prawo

dr Wojciech Słomka

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Od lat sama uprawiam działkę należącą do rodziców, znajdującą się na terenie zespołu ogródków. W jaki sposób mogłabym stać się jej właścicielką? Pyta: Bożena Domańska

Zmiany w prawie budowlanym

Przepisy prawa budowlanego były na przestrzeni lat wielokrotnie nowelizowane. Również w tym roku ustawodawca wprowadził zmiany mające uprościć, a tym samym przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

Kary za przewóz egzotycznych roślin i nasion. Konwencja CITES

Mojego znajomego ukarano za przewóz nasion zebranych w Meksyku. Czy zakaz przewozu dotyczy wszystkich roślin, czy jakichś konkretnych gatunków? Jakie przepisy to regulują? Damian Szczot

Zobacz wideo

Prawo sąsiedzkie, czyli co wolno sąsiadowi

Prawo sąsiedzkie, czyli co wolno sąsiadowi

, można wypróbować następujące kroki prawne. Droga sądowa Pogodzeniem interesów sąsiadów zajmuje się prawo sąsiedzkie, określające uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości względem nieruchomości sąsiednich. Przepisy tego prawa normują stosunki między sąsiadami, a w szczególności minimalizują

Obrońcy zwierząt: prawo jest nieskuteczne. Jakie proponują zmiany?

Obrońcy zwierząt: prawo jest nieskuteczne. Jakie proponują zmiany?

będą także wyroki finalnie wydawane przez sędziów. Prawo powinno regulować zasady funkcjonowania tymczasowych punktów przetrzymywania zwierząt. W schroniskach brakuje miejsc, więc gminy organizują po kilka boksów i tam umieszczają bezdomne psy i koty. Takich punktów jest mnóstwo, ale działają

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane to mniej formalności, uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, a co za tym idzie obniżenie kosztów finansowania inwestycji. To tylko niektóre udogodnienia, na jakie mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na własny dom. I choć na gruntowną reformę prawa inwestycyjno

Stare prawo budowlane

Stare prawo budowlane

Aktem prawnym regulującym proces budowy w latach 80. Była ustawa z dnia 24 października 1974 roku prawo budowlane (dz. U. Nr 38 poz. 229 z 1974 r. ze zmianami). Na jej podstawie wydano rozporządzenie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia 3 lipca 1980 roku w

Prąd bez stacji na działce

Prąd bez stacji na działce

stawki opłat taryfowych, sposób obliczania należności oraz terminy i sposoby zapłaty, a także warunki wprowadzania zmian w zakresie płatności; - moc umowną, nie większą od mocy przyłączeniowej; - charakterystykę energetyczną odbioru; - standardy jakościowe obsługi odbiorców; - obowiązki i prawa stron

Odśnieżanie według prawa

Odśnieżanie według prawa

poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców i przechodniów. Obowiązek ten nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 61 prawa budowlanego. Zgodnie z jego treścią właściciel jest zobowiązany do: - utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Budowa ogrodów zimowych wymaga jednak zgłoszenia. Inwestor składa je we właściwym miejscowo starostwie, określając rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dokumenty potwierdzające wymienione w przepisie tytuły prawne należy dołączyć do wniosku o wydanie

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

Inwestor budujący dom wkłada w to wiele wysiłku i jeszcze więcej pieniędzy. Nie dziwi zatem, że chciałby w nim jak najszybciej zamieszkać. Tutaj jednak cierpliwość i rozwaga są dobrymi doradcami - nim zasiedlimy wymarzony dom, warto pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności. Zgodnie z prawem

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

); - aktualną  decyzję o lokalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); - oświadczenie o posiadanym prawie do

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

obiektu istniejącego w dużej mierze ograniczają wybujałą wyobraźnię architektoniczną przyszłego sąsiada. Ma on jednak prawo samodzielnie decydować o wyglądzie swojego domu, tak jak każdy budujący - pod warunkiem, że czyni to zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Estetyka rozwiązań

Ogród samoobsługowy, prawie bez pielęgnacji

Ogród samoobsługowy, prawie bez pielęgnacji

Piękny ogród wymaga czasu i poświęceń - tak często mówią ci, co bez przerwy krzątają się wśród rabat z sekatorem, gracą lub opryskiwaczem. Ale czy na pewno? Przecież sąsiad na działce obok zamiast kosić, spulchniać i nawozić, wyleguje się w hamaku ze szklaneczką piwa w dłoni, a ogród ma piękny jak z

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

Z treści listu wynika, iż przedmiotem prac budowlanych będzie - w rozumieniu prawa - nie zmiana sposobu jego użytkowania, ale tak naprawdę - przebudowa. Zmiana sposobu użytkowania Jako zmianę sposobu użytkowania budynku traktuje się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym (lub jego części

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

;przeciw" takiego rozwiązania i stąd moje pytania - jak wygląda taka wspólna własność według litery prawa, kto ma decydujący głos przy podejmowaniu decyzji budowlanych i później, oraz czy w razie jakiegoś poważnego konfliktu można zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu? Andrzej N

Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

Wizyta kominiarza to nie tylko dobra wróżba, ale i konieczność. To również troska o zdrowie własne i rodziny. Zarządcy i właściciele nieruchomości mają dbać o stan techniczny budynków. Do przeprowadzania kontroli okresowych zobowiązuje artykuł 62. Prawa budowlanego. Kontrola budynków Zgodnie z

