plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego określa, jak może być wykorzystany dany teren. Składa się z tekstu, będącego uchwałą gminy, i mapy terenu. Określa m.in., czy na danej działce można zbudować dom jednorodzinny, a także określa jego parametry, np. dopuszczalną wysokość zabudowy czy odległość od drogi.

Sprawdzanie planu zagospodarowania przestrzennego jest konieczne przed zakupem działki nie tylko po to, żeby ocenić, jaki dom mogą wybudować inwestorzy. Ważny jest również ze względu na otaczającą zabudowę i przebieg planowanych dróg. Dla wielu terenów w Polsce plany zagospodarowania przestrzennego nadal nie są opracowane; wtedy przed budową konieczne jest wydanie przez gminę warunków zabudowy.

Opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przygotowania szeregu ekspertyz; wszystkie wykonywane są na koszt gminy. Na etapie prac mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do planu, wprowadzenie późniejszych zmian jest bardzo trudne i wymaga zgłoszenia wniosku o uchwalenie nowego planu lub odwołania się do sądu administracyjnego. Zmiany planu przeprowadzane przez gminę muszą być podane do wiadomości mieszkańców, np. poprzez ogłoszenia w miejscach gdzie zazwyczaj pojawiają się inne gminne komunikaty.

Redakcja Pressland

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

Inwestorzy wiedzą, jak dużym ułatwieniem jest budowa działki na obszarze, gdzie przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas formalności związane z budową nie są skomplikowane i czasochłonne. W skrócie: plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym, czy na danym terenie możliwa jest zabudowa i jakie musi spełnić warunki.

Decyzja o warunkach zabudowy: budowa bez planu zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a chcemy wybudować dom (lub inny obiekt budowlany), musimy wcześniej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydaje ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Na wydanie decyzji urząd ma miesiąc.

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Zanim powstanie prawomocnie obowiązujący na danym terenie plan zagospodarowania przestrzennego, mieszkańcy gminy mają sposobność wnioskowania zmian. Są na to przewidziane odpowiednie terminy. Zmiana planu w późniejszym czasie jest trudna.

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

, który powinien uczynić potencjalny właściciel działki, oprócz przejrzenia księgi wieczystej nieruchomości, jest wizyta w miejscowym urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W MPZP ustala się m.in. przeznaczenie terenu oraz określa sposoby jego

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717), Rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU z 2003 r. nr 164

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nowa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 11 lipca 2003 r., miała ułatwić i przyspieszyć inwestycje. Rzeczywiście - uregulowania w niej zawarte uproszczą niektóre procedury. Wcześniej jednak nie przedłużono ważności starych - sprzed 1995 r. - planów miejscowych

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

Pierwszy krok po znalezieniu wymarzonej działki to wizyta w urzędzie gminy, na terenie której jest ona położona i sprawdzenie, czy istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Od odpowiedzi na to pytanie zależy bowiem nie tylko długość naszych starań o pozwolenie na budowę, ale przede

Płyty ażurowe. Nawierzchnia ekologiczna przepuszczająca wodę

Płyty ażurowe. Nawierzchnia ekologiczna przepuszczająca wodę

trzecia grupa wymieniona na początku tego tekstu, czyli uwarunkowania formalno-prawne. Mowa tu głównie o zapisach planu miejscowego, a szczególnie o wpisie regulującym minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Dość enigmatycznie brzmiącą nazwą „powierzchnia

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy gmina nie ma aktualnego planu

Podział działki

Podział działki

Mam pytanie odnośnie podzielenia działki. Wraz z siostrą posiadamy działkę budowlaną, na której ma stanąć bliźniak. W planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu działka pod zabudowę wolno stojącą nie może być mniejsza niż 600 m2 (nie ma w nim ujętej zabudowy bliźniaczej). Nasza działka

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

Konstytucyjnego. Pojawił się bowiem problem dotyczący tych gmin, w których nowy plan zagospodarowania wprowadzany jest po tak długim czasie, że utracił moc poprzednio obowiązujący. W wielu gminach, mimo tożsamego statusu gruntów w dawnym i obecny planie, pobierano opłatę. Trybunał uznał, że gminy nie mają prawa

