kupno działki dokumenty

Kupno działki dokumenty

Kupno działki dokumenty

Kupno działki dokumenty - załatw to wcześniej. Zanim rozpocznie się budowa domu konieczne jest załatwienie wszelkich spraw urzędowych, które się z tym wiążą. Nie powinniśmy z tym zwlekać do ostatniej chwili, zwłaszcza, jeśli chcemy zakupić działkę. Pamiętajmy, że czasem sprzedawcy chcąc pozbyć się ziemi przekazują nam nieprawdę. Przykładem może być sytuacja, w której działka ma dopiero być budowlana, bo taki jest plan gminy, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Poza tym musimy wiedzieć, czy cała działka faktycznie należy do danej osoby.

Kupno działki dokumenty - księgi wieczyste. Wyciąg z ksiąg wieczystych to podstawowy dokument potrzebny nam do zakupu działki. Potwierdza on wielkość działki, jej położenie, jak również to, kto jest właścicielem. Czasami okazuje się, bowiem, że nasz wymarzony dom nie może powstać, gdyż niewielki pasek ziemi, na działce, która nas interesuje ma innego właściciela, niż cała reszta, po jednej i drugiej stronie. Są to sytuacje sporadyczne, ale niestety mogą się zdarzyć.

Kupno działki dokumenty - to może być trudne. Czasem dokumenty spalą się, znikną, pojawi się problem z prawowitym właścicielem. Niestety cała dokumentacja potrzebna nam do zakupu działki to dość rozbudowany temat, a często problemy piętrzą się tak, że jesteśmy skłonni zrezygnować.

dr Wojciech Słomka

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Od lat sama uprawiam działkę należącą do rodziców, znajdującą się na terenie zespołu ogródków. W jaki sposób mogłabym stać się jej właścicielką? Pyta: Bożena Domańska

Zakup działki rolnej

Wybierając działkę rolną pod kątem budowy mamy dwie możliwości: kupno działki pod zabudowę siedliskową lub zakup małej działki i przekształcenie jej w budowlaną.

Jak bezpiecznie kupić stary dom

Jak bezpiecznie kupić stary dom

otrzymać od sprzedającego decyzję o warunkach zabudowy lub sami wystąpić o taką dla danej nieruchomości (nie musimy być właścicielami działki). Kupno starego domu: dokumenty, które trzeba jeszcze "prześwietlić" Im nieruchomość starsza, tym mniejsza szansa na uzyskanie wszystkich dokumentów

Na grząskim gruncie: jak uniknąć terenów zalewowych

Na grząskim gruncie: jak uniknąć terenów zalewowych

kupnem działki warto udać się do miejscowego urzędu i zasięgnąć wszystkich koniecznych informacji. Dla wszystkich obszarów dorzeczy przygotowuje się tak zwaną ocenę ryzyka powodziowego. Zawiera ona m.in. informacje o położeniu pasa nadbrzeżnego, topografii terenu oraz jego zagospodarowaniu, opis powodzi

Grunt na działce

Grunt na działce

na gruntach nasypowych wymaga stosowania specjalnych technik, np. posadowienia budynku na palach. Działka bez problemów Jeśli upewniliśmy się już, że grunt znajdujący się na działce nadaje się do posadowienia na nim domu, przed jej kupnem sprawdźmy jeszcze, czy coś innego nie skomplikuje nam budowy

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

właścicieli, jeśli działka należy do kilku osób - nieruchomości, który ma być wpisany do księgi - należy podać dane osobowe, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres do doręczeń; - dane osoby składającej wniosek - właściciela lub pełnomocnika, jeśli taki został w sprawie ustanowiony; - wykaz dokumentów

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

otrzymanie wypisu jest związane z prawami lub obowiązkami danej osoby; interesem prawnym będzie np. udział w postępowaniu sądowym o zasiedzenie nieruchomości, nie jest nim natomiast ewentualna chęć kupna działki. - zainteresowanym organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

w sąsiedztwie budowa autostrady, czy zakładu uciążliwego dla otoczenia. Jeśli sprzedający odziedziczył ziemię, musi nam pokazać dokumenty potwierdzające przejęcie spadku i uregulowanie stosownego podatku. Dokumenty te muszą być aktualne - pochodzące najwyżej sprzed paru miesięcy. Przy kupnie działki

