podatek

podatek

Podatek

Podatek VAT: Podatek od towarów i usług. Jest on wliczony w cenę towaru lub usługi przez sprzedawcę. Stawki podatku VAT są liczone w procentach. Podatek nałożony na większość materiałów budowlanych wynosi 22%, natomiast stawka za wykonanie usługi budowlanej 7%.

Podatek od nieruchomości: Opodatkowaniu nim podlegają wszystkie grunty i budynki. Jego wysokość ustalana jest uchwałą rady gminy, przeważnie na początku roku., oddzielnie dla gruntów oraz różnego rodzaju budynków: domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży itp.

Podatek od sprzedaży nieruchomości: Dotyczy tylko nieruchomości sprzedawanych w okresie do 5 lat od daty ich nabycia. Stawka tego podatku wynosi 10% od ceny sprzedaży zapisanej w akcie notarialnym. Podatku nie płaci się, jeśli w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży, przeznacza się środki uzyskane ze sprzedaży na cele związane z nieruchomościami mieszkalnymi, np. zakup innego mieszkania, zakup działki budowlanej, zakup lub budowę domu, remont własnego mieszkania czy domu. Żeby skorzystać z tego prawa, podatnik musi w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złożyć we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie.

Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): Należy płacić przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży, pożyczki i innych o podobnym charakterze. Podatek ten jest płatny w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od darowizny: Podatek płaci się od otrzymanego w drodze spadku lub darowizny określonego majątku (w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu majątku.

Małgorzata Kapelusiak - ekspert prawny ?Ładnego domu?

Jaki podatek od garażu trzeba zapłacić?

Jaki podatek od garażu trzeba zapłacić?

Za garaż - podobnie, jak i za dom - trzeba zapłacić podatek. Jego wysokość zależy od tego czy garaż jest częścią domu czy też odrębnym budynkiem.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Kupiłam mieszkanie w listopadzie 2008 r., moja siostra zaś kilka miesięcy później - w marcu 2009 r. Teraz chcemy sprzedać nasze mieszkania i wspólnie wybudować na odziedziczonej po rodzicach działce dom-bliźniak. Czy to prawda, że będziemy się inaczej rozliczać z dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkań? Przecież daty zakupu są prawie takie same? Alicja M.

Zmiany VAT 2011 - jaki VAT na okna, 8 czy 23%?

Od nowego roku stawki podatku VAT na materiały budowlane wzrosły z 7 i 22% do odpowiednio 8 i 23%. Czy w myśl zmienionych regulacji prawnych, przy zakupie nowych okien wraz z usługą montażu, będziemy mogli w dalszym ciągu korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku?

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Podatek od darowizny rodziców

Podatek od darowizny rodziców

W październiku 2008 r. dostałam od mamy i jej obecnego męża (nie ojczyma) darowiznę w gotówce (150 tysięcy zł) ze sprzedaży mieszkania, które było ich majątkiem wspólnym. Zgłosiłam to w urzędzie skarbowym. Tam poinformowano mnie, że - aby uniknąć podatku - mam 2 lata na zakup nowego mieszkania lub

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wpłacać ten podatek w wysokości ustalonej uchwałą rady gminy i sam powinien zadbać o to, by go naliczono. W tym celu w przepisanym terminie powinien złożyć w urzędzie gminy stosowne dokumenty. Terminy. Osoba, która kupiła działkę, gotowy dom lub ukończyła

Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa

Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa

Podstawą powstania przychodu z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony określają w niej między innymi wysokość czynszu. Stanowi on korzyść majątkową dla wynajmującego, a tym samym przychód w rozumieniu podatkowym. Podstawa prawna Jakie podatki Podatnik ma obecnie dwie

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

budowlane, adres na fakturze musi być ten, gdzie jestem zameldowany, czy ten, na którym stoi remontowany budynek? Łukasz B. Mniejszy podatek Przepisy tej ustawy umożliwiają osobom fizycznym uzyskanie zwrotu części wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 roku na

Jak sprzedać dom bez podatku

Ceny nieruchomości idą w górę, więc na sprzedaży można sporo zarobić. Niestety - im drożej sprzedamy, tym więcej podatku trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego. Na szczęście można tego uniknąć... Kto musi zapłacić podatek? Obowiązek zapłaty podatku dochodowego ciąży na osobach, które przed upływem

Gdy nie ma na podatek

Gdy nie ma na podatek

Koniec roku to nie tylko święta i sylwester, ale też sygnał, że zbliża się czas zapłaty kolejnych podatków, i to zarówno dochodowych, jak i tych związanych z posiadaną czy już sprzedaną nieruchomością. Podatnikowi, któremu brakuje środków na ich zapłatę, trudno liczyć w pojedynku z fiskusem na

Sprzedaż domu. Kiedy trzeba zapłacić podatek?