Zakup działki - pierwszy krok do budowy domu. Na co zwrócić uwagę

Zakup działki - pierwszy krok do budowy domu. Na co zwrócić uwagę

kształcie prostokąta i kwadratu. Działki w innych kształtach mogą być problematyczne podczas budowy jak i samej aranżacji terenu. Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Fakt, że działa posiada status działki budowlanej może nie być wystarczający do możliwości wybudowania na niej domu. Konieczne jest

Bezpieczna dzierżawa gruntu

Bezpieczna dzierżawa gruntu

1 Jak sporządzić umowę dzierżawy gruntu rolnego? 2 Kiedy można odstąpić od umowy? 3 Czy umowa dzierżawy wymaga zgłoszenia do jakiegoś organu? 1 Umowa dzierżawy gruntu Co musi zawierać. W umowie powinny być następujące informacje: - strony umowy, tj. dokładne dane osoby, która grunt wydzierżawia, ora

Ogrodzenie zgodnie z prawem

Ogrodzenie zgodnie z prawem

zagospodarowania przestrzennego bądź inne przepisy budowlane. Projektując ogrodzenie pamiętajmy, że od strony ulicy nie może ono przekraczać linii rozgraniczających drogi. Może okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie obejmował przebudowę drogi. W takiej sytuacji konieczne może okazać

Projekty domów. Nowa większa oferta

Projekty domów. Nowa większa oferta

Sprawdź warunki zabudowy Wybierając gotowy projekt domu musisz koniecznie zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Największym błędem, jaki możesz popełnić jest wybranie projektu bez znajomości zapisów we wspomnianym dokumencie. To w nich znajdują się wszelkie informacje

Pytamy eksperta o plany zagospodarowania: czy mają wpływ na ceny nieruchomości?

Pytamy eksperta o plany zagospodarowania: czy mają wpływ na ceny nieruchomości?

Polacy są coraz bardziej świadomi. Jedzą zdrowiej, więcej się ruszają, zwracają uwagę na ekologię. To samo dotyczy zakupu mieszkania. Coraz bardziej szczegółowo przyglądają się okolicy, w której mają zamieszkać, w tym planom zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w okolicy planowane są jakieś

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

etapie projektowania i dokładnie zaplanować harmonogram przedsięwzięcia. Zanim zaczniemy... Zanim zdecydujemy się na rozbudowę domu w górę, trzeba sprawdzić, czy gmina ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący działkę, na której stoi nasz dom. Jeśli tak jest, sprawa

Jaką wiatę garażową wybrać?

Jaką wiatę garażową wybrać?

wykonania wiaty należy sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy nie ograniczają wykonania takiej zabudowy. Jakie wymagania powinna spełniać wiata garażowa? W przypadku wiaty dla jednego auta jej szerokość powinna wynosić minimum 2,5 m, długość około 6 m a wysokość, co najmniej

Spełnij marzenia o własnym domu!

Spełnij marzenia o własnym domu!

zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zazwyczaj dopuszczają realizację tego typu zabudowy. Projekty domów tanich w budowie W ramach tej kolekcji zaprezentowano projekty, które powstały z myślą o optymalizacji kosztów budowy. To domy o prostych formach bryły, które przekrywa dwuspadowy

Pierwsze prace ziemne na działce

Pierwsze prace ziemne na działce

geodety, który wyznaczy granice działki. Zaznaczamy, że ogrodzenia do wysokości 2,2 m można budować bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia. Warto jednak wcześniej sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego i dowiedzieć się czy nie wprowadza on nakazów bądź zakazów w tym

Ogród czasu w Jędrzejowie

Ogród czasu w Jędrzejowie

, członek Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego i Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. Autor około 150 analiz przestrzennych i projektów dla zabytkowych parków i krajobrazów górskich oraz książek, m.in. "Ogrody Polskie", "Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce

Jak wybrać właściwy projekt domu?

Jak wybrać właściwy projekt domu?

