mostki termiczne

mostki termiczne

Mostki termiczne

Mostki termiczne, inaczej mostki cieplne, to miejsca, w których przerwana jest ciągłość izolacji termicznej domu. Mają wyższy współczynnik przenikania ciepła niż w porównaniu z sąsiadującymi elementami domu. Z tego powodu przez mostki ciepło ucieka z wnętrza silniej niż przez sąsiadujące z nimi powierzchnie i elementy. Temperatura mostków termicznych jest niższa niż otaczającej je przegrody, a w okresie zimowym może na nich skraplać się para wodna. Mostki mogą być punktowe lub liniowe.

Mostki termiczne występują najczęściej w ścianach fundamentowych, połączeniach balkonu ze stropem, ościeżach otworów okiennych i drzwiowych, nadprożach i wieńcach oraz górnych krawędziach ścian szczytowych. Pojawiają się z powodu błędów przy projektowaniu konstrukcji domu i jego detali lub przy samej budowie, m.in. na skutek nieprawidłowego montażu drzwi i okien.

Mostki termiczne można wykryć w trakcie badań termowizyjnych domu. Straty ciepła przez mostki trzeba oszacować przy przygotowywaniu charakterystyki energetycznej budynku.

Monika Karda

Mostki termiczne: jak je eliminować?

Mostki termiczne: jak je eliminować?

Mostki termiczne to miejsca, w których dochodzi do nadmiernej, przyspieszonej utraty ciepła i przemarzania, czego efektem są wysokie rachunki za energię. Dlatego o mostkach trzeba pamiętać już na etapie budowy domu, starając się ograniczyć je do minimum.

Parapety zewnętrzne bez mostków termicznych

Z punktu widzenia termoizolacji newralgicznymi punktami konstrukcji są podokiennik, które mogą stać się mostkami termicznymi i w rezultacie powodować ucieczkę ciepła z domu. Aby zapobiegać temu zjawisku, można zastosować parapety zewnętrzne Ecomur.

Montaż okien w warstwie ocieplenia

Co roku coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom energooszczędności wyrobów stolarki otworowej. Warunkiem ich szczelności jest dobry montaż, a zwłaszcza odpowiednie połączenie z murem. Ograniczeniu ryzyka powstawania mostków termicznych oraz łatwej i szybkiej instalacji okien służy stosowanie nowoczesnych systemów do montażu.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Nowoczesny dach płaski

Nowoczesny dach płaski

. 2. Ocieplenie układa się na hydroizolacji w taki sposób, aby nie było mostków termicznych. Jeśli izolacja układana jest w jednej warstwie, płyty powinny mieć wyprofilowane krawędzie, umożliwiające łączenie na pióro i wpust. 3. Ponad warstwą izolacji termicznej stosuje się warstwy rozdzielające, np

Ciepły montaż okna dachowego: jakich błędów się wystrzegać?

Ciepły montaż okna dachowego: jakich błędów się wystrzegać?

wokół niego mostków termicznych, niezbędne jest skuteczne zabezpieczenie stolarki przed wilgocią. W pierwszej kolejności wilgoć przenikająca do konstrukcji z pomieszczeń na poddaszu musi znaleźć ujście przez odpowiednie membrany. Skuteczne połączenie okna z folią dachową można wykonać, wykorzystując

Ciepły próg do drzwi wejściowych

Ciepły próg do drzwi wejściowych

Stosowany przez większość ekip montaż drzwi wejściowych na gotowej posadzce nie rozwiązuje problemu strat ciepła poniżej progu, czego konsekwencje w postaci zwiększonych kosztów ogrzewania ponosi w późniejszym czasie właściciel domu. Dobrze zamontowany próg eliminuje mostki cieplne pod posadzką i

Ściany zewnętrzne - słabe miejsca w ociepleniu

Ściany zewnętrzne - słabe miejsca w ociepleniu

Większość słabych pod względem termicznym miejsc w ścianach to te, w których nie da się w prosty sposób zapewnić ciągłości ocieplenia. Potencjalnymi mostkami termicznymi w ścianach zewnętrznych są zwykle ściany fundamentowe, połączenia balkonów ze stropem, boczne ościeża otworów okiennych i

Ocieplenie poddasza wełną mineralną

Ocieplenie poddasza wełną mineralną

Odpowiedź eksperta: Rozwiązanie 15+ 5 jest bardziej optymalne ze względu na niwelacje mostków termicznych. Proszę pamiętać o paroizolacji pod warstwą izolacji termicznej. Jeżeli chodzi o grubość izolacji to zależy ona od oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła U. Można go w prosty sposób

Izolacja termiczna balkonu: jak zapobiec ucieczce ciepła

Izolacja termiczna balkonu: jak zapobiec ucieczce ciepła

wentylacyjną i osłonięte pustakami z żużlobetonu. Filip Izolacja termiczna balkonu: rozwiązania możliwe na etapie budowy - Ocieplenie konstrukcji. Płyty styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego układa się zarówno od spodu (5 cm), jak i od góry (co najmniej 10 cm) płyty balkonowej. Jej wierzch powinien więc

Stelaż wokół okna dachowego. Jak go dobrze wykonać?

