plan miejscowy

Maciej Grodnicki; rysunek: Małgorzata Ślińska

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

To, czy na upatrzonej działce można będzie zbudować dom jednorodzinny, zależy od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa nie jest jednak prosta tam, gdzie planu nie ma. A takich terenów jest w Polsce bardzo wiele.

Płyty ażurowe. Nawierzchnia ekologiczna przepuszczająca wodę

Płyty ażurowe zastosowane do budowy nawierzchni nie tylko pozwalają spełnić wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnych w zagospodarowaniu działki, ale również likwiduje problem odwodnienia nawet dużych przestrzeni. Co więcej - sprawdza się w sytuacji coraz częstszych w naszym klimacie gwałtownych i obfitych opadów.

Problem z odrolnieniem działki

Mam problem z odrolnieniem działki. Ktoś powiedział mi, że muszę wystąpić do gminy o zmianę planu miejscowego. Jak to zrobić? Zbigniew B.

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

gruntową (lub działkę gruntu), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Aktem prawa miejscowego jest miejscowy plan

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

KROK 1: Zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czy też projektem tego planu) Uwaga! Ważność planu zagospodarowania, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zależy od tego, kiedy został uchwalony: - plany uchwalone po 1 stycznia 1995 roku nadal

Podział działki

Podział działki

wniosek wszystkich współwłaścicieli. - Przed budową. W opisanej sytuacji podział działki przed budową bliźniaka jest niemożliwy, gdyż jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - Po budowie. Korzystniej sytuacja przedstawia się już po wybudowaniu domu. W określonych przez prawo

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowego, należy wystąpić do urzędu gminy (miasta) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (taka decyzja nie jest potrzebna tam, gdzie są ważne plany miejscowe). Decyzja będzie pozytywna, jeśli łącznie spełnionych zostanie pięć następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

Szczegóły związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku każda gmina znajdująca się na terenie Polski musi mieć własny plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwalony jest on przez Radę Miasta na

Zakup działki - pierwszy krok do budowy domu. Na co zwrócić uwagę

Zakup działki - pierwszy krok do budowy domu. Na co zwrócić uwagę

właściciela działki o jej numer a wszelkie informacje uzyskać można samodzielnie, za pomocą strony internetowe EUKW. W przypadku braku znajomości numeru księgi wieczystej przez właściciela, informację taką można uzyskać w Wydziale Geodezji odpowiednim dla miejscowego starostwa. Odwiedzając wydział geodezji

Projekty domów. Nowa większa oferta

Projekty domów. Nowa większa oferta

Sprawdź warunki zabudowy Wybierając gotowy projekt domu musisz koniecznie zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Największym błędem, jaki możesz popełnić jest wybranie projektu bez znajomości zapisów we wspomnianym dokumencie. To w nich znajdują się wszelkie informacje

Ogrodzenie zgodnie z prawem

Ogrodzenie zgodnie z prawem

zagospodarowania przestrzennego bądź inne przepisy budowlane. Projektując ogrodzenie pamiętajmy, że od strony ulicy nie może ono przekraczać linii rozgraniczających drogi. Może okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie obejmował przebudowę drogi. W takiej sytuacji konieczne może okazać

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

, który powinien uczynić potencjalny właściciel działki, oprócz przejrzenia księgi wieczystej nieruchomości, jest wizyta w miejscowym urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W MPZP ustala się m.in. przeznaczenie terenu oraz określa sposoby jego

Jaką wiatę garażową wybrać?

Jaką wiatę garażową wybrać?

wykonania wiaty należy sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy nie ograniczają wykonania takiej zabudowy. Jakie wymagania powinna spełniać wiata garażowa? W przypadku wiaty dla jednego auta jej szerokość powinna wynosić minimum 2,5 m, długość około 6 m a wysokość, co najmniej

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

etapie projektowania i dokładnie zaplanować harmonogram przedsięwzięcia. Zanim zaczniemy... Zanim zdecydujemy się na rozbudowę domu w górę, trzeba sprawdzić, czy gmina ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący działkę, na której stoi nasz dom. Jeśli tak jest, sprawa

Spełnij marzenia o własnym domu!