Uwarunkowania urbanistyczne Najważniejszym i pierwszym krokiem, jaki należy wykonać podczas wybierania projektu domu jest sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czy też uzyskanie Warunków Zabudowy dla posiadanej działki budowlanej. Wymienione wytyczne określają warunki

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Jeżeli wybierzemy działkę pod zabudowę siedliskową i będziemy chcieli wybudować na niej dom, najpierw musimy sprawdzić, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma, będzie w nim zaznaczone, jaka powierzchnia ziemi umożliwia budowę domu. Zazwyczaj jest to hektar. Wtedy po kupnie

Problem z odrolnieniem działki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i wszelkie działania budowlane niezgodne z jego zapisami - w tym budowa na gruncie rolnym bez prawa zabudowy - traktowane są jako samowola budowlana. Jedyną szansą na planowaną inwestycję jest zmiana planu. Zmiana planu

Podział nieruchomości

dostępu do drogi publicznej - w formie graficznej lub w formie opisowej. Zanim rozpoczniemy procedurę podziału nieruchomości, musimy wiedzieć, czy jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zarówno jeśli chodzi o przeznaczenie terenu, jak i możliwość zagospodarowania

Dach odporny na huragan. Jak zabezpieczyć dach przed silnym wiatrem?

zmiana wysokości ścianki kolankowej bez zmiany wysokości i szerokości budynku wymusza zmianę kąta nachylenia dachu. To może mieć katastrofalne skutki w trakcie eksploatacji domu. Taki dach jest bardziej podatny na działanie wiatru.Duży wpływ na to, jaki będzie dach, ma miejscowy plan zagospodarowania

Pozwolenie na płot

daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przepisach ogólnych nie określa się dopuszczonych do stosowania materiałów do budowy ogrodzenia ani jego formy - pełne lub ażurowe. Takie ustalenia mogą się natomiast znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania

Wnętrza: Eko i design

Massimiliano był najlepszą rekomendacją. W chaosie progów, schodków i zróżnicowanych poziomów dostrzegli obietnicę czegoś wyjątkowego, a o decyzji kupna ostatecznie przesądziła możliwość zagospodarowania widocznego przez ogromne przeszklenie 40-metrowego patio. - Marzyliśmy o ogrodzie, o który przecież w sercu

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Jestem właścicielem działki o powierzchni 2000 m2, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe ZD1 (grunt kategorii VI). Działkę chciałbym wykorzystać pod budowę domu jednorodzinnego. Teren jest prywatną własnością osoby fizycznej i posiada księgi wieczyste. Przed

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz.1588 z 2003 r.). Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze

Na grząskim gruncie: jak uniknąć terenów zalewowych

mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Następnie trafiają one do jednostek samorządu terytorialnego - zaznaczone obszary muszą być uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub - jeśli gmina ich nie posiada - w decyzjach o warunkach zabudowy. Dlatego przed

Ile kosztuje projekt domu z katalogu i na zamówienie

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Najczęściej zajmuje się tym wybrany przez inwestora architekt. Tworzy wykraczający poza proste "wrysowanie" domu w plan działki, projekt zagospodarowania terenu. Cena takiego projektu wynosi około 2-3 tys. zł, a za konieczne do jego stworzenia mapy

Lukrecjowy ogród. Busem przez polskie ogrody

Można ją podzielić na dwie strefy, które rozdziela budynek, zlokalizowany mniej więcej na środku działki. Pierwsza strefa, pomiędzy drogą dojazdową, a budynkiem to strefa frontowa, za której zagospodarowanie Właścicielka dopiero się zabiera. Oczywiście jest już częściowo obsadzona, do tego

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającego na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - jeżeli w gminie nie ma aktualnego planu zagospodarowania

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

wypoczynkowych. Działka rekreacyjna to inaczej teren, na którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę letniskową. Różne działki Działki rekreacyjne rządzą się innymi prawami niż działki budowlane. Możliwości budowania na działce rekreacyjnej są ograniczone poprzez założenia, jakie

Uzbrojenie działki: przyłącze wody i inne media

opłaca (np. gdy za płotem biegnie gminny wodociąg nie ma sensu inwestować we własną studnię). Po drugie, podłączenie do sieci elektrycznej jest obowiązkowe, bo bez tego nie dostaniemy pozwolenia na budowę. Po trzecie zaś, na dowolne podejście do mediów nie zawsze zezwala miejscowy plan zagospodarowania

Cichy dom - jak go rozpoznać? Pytamy pośredników nieruchomości

decyzję o zakupie. Zdarza się, że gdy ich brakuje, to - mimo innych atutów lokalu - do transakcji nie dochodzi. - A o co pytają Osoby poszukujące działek budowlanych? Roksana Lipińska: - Przy działkach bardzo istotna jest okolica. Klienci pytają o rodzaj sąsiadującej zabudowy, plan zagospodarowania

