kiedy należy zgłosić odbiór domu

Tomasz Rybarczyk

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Zakończenie budowy oznacza nie tylko bliską perspektywę przeprowadzki, ale i obowiązek dopełnienia związanych z tym formalności. Jeśli go zlekceważymy, możemy ponieść karę.

Podłączenie prądu

Jeszcze dwa lata temu do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba było dołączyć warunki przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej. Teraz nie jest to warunkiem rozpoczęcia prac, ale o podłączenie i tak występuje się jeszcze przed startem budowy.

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Czy budując dom, musimy mieć kierownika budowy? Jak go znaleźć? Na co zwracać uwagę, kiedy go zatrudniamy? Jakie są jego obowiązki? Jak możemy go ukarać, jeśli sfuszeruje swoją robotę? Na te pytania odpowiada nasz poradnik.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety

o przepływie do 7,5 m3 na dobę (tyle zwykle wystarcza) nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie prac do gminy 30 dni wcześniej. Musimy też zachować minimalne odległości zbiorników i miejsca zrzutu wody od: granicy działki - 2 m, okien pomieszczeń użytkowych - 5 m, studni z wodą pitną

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

budowlane. Dobre zmiany dla inwestorów Nowe przepisy - jak wspomnieliśmy - znacznie upraszczają, a właściwie ograniczają formalności związane z budową domu, to i tak dokonując zgłoszenia o zakończeniu budowy trzeba przygotować komplet następujących dokumentów: - oryginał dziennika budowy

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

należy rozumieć teren wokół budowanego domu wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych (warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie środowiska, ochrony zabytków czy prawa wodnego), wprowadzających ograniczenia w

Konkurs z firmą Jula! Remontuj z nami

Konkurs z firmą Jula! Remontuj z nami

: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS "Ladny Dom 10/2015". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla

Konkurs: wygraj rower na wiosenne wycieczki!

Konkurs: wygraj rower na wiosenne wycieczki!

Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS "100 pomysłów dla domu 5/2015". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

, drugi SMS o treści: 1 pod numer 72466 oraz trzeci SMS pod nr 72466 o treści: LD1. dokończenie zdania "Najciekawszy dział miesięcznika "Ładny Dom" to ., ponieważ " 3.4. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za

Regulamin konkursu Blog Design 2015

Regulamin konkursu Blog Design 2015

danej kategorii należy zarejestrować bloga na platformie Konkursowej (url: https://www .... ) 4.3. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na

Niesolidny wykonawca

Niesolidny wykonawca

Mam podpisaną umowę z firmą budowlaną na budowę mojego domu od fundamentów po dach, ale nie ma na niej dat. Nie było problemów do momentu, kiedy budowlaniec wziął ostatnią część pieniędzy (około 5 tysięcy zł) i miał podpisać, że przyjął taką kwotę, jak zwykle na drugi dzień, ale później już się nie

Regulamin konkursu SMS Dom i Wnętrze 9/2014 ("Regulamin")

podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 5. REKLAMACJE 5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS Dom i Wnętrze 9/2014"

Wymiana eternitu na blachodachówkę

Wymiana eternitu na blachodachówkę

dekarskiej. Utylizacja i odbiór odpadów muszą być przeprowadzone fachowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Oznacza to dostosowanie się do terminu specjalizujących się w tym ekip. Formalności przed rozpoczęciem prac Zgodnie z przepisami obowiązkiem właściciela jest zgłoszenie usuwania wyrobów

REGULAMIN

Ilumina o wartości 199 zł brutto Kod 4:  - dla czterech osób wybranych przez Blender Mix & Go Kitchen o wartości 149 zł brutto Kod 5: - dla pięciu osób wybranych przez jury kubek termiczny "Kocham dom" o wartości 49 zł brutto 3.4. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- pozwala na znacznie szybszą budowę oczyszczalni. Dokumentacja. Do urzędu należy dostarczyć: - wypis z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy; - dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością; - zgłoszenie, w którym trzeba określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

Często jest tak, że stary dom ma solidne fundamenty, mury i stropy, a jedynym problemem jest cieknący, łatany dach. Remont dachu zwykle musimy rozpatrywać w perspektywie całego domu. Przede wszystkim musimy ustalić, w jaki sposób będzie wykorzystywane poddasze. Jeżeli to nieużytkowy strych

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

sytuacji nie mogę zgłosić budynku do odbioru w nadzorze budowlanym. Proszę o informację, co mam w tej sytuacji zrobić? Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wymóg wypełnienia dziennika i wydania mi wspomnianego oświadczenia? Czy kierownik budowy może prowadzić budowę przez pełnomocnika? Czy kierownik