Stelaż wokół okna dachowego. Jak go dobrze wykonać?

stalowych profili, którą można kupić razem z oknem dachowym. Taki stelaż składa się z kilku elementów, które łączy się ze sobą za pomocą wkrętów. Można go dopasować do prawie każdego okna połaciowego, zapewniając przy tym miejsce na ułożenie odpowiednio grubej warstwy izolacji termicznej. W ten sposób można

Zestawy izolacyjne BDX

Zestawy izolacyjne BDX

Możliwość szybkiego i prawidłowo wykonanego docieplenia gwarantuje zastosowanie systemowego rozwiązania - zestawu izolacyjnego BDX zapewniającego izolację termiczną i przeciwwilgociową okna oraz jego prawidłowe połączenie z konstrukcją dachu. Jednocześnie montaż zestawu BDX minimalizuje ryzyko

Jak zamontować okna dachowe?

Jak zamontować okna dachowe?

szczelność), izolacja termiczna (na przykład rama izolacyjna ze spienionego polietylenu, zapobiegająca powstawaniu mostków termicznych i wychładzaniu wnęki okiennej) i wokółokienna paroizolacja, montowana od wewnątrz (szczelnie łączy się z paroizolacją pomieszczenia). Sławomir Kwarciak, fakro: Czym jest

Nowoczesne techniki montażu stolarki

Nowoczesne techniki montażu stolarki

Jaki powinien być dobry montaż? Przede wszystkim szczelny i ciepły, co – dzięki redukcji mostków termicznych i wykorzystaniu nowych rozwiązań w dziedzinie izolacji cieplnej – zapewniają nowoczesne techniki montażu.Mimo rozwoju technologii i różnych systemów montażowych większość

Jak zamontować ciepłe drzwi?

Jak zamontować ciepłe drzwi?

Drzwi energooszczędne należy zamontować w warstwie ocieplenia (tylko wtedy ich zakup ma sens). Przez wysunięcie drzwi poza konstrukcję ściany nośnej - do warstwy izolacji cieplnej - minimalizujemy ryzyko powstania mostków termicznych, które w sposób istotny mogłyby pogorszyć izolacyjność

Szczelny i ciepły dom

Szczelny i ciepły dom

Mostki termiczne to skutek błędów zarówno projektowych, jak i wykonawczych. Wadliwe detale budynku obniżają temperaturę wewnętrzną powierzchni przegrody, co prowadzi do większych strat ciepła, zawilgocenia tych miejsc i pojawiania się na nich pleśni. Badanie termowizyjne Aby sprawdzić, czy budynek

Dom energooszczędny: jaki wybrać dach?

Dom energooszczędny: jaki wybrać dach?

zminimalizowanie strat i ograniczenie mostków termicznych na ostatniej poziomej przegrodzie, czyli w połaci dachu nad poddaszem użytkowym lub w suficie/podłodze pod poddaszem nieużytkowym. WAŻNE: Przystępując do realizacji budynku w standardzie niskoenergetycznym lub pasywnym, powinniśmy rozpocząć od

Ocieplenie murłaty przy różnych rodzajach ścian zewnętrznych

Ocieplenie murłaty przy różnych rodzajach ścian zewnętrznych

izolacja, bo odpowiada zaledwie 4 cm wełny mineralnej. A dach uważa się za dobrze ocieplony, jeśli ma co najmniej 20 cm wełny (opór cieplny R = 5). Nieocieplona murłata (R = 1) jest zatem w takim dachu miejscem zimnym - mostkiem termicznym, przez który będzie uciekać ciepło. Aby temu zapobiec, trzeba

Brama do ogrzewanego garażu

Brama do ogrzewanego garażu

jej górnej części. Sprawia to, że elementy konstrukcyjne bramy nie stykają się bezpośrednio ze ścianą. Taki sposób osadzenia bramy garażowej ogranicza powstawanie mostków termicznych i pozwala ograniczyć straty ciepła. Zapisz się na NEWSLETTER . Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i

Dom z balkonem czy bez?

Dom z balkonem czy bez?

mocującym go żelbetowym stropie monolitycznym powinny być co najmniej takie same. Balkon bez mostka termicznego Izolacja termiczna. Najpopularniejszym sposobem ograniczenia strat ciepła przez płytę wspornikową jest jej ocieplenie płytami styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Materiał powinno się ułożyć

Ciepły i szczelny montaż stolarki

Ciepły i szczelny montaż stolarki

przytulnie. Aby tak się stało, musi zostać spełniony podstawowy warunek, jakim jest prawidłowy montaż tych wyrobów (fot. 1). Nawet jeśli inwestor kupi bardzo ciepłe okna, np. o współczynniku przenikania ciepła Uw = 0,8 W/(m2K), ale zostaną one źle zamontowane, mogą powodować mostki termiczne, a wtedy ich

Dom energooszczędny: ocieplanie ścian zewnętrznych

Dom energooszczędny: ocieplanie ścian zewnętrznych

energooszczędnego, powinniśmy zwiększyć grubość ocieplenia, tak aby współczynnik U ściany był jeszcze niższy. Nie tylko podczas wznoszenia ścian, ale i projektowania domu, szczególnie energooszczędnego, należy zadbać o eliminację mostków cieplnych tworzących się zwykle wokół okien, w narożnikach, a także w

Jak wybrać bramę garażową? Na co zwracać uwagę? Jakich błędów unikać?