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny

wypis/wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub, w przypadku jego braku, o ustalenia Warunków Zabudowy. Do przygotowania projektu budowlanego konieczna będzie również m.in. ekspertyza rzeczoznawcy, który oceni stan techniczny budynku oraz opracowanie wszelkich potrzebnych projektów

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

planu zagospodarowania przestrzennego); - złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

); - aktualną  decyzję o lokalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); - oświadczenie o posiadanym prawie do

Kiedy nie trzeba płacić za wycinkę drzew?

zaatakowane przez choroby i szkodniki w stopniu nierokującym poprawy ich zdrowia; Kiedy drzewa rosną na terenie nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; Kiedy drzewa obumarły z przyczyn niezależnych od właściciela ogrodu, Jeśli usunięciu

Gotowy projekt domu: czy można w nim coś zmienić?

projektów dołącza bezpłatne zgody na wprowadzenie indywidualnych zmian. Konieczność wykonania modyfikacji na ogół wynika z zapisów zawartych w lokalnych warunkach zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które determinują, m.in. wysokość budynku i kąt nachylenia połaci dachowej

Pokrycia na dachy wielopołaciowe

zagospodarowania przestrzennego. Znajdują się w nim warunki dotyczące kształtu bryły budynku, jego orientacji przestrzennej oraz specyfiki formy dachu. Niekiedy zdarza się, że zapisy planów zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają budowę domów z dachami wielospadowymi. - Czterospadowy (kopertowy). To

Podłączenie prądu

także wykonać kalkulację kosztów podłączenia. Taki dokument przyda się też, jeśli gmina, w której leży działka, nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego - wówczas będzie konieczne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dołącza się je do wniosku o wydanie

Przepisy prawne dotyczące budowy ogrodzeń

obowiązywać dodatkowe zakazy lub nakazy wynikające z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, np. dotyczące wyboru materiałów lub wysokości ogrodzenia. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dziennik Ustaw 2003 r nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

Kupujemy stary dom: rady prawnika

księgi w przypadku istnienia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym. Sprawdzamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Informację o tym, jakie są plany co do terenów przylegających do nieruchomości (czy w przyszłości będzie

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

KROK 1: Zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czy też projektem tego planu) Uwaga! Ważność planu zagospodarowania, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zależy od tego, kiedy został uchwalony: - plany uchwalone po 1 stycznia 1995 roku nadal

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

, musimy przede wszystkim ustalić, czy jest to w ogóle możliwe. Zależy to w dużej mierze od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu określającego warunki zabudowy. Może on narzucać dopuszczalną wysokość zabudowy, kąt nachylenia dachu, a nawet kolor pokrycia i możliwość

Dom dla trzech pokoleń

strony południowej to - aby zapewnić domownikom odpowiednią ilość światła w części dziennej i w ogrodzie - salon oraz taras trzeba było zaprojektować z boku domu (zwyczajowo robi się to na tyłach budynku). To trochę skomplikowało plan domu i zagospodarowanie jego otoczenia. Dodajmy, że po pewnym czasie

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

przekształcenia O tym, czy takie przekształcenie jest możliwe, będą decydowały zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - w razie jego braku - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

Tu na razie jest ściernisko

Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany. Działka w planach gminy Kto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe?

W niektórych gminach jest to jednak wymagane - zależy to od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz od tego, czy budynek jest podpiwniczony. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 r., budynki jedno- lub dwukondygnacyjne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaki VAT za usługę?

się tak, że starosta powie "nie", ponieważ planowana oczyszczalnia ma wydajność większą niż 7,5 m³ na dobę - w takiej sytuacji mamy obowiązek wystąpić o pozwolenie na budowę. Uwaga! Gdy budowa oczyszczalni narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

. miejscowy architekt, gdy korzystamy z projektu gotowego), - wydaną wcześniej decyzję o warunkach zabudowy - jeśli dla danego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, z podaniem jego formy (czy jest to własność

Dom parterowy: wady i zalety

kształtu budynku, jego wysokości czy ustawienia na działce są często sporym ograniczeniem dla formy budynku. Potrzebne informacje odnajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź w decyzji o warunkach zabudowy. Nie na każdej działce można postawić dom typu bungalow. Ale nawet jeśli