Spełnij marzenia o własnym domu!

zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zazwyczaj dopuszczają realizację tego typu zabudowy. Projekty domów tanich w budowie W ramach tej kolekcji zaprezentowano projekty, które powstały z myślą o optymalizacji kosztów budowy. To domy o prostych formach bryły, które przekrywa dwuspadowy

Jak wybrać właściwy projekt domu?

Jak wybrać właściwy projekt domu?

Uwarunkowania urbanistyczne Najważniejszym i pierwszym krokiem, jaki należy wykonać podczas wybierania projektu domu jest sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czy też uzyskanie Warunków Zabudowy dla posiadanej działki budowlanej. Wymienione wytyczne określają warunki

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

dostępu do drogi publicznej - w formie graficznej lub w formie opisowej. Zanim rozpoczniemy procedurę podziału nieruchomości, musimy wiedzieć, czy jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zarówno jeśli chodzi o przeznaczenie terenu, jak i możliwość zagospodarowania

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

O zmianie miejscowego planu zagospodarowania gmina musi poinformować mieszkańców. Informacja może być wywieszona w miejscach do tego przeznaczonych - w urzędzie gminy, czy miejscach zwyczajowo do tego przeznaczonych - na słupach i tablicach ogłoszeniowych. Może też zostać opublikowana w lokalnej

Pozwolenie na płot

Pozwolenie na płot

daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przepisach ogólnych nie określa się dopuszczonych do stosowania materiałów do budowy ogrodzenia ani jego formy - pełne lub ażurowe. Takie ustalenia mogą się natomiast znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

prowadząca do drogi publicznej. Po odjęciu prywatnej drogi, działka ma szerokość 30 m. Podpisaliśmy umowę w sprawie prądu, w pobliżu jest nawet wodociąg, ale nie wiem, czy będziemy mogli się do niego podłączyć. W planie miejscowym jest informacja, że działki te są przeznaczone pod zabudowę letniskową, jako

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

są wystarczające lub planowana jest ich rozbudowa; - działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc; - decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

. miejscowy architekt, gdy korzystamy z projektu gotowego), - wydaną wcześniej decyzję o warunkach zabudowy - jeśli dla danego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, z podaniem jego formy (czy jest to własność

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

, musimy przede wszystkim ustalić, czy jest to w ogóle możliwe. Zależy to w dużej mierze od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu określającego warunki zabudowy. Może on narzucać dopuszczalną wysokość zabudowy, kąt nachylenia dachu, a nawet kolor pokrycia i możliwość

Na grząskim gruncie: jak uniknąć terenów zalewowych

mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Następnie trafiają one do jednostek samorządu terytorialnego - zaznaczone obszary muszą być uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub - jeśli gmina ich nie posiada - w decyzjach o warunkach zabudowy. Dlatego przed

Przebudowa domu w lesie

schody i aby zachęcić do wejścia, musiały mieć charakter reprezentacyjny. W przyziemiu umieszczono garaż, ale także pomieszczenia rekreacyjne: piwnica na wino i sala z kominkiem do jego degustacji. Piętro w dachu. Miejscowy Plan Zagospodarowania narzucał skośne dachy i wysokość budynku. Stąd wzięła się

Zakup działki rolnej

innymi konieczne jest odrolnienie działki. Polega to na zmianie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania z rolnej na budowlaną i na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Procedurę odrolnienia gruntu przeprowadza gmina w trakcie uchwalania nowego miejscowego planu

Dach odporny na huragan. Jak zabezpieczyć dach przed silnym wiatrem?