Jak wybrać bramę garażową? Na co zwracać uwagę? Jakich błędów unikać?

); jeśli chcemy bardziej ograniczyć straty ciepła, wybierzmy taką ze skrzydłem grubości 67 mm, o współczynniku U w granicach 1,0 W/(m²K) .   Kolejny słaby termicznie punkt mamy na styku ościeżnicy ze ścianą garażu, gdzie tworzy się mostek termiczny. Żeby je ograniczyć, można zastosować specjalny

Montaż okien: najczęściej popełniane błędy

Montaż okien: najczęściej popełniane błędy

domu już stoją. Wtedy firma oferująca okna wykonuje pomiary na budowie i do nich dostosowuje wymiary stolarki. Zdjęcie powyżej: Zlicowanie okna z murem w ścianie jednowarstwowej jest błędem. Wokół okna powstaje wówczas mostek termiczny. Okna powinny być zamontowane w ten sposób, by straty ciepła

Wilgoć i grzyb w domu - jak sobie radzić?

celu należy zadbać o właściwą izolację termiczną ścian zewnętrznych i sufitu na najwyższej kondygnacji. Dzięki temu nie dopuścimy do powstania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, które są niedostatecznie izolowane i tym samym niedostatecznie chronione przed warunkami atmosferycznymi takimi jak

Izolacje balkonu

cieplnych. Jednocześnie, obawiając się znacznej utraty ciepła, decydujemy się raczej na budowę tarasów na gruncie niż balkonów. Największym problemem, który stwarzają, są bowiem liniowe mostki termiczne, przez które możemy stracić według ekspertów nawet 30% energii. Zlikwidowanie tych istniejących jest

Energooszczędne produkty do poddaszy [materiały partnera]

podnosi jego parametry cieplne eliminując występowanie mostków termicznych. Okno przeznaczone do montażu w dachu o kącie FAKRO FTT U8 Thermo cie nachylenia od 15° do 70°.   FAKRO DRC to okno wyłazowe, dedykowane do dachów płaskich, charakteryzujące się bardzo dobrą termoizolacyjnością

Nowoczesne okna - energooszczędność i ochrona przed słońcem

;. Pozwala on na ograniczenie mostków termicznych i strat ciepła, jakie powstają na styku ramy z murem. Polega on na osadzeniu okna poza murem, w warstwie ocieplenia, przy wykorzystaniu odpowiednich systemów montażowych. Inna metoda to tzw. montaż warstwowy, czasem mylnie nazywany ciepłym. Opiera się on na

Solidne i trwałe ocieplenie poddasza wełną mineralną

jest odpowiednio elastyczna wełna skalna układana w dwóch warstwach: pomiędzy i pod krokwiami, o łącznej grubości przynajmniej 35 cm. Dodatkowe centymetry ocieplenia służą nie tylko eliminacji mostków termicznych i zwiększeniu izolacyjności przegrody (wełna ma niski współczynnik przewodzenia ciepła x

Dom pasywny: izolacja dachu

przegroda, od fundamentu przez ściany aż po dach, była dobrze zaizolowana pod względem mostków termicznych i ocieplona materiałami o jak najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła (lambda). Im bryła budynku prostsza, tym jest on łatwiejszy w izolowaniu i przysparza mniej problemów wykonawczych. Ważna jest

Dziewięć błędów popełnianych podczas ocieplania domu

izolacji termicznej. Ponieważ jest ona przerwana, powstaje mostek termiczny. Jeśli poddasze jest mieszkalne, na wychłodzonej ścianie może wykraplać się para wodna, powodując jej zawilgocenie i rozwój pleśni. Brak miejsca na styku ścian szczytowych i dachu powoduje, że nie da się ułożyć ocieplenia

Grzyb w domu. Co zrobić z zagrzybioną ścianą lub podłogą?

ciągłość izolacji lub błędnie wykonano konstrukcję budynku, powstają mostki termiczne – dane miejsce się wychładza i skrapla się w nim para wodna – a to wspaniałe warunki dla rozwoju grzybów. Nie da się rozwiązać problemu bez remontu i usunięcia przyczyn kłopotów. Dopiero potem można zabrać się

Ocieplenie ścian w systemie ETICS - najważniejsze pytania i odpowiedzi

budynku jest nie większa niż 20 m. Na podłożach niepewnych, słabo nośnych, którymi są na przykład stare tynki, oprócz klejenia należy zawsze dodatkowo stosować łączniki mechaniczne. Jak ocieplić ściany bez mostków termicznych? Krzysztof Krzemień, TERMO ORGANIKA Zasadniczym zadaniem kompletnego systemu