końca 2006 roku uzyskany przez podatnika przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wysokość ryczałtu wynosiła 10% uzyskanego przychodu, czyli wartości zbycia domu określonej w akcie notarialnym, pomniejszonej o koszty zbycia (np. opłaty

Jak rozliczyć się z podatku, gdy nie dostaliśmy PIT-u

, składek oraz zaliczek na podatek. Jeśli posiadamy formularze ZUS RMUA, wyciągi bankowe, paski wynagrodzeń - to nie powinniśmy mieć problemu z zebraniem danych do rocznego PIT-u. Trzeba jednak poinformować urząd skarbowy przy złożeniu zeznania, że płatnik nie przekazał PIT-11 i podatnik

Podatek od garażu

Garaż połączony bezpośrednio z domem stanowi jego integralną część. Od takiego garażu płaci się mniejszy podatek niż od garażu wolno stojącego. Niestety, nie dotyczy to garaży dostawionych do budynku i niepołączonych z nim. Są one traktowane jako budynki wolno stojące (podstawa prawna

Niższa cena, mniejszy podatek?

zaniżenia), organ podatkowy sam (z uwzględnieniem opinii biegłych) określi wartość nieruchomości i - jeśli okaże się, że różnica jest większa niż 33% - podatnik będzie musiał dopłacić podatek i zapłacić za wycenę biegłych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaki VAT za usługę?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaki VAT za usługę?

przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się obecnie  z większym kosztem, ponieważ od 2008 roku usługa ta jest objęta 23% podatkiem VAT (wcześniej stawka wynosiła 8%, a więc znacznie mniej). Powyższe stanowisko potwierdza treść artykułu 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym 8

Fiskus a ulga rehabilitacyjna

Fiskus a ulga rehabilitacyjna

opodatkowaniu i w konsekwencji podatek należny fiskusowi będą mniejsze. Ulga ta przysługuje podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną, czyli ma orzeczenie (decyzję) o niepełnosprawności lub została mu przyznana renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renta szkoleniowa bądź socjalna

Umowy opodatkowane

Umowy opodatkowane

Podatki należy (niestety) płacić nie tylko od dochodów czy z tytułu posiadania nieruchomości. Musimy je także odprowadzać do skarbu państwa, gdy zawieramy umowy dotyczące czynności cywilnoprawnych. Które umowy? Wśród czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu, należy wymienić

Zmiana urzędu skarbowego

Każdy podatnik ma obowiązek dokonać aktualizacji danych w Krajowej Ewidencji Podatników. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie: a) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy; b) podatników będących wyłącznie podatnikami podatku rolnego

Odbierz VAT

Pierwszego maja 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podatek na część materiałów budowlanych wzrósł z 7 do 22%. Państwo zwraca teraz podatnikom tę 15-procentową różnicę. Odliczenie to będzie również możliwe w następnych latach kalendarzowych - zwrot podatku dotyczy bowiem wydatków

ŁADNY DOM, NUMER 1-2/2015

ŁADNY DOM, NUMER 1-2/2015

się do nich wcześniej przygotować. Remont. Jak kupić stary dom. Bez sprawdzenia stanu prawnego oraz kondycji technicznej budynku, lepiej go nie kupować na rynku wtórnym. Prawo. Podatkowy zawrót głowy. Jakie podatki zapłaci w 2015 roku właściciel domu? WOKÓŁ DOMU Ogród. Prace ogrodowe w styczniu i w

Zmiana VATu. Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Zmiana VATu. Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Stawka VAT rośnie do 23 proc. Jednak wysokość kwoty zwrotu zapłaconego podatku pozostaje na tym samym poziomie. Oznacza to, że fiskusowi zapłacimy więcej. Dlaczego? Wszystko przez skomplikowany sposób wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi. Żeby ją otrzymać, należy bowiem pomnożyć wartość

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

Wciąż istnieje możliwość zamiany użytkowania wieczystego we własność. Miała być ona ograniczona do końca 2012 roku, ale ustawodawca zmienił prawo i obecnie nie ma określonego terminu, do którego można składać wnioski. Procedura przekształcenia Prawo do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w

Z powodu ulgi

, że moje zarobki są stosunkowo duże. Musiałem w jakiś sposób zagospodarować zarobione pieniądze. Z pomocą przyszła mi ustawa pozwalająca odpisać od podatku dochodowego wydatki na zakup działki. Zdecydowałem się na inwestycję w ziemię. Działka, którą pokazał mi pośrednik z biura nieruchomości, była

Numer 12/2008

Numer 12/2008

kto już dziś ją ma. A szkoda, bo piwniczka ziemna to sporo miejsca na warzywa i przetwory oraz stała niska temperatura bez wysokich rachunków za prąd. GORĄCA LINIA Mycie pod ciśnieniem Olej na opał Problem z grzejnikiem Drewno w granulkach PARAGRAFY I PIENIĄDZE Fiskus Gdy nie ma na podatek