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Budowa przyłączy nie wymaga już pozwolenia na budowę. Teraz wystarczy tylko zgłosić ten zamiar staroście, określając przy tym rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

budowlanym do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę (dotyczy to domów), można przystąpić po zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru powiatowego o zakończeniu budowy - jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

adnotacja na tym dokumencie. Jest ważne przez 3 lata (do?tego czasu należy rozpocząć budowę) oraz gdy ewentualne przerwy w robotach nie trwają dłużej niż 3 lata. Przy okazji odbioru pozwolenia warto przynieść ze sobą dziennik budowy, gdyż wymaga on ostemplowania w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę

Media w domu: kanalizacja

Media w domu: kanalizacja

zgłosić się do zakładu, aby podpisać umowę na odbiór ścieków. Ułożenie oraz bieżące remonty lub naprawy sieci kanalizacyjnej w ulicy należą do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Natomiast wykonanie i konserwacja przyłącza leżą po stronie właściciela nieruchomości. Ile to kosztuje? Część podanych

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 12/14 z firmą Bosch

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 12/14 z firmą Bosch

§ 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs miesięcznika "Ładny Dom" nr 12/2014 (zwany dalej "Konkursem"). 2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana

Wodociąg zamiast studni

Wodociąg zamiast studni

Wybierając sposób zasilania domu w wodę, nie zawsze możemy liczyć na podłączenie się do lokalnego wodociągu, bo czasem po prostu go nie ma. Jedynym wyjściem jest wtedy budowa własnej studni. Kiedy wodociąg zostanie już wybudowany, zwykle się do niego podłączamy, choć pamiętajmy, że nie mamy takiego

Regulamin konkursu "Blog Design" ("Regulamin").

bloga, jak i osoba nie będąca właścicielem Bloga. W celu dokonania ważnego zgłoszenia udziału w Konkursie na blog w danej kategorii należy zarejestrować bloga na platformie Konkursowej (url: https://www.surveymonkey.com/s/GV7NSF3) Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

zgłoszenia, oświadczając, ze nie zgłasza sprzeciwu wobec naszej inwestycji. Ostatni szlif Kiedy staniemy się już szczęśliwymi posiadaczami działki i pięknie prezentującej się w wiejskim krajobrazie starej chałupy, trzeba pomyśleć o ogrodzeniu. Powinno pasować stylistycznie do charakteru domu. Nie polecamy

Regulamin konkursu "Design na Gwiazdkę"

udział w Konkursie należy w terminie od dnia 11 grudnia 2012 od godziny 10:00 do 17 grudnia 2012 do godziny 12:00 za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie tj.: a) odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Aplikacji konkursowej, b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail. 5. Uczestnik może

Regulamin konkursu "Dzika kuchnia" ("Regulamin")

prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika jest podanie w zgłoszeniu konkursowym prawdziwych danych kontaktowych obejmujących adres e-mail

Regulamin konkursu "Gra w kolory"

powiadomienie o nagrodzie. 7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do

Regulamin konkursu "Kwiaty w obiektywie" ("Regulamin")

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, jest przesłanie danych kontaktowych obejmujących adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy na adres e-ogrody@agora.pl. 5

Regulamin konkursu "Doniczka z recyklingu" ("Regulamin")

domu, nr lokalu i telefon kontaktowy oraz adres linkujący do profilu w serwisie 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Regulaminu jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć. 3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. 4

Who is who na budowie

technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru; wstrzymanie robót budowlanych w razie powstania zagrożenia; dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dbanie o to, aby wpisy takie były dokonywane przez pozostałe zobowiązane do tego osoby; realizację zaleceń wpisanych do dziennika

Regulamin konkursu "Moje miejsce w ogrodzie" ("Regulamin")

Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, jest przesłanie danych kontaktowych obejmujących adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon

Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na targi BUDMA"

, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu "Ładny Dom, www.ladnydom.pl", którego Organizator jest wydawcą, w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/pages/%C5%81adny-Dom/444924195612591?ref=hl

Regulamin konkursu "Jesienne inspiracje" ("Regulamin")

adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy oraz odnośnika linkującego do profilu w Serwisie, w którym umieszczone zostały zdjęcia jesiennej dekoracji zgodnie z par. 3 poniżej, na adres: e-ogrody@gazeta.pl z dopiskiem "