Jak zostać odbiorcą gazu płynnego

Jak zostać odbiorcą gazu płynnego

nam na niższych kosztach, musimy sami  zebrać wszystkie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia prac. Na stronach internetowych niektórych dostawców można znaleźć informację, że koszt projektu instalacji zbiornika na gaz płynny na działce wraz z załatwieniem formalności w urzędach wynosi około 1,5

Kupno domu w budowie

Kupno domu w budowie

nieruchomości i jej właściciela. Brak wpisów w tym dziale będzie przemawiał za kupnem działki. - W dziale IV księgi znajduje się miejsce na wpis hipoteki. Obecnie występuje on częściej niż kiedyś, bo coraz więcej osób buduje z pomocą kredytu zabezpieczonego hipoteką. Kupno takiej nieruchomości wymaga większej

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

) własność .......... (tu należy wpisać dane osobowe sąsiada lub sąsiadów), - podpis wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć: - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny kupna), - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej, - kopię

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

Z treści listu wynika, iż mąż chce przeznaczyć na kupno domu swoje własne, kawalerskie środki - będzie on zatem wchodził do jego majątku odrębnego. I w tym zakresie nie ma znaczenia, kiedy dokona on zakupu - w każdym wariancie dom będzie stanowił jego własność. Procedura Formalności przy zakupie

Po pierwsze działka

Po pierwsze działka

przyszłości wybudować dom. O wydanie takiej decyzji może wystąpić osoba zainteresowana kupnem działki (w praktyce - każdy). Jeśli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego, decyzja zostanie wydana bezpłatnie. Ewidencja gruntów Kolejna instytucja, którą trzeba odwiedzić, to wydział geodezji miejscowego

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

trzeba dołączyć: - aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości; - wypis z ewidencji gruntów i budynków; - inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny (takie jak umowa kupna-sprzedaży gruntu czy umowa darowizny lub też postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku). W sytuacji niekompletnego

Jak sobie poradzić z wąską działką

Jak sobie poradzić z wąską działką

przestrzennego. Od jego ustaleń zależy przede wszystkim, czy i co będzie można zbudować na konkretnej parceli. Dokument dostarcza informacji o minimalnej powierzchni działki budowlanej na danym terenie, procentowym udziale powierzchni biologicznie czynnej (czyli niezabudowanej i nieutwardzonej części parceli), a

Przed zakupem działki

Wybór działki pod budowę domu jest decyzją brzemienną w skutkach. Może się okazać inwestycją życia albo odwrotnie - przyczyną wielu kłopotów i niezadowolenia, a nawet poważnych strat finansowych. Dlatego przed kupnem działki budowlanej warto wszystko dokładnie sprawdzić. Sprzedający Przede

Nieruchomość kupię

dokumentu. Jeżeli zdecydujemy się na zakup domu, wszystkie informacje zawarte w księdze wieczystej zostaną też sprawdzone przez notariusza sporządzającego akt notarialny. Uwaga! Zgodnie z prawem umowa kupna i sprzedaży domu lub działki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Księga wieczysta Dla

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

sprzedaży mieszkania wraz z jego ceną, osoba zainteresowana w ciągu trzech miesięcy musi złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające zamiar kupna. Do tego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie o czasie pracy na kolei, umowę najmu oraz inne dokumenty wskazane przez PKP. UWAGA! W przypadku mieszkania

Dom do zburzenia czy przerobienia

finansowych. Przepisy nie od parady Plan zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub, jeśli takiego dokumentu gmina nie ma, w warunkach zabudowy określonych na nasz wniosek dla konkretnej działki) znajdziemy wszelkie warunki, jakie muszą spełniać dom i działka - również po

Działka dom - ile są warte?