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

postawiłeś dom - w takim przypadku termin liczy się od daty zakupu działki). A jeśli sprzedajesz wcześniej niż przed upływem pięciu lat? Musisz zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży

Garaż wbudowany w bryłę domu - przykłady rozwiązań

Kubik garażu zgrabnie wkomponowany w mieszkalną część domu. Garaż wpisany w bryłę domu, ale wystający poza jego obrys, oszczędza miejsce na wewnętrzne rozplanowanie pomieszczeń. Dużą sztuką jest jednak zaprojektowanie go w taki sposób, aby patrząc z zewnątrz na całą bryłę domu, nie mieć wrażenia, że

Jak pozbyć się smogu? Włosi już wiedzą

Od stycznia 2018 r. Włosi będą mogli aż 36 proc. wydatków na dekoracje balkonowe odliczyć sobie od podatku dzięki specjalnej uldze za zielony balkon. Największym wrogiem smogu są rośliny. Włoskie władze przyjrzały się swojemu społeczeństwu i zauważyły, że aż 80 % to mieszkańcy dużych miast. Ilość

Rozliczasz PIT przez internet? Ten drobny błąd może sprawić ci wiele problemów!

nie mógł zgłosić się z takim niekompletnym dokumentem do urzędów i instytucji, które wymagały od niego potwierdzenia miejscowości, w której opłaca podatek. Pan Michał próbował dokument odzyskać - bezskutecznie. Zadzwonił na infolinię Ministerstwa Finansów, tam poradzono mu, by wysłał PIT jeszcze raz w

Nowy numer miesięcznika "Ładny Dom" już w sprzedaży!

To istotna wiadomość, bowiem coraz częściej namawiamy Państwa na różnego typu przebudowy i modernizacje (w tym numerze piszemy np. o rozbudowie domu w górę i to nawet o całe piętro!). Zatem wydatki poniesione na tego typu prace dobrze byłoby odliczyć sobie od podatku... Pomysłodawcy wskazują też

Droga pożyczka

Stawka podatku dla umowy pożyczki może wynieść nawet 20%. Ma to miejsce wówczas, gdy organ podatkowy lub kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających stwierdzi, że podatnik nie uiścił należnego podatku.

Pożyczka na budowę

latach – po tym okresie nie można już dochodzić swoich praw, czyli w praktyce żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Konieczne zgłoszenie Umowa pożyczki podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zazwyczaj płaci go pożyczkobiorca i wynosi on 2% od kwoty pożyczki. Podatek należy

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

podzielić się z fiskusem, czyli zapłacić podatek - jest to bowiem nasz przychód. Możemy to zrobić albo według skali podatkowej - stawek 18% i 32% , albo też skorzystać z 8,5% ryczałtu. Przy ryczałcie nie ustala się kosztów najmu (np. opłat za wodę, prąd, gaz czy wywóz śmieci albo ubezpieczenie

Płacę za mieszkanie, czyli właściwie za... Co rzeczywiście jest w czynszu?

.), składkę remontową (56 proc.), koszty administracyjne (48 proc.), sprzątanie części wspólnych (37 proc.), podatek od nieruchomości (34 proc.), ryczałt za prąd (30 proc.), ryczałt za gaz (27 proc.), opłatę za użytkowanie wieczyste (19 proc.). Badanie wykazało, że znajomość części składowych czynszu jest

Sprzedam garaż bez mieszkania. Czy mogę?

wspólnej. Właściciel mieszkania, który posiada udział w ramach lokalu (garażu wielostanowiskowego), czyli w tym pierwszym przypadku, może go sprzedać bez konieczności pozbywania się mieszkania. Minusem takiego zakupu jest obowiązek zapłaty 23-procentowego podatku VAT od towarów i usług, liczonego od ceny

Spadek a formalności

dnia jego doręczenia lub ogłoszenia (jeśli spadkobierca wysłuchał postanowienia na rozprawie). 3. Ile kosztuje spadek? Wysokość podatku zależy od wartości odziedziczonego majątku oraz od stopnia pokrewieństwa ze spadkobiercą (im dalsze pokrewieństwo, tym wyższa grupa podatkowa i tym wyższy podatek

Długi skarbowe a zajęcie nieruchomości

spłaty. Raczej mało prawdopodobne jest również to, że zostaną umorzone. Naczelnik urzędu skarbowego może wszcząć egzekucję administracyjną, jeśli prześle dłużnikowi, który nie zapłacił podatku w wyznaczonym terminie, pisemne upomnienie. Powinno ono zawierać wezwanie do wykonania tego obowiązku, wraz z