zmiana wysokości ścianki kolankowej bez zmiany wysokości i szerokości budynku wymusza zmianę kąta nachylenia dachu. To może mieć katastrofalne skutki w trakcie eksploatacji domu. Taki dach jest bardziej podatny na działanie wiatru.Duży wpływ na to, jaki będzie dach, ma miejscowy plan zagospodarowania

Nowoczesny i funkcjonalny dom na obrzeżach Warszawy

uchwalono plan miejscowy, który przewidywał dla naszej okolicy m.in. dachy ceglaste, dwuspadowe, najlepiej z dachówką, i określone kolory elewacji. Zaczęliśmy robić przymiarki, jakby to mogło w naszym przypadku wyglądać i co trzeba by zmienić w projekcie. Mieliśmy jednak szczęście. Okazało się, że w

Opłata planistyczna

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (albo jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa ją, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta pobiera ustaloną w tym planie jednorazową opłatę, która nosi nazwę opłaty planistycznej i jest dochodem własnym

Renowacja starego, wapiennego domu

Metryczka domu: Projekt przebudowy: inwestorzy Projekt ganku: architekt Rudolf Buchalik Powierzchnia domu: około 110 m2 Mieszkańcy: cztery osoby Domy z kamienia Ten dom widać na czarno-białej przedwojennej fotografii, której kopię ma w swoich zbiorach jego obecny właściciel. Na pierwszym planie

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

), należy zapoznać się z jego założeniami w miejscowym urzędzie gminy. Uwaga! Gminy mają często w planie miejscowym zarezerwowane tereny pod przyszłe drogi czy poszerzenie chodników, dlatego może się zdarzyć, że kiedyś gmina będzie chciała wykupić kawałek naszego gruntu, bądź dokonać częściowego

Uzbrojenie działki: przyłącze wody i inne media

opłaca (np. gdy za płotem biegnie gminny wodociąg nie ma sensu inwestować we własną studnię). Po drugie, podłączenie do sieci elektrycznej jest obowiązkowe, bo bez tego nie dostaniemy pozwolenia na budowę. Po trzecie zaś, na dowolne podejście do mediów nie zawsze zezwala miejscowy plan zagospodarowania

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

(oznaczenie MN), zabudowy wielorodzinnej (MW), czy też może teren zieleni parkowej (ZP). Te wskazania planu są wiążące - decydują, czy i co można na danym terenie budować. Sytuacja stresująca - gmina tworzy plan Proces uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest długi i żmudny

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny

wypis/wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub, w przypadku jego braku, o ustalenia Warunków Zabudowy. Do przygotowania projektu budowlanego konieczna będzie również m.in. ekspertyza rzeczoznawcy, który oceni stan techniczny budynku oraz opracowanie wszelkich potrzebnych projektów

Dom w przedwojennym stylu

. Najtrudniejsze w pracy projektowej było dostosowanie parametrów powierzchni zabudowy wynikających z planu miejscowego do wizji inwestorów, ale i również samego architekta. Lokalne przepisy często komplikują proces projektowania domów jednorodzinnych. Tak było i tutaj. Architekt podkreśla, że tworzenie projektu

Na co zwrócić uwagę, wybierając projekt domu parterowego?

sprzętami, a czas budowy i ryzyko błędów wykonawczych ogranicza się do minimum. Istnieją też dwa dobre sposoby na rozbudowę parterowej siedziby – adaptacja poddasza (o ile zdecydujemy się na nakrycie domu skośnym dachem – czasem taki obowiązek nakłada na inwestorów miejscowy plan

Działka budowlana z doświadczenia architekta - uwaga na brak infrastruktury!

mediów nie kalkuluje się podciągnięcie sieci! Niejedną inwestycję rozłożyła już kwestia drogi dojazdowej. Nie ma problemu, jeśli jest nią droga publiczna. Ale bywa tak, że istniejąca w chwili zakupu droga funkcjonuje w miejscowym planie zagospodarowania, tudzież na mapie zasadniczej, jako odrębna działka