Siedlisko w świetle prawa

planu zagospodarowania przestrzennego) nie ma też zastosowania wymóg istnienia sąsiedniej zabudowy. 2. Kto może wznosić dom w zabudowie siedliskowej? Dom w zabudowie siedliskowej może wznosić rolnik, jest on bowiem bezpośrednio związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jeśli potencjalny inwestor nie

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

wyłącznie temu, kto złożył: - wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie

Nowoczesny i funkcjonalny dom na obrzeżach Warszawy

nim nie zmieniali. Zanim na działce zaczął powstawać dom, musieliśmy przejść etap "papierologii", który wbrew pozorom zajmuje niekiedy podobną ilość czasu, co sama budowa. We Włochach nie było planu zagospodarowania przestrzennego, więc musieliśmy uzyskać warunki zabudowy. Okazało się, że

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

); - zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład zamiast budynku gospodarczego chcemy wybudować duży warsztat samochodowy lub też część domu przeznaczyć na sklep; - zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wiosenne prace wokół domu: a może jakieś zmiany?

Każdy z nas jest w stanie zaprojektować ogród, o którym marzy. Nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności. Wszystko zależy bowiem od naszej wyobraźni, a plan, który pojawi nam się w głowie, łatwo będzie zrealizować przy pomocy architekta. Warto pamiętać, że projekt ogrodu należy przygotować

Roboty budowlane wykonane poza projektem

kontroli organów władzy publicznej. Najpierw gmina decyduje, czy to w formie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy, o tym co można w określonym miejscu zbudować. Następnie starosta sprawdziwszy zgodność projektu z wyżej wymienionymi rozstrzygnięciami

Zakup działki pod budowę domu

przez nią planowana droga - wszystko to uniemożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Plany zagospodarowania przestrzennego znajdują się w urzędzie gminy w wydziale architektury. Tam można zapoznać się z planem, a także otrzymać z niego wypisy i wyrysy. Ponadto plan wskaże nam jaka

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

28 czerwca 2015 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy prawo budowlane. Trzy miesiące później swoją legislacyjną drogą skończyła obszerna nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wejdzie w życie w końcu marca 2016 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących  decyzji o

Projekt gotowy: wady i zalety

stanowią zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy), określające graniczne parametry domu, m.in. maksymalną powierzchnię (poprzez wskazanie wielkości biologicznie czynnej, czyli wolnej od zabudowy powierzchni parceli), wysokość, usytuowanie na działce

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku, czyli oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To nowa procedura obok zgłoszenia zwykłego

Droga dojazdowa - zrzeczenie na rzecz miasta

, gdyby w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona na drogę gminną. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami). Zapisz się na NEWSLETTER. Co

Wznowienie budowy domu

. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: - złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli przy braku miejscowego planu zagospodarowania

Niewielka przestrzeń do aranżacji

było miłe i przytulne. Jest małe, ale mogłoby się wydawać większe. Z góry dziękuję i pozdrawiam całą Waszą redakcję. Aleksandra. Plan mieszkania nadesłany przez Panią Aleksandrę Odpowiedź: Projekt wnętrz mieszkania wykorzystuje pomysłowe i przemyślane rozwiązania na zagospodarowanie niewielkiej

Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. W tym celu gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zadanie to nie obowiązek Wskazanie, iż jest to zadanie, a nie obowiązek, jest bardzo istotne

Zagospodarowanie działki - wpływ otoczenia na dom

wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy. Powiązanie działki z domem Już dawno minęły czasy "domów-warowni", odwróconych plecami do otoczenia. Współczesne budynki są otwarte na zewnątrz. Pomieszczenia dzienne na parterze mają zazwyczaj duże

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, cztery egzemplarze projektu budowlanego, wymagane w danym przypadku opinie, uzgodnienia i pozwolenia, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - jeśli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

uzgodnić sprawy usytuowania ogrodzenia. Ogrodzenie od strony ulicy powinno być zgodne z linią rozgraniczającą i innymi ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w danej gminie. Aby stwierdzić, iż budowa ogrodzenia nie narusza ustaleń planu (również w zakresie przeprowadzenia mediów

Działka dom - ile są warte?