Dom z poddaszem użytkowym czy parterowy? Porównanie kosztów budowy i funkcjonalności

. Zestawienie odnosi się do budowy domu systemem zleconym, podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć 8 % podatku VAT.  Zestawienie materiałów budowlanych Z powyższego zestawienia widać, że większe koszty poniesie Inwestor budujący dom parterowy. Im większa powierzchnia użytkowa domu, tym

Pożyczka od rodziny i znajomych

strony zawrą w tej sprawie umowę pisemną lub ugodę przed sądem. Podatek od czynności cywilnoprawnych Umowa pożyczki niesie za sobą obowiązki podatkowe, których osoby bliskie mogą w pewnych sytuacjach uniknąć (o tym w ramce obok). Od umowy pożyczki trzeba bowiem zapłacić podatek od czynności

Wydatki

: 400 zł Wywóz śmieci: 500 zł Wywóz szamba: 2700 zł Monitoring:1200 zł Podatek gruntowy: 200 zł Ubezpieczenie domu: 1000 zł Razem: 13 560 zł

Procedury zakupu działki

, a w miastach - w siedzibie urzędu miasta lub urzędu miasta i gminy. Warto też poprosić obecnego właściciela działki o dostarczenie zaświadczenia o zapłaceniu podatku od nieruchomości oraz - jeżeli działka została przez niego nabyta jako spadek - dokumentów potwierdzających przejęcie spadku i

IKEA w Polsce, czyli jaki wpływ ma szwedzka marka na środowisko i gospodarkę?

blisko 914 mln zł podatków. W ostatnich 5 latach IKEA zainwestowała w Polsce 3,4 mld zł. W Polsce Grupa IKEA zatrudnia 3810 osób. Każde miejsce pracy przekłada się na kolejne 2 -3 miejsca pracy, które tworzą dostawcy i kooperujące z nimi firmy. Od 1 stycznia 2017 podwyższono stawkę minimalną w sklepach

20 tysięcy drzew na 20 lecie Bemowa

każdy, kto jest zameldowany na Bemowie lub płaci tutaj podatki. Aby to zrobić wystarczy wypełnić znajdujący się na stronie Urzędu formularz i czekać na informację z Dzielnicy o terminie i miejscu sadzenia drzew. Posadź swoje wyjątkowe drzewo! Na zgłoszenia Urząd Dzielnicy Bemowo czeka do 10 marca!

Domy w programie MdM: budowa systemem gospodarczym

złotych; warto podkreślić, że limit nie podwaja się - dotyczy łącznie obojga małżonków.) - wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot podatku - podpis oraz oświadczenie o tym, że nie jest się właścicielem innych budynków lub lokali. Do wniosku dołączyć należy kopie pozwolenia na

Darowizna pieniężna

Obecnie nie płaci się podatku od darowizn dokonanych wśród członków najbliższej rodziny. Zwolnienie od podatku od darowizn dotyczy następujących osób: małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, prawnuków, pasierbów, ojczyma, macochy i rodzeństwa. Nie dotyczy ono zatem zięciów, synowych i

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT); 2. Zestaw nr 2 - strefa ceramiczno-meblowa - składający się z kompletu TWINS (umywalka, szafka podumywalkowa, lustro oraz szafka wysoka) o łącznej wartości 2.066 zł brutto (tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT); 3. Zestaw nr 3

Polacy tracą miliony przez zwykłe gapiostwo! Oto prosty sposób na zarobek

już 3,8 mld zł. Po odliczeniu tzw. podatku Belki odsetki netto wyniosą przy niższym oprocentowaniu 2,43 mld zł rocznie, a przy wyższym prawie 3,1 mld zł. Czyli: przelewając na konta oszczędnościowe swoje "osady", ich posiadacze mogliby zarobić miesięcznie 200 mln lub 250 mln zł .

Jakie drzwi wewnętrzne wybrać?

, łazienki oraz wszelkich pomieszczeń, w których znajduje się urządzenie zasilane gazem (piec, kuchenka) - na zewnątrz. Kupując drzwi, warto zamówić "w pakiecie" montaż - wtedy zapłacimy mniejszy podatek VAT (8 proc. zamiast 23). Prostsza też będzie ewentualna reklamacja, bo zarówno za

Ile kosztuje budowa domu (aktualne wyceny)

systemem zleconym, do podanych cen należy doliczyć podatek VAT: 8 proc. Mając na uwadze oszczędne stawianie domu, inwestor może skutecznie obniżyć koszty, biorąc aktywny udział w budowie, zwłaszcza w pracach organizacyjnych. Pomocnym narzędziem w planowaniu, a także kontroli wydatków, będzie kosztorys

