kapinos w okapie dachu

Ewa Pietruszczak

Dach stromy: obróbki i akcesoria

Dach stromy: obróbki i akcesoria

Obróbki blacharskie uszczelniają dach tam, gdzie nie da się ułożyć pokrycia, a akcesoria zapewniają prawidłowe funkcjonowanie dachu. Przy każdym z tych elementów obowiązują inne zasady wykonania.

Okap dachowy

Okap to istotna część dachu. Od jego wykonania zależy skuteczność ochrony krawędzi dachu i ścian zewnętrznych domu przed zawilgoceniem wodą opadową.

Rynny na gzymsie

Bezawaryjne funkcjonowanie tego odwodnienia dachu wymaga odpowiedniego wykonania. Dotyczy to zwłaszcza szerokich gzymsów, których niewłaściwe zabezpieczenie obróbką blacharską może spowodować zawilgocenie ścian zewnętrznych domu.

Izolacje przeciwwilgociowe: najczęściej popełniane błędy

Izolacje przeciwwilgociowe: najczęściej popełniane błędy

wykonawcom wielu kłopotów. Najczęściej w ramach pozornych oszczędności wymieniają oni niektóre składniki na tańsze zamienniki nie zawsze o takich samych właściwościach. Błędy wykonawcze polegają na przerwaniu izolacji na styku płyty tarasu ze ścianą domu, przy odpływach, przy ukształtowaniu okapów. Często

Dachy - encyklopedia budowlana

Dachy - encyklopedia budowlana

zakryje szczelinę między ścianą komina a pokryciem dachu, - pasy nadrynnowe i podrynnowe - zabezpiecza się blachą w kształcie litery L; dolna krawędź powinna mieć kapinos, by spływająca po niej woda nie zalewała ściany, - połączenia dachu ze ścianą - mury nieosłonięte okapem dachowym zabezpiecza się

Wykonanie systemu orynnowania na gzymsach

Wykonanie systemu orynnowania na gzymsach

uszkodzone przez zsuwający się z dachu śnieg. Każdy błąd w wykonaniu więźby dachowej zmniejszający odległość rynny od górnej powierzchni gzymsu powoduje, że trudno będzie jej nadać wymagany spadek w kierunku rury spustowej (producenci zalecają zwykle 0,2-0,5%, czyli od 2 do 5 mm na 1 m długości). Najczęściej

Najnowsze