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Należy również liczyć się z tym, że urząd może zawiesić postępowanie na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zwłaszcza gdy gmina ma wkrótce sporządzić plan miejscowy. Jednak i wtedy warunki

Dom góralski w dobrym stylu

podhalańskiej współczesności. Bezskutecznie. Wygodne wnętrza Ze względu na ukształtowanie terenu i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie z potrzebami inwestorów, dom ma cztery kondygnacje. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie parteru. Tutaj też zaprojektowano salon

Kiedy nie trzeba płacić za wycinkę drzew?

zaatakowane przez choroby i szkodniki w stopniu nierokującym poprawy ich zdrowia; Kiedy drzewa rosną na terenie nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; Kiedy drzewa obumarły z przyczyn niezależnych od właściciela ogrodu, Jeśli usunięciu

Gotowy projekt domu: czy można w nim coś zmienić?

projektów dołącza bezpłatne zgody na wprowadzenie indywidualnych zmian. Konieczność wykonania modyfikacji na ogół wynika z zapisów zawartych w lokalnych warunkach zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które determinują, m.in. wysokość budynku i kąt nachylenia połaci dachowej

Przepisy prawne dotyczące budowy ogrodzeń

obowiązywać dodatkowe zakazy lub nakazy wynikające z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, np. dotyczące wyboru materiałów lub wysokości ogrodzenia. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dziennik Ustaw 2003 r nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

Pojedynek architektów: projekt godny polecenia [część 1]

długich, łagodnie nachylonych połaciach. Kalenica musi przebiegać - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania - równolegle do drogi dojazdowej. Od frontu spod skośnego zadaszenia wysuwa się kubik garażu, organizujący strefę wejścia i wjazdu na posesję. Ma on swój odpowiednik po stronie

Ile kosztuje projekt domu z katalogu i na zamówienie

Projekt domu z katalogu Projekt gotowy uchodzi za tani - przeciętnie kosztuje 1,5-2 tys. zł. Ale trzeba pamiętać że koszt zakupu dokumentacji architektonicznej nie wyczerpuje wydatków. Adaptacja. Konieczne jest dostosowanie projektu gotowego do działki oraz miejscowego planu zagospodarowania

Dom parterowy: wady i zalety

kształtu budynku, jego wysokości czy ustawienia na działce są często sporym ograniczeniem dla formy budynku. Potrzebne informacje odnajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź w decyzji o warunkach zabudowy. Nie na każdej działce można postawić dom typu bungalow. Ale nawet jeśli

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

); - aktualną  decyzję o lokalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); - oświadczenie o posiadanym prawie do

Dom w stylu kaszubskiej stodoły

nasadzeń wyrósł mieszany las. Wtedy też zmieniły się miejscowe warunki zagospodarowania i nasi gospodarze mogli przystąpić do budowy rodzinnego domu. Same miłe niespodzianki Okoliczności towarzyszące powstaniu tego budynku od początku sprzyjały jego inwestorom: położenie działki w świetnym miejscu - w

Zalety domu z pełnymi kondygnacjami

użytkowym poddaszem jest najliczniejsza. Może to wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze takie domy się podobają. Są niewysokie, zgrabne i wyglądem przypominają popularne kiedyś dworki. Po drugie większość miejscowych planów zagospodarowania narzuca taki typ zabudowy. Nie wiedzieć czemu, przecież w imię

Projekt gotowy: wady i zalety

stanowią zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy), określające graniczne parametry domu, m.in. maksymalną powierzchnię (poprzez wskazanie wielkości biologicznie czynnej, czyli wolnej od zabudowy powierzchni parceli), wysokość, usytuowanie na działce

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. Jeśli inwestor spełni określone wymagania, starosta wydaje decyzję o