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny

branżowych: projektu konstrukcyjnego, instalacji...itp. Projekt powinien zostać naniesiony przez uprawnionego projektanta na przygotowaną wcześniej inwentaryzację. Po zakończeniu prac, należy poinformować odpowiedni urząd o powstałej powierzchni użytkowej, ponieważ zostanie od niej naliczony podatek od

Niezbędnik turysty. Jak uniknąć kłopotów albo jak sobie wtedy radzić

, ubezpieczeniach, telefonach alarmowych itd. * Zawartość walizki. Praktycznymi informacjami - czy jadąc na „saksy” trzeba będzie zapłacić podatek, co wolno przywieźć z wakacji, ile świeżych owoców można włożyć do walizki, co ze zwierzakiem - dzieli się z kolei Ministerstwo Finansów (http

Wydatki

000 zł Barierki na balkonie: 5000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 5700 zł Elektryczność: 1560 zł Woda z wodociągu: 1200 zł Wywóz śmieci: 1680 zł Monitoring: 1020 zł Podatek gruntowy: 160 zł Ubezpieczenie domu: 1800 zł Razem: 13 120 zł

Gazowy kocioł kondensacyjny - koszty eksploatacji dla domu 150 m2

ciepłej wody - 104%. Na ogrzanie tego domu i przygotowanie ciepłej wody zużyjemy rocznie 1756 m3 gazu. Uwzględniając jego obecną cenę (według taryfy W-3) wraz z opłatami stałymi i podatkiem VAT, to koszt 3630 zł. Do tego należy doliczyć koszt przeglądu kotła oraz zasobnika - co najmniej 250-350 zł. Raz na

Buduj dom tylko z legalnych materiałów

, ryzykujesz bardzo wiele. Kupując "na lewo", nie masz też szans odzyskać części podatku VAT za zakupione materiały. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Pożyczka zamiast kredytu

pożyczki - na przykład jeśli dowiedział się, iż stan majątkowy pożyczkobiorcy jest tak zły (okłamał pożyczkodawcę, twierdząc, że posiada dochody z umów o dzieło, podczas gdy od kilku lat utrzymuje się z zasiłków pomocy społecznej), iż wątpliwy jest jej zwrot. Bez podatku Umowa pożyczki co do zasady podlega

Zima 2006

- Czar klasyki KROK PO KROKU Srebrzystobiałe W zimowych kolorach INFORMACJE PRAWNE Podatki! Czy mamy na wpływ? POMYSŁY NIE TYLKO DLA KWIACIARŃ W zwojach łodygi Z KRAJU Gregor Lersch świątecznie Wilanów w kwiatach PRZEDSTAWIAMY KWIATY CIĘTE Róże na piątkę > AKTUALNOŚCI Targi, wystawy i pokazy

Monter stolarki - jak go dobrze wybrać?

fachowcom. Najczęściej jednak usługa montażowa powiązana jest z zakupem wyrobu. Większość punktów dystrybucyjnych stolarki budowlanej, poza samymi produktami, oferuje również ich instalację – wówczas taka usługa objęta jest preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zamiast stawki 23% VAT przy zakupie

Kupisz - zapłacisz

Notariusza ominąć nie można. Bez niego umowa kupna-sprzedaży nieruchomości będzie nieważna. Mamy jednak dużą szansę, aby uciec z podatkiem przed urzędem skarbowym. "Lokal, nieruchomość - sprzedam" Podatek dochodowy. Jeśli przed upływem pięciu lat od nabycia sprzedajemy nieruchomość

Regulamin konkursu - Ciepłe wnętrza na zimę

podatek od nagrody, zgodnie z art. 30 pkt 1,2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Autorzy muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i modyfikację nadesłanych zdjęć lub grafik w zakresie niezbędnym do przygotowania i wyprodukowania nagród. 7. Nagrody zostaną wysłane kurierem do zwycięzców w ciągu 3

Z bloku mieszkalnego do domu - wydatki

balkonie: 2000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz ziemny: 3900 zł Elektryczność: 2000 zł Woda z kanalizacją: 1000 zł Wywóz śmieci: 216 zł Internet: 960 zł Ubezpieczenie domu: 650 zł Podatek gruntowy: 200 zł RAZEM: 8926 zł Czytaj także: Własny kawałek podłogi - historie prawdziwe czytelników

Pegaz na Ursynowie - akcja na rzecz koni

Kozłowski. To już dziewiąta zbiórka makulatury zorganizowana przez klub Gaja na rzecz koni przeznaczonych na rzeź. Dotychczas udało się uratować 52 zwierzęta - rzeźba Pegaza nawiązuje właśnie do pierwszego z nich. Wykorzystując pieniądze ze zbiórek makulatury i przekazów 1% podatku, Klub Gaja wykupuje konie