Wieniec stropowy: zbrojenie i izolacja termiczna

termiczna wieńców stropowych. Są one wykonane z żelbetu - materiału zimniejszą niż ten, z którego wznosi się ściany zewnętrzne domu. Aby więc nie stały się mostkami termicznymi, wymagają odpowiedniej izolacji. Z tego względu w ścianach dwu- i trójwarstwowych wieńce wykonuje się na pełną szerokość muru

Dlaczego warto budować dom energooszczędny?

zniweczyć nawet najlepszy projekt. Mostki termiczne czy brak wystarczającej szczelności nie są odczuwalne w standardowym budynku, ponieważ straty ciepła są nieduże w stosunku do izolacyjności termicznej fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu. Natomiast w budynku energooszczędnym będą miały istotny wpływ na

Raport o budowie domu murowanego - część 2: ciepłe ściany zewnętrzne

, które jednocześnie są mocne i ciepłe. Aby nie było w nich mostków termicznych, czyli miejsc słabszych pod względem ciepłochronności, stosuje się elementy systemowe - prefabrykowane nadproża, elementy docieplenia wieńca stropowego i kształtki do wykonania nadproży i słupów. W ścianach z ociepleniem

Izolacja okna dachowego od zewnątrz - fartuch przeciwwilgociowy

idealnie do okna, zapobiegając powstawaniu mostków termicznych i wychładzaniu wnęki okiennej. W jej narożnikach są kątowniki, które pozwalają precyzyjnie dokręcić ją do łat montażowych. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e

Akcja termomodernizacja: nowe okna w starym domu

;wystawieniu" ich poza mur i wsunięciu w warstwę izolacji termicznej. Pozwala to zmniejszyć głębokość wnęki okiennej oraz ograniczyć ryzyko powstania mostka termicznego na styku okna ze ścianą. Nowe okna są bardzo szczelne. Po termomodernizacji w domu w Dąbrówce nie zakłócą one działania wentylacji, gdyż

Parapety w systemach ociepleń - montaż

wykonać od nowa. Dzięki stosowaniu styropianu w tym miejscu zmniejsza się ryzyko powstawania mostków termicznych, a im lepsze właściwości termoizolacyjne stosowanych w tym miejscu materiałów, tym mniejsze straty ciepła. Stosowanie takiego styropianu uzależnione jest jednak od konstrukcji ściany

Ogrzewanie garażu: jaką bramę garażową wybrać?

powstanie mostków termicznych i pozwala ograniczyć straty ciepła nawet o 15 proc. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Ocieplanie dachu: wełna mineralna kontra pianka PUR

dach lepiej niż wymagają przepisy, zwiększając warstwę wełny mineralnej nawet do 30-40 cm. Poza tym najlepiej układać ją w dwóch warstwach - jedną pomiędzy krokwiami, drugą - pod nimi. Dzięki temu drewniane belki - o gorszej niż wełna izolacyjności termicznej - nie staną się mostkami termicznymi

Ściany z ceramiki

warstwy konstrukcyjnej izolacją powoduje, że miejsca potencjalnych mostków termicznych łatwo ukryć bez szkody dla parametrów ściany. Ściany trójwarstwowe. To taka "kanapka" - dwie warstwy muru przedzielone izolacją termiczną. Każda z warstw odpowiada za inne parametry ściany: wewnętrzna - za

Dom energooszczędny [cz. 3] - jak wybrać technologię i materiały?

. Dzięki warstwie ocieplenia znacznie łatwiej osiągnąć wymaganą izolacyjność termiczną ścian. Dlatego nie bez znaczenia jest sposób ułożenia ocieplenia. Im dokładniej dom jest zaizolowany, tym mniejsze ryzyko wystąpienia mostków termicznych. Występują one w miejscach przerwania ciągłości izolacji

Jak dobrze wyciszyć dach?

Jak prawidłowo wyciszyć dach? Ważne jest wyeliminowanie słabych miejsc - mostków akustycznych, przez które mogą się przenosić dźwięki i drgania. Niedbałe wykonawstwo sprawia, że wartość wypadkowa może być gorsza o kilkanaście decybeli. Przede wszystkim warto wybrać odpowiednie produkty. Właściwości

Kupili przedwojenny, podmiejski dom w totalnej ruinie. Zobaczcie, co z niego zrobili

dodatkowej szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem; wełna mogła stykać się z membraną dachową. Pod krokwiami zamontowano jeszcze jedną warstwę wełny o grubości 10 cm. (W sumie termoizolacja ma grubość 25 cm.) Ten sposób ułożenia zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Od wewnątrz wełnę mineralną

Ciepła brama garażowa

garażowej ogranicza powstanie mostków termicznych i pozwala zmniejszyć straty ciepła nawet o 15 proc. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Rośliny do chłodnych ogrodów zimowych

Wprawdzie w słoneczny dzień takie oranżerie dosyć mocno się nagrzewają, ale przez szczeliny (tzw. mostki termiczne) wpada do nich trochę zimnego powietrza. W mroźne wieczory nie nadają się więc one do relaksu dla domowników (chyba że doraźnie je dogrzejemy), ale dla roślin - jak najbardziej. Takie