Dom w stylu prowansalskim

. Początkowy plan był prosty: wyremontować dom i stworzyć w nim przyjemne miejsce na rodzinne wakacje. Tymczasem, jak to w życiu bywa, skończyło się zupełnie inaczej. Od remontu do budowy Remont zaczął się natychmiast po tym, jak poprzedni właściciele opuścili stary dom. Budynek wymagał modernizacji, ale prace

Projekty domów: dom dla zwykłej rodziny

rozbudowywać garaż, na drugie auto można wygospodarować kawałek frontowej części działki i urządzić tu wygodne miejsce parkingowe "pod chmurką". Działka Budynek ma skromną bryłę, wzniesioną na planie prostokąta i nakrytą zwykłym dwuspadowym dachem. Taka bryła to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne z

Jak bezpiecznie kupić stary dom

budynków z granicami nieruchomości. Widać na nim numery sąsiednich działek, kształt działki i zarys domu wraz z oznaczeniem jego funkcji i liczbą kondygnacji. Następnie powinniśmy sprawdzić naszą nieruchomość pod kątem najbliższego otoczenia. Pomoże w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Działka dom - ile są warte?

, jej położenie i funkcję, - przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, - stan zagospodarowania nieruchomości, - dostępne dane o cenach podobnych nieruchomości. Proces wyceny musi być oparty na

Pojedynek architektów: dom nowoczesny, ale z tradycjami [część 2]

– to dobrze, ale trzeba uważać, by powierzchnia utwardzona nie przekroczyła dopuszczalnych wskaźników w planie miejscowym. Wygląd budynku Dom cechuje spokojna i klasyczna architektura. Jak można sądzić, tego rodzaju propozycja przypadnie do gustu osobom lubiącym sprawdzone, tradycyjne rozwiązania

Dom na Mazurach, czyli baza żeglarska z wygodami

jezioro pomostem, przy którym mogą cumować żaglówki. Jest tam także murowany grill - dodatkowa atrakcja dla korzystających z pomostu. Sposób na przepisy Z powodu uwarunkowań prawno-administracyjnych, właścicielka nie mogła swobodnie wybrać miejsca na przyszły dom. W ostatnim czasie miejscowe władze

Droga dojazdowa - zrzeczenie na rzecz miasta

, gdyby w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona na drogę gminną. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami). Zapisz się na NEWSLETTER. Co

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe?

W niektórych gminach jest to jednak wymagane - zależy to od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz od tego, czy budynek jest podpiwniczony. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 r., budynki jedno- lub dwukondygnacyjne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

wyłącznie temu, kto złożył: - wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie

Kupujemy stary dom: rady prawnika

księgi w przypadku istnienia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym. Sprawdzamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Informację o tym, jakie są plany co do terenów przylegających do nieruchomości (czy w przyszłości będzie

Odległości od granic działki: lokalizacja domu

, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne, dopuszcza się: - sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub

Przebudowa z konieczności

Dom parterowy z użytkowym poddaszem Projekt przebudowy wnętrz i zagospodarowania ogrodu: architekci Magdalena Ignaczak i Jacek Kunca Powierzchnia działki: 3000 m2 Powierzchnia domu: 350 m2 Mieszkańcy: małżeństwo Młode małżeństwo miało w planach budowę obszernego domu dla dużej rodziny. Udało się im

Projekt domu na stoku wzgórza

. Ponieważ teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, właściciele mają obowiązek uzgadniania wszelkich działań budowlanych z konserwatorem zabytków. Dotyczyło to też prezentowanego projektu. Plan miejscowy zezwalał na budowę budynku dwukondygnacyjnego (w tym poddasza) o wysokości do gzymsu

Nowy dom dla seniorów [pojedynek architektów - część 1]

garażu. O ile miejscowy plan zagospodarowania nie narzuca innych odległości (w postaci "obowiązującej linii zabudowy"), warto odsunąć wjazd do garażu na około 6 m w głąb działki, bo wtedy na podjeździe zyskamy dwa miejsca parkingowe, a trudno przewidzieć zawczasu, z ilu pojazdów będzie