Kilka prostych prawd na temat remontu mieszkania

; wszystkich nas to w końcu czeka. Jest to sprawa tak nieunikniona jak śmierć i podatki. Więc skoro statystycznie przynajmniej raz w życiu każdego dopada remont, warto odpowiednio się nastroić. Remonty są jak wielkie jajka niespodzianki. Nieważne z ilu pokoleń wstecz zebrałeś plany swojego

Koszty instalacji przeciwoblodzeniowej zjazdu o długości 5 m i szerokości 3,6 m

% podatku VAT. Ceny uwzględniają 22% podatku VAT. 2. Kabel jednostronnie zasilany VCD 25 (ELEKTRA) o mocy 25 W/m, ułożony na całej powierzchni zjazdu: dwa kable po 110 m - 1510 zł (razem); cena pozostałych elementów taka sama jak w instalacji ogrzewania schodów kablem VC-20 (ELEKTRA); montaż i materiały

Zanim kupisz drzwi...

: wysokości i szerokości ościeży oraz grubości ścian łącznie z tynkiem. Jeśli drzwi nie będą od razu montowane, należy je przechować w suchym, zamkniętym pomieszczeniu. Z montażem czy bez Ze względu na uregulowania dotyczące podatku VAT bardziej opłaca się kupować drzwi wraz z montażem, ponieważ wtedy również

Wydatki

Skąd mieliśmy pieniądze Ze sprzedaży mieszkania i z oszczędności przeznaczonych na kupno działki budowlanej. Ile wydaliśmy Kupno domu z działką: 385 000 zł Podatki: 15 000 zł Prace remontowe: 40 000 zł Razem: 440 000 zł Ile jeszcze wydamy Wykończenie tarasu, strychu: 5000 zł Wykonanie przyłącza

Drzwi wewnętrzne: ile za nie zapłacimy?

dom albo przeszkolonym przez producenta drzwi. Jeśli zlecimy montaż autoryzowanej ekipie, zapłacimy mniej za drzwi (8 proc. podatku VAT zamiast 23 proc.) oraz nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za pomiar ościeża i transport drzwi. Montażyści są związani umową ze sprzedawcą, więc są stale

Dom pod osłoną lasu - wydatki

Ile wydaliśmy na dom Koszt działki (2 ha) i domu: 450 000 zł w tym: - koszt dachu: 50 000 zł - okna: 50 000 zł - instalacja centralnego ogrzewania: 15 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 1800 zł Elektryczność: 1200 zł Wywóz śmieci: 240 zł Wywóz szamba: 2160 zł Monitoring: 1440 zł Podatek

Regulamin konkursu "Idealna świąteczna kawa" ("Regulamin")

innąnagrodę rzeczową. 3. Cześć pieniężna nagrody konkursowej nie podlega wypłacie do rąk laureata, ale zostanie przeznaczona przez Fundatora na podatek dochodowy od wygranych w konkursach, zgodnie z trybem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 4. Nagroda zostanie wysłana pocztą

Wydatki

zł Woda z wodociągu: 490 zł Wywóz szamba: 1350 zł Wywóz śmieci: 216 zł Monitoring: 600 zł Podatek gruntowy: 250 zł Razem: 6639 zł

Wydatki

Elektryczność: 4200 zł Woda z wodociągu: 280 zł Wywóz śmieci: 480 zł Wywóz szamba: 1440 złMonitoring: 864 zł Podatek od nieruchomości: 200 zł Razem: 7464 zł

Ile kosztuje dziś budowa małego, taniego domu?

i należy do nich doliczyć właściwą stawkę podatku VAT: 8% jeżeli realizacja domu odbywa się systemem zleconym wykonawcy lub 23% do cen materiałów budowlanych jeżeli Inwestor wykonuje roboty samodzielnie. Inne projekty - wraz z kosztorysami - małych, tanich domów  ZOBACZ GALERIĘ!   Jeżeli

Wydatki

000 zł) Koszt wkładu kominkowego z obudową: 4000 zł Przygotowanie instalacji solarnej (bez paneli na dachu): 5000 zł Razem: 74 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Elektryczność: 8400 zł Kanalizacja: 360 zł Wywóz śmieci: 480 zł Monitoring: 1200 zł Podatek gruntowy: 180 zł Razem: 10 620 zł

Regulamin konkursu "Z nami masz czas"

obowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzić dane kontaktowe i uzupełnić je poprzez podanie danych umożliwiających wysłanie nagrody, tj. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. § 6. Nagrody. 1. Przyznane nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Wydatki

wodociągu: 400 zł Wywóz szamba: 1800 zł Wywóz śmieci: 360 zł Internet: 1200 zł Monitoring: 1200 zł Podatek gruntowy: 405 zł Ubezpieczenie: 1300 zł Razem: 12 665 zł