, jej położenie i funkcję, - przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, - stan zagospodarowania nieruchomości, - dostępne dane o cenach podobnych nieruchomości. Proces wyceny musi być oparty na

Realizacje domów: nowoczesny dom z widokiem po horyzont

i dla nich osobnych pokoi, do których mogliby się - w razie potrzeby - wprowadzić lub od czasu do czasu pomieszkiwać. Dom zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego W dokumencie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto szereg zapisów dotyczących gabarytów budynków

Jak bezpiecznie kupić stary dom

budynków z granicami nieruchomości. Widać na nim numery sąsiednich działek, kształt działki i zarys domu wraz z oznaczeniem jego funkcji i liczbą kondygnacji. Następnie powinniśmy sprawdzić naszą nieruchomość pod kątem najbliższego otoczenia. Pomoże w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

być wydane wyłącznie temu, kto: - złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli przy braku miejscowego planu zagospodarowania

Kupno domu w budowie

staranności, ale też jest możliwe i bezpieczne. Następnie warto złożyć wizytę w urzędzie gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego upewni nas zarówno co do przeznaczenia samej działki, jak i terenów przyległych; podobnie założenia studium pozwolą na ocenę przyszłych zamierzeń gminy w okolicy

Krótka instrukcja, jak postawić dom

doprowadzony prąd, wodę, gaz oraz kanalizację; objęta planem zagospodarowania przestrzennego (dlaczego to takie ważne - za chwilę); bez kłopotliwego sąsiedztwa (czyli bez budowanej teraz bądź za kilka lat trasy szybkiego ruchu lub autostrady albo linii wysokiego napięcia). Krok drugi: wniosek o wypis albo

Czerwony dach

. Kolor dachu a przepisy Kolor dachu to nie zawsze wolny wybór inwestora. W niektórych gminach barwę pokrycia narzuca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy to kolorystyki elewacji, sugerowane jest jedynie utrzymanie jej w kolorach pastelowych). Kolor dachu może także podyktować

Po pierwsze działka

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić po "upatrzeniu" działki, jest złożenie wizyty w urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czy też projektem tego planu). Nigdy nie należy przy tym poprzestawać na wyciągu z planu przedstawionym nam

Inwestycja bardzo rodzinna [DOM MIESIĄCA]

formą budynku mieszkalnego, zbudowanego na planie prostokąta, otynkowanego i przykrytego dwuspadowym dachem, wymaganym przez założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowoczesność z kolei to dostawiony z przodu jednokondygnacyjny garaż o płaskim dachu, niejako zagarniający swoją

Krótka instrukcja, jak postawić dom

- w domu będzie zimno i będziesz płacić duże rachunki za ogrzewanie; - uzbrojona, czyli ma doprowadzony prąd, wodę, gaz oraz kanalizację; - objęta planem zagospodarowania przestrzennego (dlaczego to takie ważne - za chwilę); - bez kłopotliwego sąsiedztwa (czyli bez budowanej teraz bądź za kilka lat

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u architekta

, warto zabrać ze sobą mapę geodezyjną z wymiarami działki i zaznaczonymi kierunkami świata oraz decyzję o warunkach zabudowy lub wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przydatny będzie także wypis z rejestru gruntów. Powyższe dokumenty pozwolą wyeliminować projekty, które z

Dom dwurodzinny - dla wielopokoleniowej rodziny i nie tylko

W świetle prawa budowlanego dom dwulokalowy jest traktowany jako budynek jednorodzinny, co oznacza, że można go swobodnie wybudować na działce, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza jedynie zabudowę jednorodzinną. Do największych zalet domów dwulokalowych można zaliczyć

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

nieruchomości. Musi on przy tym uwzględnić takie czynniki, jak: - cel wyceny, - rodzaj nieruchomości, jej położenie i funkcję, - przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, - stan zagospodarowania nieruchomości

Stare prawo budowlane

sytuowanie bezpośrednio przy granicy działki budynku gospodarczego ze ścianami i z dachem o pokryciu z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, jeżeli nie utrudniło to prawidłowej zabudowy działki sąsiedniej, a ponadto było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Strona postępowania W

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

trakcie kupowania działki. Najlepiej kupić taką, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku, aby myśleć o rozpoczęciu budowy, musisz złożyć wniosek do gminy o wypis i wyrys z tego planu. Wypis informuje, co możesz wybudować na swojej działce: czy będzie to dom

ABC inwestora, czyli jak wybrać nieruchomość, by przez lata na niej nie stracić. Przeczytaj nasz przewodnik!