Słabe miejsca ścian jednowarstwowych

pojawić się problemy z pękaniem lub przemarzaniem. Pękanie. W ścianach murowanych z dużych elementów łączonych na wypust i wpust, mogą czasem wystąpić rysy wywołane zmianami temperatury. Dotyczy to przede wszystkim murów podokiennych i narożników. Rysom termicznym w murach podokiennych na parterze można

Izolacja okien dachowych od wewnątrz

wełny mineralnej, co zmniejsza ryzyko powstania mostków termicznych. Stelaż jest wykonany z wysokiej jakości stali o dużej sztywności, co ogranicza ryzyko pękania styków płyt gipsowo-kartonowych. Innym, nieco droższym, ale równie estetycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem, jest gotowa prefabrykowana wnęka

Problemy z zabudową poddasza: mokre płyty gipsowo-kartonowe

dużo lepsze rozwiązanie niż stosowanie do utrzymania ocieplenia sznurka (może się zerwać) lub cienkiego drutu ocynkowanego albo miedzianego (wydłuża się pod wpływem ciepła i czasu). Czytaj też o wykończeniu okapu dachu i podbitce dachowej Na zdjęciu: Mostki termiczne wzdłuż krokwi spowodowane

Ile kosztuje płyta fundamentowa?

trzeba wykonywać głębokich wykopów, etapów prac jest znacznie mniej, a w związku z tym mniejsze jest ryzyko popełnienia błędów. Co ważne, nie przerywa się ciągłości ułożenia izolacji - przeciwwilgociowej i termicznej (bez mostków). Podłoże pod płytę fundamentową Pod płytę fundamentową trzeba przygotować

Izolacja cieplna dachu

materiału, jego grubości oraz uwzględnienie mostków termicznych występujących w konkretnej sytuacji. Dla dachów stromych maksymalna wartość współczynnika U wynosi 0,25 W/(m2K). Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz

Domy pasywne (pięć przykładów)

sprawiają też, że dom jest jasny i przestronny, otwarty na otoczenie. Żeby zminimalizować zużycie energii na ogrzewanie, zastosowano bardzo dobre izolacje przegród zewnętrznych, zadbano o szczelność domu i wyeliminowano mostki termiczne. Koszt budowy domu podnoszą materiały budowlane o dobrych

Fundament tradycyjny - co powinniśmy o nim wiedzieć?

technologiczne i wykorzystane materiały. Jedno przy obu rodzajach fundamentowania jest takie samo: należy zadbać o zachowanie ciągłości ułożenia izolacji - przeciwwilgociowej i termicznej (bez mostków). Łatwiej jest o to przy wykonaniu płyty fundamentowej. Ławy i ściany wymagają czasem zastosowania specjalnych

Jak budować dom energooszczędny

słonecznego (a więc najmniejsza potrzeba sztucznego ich doświetlenia i dogrzania). Bryła budynku powinna natomiast być prosta i zwarta, gdyż oznacza to mniej możliwości powstania mostków termicznych, czyli przerw w izolacji termicznej, przez które - nawet przy grubej warstwie ocieplenia - ciepło będzie

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym

się ją wykonać z polistyrenu ekstrudowanego. Dodatkowo, jego warstwa powinna być grubsza o 20 proc. od warstwy izolacji termicznej w rozwiązaniu tradycyjnym. Ocieplenie układa się na izolacji przeciwwilgociowej w taki sposób, aby nie było mostków termicznych. Płyty powinny mieć więc wyprofilowane

Izolacja termiczna ścian dwuwarstwowych

przed zawilgoceniem, usztywnia ją i zabezpiecza przed wywiewaniem ciepła. Mostki termiczne O skuteczności grubej warstwy izolacji termicznej ścian dwuwarstwowych w dużej mierze decyduje staranność, z jaką ułoży się ją w tych wszystkich miejscach, w których mogą powstać mostki cieplne. Wokół okien

Ścianki kolankowe: dobry projekt i prawidłowe wykonanie

osłania izolacja termiczna. Jednak w ścianach jednowarstwowych należy zadbać o to, aby słupki nie stały się mostkami cieplnymi. Dlatego można je przygotować w prefabrykowanych kształtkach U, będących szalunkiem traconym z tego samego materiału, co ścianki. W kształtkach umieszcza się ocieplenie i

Ceramika na ściany i stropy [RODZAJE, KOSZTY]

). Dzięki temu już po kilku godzinach ściana jest gotowa, a po 48 godzinach osiąga pełną wytrzymałość. Szlifowane pustaki łączone na cienkospoinową zaprawę to też jednolite, ceramiczne mury, wolne od mostków termicznych i tym samym znacznie cieplejsze. Wypełnianie pustaków ceramicznych materiałem

Do czego przyda się termowizja: zobacz usterki i znajdź rozwiązania

: Taką ścianę najlepiej w całości ocieplić, układając płyty izolacji tak, aby do siebie przylegały. Termowizja: Nad balkonem na termogramie widać miejsce o temperaturze o 4-8 st. C wyższej niż pozostałe fragmenty domu. Ten poziomy mostek termiczny znajduje się na styku płyty balkonowej ze ścianą

