odprowadzenie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej Odprowadzanie wody deszczowej regulowane jest przepisami. Wodę opadową można rozprowadzić na powierzchni własnej działki, ale nie zawsze jest to łatwe. Czasem rozprowadzenie wody deszczowej uniemożliwia grunt o niskiej chłonności, czasem zbyt duży udział utwardzonej powierzchni, np. wyłożonej kostką brukową. Problemem może też być zbyt duży stosunek powierzchni zabudowanej do wolnej - na działce jest za mało ziemi, żeby przyjąć wodę spływającą z dachu. Odprowadzanie wody deszczowej na własnej działce można ułatwić poprzez ułożenie perforowanych rur wprowadzających wodę do głębszych warstw, skrzynek rozsączających lub budując studnię chłonną bez dna i z perforowanymi ścianami.

Odprowadzenie wody deszczowej nie może polegać na przekierowaniu jej na sąsiadującą działkę, ani na ulicę. Nie wolno jej też wprowadzać do kanalizacji bytowej, nawet jeśli jest podłączona do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wodę deszczową można odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Rozwiązaniem jest też odprowadzanie wody deszczowej do rowu melioracyjnego. Te rozwiązania muszą być uzgodnione z urzędem gminy lub inną jednostką zarządzająca kanalizacją lub systemem melioracyjnym.

Marta Stankiewicz

Deszczówka: jak złapać deszcz i co z nim zrobić

Deszczówka: jak złapać deszcz i co z nim zrobić

Woda deszczowa prawnie uznawana jest za ściek. Bronimy się, by deszczówka nie zalewała ścian domu ani ogrodu, a za jej odprowadzenie do kanalizacji płacimy. A gdyby tak odpowiednio nią pokierować i wykorzystać, zmniejszając jednocześnie zużycie kosztownej wody pitnej? Mówiąc nawiasem, za kilka dni, 22 marca, obchodzimy Światowy Dzień Wody.

Jak odwodnić zjazd do garażu

Aby optymalnie wyznaczyć miejsca, w których zostaną ułożone kanały odwodnień liniowych, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę ilość wody deszczowej i roztopowej, którą trzeba będzie odprowadzić z działki oraz wielkość terenu, z jakiego będzie zbierana.

Prawo o wodzie opadowej na działce

Działka budowlana, na której znajduje się dom, powinna mieć kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Rynny - dobór i montaż orynnowania

Rynny - dobór i montaż orynnowania

, dodatkowo ocieplonej styropianem czy też drewnianej. Obejmy mocuje się zawsze pod dolnym kolanem odsadzki i pod złączkami lub kielichami łączącymi poszczególne rury. Odległość między sąsiednimi obejmami nie powinna przekraczać 2 m. Jeśli woda ma być odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub do zbiornika na

Wybór systemu rynnowego

Wybór systemu rynnowego

Przy wyborze systemu rynnowego trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na jego trwałość, funkcjonalność a także łatwość montażu. - Dzisiejsza rynna oprócz funkcji odprowadzania wody z dachu pełni również funkcję dekoracyjną, stanowiąc estetyczne wykończenie dachu. Orynnowanie powinno być więc dobrane

Sąsiad zalewa nam działkę...

Sąsiad zalewa nam działkę...

"zmobilizować" go do działań, a w skrajnych sytuacjach - przez zastępcze wykonanie robót i obciążenie sąsiada kosztami. Jeśli natomiast w okolicy jest kanalizacja deszczowa, sąsiad ma obowiązek wykonania odprowadzenia do niej wody opadowej. O bezprawnych działaniach sąsiada należy wówczas

Redakcja poleca 13 - 19 marca

przykład zbudować go samemu? http://ladnydom.pl/budowa/1,106565,16129163,Realizacje_domow__nowo_zbudowany_loft.html Woda deszczowa prawnie uznawana jest za ściek. Bronimy się, by deszczówka nie zalewała ścian domu ani ogrodu, a za jej odprowadzenie do kanalizacji płacimy. A gdyby tak odpowiednio nią

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na

Drenaż opaskowy i liniowy. Usuwanie wody z działki

Drenaż opaskowy i liniowy. Usuwanie wody z działki

instaluje się na zakończeniach rynien. Zabezpieczają system przed zamulaniem i zatykaniem się rur. Z kolei w studniach zbiorczych gromadzi się woda z wpustów, stąd można ją przepompować dalej od domu. Jeśli w pobliżu jest kolektor burzowy, wodę ze studni zbiorczych można odprowadzić do kanalizacji