Legalne zmiany w projekcie gotowym

Kluczowe słowo to adaptacja, czyli dostosowanie projektu gotowego do konkretnej działki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalnych warunków zabudowy, a także do życzeń i pomysłów inwestora. Bardzo rzadko adaptacji dokonuje sam autor projektu gotowego. Najczęściej zajmuje

Od projektu do realizacji: wygodny dom o pięknej bryle

można znaleźć gotowe odpowiedzi nie tylko na niejedną potrzebę mieszkaniową, ale także na wymagania stawiane inwestorom przez zapisy planów miejscowych. Właśnie dbałość o ułatwienie przyszłym właścicielom kontaktów z wydziałami architektonicznymi lokalnych władz była jedną z myśli przewodnich stojących

Pojedynek architektów. Projekt domu z dodatkowym pokojem [część 1]

więc na co najmniej 6,5-7 metrów, o ile tylko zapisy miejscowego planu nie stanowią inaczej). Rekomendowana przez autora projektu, minimalna głębokość działki w granicach 20 metrów wydaje mi się zbyt mała zarówno z uwagi na użyteczność podjazdu, jak i możliwość urządzenia tarasu i wypoczynkowej części

Zalety dobrego kształtu domu - projektowanie

w postaci zapisu w miejscowym planie zagospodarowania) dom trzeba do nich dostosować do roślin. Bywa wtedy, że bryłę planuje się wokół drzewa. Trudno więc mówić o jej racjonalnym kształtowaniu czy energooszczędnych rozwiązaniach, bo co innego jest tu priorytetem. Otoczenie w mniejszym stopniu wpływa

Projekty domów: dom z elewacją w czerni i bieli

maksymalnie powiązany z otaczającym go krajobrazem. Co na elewację? [WIDEO] Działka Przed wielu laty inwestorzy odkupili od miejscowego rolnika kawałek łąki (2000 m2) w pobliżu lasu rosnącego na obrzeżach miasta. Planowali wybudować tam skromny domek letniskowy. Pomysłu tego nie udało się jednak zrealizować

Marokański dom

gęstą kępę bambusa i ma teraz patio całe w zieleni. Kuchnia z widokiem na dachy miasta. Przy stoliku Tulip krzesła z miejscowego bazaru. Lampion i lampę wykonali lokalni rzemieślnicy. Zieleń to jej ulubiony kolor, zwłaszcza w parze z niebieskim. Wybrała ten zestaw na stronę internetową swojego sklepu

Jak podzielić dom na pół

ściana już istniejąca lub wykonana specjalnie w celu podziału). Ważne, żeby ściana ta przebiegała przez wszystkie kondygnacje i była na tej samej linii, co podział działki. Warunkiem podziału jest: - jego zgodność z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy – wydzielone działki

Udana przebudowa niewielkiego domu

prośbą o pomoc w rozbudowie zwrócili się do architektów. Działka Dom, który został poddany rozbudowie, stoi w niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce. Działka położona jest na uboczu, niedaleko lasu. Miejscowy krajobraz architektoniczny charakteryzuje się typową dla polskiej wsi zabudową, gdzie stare

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

nieruchomości. Musi on przy tym uwzględnić takie czynniki, jak: - cel wyceny, - rodzaj nieruchomości, jej położenie i funkcję, - przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, - stan zagospodarowania nieruchomości

Realizacje domów: nowoczesny dom z widokiem po horyzont

i dla nich osobnych pokoi, do których mogliby się - w razie potrzeby - wprowadzić lub od czasu do czasu pomieszkiwać. Dom zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego W dokumencie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto szereg zapisów dotyczących gabarytów budynków