Ocieplanie domu: styropian czy polistyren ekstrudowany - EPS czy XPS?

klimatycznych najrozsądniej jest ułożyć izolację od strony zewnętrznej - i to warstwę znacznie grubszą niż nakazują przepisy. To najskuteczniejszy sposób na wyeliminowanie mostków termicznych, czyli miejsc, przez które ciepło ucieka z domu najszybciej. Najpopularniejszym materiałem izolacyjnym jest styropian

Drzwi wejściowe do domów pasywnych

przekładką termiczną wykonaną z wyselekcjonowanej klejonki dębowej, która redukuje straty ciepła. Dzięki swojej konstrukcji próg zabezpiecza dodatkowo przed wyraszaniem pary wodnej oraz przed powstawaniem mostków termicznych. Drzwi wyposażone są w podwójny system uszczelkowania na styku ościeżnica skrzydło

System ocieplenia domu Therma+Duo

Ocieplenie budynku nie zawsze dobrze zabezpiecza przed stratami energii cieplnej. Izolacja termiczna na już istniejących budynkach mieć za małą grubość, może też być zniszczona. System Therma-Duo to sposób na renowację starej izolacji. Podstawową funkcją systemu jest zwiększenie izolacyjności

Beton komórkowy: kompletny system

uzupełniające się materiały, zapłacimy mniej, a dodatkowo - dzięki szybszemu postępowi prac budowlanych - znacząco obniżymy koszt całego przedsięwzięcia. Ponadto, łatwo też będzie wyeliminować mostki termiczne, co jest szczególnie ważne, gdy dom ma mieć ściany jednowarstwowe. Zapisz się na NEWSLETTER. Co

Zeroenergetyczny i inteligentny dom w Chorzowie

zapewniła również wyeliminowanie mostków termicznych w najbardziej problematycznych okolicach. Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła dla drzwi i okien wynosi 0,07 W/m²K. Jak już wspomniano, w domu zamontowano okna energooszczędne trzyszybowe oraz żaluzje. Latem chronią pomieszczenia przed

Ocieplanie starego dachu

eliminuje mostki termiczne w dachu, dzięki temu że nie ma w nim zimnych fragmentów, przez które ciepło ucieka z domu na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie elementy konstrukcji znajdują się po wewnętrznej, ciepłej stronie termoizolacji dzięki pokryciu nią całej konstrukcji dachu. Izolacja w

Ocieplanie dachu. Dobór materiału ocieplenia i jego zabezpieczenie

użyć piany w wersji zamkniętokomórkowej, wykonana z niej izolacja teoretycznie – gdyby nie krokwie, które mogą stać się mostkami termicznymi – mogłaby mieć grubość 12 cm. Dlatego piankę poliuretanową należy – tak jak wełnę mineralną – ułożyć między krokwiami i pod nimi. Pianka

Ocieplenie dachu: zimna murłata

poszczególne etapy prac, warto prześledzić zarówno te z ocieplania ścian, jak i wykończenia poddasza. Aby upewnić się, że w miejscu ułożenia murłaty jest mostek termiczny, warto zlecić badanie termowizyjne. Sposób właściwej termoizolacji Aby wyeliminować straty ciepła i związane z nimi zagrożenia, trzeba

Szkło spienione: zastosowanie i ceny

od spodu, ale także z boku). Opaskę ze szkła spienionego "wypuszcza" się poza obrys płyty od 60 cm do 100 cm (w zależności od geograficznego miejsca posadowienia obiektu). Sprawia to, że fundament nie styka się z ziemią w żadnym miejscu. Takie rozwiązanie eliminuje mostki termiczne

Elewacje z ozdobami: bonie

nowe techniki boniowania, nawet ocieplonych elewacji. Bonie prawie prawdziwe Wymagają wykonania wgłębień w styropianie, co można zrobić albo przez bruzdowanie płyt ocieplenia wycinarką termiczną, albo przez doklejenie do nich cienkich pasów ze styropianu. Trzeba wiedzieć, że bardzo głębokie rowki

Drzwi zewnętrzne: jak je dobrze wybrać?

– najczęściej wełny mineralnej, styropianu albo pianki poliuretanowej. Istotny jest także materiał, z którego wykonano skrzydło drzwi. Otwory drzwiowe stanowią newralgiczne punkty, w których mogą pojawiać się  mostki cieplne – należy wyeliminować to ryzyko. Wysoka izolacyjność cieplna

Jak dobrze zbudować ściany poddasza

termicznej całej ściany tak, by w miejscu, gdzie zrobione zostały słupki, nie wystąpiły mostki cieplne. To bardzo ważne w ścianach jednowarstwowych, dlatego przez zalaniem słupów betonem powinien je skontrolować kierownik budowy. W ścianach dwu- i trójwarstwowych słupki zostaną osłonięte taką samą izolacją

Ekspertyza starego ocieplenia domu

itp. brakuje termoizolacji. W miejscach mocowania łączników mechanicznych i styku płyt powstają mostki termiczne, widoczne w postaci jaśniejszych punktów i pasm na elewacjach zabrudzonych lub skażonych przez mikroorganizmy (glony, grzyby). Często źle osadzano również parapety - brakowało pod nimi