plan zagospodarowania przestrzennego. Sąsiedzi. Jeśli na klatce schodowej stoją meble i zbierają się na niej mieszkańcy, można się spodziewać, że nawet jeśli znajdziesz lokatorów, będą chcieli mniej płacić za czynsz, np. ze względu na hałasy. Remont. Jeśli masz upatrzone mieszkanie z rynku wtórnego

Jak wybrać dachówkę?

na te o mniejszym formacie. Ułatwiają one kształtowanie krzywizny dachu i dają swobodę obróbek. Jest jeszcze jeden aspekt - ekonomiczny. Przy dopasowywaniu materiału do skosów połaci będzie mniej odpadów. Lokalizacja domu Z warunkami lokalnymi często wiążą się wytyczne planów zagospodarowania

Projekty domów: dom z widokiem na morze

architektonicznej podyktowany był zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ciekawostką może być fakt, iż dom w pierwszej fazie nie uzyskał pozwolenia na budowę ze względu na płaski dach nad garażem - niezgodny z założeniami planu zagospodarowania. Po przeprojektowaniu dachu na taras

Poradnik poszukiwacza działki

obowiązujący plan zdążył wygasnąć. Szczęśliwie bywa też odwrotnie - że działka leżąca w szczerym polu i z dala od zabudowań jest działką budowlaną. Najlepszą gwarancję, że upatrzona przez nas działka jest tym, czego szukamy, może nam dać plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określone jest

Od projektu do realizacji: wygodny dom o pięknej bryle

za projektem Rezydencji w nerterach, autorstwa znanego Biura Projektów Archon+ – Ideą, która przyświecała architektom podczas rysowania Rezydencji w nerterach, było stworzenie projektu o nowoczesnej linii, ale z uwzględnieniem zapisów spotykanych w wielu miejscowych planach zagospodarowania

Dom góralski w dobrym stylu

podhalańskiej współczesności. Bezskutecznie. Wygodne wnętrza Ze względu na ukształtowanie terenu i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie z potrzebami inwestorów, dom ma cztery kondygnacje. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie parteru. Tutaj też zaprojektowano salon

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji gminy. Jednocześnie przepisy wskazują, iż realizację budowy przyłączy do sieci, studni wodomierzowej (na czas budowy domu) oraz

Legalne zmiany w projekcie gotowym

Kluczowe słowo to adaptacja, czyli dostosowanie projektu gotowego do konkretnej działki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalnych warunków zabudowy, a także do życzeń i pomysłów inwestora. Bardzo rzadko adaptacji dokonuje sam autor projektu gotowego. Najczęściej zajmuje

Studnia. Własne ujęcie wody na działce [doświadczenia inwestora]

Marcin. - Dla porównania, sześcioosobowa rodzina w ciągu doby zużywa około 1,5 m3 wody. Studnia a miejscowy plan zagospodarowania Może się zdarzyć, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się ograniczenia odnośnie budowy studni. Jeżeli nie ma tego rodzaju przeszkód, sposób

Realizacje domów: dom pełen przestrzennych sztuczek

względem formy, jak i osiągniętej w ten sposób wysokości zabudowy. Ekstrawagancja? Eksperyment? A może żart i puszczone do obserwatora oko? Architekt i jednocześnie właściciel cały pomysł tłumaczy tak: - Chciałem pokazać, że znajdujący się w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego wymóg spadzistego

Pokrycie dachowe: dziewięć najczęściej popełnianych błędów

Kryterium wyboru pokrycia dachowego nie może być jedynie gust inwestorów. Pomijając tak istotną sprawę, jak zapis o jego rodzaju i kolorze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest jeszcze kilka aspektów, które decydują o zastosowaniu danego materiału na dach. Są to między innymi

Ocieplenie poddasza: z wełną w roli głównej

Wyobraźnia architektów pozwala obecnie na praktycznie dowolne (ograniczone tylko warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) kształtowanie bryły domów jednorodzinnych. Najczęściej jednak ich dachy wciąż projektuje się jako dwuspadowe. Na ostatniej kondygnacji pod skosami planuje

Procedury zakupu działki

można uzyskać w składnicach map powiatowych lub miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Kolejny konieczny dokument, to wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający obecny status działki i przeznaczenie terenu, możliwy do uzyskania w urzędzie gminy

Najnowsze