Polski dom z japońską precyzją

Metryczka domu Dom jednorodzinny Projekt przebudowy i wystroju wnętrz: arch. Chie Piskorska, pracownia Plan-C Powierzchnia działki: 800 m2 Powierzchnia użytkowa: 245 m2, plus garaż 43 m2 Mieszkańcy: czteroosobowa rodzina Nasi gospodarze mieli już własny dom. Jednak w miarę, gdy rosły dzieci i gdy

Pojedynek architektów: dom z kuchnią, której nie widać [część 1]

450 m2 spełnia minimalne wymogi) można ulokować dom bliżej niż w odległości 6 m od drogi (o ile, oczywiście, zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania), bo nawet jeśli podjazd przed bramą garażową będzie krótki, to dodatkowe miejsce postojowe da się wyznaczyć w podcieniu wejściowym (+2,3 m!); na

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaki VAT za usługę?

się tak, że starosta powie "nie", ponieważ planowana oczyszczalnia ma wydajność większą niż 7,5 m³ na dobę - w takiej sytuacji mamy obowiązek wystąpić o pozwolenie na budowę. Uwaga! Gdy budowa oczyszczalni narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku, czyli oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To nowa procedura obok zgłoszenia zwykłego

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

szansę na to daje scalenie i ponowny podział nieruchomości. Łącz i dziel Proces scalenia i podziału jest możliwy wówczas, gdy dopuszcza go miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wynikiem scalenia i podziału staje się przekształcenie niekorzystnie ukształtowanych nieruchomości w celu

Roboty budowlane wykonane poza projektem

kontroli organów władzy publicznej. Najpierw gmina decyduje, czy to w formie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy, o tym co można w określonym miejscu zbudować. Następnie starosta sprawdziwszy zgodność projektu z wyżej wymienionymi rozstrzygnięciami

Domy bliźniaki: budowanie w duecie

na rozwiązania stawiające na maksymalną oszczędność i nie wznosić bliźniaka "na siłę" tam, gdzie powinien stanąć dom wolno stojący. Zdarza się, że budowę bliźniaków traktuje się jako sposób na obejście wymagań miejscowego planu zagospodarowania (szczególnie: minimalnej powierzchni działki

Dom z kominkiem [pojedynek architektów - część 2]

południa; - kształt domu i jego wysokość (1/2 kondygnacji) będą spełniać kryterium większości miejscowych planów zagospodarowania. Pow. użytkowa: (razem) 167,4 m² (143,7 m² + 20,6 m² garaż + 3,1 m² kotłownia) pow. zabudowy: 150,6 m²; kubatura: 15 m³ wysokość w

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów. Nadmienić należy, iż w stosunku do nieruchomości rolnych konieczne jest załączenie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - informacje takie można uzyskać w miejscowym

Po pierwsze działka

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić po "upatrzeniu" działki, jest złożenie wizyty w urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czy też projektem tego planu). Nigdy nie należy przy tym poprzestawać na wyciągu z planu przedstawionym nam

Pokrycie dachowe: dziewięć najczęściej popełnianych błędów

Kryterium wyboru pokrycia dachowego nie może być jedynie gust inwestorów. Pomijając tak istotną sprawę, jak zapis o jego rodzaju i kolorze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest jeszcze kilka aspektów, które decydują o zastosowaniu danego materiału na dach. Są to między innymi

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

przekształcenia O tym, czy takie przekształcenie jest możliwe, będą decydowały zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - w razie jego braku - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

Inwestycja bardzo rodzinna [DOM MIESIĄCA]

formą budynku mieszkalnego, zbudowanego na planie prostokąta, otynkowanego i przykrytego dwuspadowym dachem, wymaganym przez założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowoczesność z kolei to dostawiony z przodu jednokondygnacyjny garaż o płaskim dachu, niejako zagarniający swoją

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

); - zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład zamiast budynku gospodarczego chcemy wybudować duży warsztat samochodowy lub też część domu przeznaczyć na sklep; - zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dom z komfortowym poddaszem [pojedynek architektów - część 1]