Dach płaski: wpusty dachowe

Dach płaski: wpusty dachowe

W odwodnieniach dachów płaskich stosuje się różne rozwiązania. Jednym z nich jest niewidoczny na elewacji układ odprowadzenia wody deszczowej wykonany przy użyciu wpustów dachowych. Może on działać w systemie grawitacyjnym lub podciśnieniowym. Dobór wpustów Wpusty wraz z akcesoriami dobiera się do

Konserwacja rynien po zimie

Konserwacja rynien po zimie

. Zanieczyszczenia utrudniające drożność, takie jak błoto, zalegające od jesieni liście czy gałęzie, można usunąć ręcznie. fot. Karcher Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie siatek do rynien. Zatrzymują one liście, pozwalając przepływać wodzie deszczowej w korycie rynny. fot. Rheinzink Szczelność rynien

Odwodnienia liniowe - sucho przed garażem

Odwodnienia liniowe - sucho przed garażem

terminem "odwodnienie" określa się odprowadzenie wody z danej powierzchni (np. z dachu czy z utwardzonych powierzchni wokół budynku) do gruntu lub kanalizacji deszczowej. Wykonuje się je w celu poprawienia warunków wilgotnościowych w glebie, a także ograniczenia zalewów oraz podtopień na terenach

Wilgoć przy cokole wokół domu

Wilgoć przy cokole wokół domu

aż do wysokości rynien. Może wtedy dochodzić do rozszczelnienia połączeń, które nie są przystosowane do długotrwałej pracy pod ciśnieniem. Problem zawilgocenia gruntu wokół rury spustowej rozwiąże jedynie odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej albo do studni chłonnej

Odwodnienie na każdą porę roku

Odwodnienie na każdą porę roku

ze studzienki należy zagospodarować na terenie własnej działki. Jeśli mamy miejsce - wodę można odprowadzić do oddzielnego szczelnego zbiornika na wodę deszczową i używać jej do podlewania. Czasem można też odprowadzić rurą kanalizacyjną o średnicy 110 mm do studzienki kanalizacji deszczowej lub

Przyczyny wilgoci w starym domu

Brak wentylacji w piwnicach (gdy nie ma wymiany powietrza). Złe odprowadzenie wody deszczowej z terenu tuż przy budynku (grunt powinien mieć spadek "od" ścian, a woda z rur spustowych musi być odprowadzona specjalnymi kanalikami od budynku). Przemarzanie ścian (para wodna skrapla się

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

, że grunt na działce jest mało chłonny, po każdej ulewie wokół domu powstaną kałuże. Co gorsza, zalegająca woda może zawilgocić jego fundamenty i ściany. Lepiej więc temu zapobiegać. Odprowadzanie wody deszczowej poza granice działki Wodę z dachu możemy skierować rynnami bezpośrednio do kanalizacji, z

Po co drenaż na działce

Po co drenaż na działce

się na zakończeniach rynien. Zabezpieczają system przed zamulaniem i zatykaniem się rur. Studnie zbiorcze. W nich gromadzi się woda z wpustów, stąd można ją przepompować dalej od domu. Jeśli w pobliżu jest kolektor burzowy, wodę ze studni zbiorczych można odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Wymaga

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dachach płaskich

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dachach płaskich

zapchania się jednego z wpustów, drugi pełni funkcję zabezpieczającą, umożliwiając odprowadzenie wody. Do skutecznego odprowadzenia wody z dachu płaskiego potrzebny jest odpowiedni spadek w kierunku rynien lub wpustów dachowych. W przeciwnym razie na dachu będą powstawać zastoiny wody, które będą

Szklany dom z wyjątkowym widokiem

Szklany dom z wyjątkowym widokiem

miejscach na ten tynk nałożono powierzchniowo kolor grafitowy. To był błąd, bo teraz przy każdym otarciu wyłania się spod farby jaśniejszy podkład. Front domu zdobi okładzina z trawertynu. Odprowadzenie wody z dachu Wzdłuż attyki dachowej wykonano kanał odwadniający (wyprofilowany w materiale izolacyjnym i

Piwnica w nowej roli: jak rozbudować dom w dół?

