ile metrów bez zezwolenia

red.

Studnia głębinowa

Studnia głębinowa

Studnia wiercona z rurą osłonową o średnicy zwykle minimum 100 mm (4 cale), zakończoną filtrem umieszczonym w warstwie wodonośnej.

Wymiana eternitu na blachodachówkę

Stare pokrycie z płyt azbestowo-cementowych najlepiej wymienić na blachodachówkę. Trzeba jednak dostosować sposób prowadzenia prac do obowiązujących przepisów.

Studnia. Własne ujęcie wody na działce [doświadczenia inwestora]

Działka pana Marcina położona jest w niedużej wiejskiej miejscowości w okolicach Tłuszcza, na Mazowszu. Dom, dzielony z drugą rodziną, wybudowano na działce o powierzchni 800 m2. Choć nieruchomość podłączona jest do lokalnej sieci wodociągowej, pan Marcin zdecydował o zbudowaniu własnego ujęcia, niezależnego od dostawcy mediów.

Zobacz wideo

Drenaż - na nadmiar wody wokół fundamentów

Drenaż - na nadmiar wody wokół fundamentów

domu. Nie warto układać drenażu, gdy: - poziom wód gruntowych znajduje się kilka metrów poniżej poziomu terenu, a grunt jest przepuszczalny; - nie ma gdzie odprowadzać zebranej wody. W takiej sytuacji najlepiej zrezygnować z piwnic. Ile to kosztuje - rury drenarskie bez otuliny: średnicy 80 mm - 4-6 zł

Poradnik poszukiwacza działki

Poradnik poszukiwacza działki

decyzji może być zawarte zezwolenie na budowę domu mieszkalnego, jeżeli na działce sąsiadującej z "naszą" działką i mającej dostęp z tej samej drogi publicznej jest wybudowany lub znajduje się w trakcie budowy dom o takim samym przeznaczeniu. Ponadto decyzja - podobnie jak i plan - określa

Studnia - woda z własnej studni. Rodzaje studni i filtrów

Studnia - woda z własnej studni. Rodzaje studni i filtrów

wody, bo pozwala czerpać ją z głębokości zarówno kilku, jak i kilkudziesięciu metrów. Woda pochodząca z takiej studni jest też lepsza, bo przechodząc przez więcej warstw filtracyjnych, staje się czystsza. Według prawa wodnego studnię do głębokości 30 m można wybudować bez specjalnego zezwolenia

Najnowsze