. Elewacja frontowa nie jest zbyt transparentna, dlatego można ją umieścić blisko drogi (minimum to 4 m, chociaż w miejscowym planie lub warunkach zabudowy może być wyznaczona inna, konkretna linia zabudowy) i nawet w takiej sytuacji - ponieważ garaż jest cofnięty w głąb parceli - na podjeździe da się

Projekty domów: Forrest House - dom na długą działkę

obowiązującego planu miejscowego, który dość restrykcyjnie określa warunki w zakresie kształtowania zabudowy. Funkcja W odpowiedzi na potrzeby inwestorów, architekci w długiej, horyzontalnej bryle podzielili przestrzeń na wyraźne strefy. Mimo, że wyraźnie zdefiniowane w konserwatywny sposób, to przenikają się

Siedlisko w świetle prawa

komentatorów uznaje, iż każdy stopień wykształcenia musi mieć profil rolniczy, inni natomiast uważają, że obowiązek profilu rolniczego dotyczy jedynie szkoły zasadniczej (patrz: pytanie 3). 5. Co trzeba zrobić, by uzyskać prawo do wznoszenia zabudowy siedliskowej? Jeżeli w gminie obowiązuje plan miejscowy

Ocieplenie poddasza: z wełną w roli głównej

Wyobraźnia architektów pozwala obecnie na praktycznie dowolne (ograniczone tylko warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) kształtowanie bryły domów jednorodzinnych. Najczęściej jednak ich dachy wciąż projektuje się jako dwuspadowe. Na ostatniej kondygnacji pod skosami planuje

Przyłącze wody do domu

mówi ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zgodnie z zapisami wskazanej ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych, ustalonych przez gminę w miejscowym planie zagospodarowania

Zmiany w projekcie gotowym. Sprawdź, jak wygląda praktyka i co sądzą o tym architekci

różnych warunkach. Firma sprzedająca gotowe projekty daje listę dopuszczalnych zmian, bo nie ma czasu na spotkania z właścicielem i nadzory autorskie. To jest rezygnacja z jakości na rzecz ilości. A potem jedziemy przez Polskę i zęby nas bolą. Plany miejscowe są zbyt liberalne, a Polak na zagrodzie równy

Pojedynek architektów: dom z efektownym wejściem [część 1]

sąsiedztwo innych budynków nie powinno dawać im się we znaki. O ile nie wykluczą tego zapisy miejscowego planu zagospodarowania, warto odsunąć domostwo od drogi na około 6 m, tak by na podjeździe dało się zaparkować samochód (i zamknąć bramę). Także na ogród na tyłach posesji przyda się pas ziemi szerszy niż

Decyzja o warunkach zabudowy: budowa bez planu zagospodarowania przestrzennego

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc; - decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami, dotyczącymi między innymi ochrony środowiska i zdrowia ludzi lub dziedzictwa

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

i mieszkaniowej określił, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. W rozporządzeniu tym określono wymagania dotyczące ustalania: - linii zabudowy; - wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo

Ogrodzenia małe i duże

obowiązywać zakazy lub nakazy, wynikające z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie ograniczenia mogą być ustanowione na przykład ze względu na przepisy ochrony konserwatorskiej lub ochrony środowiska. Z pierwszych mogą wynikać na przykład zalecenia dotyczące materiałów do budowy

Czerwony dach

. Kolor dachu a przepisy Kolor dachu to nie zawsze wolny wybór inwestora. W niektórych gminach barwę pokrycia narzuca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy to kolorystyki elewacji, sugerowane jest jedynie utrzymanie jej w kolorach pastelowych). Kolor dachu może także podyktować

Krótka instrukcja, jak postawić dom

warunki zabudowy Sprawdź, czy twoja gmina ma aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - ma je tylko kilkanaście procent gmin w Polsce. Wariant I. Jeśli gmina ma plan, składasz w urzędzie wniosek o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis informuje, co możesz

Najnowsze