Piwnica w nowej roli: jak rozbudować dom w dół?

powierzchnię, trzeba zadbać o jeszcze skuteczniejsze jego odwodnienie. Wodę można skierować do odpływu połączonego bezpośrednio z kanalizacją deszczową. Jeżeli nie da się w ten sposób odprowadzić wody, dobrym rozwiązaniem jest studzienka chłonna. Wykonuje się ją najczęściej z kilku betonowych

Odwodnienie działki, czyli sucho po deszczu

wody na potrzeby ogrodu w okresach suszy. Deszczówka zgodnie z prawem Co wolno z nią zrobić. Zgodnie z przepisami, wolno ją zagospodarować jednym z następujących sposobów: - odprowadzić do kanalizacji deszczowej, - do kanalizacji ogólnospławnej, - rowów melioracyjnych, a jeśli w okolicy nie ma takowych

Woda na działce - odprowadzenie opadów

Woda na działce - odprowadzenie opadów

Wydawałoby się, że z odprowadzeniem wody opadowej nie powinno być problemu, bo po deszczu znika, wsiąkając w grunt. Tymczasem bardzo często, naturalne wchłanianie deszczówki jest niemożliwe. Dotyczy to działek, na których grunt jest mało chłonny lub znaczna część nawierzchni jest utwardzona, na

Dach stromy: obróbki i akcesoria

Dach stromy: obróbki i akcesoria

nadrynnowy, na który wykłada się membranę dachową (na fot.) lub papę Wzdłuż okapu zwykle zamocowane są rynny (chyba że dach ma inny rodzaj odwodnienia). Obróbka tego miejsca ma kilka ważnych zadań do spełnienia. Ma kierować do rynien wodę deszczową, spływającą z połaci i chronić deskę okapową

Uszczelnienie wokół okna dachowego

Wokół okien dachowych nie robi się obróbek blacharskich, ale montuje sprzedawane w komplecie z nimi kołnierze uszczelniające; zaprojektowane są tak, by zapewnić bezpieczne odprowadzenie wód deszczowych i śniegu poza obrys okna. Kołnierze uszczelniające muszą być dopasowane do: - rozmiaru okna i

Dom na niewygodnej działce - biały i bez kantów

wysoki kołnierz) i ocieplono grubą warstwą twardego styropianu (20 cm). W miejscach, gdzie miały rosnąć rośliny, wysypano warstwę drenującą (10-15 cm drobnych kamieni). Potem w wyznaczonych miejscach założono przepusty odprowadzające z dachu deszczówkę. System odprowadzenia wody z dachu polega na tym, że

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!

Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wód

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

jakimś szczególnym obostrzeniom prawnym w trakcie ich projektowania oraz wykonania i eksploatacji? Andrzej O. Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie

Jak ratować ogród po ulewnych deszczach

Wysoki poziom wód gruntowych i nadmiar wody deszczowej to poważny problem. Czym grozi podtopienie ogrodu Duża wilgotność gleby, a nawet cienka warstwa wody utrzymujące się przez dłuższy czas mogą zagrozić nie tylko roślinom i trawie, ale także fundamentom domów. Podduszenie roślin. Za pośrednictwem

Z czego zrobić podjazd do domu?

rozwiązań materiałowych są ażurowe kratki betonowe lub z tworzyw sztucznych wypełnione roślinnością. W obu przypadkach oczka zasypuje się ziemią, w której wysiewa się trawę lub inne gatunki roślin odporne na deptanie. Oba typy umożliwiają swobodne odprowadzenie i drenowanie wody deszczowej. Fot. Libet (z

Opaska wokół domu z kostki betonowej

jednym metrze szerokości opaski. Tak więc 1% spadku oznacza, że przy opasce metrowej szerokości jej zewnętrzna krawędź będzie o 1 cm (0,01 m) niżej niż krawędź przy ścianie budynku. Poprawnie uformowany spadek jest ważny, bo zapewnia dobre odprowadzenie wody deszczowej. Gdy nawierzchnia ma zbyt małe

Drenaż: kiedy jest potrzebny - przykłady rozwiązań

podłożu może sięgnąć do głównego poziomu fundamentów piwnicy. Co z tą wodą Aby móc ułożyć wokół domu drenaż opaskowy, trzeba mieć dokąd odprowadzić spływającą nim wodę. Takim odbiornikiem może być na przykład kanalizacja deszczowa albo rów melioracyjny. Jeśli ich nie ma, stosuje się studnie chłonne lub

Wystawa Chelsea Flower Show 2013

Canada Blue Water Roof Garden pomyślano nie tylko o miejscach relaksu dla ludzi, ale także o stworzeniu naturalnych warunków przyjaznych dla przyrody. Okrągłe panele jako domki dla pożytecznych owadów przymocowano do drewnianych płotów, podmokły ogród był równocześnie zbiornikiem wody deszczowej, a

Odwodnienia dachów płaskich

. Wzdłuż boków bez orynnowania ustawia się tzw. murki osłonowe, które zabezpieczają przed zaciekaniem wody opadowej na ściany. Muszą być one przykryte "czapą" z blachy lub specjalną nakładką betonową. Aby woda deszczowa lub z topniejącego śniegu nie wnikała pomiędzy murek a pokrycie dachowe, na

Stropodach - jak kłaść warstwy izolacyjne?