Masz szansę na zwrot pieniędzy za wymianę okien

wysokości premię możemy otrzymać. Warto pamiętać, że aby uzyskać taką dopłatę, nie musimy już dysponować wkładem własnym. Nie ma również ograniczeń, co do okresu spłaty kredytu. Zwrot podatku - to możliwe A co jeśli nie prowadzimy termomodernizacji? Nadal możemy obniżyć koszty wymiany okien. W związku z

Dom zamiast sadu - wydatki

planach Wykończenie balkonów oraz urządzenie ogrodu (etapami) z automatycznym nawadnianiem: 30 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 4300 zł Elektryczność (w tym sauna): 2500 zł Woda z wodociągu: 400 zł Wywóz szamba: 2500 zł Wywóz śmieci: 580 zł Monitoring: 1000 zł Podatek gruntowy: 200 zł

Klinkierowe inspiracje

, czerni, szarości. Dzięki takim barwom łatwo można nadać nowoczesnego sznytu bardzo znanemu, mającemu wielowiekową tradycję wzorowi domu wiejskiego - o prostopadłościennej bryle z dwuspadowym dachem. Podane ceny zawierają podatek VAT. Cena zależy od aktualnego kursu euro. Zapisz się na NEWSLETTER . Co

Dotacje do kolektorów słonecznych - sprawdź ile możesz dostać pieniędzy!

) Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 14334 (nie jest wymagane) d) Koszt montażu kolektorów słonecznych e) Koszt zapłaconego podatku VAT Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład Składanie

Dom na miarę potrzeb - wydatki

zł Elektryczność: 3240 zł Drewno do kominka (3 m3): 330 zł Woda z kanalizacją: 1000 zł Wywóz śmieci: 576 zł Internet: 1440 zł Ubezpieczenie domu: 600 zł Podatek gruntowy: 150 zł RAZEM: 13 036 zł

Dom ukończony w rok - wydatki

szamba: 6000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz ziemny: 5000 zł Elektryczność: 3600 zł Drewno: za darmo Wywóz szamba: 2200 zł Wywóz śmieci: 960 zł Monitoring: 2160 zł Podatek gruntowy: 180 zł Ubezpieczenie domu: 600 zł RAZEM: 14 700 zł

Dom w amerykańskim stylu - wydatki

wodociągu: 450 zł Wywóz śmieci: 384 zł Wywóz szamba: 700 zł Monitoring: 1200 zł Ubezpieczenie domu: 1000 zł Podatek gruntowy: 880 zł RAZEM: 11 082 zł Czytaj także: Dom w amerykańskim stylu Doświadczenia właścicieli domu w stylu amerykanskim Dom w kilku słowach

Dom w ciszy i spokoju - wydatki

widokiem na park): 5000 zł Domek ogrodnika: (20 m2): 10 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Olej opałowy: 6600 zł Elektryczność: 2400 zł Wywóz śmieci: 720 zł Monitoring: 960 zł Podatek gruntowy: 290 zł Ubezpieczenie domu: 1000 zł Razem: 11 970 zł Dom w ciszy i spokoju Doświadczenie właścicieli Kilka słów

Wydatki

obudowa: 15 000 zł - budowa i zadaszenie tarasu: 15 000 zł W planach: - wykończenie poddasza: 30 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 3600 zł Elektryczność: 1800 zł Woda z wodociągu: 700 zł Wywóz szamba: 1280 zł Wywóz śmieci: 360 zł Drewno do kominka (2 m3): 300 zł Podatek gruntowy: 500 zł Razem

Dom za miastem - wydatki

domu Gaz płynny: 3000 zł Węgiel kamienny: 4000 zł Drewno 6 m3: 900 zł Elektryczność: 5400 zł Oczyszczalnia ścieków: 200 zł Śmieci: 720 zł Przyłącze wody: 1000 zł Monitoring: 1200 zł Ubezpieczenie domu: 2000 zł Podatek gruntowy: 150 zł RAZEM: 18 570 zł Czytaj także: Dom za miastem Doświadczenia

Wydatki

na parterze: 3000 zł - założenie ogrodu (żywopłoty i trawniki): 10 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 4000 zł Elektryczność: 3600 zł Woda z wodociągu: 600 zł Wywóz szamba: 2160 zł Wywóz śmieci: 600 zł Internet: 1200 zł Monitoring: 1080 zł Podatek gruntowy: 250 zł Razem: 13 490 zł

Wydatki

instalacji nawiewowej: 8000 zł Razem: 37 000 zł Roczne koszty utrzymania domu (rok 2003/rok 2005) Gaz: 3198 zł/5920 zł Elektryczność: 2100 zł/3642 zł Woda: 661 zł/2083 zł Szambo: 1120 zł/2336 zł Śmieci: 386 zł/293 zł Ochrona: 1342 zł/1464 zł Podatek gruntowy: 282 zł/b.d. Razem: 9089 zł/15 738 zł