Działka dom - ile są warte?

warunki określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyceny nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi, którzy określają: - wartość rynkową nieruchomości; określa się ją dla nieruchomości, które są albo mogą być przedmiotem kupna-sprzedaży. Wartością tą jest przewidywana cena nieruchomości

Dom prefabrykowany Agnieszki i Piotra. Projekt i działka

Dom prefabrykowany Agnieszki i Piotra. Projekt i działka

potępiał koncepcji prefabrykowanych domów. Nasłuchał się od niego o tym, że to nie technologia jest zła, ale raczej jej zastosowanie oraz siermiężne wykonanie. Dom czy mieszkanie? Gdy Agnieszka i Piotr zostali parą, początkowo myśleli o kupnie wspólnego mieszkania. Wkrótce jednak postanowili pójść za

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

znaleźć dobrego kierownika? Jeśli budujesz z developerem, masz połowę kłopotu z głowy. Obecność kierownika zwykle gwarantuje umowa kupna domu, którą podpisałeś. Często w tym przypadku potwierdza się reguła: jaki developer, taki kierownik. Dobry kierownik budowy szybko zapewni renomę developerowi. Duża

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

skorzystać z wyceny nieruchomości, której zakres i warunki określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyceny nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi, którzy określają: wartość rynkową nieruchomości; określa się ją dla nieruchomości, które są albo mogą być przedmiotem kupna-sprzedaży

Kupno domu z długiem

się z aktualnym wypisem z księgi wieczystej. Wskaże on potencjalnym kupującym: kto jest właścicielem domu i działki - co jest szczególnie ważne przy kupnie domu od osoby pozostającej w związku małżeńskim. Jeśli bowiem dom należy tylko do jednego z małżonków, stanowi jego majątek odrębny (np. był już

O czym wie księga wieczysta?

kupno nieruchomości, zamiast przeglądania akt jej księgi wieczystej (zdarza się, że jest to kilka tomów) możemy poprosić o wydanie odpisu z tych dokumentów. W tym celu należy złożyć wniosek i uiścić opłatę w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Odpis trzeba dokładnie przeczytać, a w nim zwłaszcza

Dom kupiony w worku

ogrodzenie czy wymiana drzwi. Uwaga! Jeżeli umowa kupna-sprzedaży nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego, to również odstąpienie od umowy musi mieć formę notarialną. W przeciwnym razie będzie nieważne; żądać obniżenia ceny domu czy też działki, proporcjonalnie do obniżenia wartości

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

dużym mieście można kupić działkę poza miastem i wybudować na niej dom. Problem w tym, że aby skutecznie zakończyć tor z przeszkodami jakim jest budowa, najpierw trzeba się zdrowo nachodzić po urzędach i zużyć mnóstwo czasu na różnego rodzaju formalności. Jeszcze przed kupnem działki lepiej wiedzieć

Od szamba do kanalizacji

inny dokument potwierdzający szczelność oraz jakość produktu. Żelbetowe. Są najpopularniejsze, bo stosunkowo tanie, a przy tym wytrzymałe na duże obciążenia - zarówno wywołane naciskiem samochodu, jak i wyporem wód gruntowych. Jeśli wykonano je z odpowiedniej klasy betonu (B-20, z uszczelniaczami

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

informacje o sposobie nabycia działki przez jej obecnego właściciela (umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny czy też spadek). Uwaga! Zapisy dotyczące właścicieli trzeba przeczytać wyjątkowo uważnie. Jeśli bowiem współwłaścicielami działki są dwie osoby (małżeństwo) czy kilka osób (spadkobiercy), to aby kupić

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

. umowa użyczenia, umowa najmu lub dzierżawy (oraz inne umowy tego typu, np. umowa podnajmu czy poddzierżawy), dowód potwierdzający kupno domu albo mieszkania, spadku lub darowizny. Gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, trzeba dostarczyć kopię tego dokumentu. Uwaga! Jeśli o zwrot VAT wystąpisz w

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

oznacza, że jeśli wniosek zostanie złożony po 90 dniach od zakończenia budowy domu lub jego kupna - premia przepadnie. Do wniosku o premię dołącza się dokumenty potwierdzające powstanie praw do premii, czyli książeczkę mieszkaniową i przykładowo akt notarialny kupna domu lub zgłoszenie zakończenia robót

Jak kupić dom lub działkę z pośrednikiem

pośrednikiem powinny być określone: strony umowy (dane pośrednika i osoby kupującej/sprzedającej nieruchomość); przedmiot umowy (jak duża ma być poszukiwana nieruchomość, w jakich dzielnicach może się znajdować, jaki jest limit cenowy - górny (gdy chodzi o kupno) czy dolny (jeśli coś sprzedajemy), termin

Najnowsze