Izolacje natryskowe pianką Icynene

Icynene to: - Szczelność - pianka idealnie wypełnia każdy zakamarek izolowanej powierzchni dlatego nadaje się do nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji dachów. Dzięki piance tworzy się jednolita powierzchnia pozbawiona mostków termicznych. - Dźwiękochłonność - pianka zapewnia doskonałą izolację

Budowa domu: stropy systemowe

wznosi się ściany zewnętrzne domu w technologii jednowarstwowej (mur nie jest od zewnątrz ocieplany). Zastosowanie płyt stropowych w domach z takimi ścianami zapewnia jednorodność termiczną konstrukcji, a dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia mostków termicznych i ogranicza straty ciepła. Zbrojone

O czym należy pamiętać podczas budowy, aby dom był ciepły i tani w utrzymaniu?

występowanie mostków termicznych – wyjaśnia architekt Małgorzata Simla. Jak uniknąć mostków termicznych? Ciepło ucieka z budynku różnymi drogami, aby zminimalizować ryzyko strat energii przez przegrody, należy zadbać o właściwą termoizolację budynku i pamiętać o kilku kluczowych zaleceniach NFOŚiGW

Ocieplenie poddasza - wełna z rolki czy w płatach?

Odpowiedź eksperta: Izolacja poddasz powinna spełnić warunek normowy tzn. współczynnik przenikania ciepła U powinien wynosić max 0,25 [W/m2K]. Izolacja powinna być ułożona w dwóch warstwach, między i pod krokwiami(w celu wyeliminowania mostków termicznych). Grubość warstw zależy od współczynnika

Montaż okien: prawidłowe ustawienie i zamocowanie okna

Okna należy umieścić w określonym miejscu w grubości ściany, tak by nie powstawały w tych miejscach mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie okna. Przy montażu okien ościeżnicę mocuje się w ścianach: - jednowarstwowych - w połowie ich grubości; najlepiej

Beton komórkowy: ściany jednowarstwowe czy dwuwarstwowe?

klej na siatce zbrojącej, zagruntować podłoże i nałożyć tynk zewnętrzny. Wykonanie takich ścian wymaga zatem o wiele więcej prac niż przy ścianach jednowarstwowych. Zaletą takiego budowania jest eliminowanie mostków termicznych, czyli takich miejsc, przez które szybko ucieka z domu ciepło. Ile

Czy opłaca się budować dom w zwykłym standardzie?

, które zapobiegają powstawaniu mostków termicznych, czyli miejsc ucieczki ciepła. Najczęściej powstają one na połączeniu elementów konstrukcyjnych, wokół stolarki okiennej oraz w miejscach przerwania ciągłości izolacji termicznej. Instalacje W domu ważne są instalacje grzewcza i wentylacji. Właściwie

Jak ocieplić poddasze z odsłoniętą więźbą dachową?

układanej między krokwiami (i pod nimi) można zastosować - znane od kilku lat - rozwiązanie: ocieplenie mocowane na krokwiach. Pozwala ono na wykonanie izolacji bez mostków termicznych na drewnianych elementach. Ten sposób ocieplenia również dobrze sprawdza się przy remoncie starych dachów. Ułożenie

Domy na czasie

wszystkich przegród, a także prosta, zwarta bryła, która minimalizuje ryzyko występowania mostków termicznych. Projekty z tej kategorii są ponadto wyposażone w okna i drzwi o odpowiednich parametrach, a także w zestaw energooszczędnych instalacji: pompę ciepła, system solarny oraz wentylację mechaniczną z

Okna dachowe w domu energooszczędnym: prawidłowy montaż

. Podstawowe znaczenie ma więc grubość oraz ewentualne dodatkowe ocieplenie ramy. Większa grubość ograniczy mostki termiczne na łączeniach z konstrukcją dachu. Prawidłowy montaż okien dachowych Oprócz samego okna dachowego, niezbędnym elementem montażowym jest odpowiednich rozmiarów kołnierz uszczelniający

Ciepły i suchy dom - izolacja przeciwilgociowa i ocieplenie poszczególnych elementów budynku

ociepla; należy jedynie zadbać o właściwe wykonanie tych miejsc, które mogą stać się mostkami termicznymi. 2. Poniżej ściana trójwarstwowa z ociepleniem z wełny mineralnej Rys. Wawrzyniec Święcicki W ścianach dwu- i trójwarstwowych za ograniczenie strat ciepła odpowiada przede wszystkim

Jak wybudować dom energooszczędny? Pięć zasad gwarantujących sukces

występowanie mostków termicznych. Szczelne okna i drzwi Dom energooszczędny wymaga zastosowania okien o podwyższonych parametrach termicznych, które powinny cechować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Obecnie na rynku dostępne są okna zbudowane z dwóch lub trzech fabrycznie sklejonych ze sobą szyb

