca się szczególnie wtedy, gdy na działce jest niepewne podłoże i wysoki poziom wód gruntowych. Będzie na nie odporna, pod warunkiem że wykonają ją

Oczyszczalnie przydomowe: oczyszczalnia trzcinowa

(jest to III strefa przemarzania gruntu) i mieszkają w nim 4 osoby. Przyjmując zatem, że wymagana powierzchnia pod budowę oczyszczalni z pionowym przepływem ścieków wynosi 3,5 m2 na jednego mieszkańca, a głębokość złoża 2 m, wykop zajął 12 m2 działki. Należy pamiętać również o tym, że wybrane

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

W zeszłym roku razem z mężem kupiliśmy działkę (mamy księgę wieczystą) o powierzchni 3000 m2, znajdującą się we wsi około 40 km od Warszawy. Działka znajduje się w nowo utworzonym pasie odrolnionej ziemi kategorii VI. Kosztem jej powierzchni wytyczona została (na zlecenie gminy) droga prywatna

Ścieżki ze spadkiem i schodki z kostki brukowej

Chciałabym zrobić ścieżki na działce. Problem w tym, że planuję poprowadzić je częściowo po ogrodowej skarpie. Jak poprawnie zrobić schody z kostki brukowej, by wygodnie się po nich chodziło i nie stała na nich woda? Joanna B. Wykonanie ścieżek ze spadkiem Pierwszą czynnością przy wykonywaniu

Kalendarz prac ogrodowych Luty i marzec - przygotowujemy się na przyjście wiosny.

Warzywniak Czas na rozsadę roślin w inspekcie Przygotowujemy ziemię pod rozsadę oraz zagony przeznaczone do uprawy warzyw w gruncie. Najlepiej byłoby wymieszać ziemię z kompostem i pozostawić na kilka dni. Jeśli używamy nawozu naturalnego, np. obornika krowiego lub kurzego, robimy to bardzo

Sposoby na usunięcie zawilgoceń

Wody gruntowe Gdy winowajcą są wody gruntowe, najlepszym sposobem zabezpieczenia fundamentów są izolacje przeciwwilgociowe - a czasem nawet przeciwwodne - na ścianach i pod podłogą na gruncie. Warto także wokół domu wykonać drenaż opaskowy. Wody opadowe Jeśli przyczyną są wody opadowe 

Ganek, wnęka czy daszek?

opracowanie wejścia warto polecić tym, którzy muszą ustawić dom blisko frontowej granicy działki. Ukształtowanie wnęki nieco wydłuża ściany zewnętrzne domu, które - ze względu na kontakt z zimnym powietrzem - muszą być odpowiednio chronione, co podnosi koszt ich wniesienia. Większa powierzchnia ścian to także

Ogród z basenem na pograniczu pola golfowego

posesję piłka przypomina o trwających wokół zmaganiach sportowych. Zaskakujące Rozwiązanie Ogród jest duży - ma ponad 1000 m. Właścicielom udało się połączyć swobodę z geometrycznym porządkiem. Drzewa, krzewy i wysokie trawy posadzone na obrzeżach działki są niejako kontynuacją naturalnego pejzażu

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania, - wartość

Nowoczesny dom na skraju lasu

Metryka budynku Powierzchnia zabudowy: 321,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 553,30 m2 Działka przeznaczona na dom i ogród: 2 ha Autor projektu: architekt Hernan Gomez, Właściciel pracowni: STUDIO GOMEZ To najprzyjemniejsza praca, kiedy działka nie jest typowa, a inwestorzy odważni i otwarci na nowe

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe?

Polsce jest wystarczająca do bezpiecznego posadawiania domów jednorodzinnych. Jednakże problemy tych, którzy zbudowali domy na nieznanym podłożu, a później mieli kłopoty np. z pękaniem ścian domu wskazują, że lepiej jednak zawczasu dowiedzieć, jakie grunty występują na działce. I to nie tylko zanim

Leśny ogród. Trakty, nawierzchnie i ogrodzenia

plecionką z wikliny albo leszczynowych prętów. Warto też wykorzystać kontrast słońca i cienia i otwierać widoki na szerszy krajobraz. Cieniste miejsca można rozmaicie aranżować, sadząc tam byliny czy okrywowe pnącza. Jeśli miejsca jest wystarczająco dużo, warto pomyśleć o ścieżce. Dzięki temu będziemy mogli