(ochronne, filtrujące), a następnie dociąża je wybraną warstwą wierzchnią (żwirem, płytami chodnikowymi czy warstwą wegetacyjną). Bardzo ważnym warunkiem trwałości wszystkich warstw jest poprawnie zaplanowany drenaż, który zależnie od potrzeb zapewni odprowadzenie nadmiaru wody lub zatrzymanie pewnej jej

Sposób na deszczówkę

lub zakopano w gruncie. 4. Podlewanie ogrodu Wodę ze zbiornika można odprowadzić do ogrodu na kilka sposobów. Zawsze warto, by zbiornik stojący na ziemi był wyposażony w zwykły kran, z którego można będzie czerpać wodę - na przykład do ręcznego podlewania kwiatów w doniczkach. W zbiorniku można też

Skarpa w ogrodzie

zatrzeć na gładko i pomalować, obmurować cegłą klinkierową albo kamieniem łamanym. Uwaga! Pełne ścianki oporowe wymagają odprowadzenia wody opadowej, aby ta nie gromadziła się u ich podstawy. Woda, która nie znajduje ujścia zza tylnej powierzchni ścianki, zwiększa zagrożenie obsunięcia się ziemi, dlatego

Doskonałe wykończenie każdego domu

zbiera wodę deszczową z dachu i gwarantuje odprowadzenie jej w bezpieczne miejsce. Jest jednocześnie elegancki i funkcjonalny. Prosta forma i łagodne zaokrąglenia zapewniają efektywną ochronę przed osadzaniem się zanieczyszczeń. Powlekane części systemu rynnowego są odporne na najtrudniejsze warunki

Taras? Naturalnie z drewna

odprowadzenie wody deszczowej. Drewno jest wentylowane i łatwo wysycha po deszczu. Podłoga tarasu jest konstrukcją lekką, do jej oparcia wystarczą więc słupki i ścianki oporowe wymurowane z bloczków betonowych, choć można je też wylać w deskowaniu z betonu B15. Przestrzeń między słupkami pomieści spływającą z

Piwnica - jak uchronić się przed zalewaniem?

intensywnych opadów piwnice zalewała woda. Zostałem wezwany jako "druga instancja", gdyż zastosowane za radą moich poprzedników środki zaradcze okazały się nieskuteczne. Leczenie nie całkiem skuteczne - Przyczyny. W ulicy nie było kanalizacji deszczowej ani ogólnospławnej. Woda spływająca z dachu

Rynny - dlaczego warto je założyć?

, balkonów, a także na lukarnach. Elementy systemu odwodnienia powinno się dobrać do wielkości i kształtu dachu, kąta pochylenia połaci, a także sposobu odprowadzania wody deszczowej. Ze względu na to, że elementy orynnowania są dobrze widoczne, powinny też współgrać z wyglądem całej elewacji domu. W

Dom-kostka - renowacja dachu płaskiego

pamiętać, że połać dachu powinna być odpowiednio wyprofilowana. Oznacza to, że wymagane jest zachowanie spadku w kierunku odpływów wody deszczowej. Minimalne nachylenie połaci, które gwarantuje skuteczne odprowadzenie wody, wynosi 1, a najlepiej 2 procent. Przy renowacji dachu płaskiego nie trzeba zrywać

Rynny - wiosenne naprawy i wymiana

orynnowania zastanówmy się nad odprowadzeniem jej jak najdalej od domu, ponieważ zebrana z dachu deszczówka nie znika - zwykle wylewa się tuż przy domu, grożąc jego zawilgoceniem. Zagospodarować ją można w różny sposób: - odprowadzając do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, - odprowadzając do rowu

Ogród zimowy. Czy warto go mieć?

, tylko utrzymuje w swojej ramie. Profile nośne muszą być z kolei zamontowane tak, by nie poddawały się wichurom. Ochrona przed wodą. Skuteczne odprowadzenie wody zapewniają ozdobne rynny systemowe i maskowane w specjalnych tubach rury spustowe. Odprowadzają wodę deszczową poza dach i dzięki temu nie

Taras ziemny

można na niej ustawić meble ogrodowe; nie może też zatrzymywać wody deszczowej. Z trawą lub żwirem Takie tarasy buduje się na nasypie z gruntu rodzimego; warstwa wierzchnia to gleba przystosowana do założenia trawnika lub nawierzchnia żwirowa. Sposób wykonania tarasu zależy od rodzaju gruntu, z jakiego