Wydatki

- 3000 zł Plany na przyszłość Budowa wiaty na samochody: 15 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 4200 zł Elektryczność: 1440 zł Woda z wodociągu: 240 zł Wywóz szamba: 1500 zł Wywóz śmieci: 360 zł Internet: 840 zł Podatek gruntowy: 90 zł Monitoring: 1440 zł Razem: 10 110 zł

Wydatki

poddaszu: 10 000 zł - powiększenie i wykończenie tarasu: 15 000 zł Razem: 65 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 3900 zł Elektryczność: 1800 zł Wywóz szamba: 1800 zł Wywóz śmieci: 360 zł Internet: 1200 zł Podatek gruntowy: 600 zł Ubezpieczenie domu: 500 zł Razem: 10 160 zł

Wydatki

000 zł W planach: - budowa kominka z żeliwnym wkładem i rozprowadzeniem ciepła: 15 000 zł Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 2150 zł Elektryczność: 1080 zł Wywóz szamba: 1100 zł Wywóz śmieci: 250 zł Woda z wodociągu: 420 zł Monitoring: 1170 zł Ubezpieczenie domu: 450 zł Podatek gruntowy: 260 zł Razem

Dom z gotowego projektu - wydatki

Woda z wodociągu: 600 zł Wywóz szamba: 1700 zł Wywóz śmieci: 400 zł Drewno (2 m3): 300 zł Ubezpieczenie domu: 1000 zł Podatek gruntowy: 200 zł Monitoring: 1440 zł Razem: 12 640 zł Czytaj także: Dom z gotowego projektu - lepiej na swoim Dom z gotowego projektu - doświadczenia właścicieli Dom z

Wydatki

Roczne koszty utrzymania domu Gaz: 3500 zł Drewno kominkowe (7 m3): 1050 zł Elektryczność: 3000 zł Woda z wodociągu: 600 zł Szambo: 1800 zł Śmieci: 880 zł Internet: 1020 zł Monitoring: 1020 zł Ubezpieczenie domu łącznie z ubezpieczeniem na życie: 3600 zł Podatek gruntowy: 400 zł Razem: 16 870 zł

Wydatki

domu Gaz płynny: 3850 zł Drewno (20 m3): 3200 zł Elektryczność: 1250 zł Woda z wodociągu: 300 zł Wywóz szamba: 1600 zł Wywóz śmieci: 650 zł Internet: 1340 zł Podatek gruntowy: 200 zł Ubezpieczenie domu: 500 zł Monitoring: 890 zł Razem: 13 780 zł

Wydatki

utrzymania domu Gaz płynny: 5000 zł Drewno: 1000 zł Elektryczność: 2100 zł Woda z wodociągu: 600 zł Wywóz szamba (10 m3): 2400 zł Wywóz śmieci: 600 zł Monitoring: 960 zł Ubezpieczenie domu: 375 zł Podatek gruntowy: 200 zł Razem: 13 235 zł

Dom za sprawą deweloperów - wydatki

zł Woda z wodociągu: 420 zł Wywóz szamba: 2160 zł Wywóz śmieci: 600 zł Internet: 1200 zł Monitoring: 960 zł Podatek gruntowy: 130 zł Ubezpieczenie domu: 600 zł RAZEM: 13 570 zł Czytaj także: Za sprawą deweloperów - historia budowlana Kilka słów o domu Doświadczenia właścicieli

Spadkobierca pod ochroną

), ale też i obowiązki, czyli - mówiąc inaczej - długi. Może to być na przykład niespłacony kredyt bankowy, pożyczka, zadłużona nieruchomość za którą przez lata nie były płacone podatki... Generalnie spadkobierca, może: przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste

ŁADNY DOM, NUMER 04/2013

nie sprawiają kłopotów w uprawie. GORĄCA LINIA Prawo. Nowe przyłącze prądu. Finanse. Zwrot części podatku VAT. Prawo. Działka rekreacyjna nie jest działką budowlaną. Budowa. Ściana z płytek jak murowana. Budowa. Wykop pod fundamentów prze zimą. Budowa. Źle zadeklowane pustaki. DOM DLA CIEBIE Katalog

Dotacje do kolektorów słonecznych na półmetku

podatek. Akcja skierowana jest do gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych, z wyjątkiem właścicieli budynków podłączonych do miejskiej sieci cieplnej z gorącą wodą. Dokumenty można składać do końca 2013 roku. Szczegóły składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu

Żony to dom czy męża?

. zł stała się ich wspólną własnością. Oto koszty poszczególnych umów. Umowa kupna-sprzedaży udziału o wartości 50 tys. zł: taksa notarialna (liczona od wartości udziału) 1000 zł + 22% VAT podatek od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 2%) - 1000 ZŁ, opłata sądowa za wpisanie współwłaściciela do

Najnowsze