Pnącza do małego ogrodu

Coraz ciaśniej mieszkamy. Kurczą się nasze działki, zamieniając się niekiedy w zielone kawalerki. Jednak nawet w najmniejszym ogródku można się cieszyć roślinami pnącymi. Ich zaletą jest to, że wnoszą do ogrodu sporo witalnej swobody i pozwalają w małych przestrzeniach zyskać więcej intymności

Procedury zakupu działki

nieważne. W związku z tym musimy znaleźć odpowiadające nam biuro notarialne i umówić się z notariuszem oraz dotychczasowym właścicielem działki na spisanie aktu notarialnego. Trzeba brać pod uwagę, że załatwienie wszystkich formalności związanych z przeprowadzeniem transakcji może zająć kilka godzin, a

Poradnik poszukiwacza działki

. Ulokowanie kotłowni węglowej i koniecznego składu opału na parterze domu jednorodzinnego jest bardzo kłopotliwe. Warto dobrze się zastanowić nad ceną nieruchomości położonej na słabym gruncie, bo może się okazać, że planowany na niej tani dom wcale taki nie będzie... Uzbrojenie ważna rzecz Uzbrojenie działki

Jak odwodnić zjazd do garażu

Planuję budowę domu na małej działce, więc garaż został przewidziany na poziomie piwnicy. Posesja nie ma dostępu do kanalizacji, a grunt na niej jest gliniasty. Jak skutecznie odwodnić zjazd i pozostałe powierzchnie utwardzone kostką brukową?Pyta: Adam K., Grodzisk  Rozmieszczenie odwodnień

Zakup działki pod budowę domu

sąsiadów do przejeżdżania i przechodzenia przez ten grunt). Księgi wieczyste znajdują się w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych właściwych dla miejsca położenia działki. Przeglądanie ksiąg jest bezpłatne. Ponadto należy sprawdzić dane dotyczące działki w tzw. ewidencji gruntów i budynków

Oczyszczalnie drenażowe

- duża powierzchnia działki potrzebna do instalacji, brak możliwości sprawdzenia efektów oczyszczenia ścieków, możliwość łatwego przewymiarowania, ryzyko związane ze zmianami fizyko-biologicznymi, które mogą mieć miejsce niezależnie od działania człowieka. Filtr piaskowy Dobre rozwiązanie, jeśli grunt

Na grząskim gruncie: jak uniknąć terenów zalewowych

do miejscowego urzędu i zasięgnąć wszystkich koniecznych informacji. ...i w terenie Jeśli pomimo spotkania z urzędnikami, nadal będziemy mieć wątpliwości typu "co z tą działką", zwróćmy się o pomoc do geologa, który sprawdzi nasz grunt i wypowie się na temat ewentualnej możliwości

Drzewo przy granicy działki

, można samemu je obciąć. Bez wyznaczania sąsiadowi terminu można obciąć (i zachować dla siebie) tylko korzenie drzew przechodzące na działkę z sąsiedniego gruntu. Co robić, gdy system korzeniowy rozsadza fundamenty? Jeśli bliskość drzew lub krzewów spowodowała jakąkolwiek szkodę - na przykład system

Uciążliwy gołębnik sąsiada

odsprzedawać jej miastu. Obecnie postawił na granicy z naszą działką drewniany gołębnik około 3 × 5 metrów, a ponieważ nasz dom jest oddalony od granicy działki tylko o 7 metrów, gołębie są dość uciążliwe. Czy są jakieś ograniczenia co do stawiania takich małych obiektów drewnianych nie związanych trwale

grunt na działce

niewielkie, programowalne urządzenie działające samoczynnie. Przeznaczone jest do koszenia różnej wielkości trawników – zarówno na niewielkich działkach, jak i na dużych powierzchniach w zastosowaniu profesjonalnym. Trawnik ograniczany jest specjalnym przewodem, który wyznacza pole działania robota

Wiercenie studni

rurę osłonięto drobną siatką filtracyjną. Będzie ona chroniła przed zasysaniem piasku i innych drobin z warstwy wodonośnej (zdjęcie 3). 3. Wykonanie rowu na wodę do wypłukiwania gruntu. Rozpoczynając od miejsca wyznaczonego na studnię, wykopano pomocniczy rów na wodę do wypłukiwania gruntu z odwiertu

Jak bezpiecznie kupić stary dom

poznamy jej wady i zalety. Gdy znajdziemy interesujący nas stary dom wraz z działką, nie powinniśmy podejmować decyzji pod wpływem impulsu, tylko bez emocji dokładnie sprawdzić i przeanalizować wszystkie informacje na temat stanu prawnego nieruchomości, dostępnych dokumentów oraz stanu technicznego domu

Najnowsze