Sprawdzanie gruntu pod fundamenty

posadawiać na głębokości 0,5 m; - czy wokół fundamentów można i czy warto układać drenaż? W zależności od rodzaju gruntu określa się, ile wody trzeba będzie odprowadzić i dobiera odpowiednią średnicę rur drenarskich; - jak odprowadzać wody opadowe z terenu, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej? Znajomość

Bezpieczna podłoga w łazience i garażu

. Wystarczy, by podłoga w tych miejscach była łatwa do utrzymania w czystości i nieśliska. Szczególne obciążenie podłogi w garażu wymaga przygotowania równego podkładu z wyprofilowanymi spadkami, które odprowadzą wodę deszczową czy z topniejącego śniegu do kratki ściekowej (można ją umieścić zarówno wewnątrz

Prysznice, kabiny prysznicowe - tłumacz prysznicowy

suficie, na stałe bądź na przegubie. Może być też schowana w suficie. Zapewnia kilka rodzajów strumienia, między innymi deszczowy, igiełkowy, masujący, łagodny. Droższe modele połączone są z kaskadą, skąd woda spływa silnym strumieniem na ramiona osoby biorącej prysznic. Zapisz się na NEWSLETTER. Co

Przyłącze kanalizacyjne

instytucją, która nim zarządza; - ogólnospławna, to ścieki z domu i wody opadowe można odprowadzać jednym przykanalikiem; - rozdzielcza (osobne kanały bytowo-gospodarczy i deszczowy), to jednym przykanalikiem odprowadza się ścieki bytowo-gospodarcze do kanalizacji bytowo-gospodarczej, a osobnym wody

Pokrycia bitumiczne - papy, gonty, płyty

wynikają z konstrukcji dachu i kształtu materiału na dach: płaskiego lub profilowanego. Zależnie od tego dobiera się kołnierz uszczelniający, który zapewnia szczelne wbudowanie okna w połać dachu oraz skuteczne odprowadzenie wody deszczowej. W użyciu są dwa typy kołnierzy: do pokrycia płaskiego o grubości

Porządna gmina

! Niewypełnianie obowiązku uprzątania chodnika przylegającego do nieruchomości naraża jej właściciela na karę grzywny jak za brak rachunków za wywóz śmieci - a więc w wysokości do 5 tys. zł. Woda z działki Działka budowlana powinna być wyposażona w instalację kanalizacyjną umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej

Trwały i niezawodny system rynnowy

System rynnowy jest często niedocenianym elementem konstrukcji całego dachu, wybieranym dość przypadkowo, bez uwzględnienia późniejszych, często bardzo trudnych warunków eksploatacji. Musi zapewnić efektywne odprowadzenie wody z całej powierzchni dachu podczas ulewnego deszczu, co oznacza, że musi

Dachówka do remontu

przed porastaniem mchem jest montowanie w kalenicy dachu miedzianych taśm (woda deszczowa z jonami miedzi niszczy mech). Po oczyszczeniu warto zabezpieczyć dachówki przed ponownym zabrudzeniem, na przykład na niemalowane dachówki cementowe nanieść bezbarwny impregnat, a malowane odnowić warstwą

Dach z blachy - ważne miejsca w układaniu

. Kominy. Kolejne trudne miejsce to połączenia kominów z pokryciem z blachy. Stosuje się tam kołnierze, które po pierwsze mają ochronić kominy przed spływającą po dachu wodą deszczową, a po drugie - zakryć szczeliny między kominem a podkładem. Kołnierze te są to pasy blachy, zagięte pod odpowiednim kątem

Wszystko o ściekach

na mieszkańca domu. Ścieki oczyszczone w filtrze można odprowadzić do oczka wodnego, zbiornika wodnego lub do gruntu, ale wówczas trzeba zachować odległość min. 30 m od studni i min. 1,5 m od wód gruntowych. Instalacja dualna Instalacja umożliwiająca spłukiwanie toalet "wodą szarą"

Wybieramy system orynnowania

Zazwyczaj do domów jednorodzinnych wybiera się system z rynnami o szerokości 125 mm i rurami spustowymi - 80-105 mm. W takim systemie jedna rura spustowa odprowadza wodę deszczową z powierzchni 80-100 m2. Rynny i rury spustowe o większych przekrojach są rzadziej stosowane. Na mniejszych budynkach

Miejsce na samochód

w korytkach można odprowadzać rurą do studzienki chłonnej, drenażu rozsączającego, cieku wodnego, kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Wodę odprowadzaną z podłogi w garażu trzeba oddzielić od systemu odwodnienia i odprowadzać do kanalizacji bytowo-gospodarczej. Opłaty za garaż Grunty i budynki

ZOBACZ TEŻ WIDEO