Ocieplenie dachu: energooszczędny materiał izolacji dachu

ryzyko powstawania mostków termicznych i nie zmniejsza to kubatury poddasza. Zastosowanie takich płyt nie tylko stanowi ocieplenie dachu, lecz także zabezpiecza więźbę przed zmianami temperatury i wilgotności. Nie zasłania również krokwi i belek, które widoczne od dołu mogą stanowić dekorację wnętrz pod

Jak kupić i jak montować styropian?

kubełkową i obsypuje ziemią. Czy styropian da się szczelnie ułożyć? Odpowiada Marcin feliks z firmy Austrotherm: To konieczność, w przeciwnym razie pojawią się mostki termiczne, czyli takie miejsca w przegrodzie budynku (np. w ścianie), w których przepływ strumienia ciepła przebiega inaczej, mniej

Co to znaczy, że dom jest energooszczędny?

budowlanych, kontrolowanej wentylacji oraz ochronie tak zwanych mostków termicznych. Jak planować projekt budynku? Proces budowania domu musi być dobrze przemyślany. Wszystkie elementy konstrukcyjno-budowlane oraz komponenty układu grzewczo-wentylacyjnego należy rozpatrywać systemowo. Warto już na etapie

Izolacja tarasu: jak dobrze zabezpieczyć taras?

uniknąć mostka termicznego przenoszącego zimno z płyty na ścianę zewnętrzną pomiędzy tarasem a pomieszczeniem mieszkalnym i również zapewni swobodną pracę płyty. Jastrych powinien mieć grubość 5 cm, a jego krawędzie należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi odprowadzającymi wodę do rynien

Ocieplenie domu od strony wnętrza

W polskich warunkach klimatycznych dom najlepiej ocieplać od strony zimniejszej, czyli od zewnątrz. To najskuteczniejsza metoda na ograniczenie strat ciepła, ponieważ zwiększa izolacyjność termiczną ścian. Pozwala też wyeliminować mostki cieplne, czyli miejsca, przez które ciepło ucieka z domu

Jak budować z ceramiki?

zminimalizować ryzyko występowania mostków termicznych. Zwykłe pustaki muruje się na zaprawę lekką ciepłochronną. Spoina powinna mieć grubość około 10 mm. Kolejne pustaki osadza się w zagłębienie pionowe sąsiedniego pustaka - na pióro i wpust. Pustaki trzeba wsuwać w zazębienie od góry do dołu, a nie z boku

Planujesz budowę domu w 2017 roku? Zobacz, co zmieniają nowe przepisy

domy, w których grubość izolacji wynosi odpowiednio: podłoga na gruncie – 15 cm, ściany zewnętrzne – 20 cm i dach – 30 cm. Niezwykle istotna jest staranność wykonania izolacji, która pozwoli ograniczyć występowanie mostków termicznych. Sama zmiana grubości ocieplenia ścian z 15 na 20

Kanadyjczyk po 20 latach, czyli nasz dom szkieletowy

drewniany bez mostków termicznych Dom ma prostą bryłę, praktycznie bez miejsc, przez które ucieka najwięcej ciepła (np. załamań ścian i dachu). Dłuższym bokiem stoi w osi północ-południe. W ten sposób wnętrza również ogrzewa słońce. Temu samemu służy maksymalne przeszklenie szczytowej ściany od

Co to znaczy ekologiczny dom?

jakość, w tym na charakterystykę energetyczną, oraz postarać się o ewentualne dodatkowe zabezpieczenia ograniczające ucieczkę ciepła z wnętrz, w postaci okiennic czy rolet; - detale budowlane powinny być zaprojektowane tak, by można je było wykonać w sposób prosty, z uniknięciem mostków termicznych i

Bardzo dobrze ocieplone ściany dwuwarstwowe

). Zaletą dobrze wykonanego ocieplenia jest gwarancja trwałości elewacji oraz bardzo dobrej izolacyjności ścian przy ich relatywnie małej grubości. Gruba warstwa ocieplenie niweluje też występowanie mostków termicznych, na przykład w miejscu oparcia stropu na murze. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień

Montaż okien w ścianie SILKA

tym żeby ostatni bloczek znajdujący się przy każdej krawędzi okna wykonać z Ytonga zamiast Silki, a okna zamocować w sposób tradycyjny. Miałoby to na celu ograniczenie strat ciepła wynikających z mostka termicznego, który powstaje przy oknie w technice tradycyjnego montażu okien. Zupełnie przy okazji

Ocieplenie poddasza: z wełną w roli głównej

trudno dostępnych miejsc. Pozwala to zachować ciągłość izolacji termicznej i uniknąć w ten sposób powstawania mostków cieplnych. Grubość wełny powinna być ustalona na etapie projektowania domu. Należy pamiętać, że wełna jest jednym ze składników przegrody (dachu) i jej grubość powinna być dopasowana do

Jak powstaje dom prefabrykowany? Prefabrykacja w fabryce

W/ (mK) +  styropian w ścianie zewnętrznej. Tu również zewnętrzna izolacja cieplna wykonana jest ze styropianu wielkoformatowego, co pozwala ograniczyć o połowę liczbę połączeń, mogących powodować mostki termiczne. Do uszczelnienia stolarki okienno-drzwiowej stosowane są taśmy rozprężne, które