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 12/14 z firmą Bulinex

związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Ładny Dom", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z numeru 12/2014 Ładny Dom", w terminie 14 dni od zakończenia konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o

Regulamin konkursu "Zrób to sam" ("Regulamin")

nagrody przez uczestnika, jest przesłanie danych kontaktowych obejmujących adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy oraz odnośnika linkującego do profilu na adres: e-ogrody@gazeta.pl z dopiskiem "Zrób to sam"

Przyłącze kanalizacyjne

przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego domu należy dopełnić wszystkich formalności, włącznie ze zgłoszeniem w starostwie (patrz ramka: "Formalności"). Podobnie trzeba postąpić, jeśli w trakcie budowy domu zmienią się plany (np. w pozwoleniu na budowę domu ustalono budowę szamba, a ostatecznie

Dom, w którym nie brakuje miłości

prawdziwy brat. Dla rodziców założenie rodzinnego domu dziecka to także ogromna zmiana, można powiedzieć - epokowa. Prawdziwy, rodzinny zamiast pogotowia Tak się złożyło, że kiedy trzy lata temu państwo Wiszniewscy sprowadzili się do segmentu, zaledwie dwa domy dalej powstało właśnie pogotowie opiekuńcze

Regulamin konkursu "Ogród na parapecie" ("Regulamin")

uczestnika, jest przesłanie danych kontaktowych obejmujących adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy oraz odnośnika linkującego do profilu na adres: e-ogrody@gazeta.pl z dopiskiem "Ogród na parapecie" - konkurs. 4

Regulamin konkursu "Konkurs walentynkowy" ("Regulamin")

, nie można przenosić na inne osoby. 3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 3 lutego od godziny 12:00 do 13 lutego 2012 roku do godziny 23:59: - zalogować się na stronie Serwisu Twoja Rabatka przez podanie loginu oraz hasła dostępu i za

Regulamin konkursu "Smaki ogrodu" ("Regulamin")

realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, jest przesłanie danych kontaktowych obejmujących adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy oraz odnośnika linkującego do profilu w Serwisie na adres: e-ogrody@gazeta.pl z dopiskiem

Regulamin konkursu "Jakie to kwiaty?" ("Regulamin")

związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 28 września 2011 od godziny 8:00 do 5 października 2011 roku do godz. 23:59: zalogować się w Serwisie przez

Gaz płynny - ze zbiornika

gazu płynnego ze zbiornikiem. 4. Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia - jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji - możesz rozpoczynać montaż zbiornika (urząd nie ma obowiązku wysyłania decyzji): a) jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, do twoich obowiązków należy: - wykonanie

Regulamin konkursu "Zwierzaki - podpatrzone w akcji" ("Regulamin").

powinna dodatkowo zawierać kolejną cyfrę np. Jkowals1, Jkowals2 dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać "

Regulamin konkursu "Tropimy wiosnę" ("Regulamin")

, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy oraz odnośnika linkującego do profilu na adres: e-ogrody@gazeta.pl z dopiskiem "Tropimy wiosnę" - konkurs. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

potrzebnych do rozpoczęcia dokumentów znacznie się wydłuży, a niekiedy w ogóle nie będziemy mogli postawić na niej wymarzonego domu. Zanim więc kupimy taką działkę należy dowiedzieć się w gminie lub urzędzie miast czy opracowane zostało studium zagospodarowania dla tego terenu, co pozwoli przynajmniej

Abonament RTV pod kontrolą

Przeczytałam w internecie, że kontrolerzy Poczty Polskiej mają sprawdzać, czy mam w domu telewizor i czy opłacam abonament. Jeśli tego nie robię, mogę otrzymać wysoką karę. Czy to prawda? I czy muszę wpuścić takiego kontrolera do domu? Weronika Sz., Legionowo Opłata abonamentowa w teorii

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

powykonawczej lub oddania budynku do użytku, kiedy to urzędnik stwierdza, czy dom wybudowano poprawnie - mówi Budziakowski. Jednak jeśli w trakcie budowy zupełnie zmienisz koncepcję, to może być problem. - Jeśli nowy pomysł będzie naruszał warunki zabudowy, np. dach może mieć pochyłość 30 stopni, a ktoś chce 45

Wszystko o ściekach

zgłoszenia w starostwie powiatowym - chyba, że instalacje te były objęte pozwoleniem na budowę domu i zostały wykonane w trakcie ważności pozwolenia. Pod nazwą instalacje zewnętrzne rozumiane są wszystkie elementy instalacji transportującej lub gromadzącej ścieki bytowo-gospodarcze, znajdujące się poza