Siedlisko w świetle prawa

Siedlisko w świetle prawa

spełnia ustawowych warunków bycia rolnikiem, musi odrolnić działkę, żeby wybudować dom. 3. Jak zostać rolnikiem? Rolnikiem według przepisów obowiązującego prawa jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie

O wełnie mineralnej prawie wszystko

O wełnie mineralnej prawie wszystko

będzie ona specjalnie zabezpieczona), są fundamenty i piwnice; tam lepiej sprawdzi się na przykład polistyren ekstrudowany. Czytaj także: o styropianie prawie wszystko Czym różnią się wełny Mówiąc o wełnach mineralnych, mamy na myśli wełny kamienne (skalne) i szklane (które w Polsce szerzej zaczęto

Światowy design: Prawie odlot

Światowy design: Prawie odlot

Fot. materiały prasowe ROSS LOVEGROVE (ur. 1958 r.) Angielski designer. Do historii przeszedł jako twórca walkmana dla firmy Sony. Współpracował też z koncernem Apple. Zdobył wiele prestiżowych nagród. W londyńskim Design Museum ma stałą ekspozycję.   Fot. materiały prasowe Część z tych szalony

Płytki elewacyjne: klejone prawie jak murowane

Płytki elewacyjne: klejone prawie jak murowane

Nie każda elewacja, która wygląda jakby była zbudowana z cegieł czy wykończona kamieniem, naprawdę jest z nich wykonana. Efekt zbliżony do ścian wymurowanych z cegieł lub obłożonych płytami kamiennymi można osiągnąć, przyklejając odpowiednią okładzinę do ocieplenia. Płytkami można obłożyć cały dom l

Prawie nowy z licznymi wadami

Prawie nowy z licznymi wadami

nowoczesne, mają prawie kompletne wyposażenie, a każdy z nich otacza dość duży ogród (ogród pana Leszka ma 600 m2 powierzchni). Podczas remontu okazało się, że wszystkie elementy konstrukcyjne, zewnętrzne poszycie ścian oraz ocieplenie pochodziły z USA, co wróżyło budynkowi długowieczność. Świadczyły o tym

Preparaty prawie uniwersalne [Porada eksperta]

Najpierw powinna Pani sprawdzić, jakie szkodniki i choroby roślin występują w Pani ogrodzie w największym nasileniu, a potem wybrać 1-2 fungicydy (środki grzybobójcze) i 1-2 pestycydy (preparaty zwalczające szkodniki), które będą pomocne w rozwiązaniu tych konkretnych problemów, ale posłużą także i

Nadzór architekta na budowie domu w polskim prawie

Kiedyś było bardzo prosto: według rozporządzenia z 1928 roku tylko kierownik budowy nadzorował to, co wcześniej sam zaprojektował. To on odpowiadał za swoje dzieło: od projektu do końca realizacji. Od 1961 roku, zgodnie z prawem budowlanym, projektanta-kierownika budowy zastąpili: inspektor nadzoru

Prawo o wodzie opadowej na działce

W razie braku możliwości wykonania takiego przyłączenia przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wody deszczowej na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. W żadnym razie deszczówka z posesji nie może być przyczyną zalań czy podtopień u sąsiadów. Niektórzy

Prawie gabinet

Właściciele pracują głównie w domu. Do niedawna mieli osobny pokój do pracy, jednak z chwilą przyjścia na świat dziecka dawny gabinet został zajęty przez nowego lokatora, a biurko przeniesiono do pokoju dziennego. Wcześniej zmodernizowali pomieszczenie - zbudowali antresolę, na którą przenieśli więk

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

Zgodnie z obowiązującym prawem do zawarcia umowy wystarczy zgodne oświadczenie obu stron, zatem teoretycznie nawet umowa w formie ustnej jest ważna. Ponieważ jednak na takich umowach trudno opierać się w razie sporu, zasadą stało się sporządzanie wszelkich umów w formie pisemnej. Niektóre z nich

O oknach drewnianych prawie wszystko

Robi się je z drewna klejonego warstwowo, co zapobiega ich paczeniu się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Jako surowiec stosuje się drewno sosny, świerku, modrzewia i dębu oraz egzotyczne - teak, mahoń oraz meranti czerwone. Każdy gatunek ma inne parametry techniczne, ale przede wszystkim

O oknach plastikowych prawie wszystko

Wygląd okien plastikowych Okna z PVC (plastikowe) dostępne są w dużym wyborze kolorów. Nie można ich jednak zmieniać w trakcie użytkowania, ponieważ okien tych się nie maluje. Jeśli więc inwestor zdecyduje się na dany kolor lub wzornictwo, jest na nie "skazany" do końca użytkowania okien.

O styropianie prawie wszystko

Styropian (nazywany w Austrii i Niemczech styroporem) to potoczne określenie materiału znanego od 1951 roku. Wtedy to niemieccy inżynierowie - przy użyciu pary wodnej - poddali granulki polistyrenu (o średnicy 0,2-5 mm) procesowi spieniania. Nazywa się to ekspandowaniem i stąd bierze się skrótowe oz

Wycinka drzewa zgodnie z prawem

Usuwanie drzew i krzewów z terenu posiadłości jest regulowane przez przepisy z zakresu ochrony przyrody i wymaga uzyskania decyzji administracyjnej. Jeśli wytniemy drzewo bez uzyskania zgody, zostaniemy ukarani za zniszczenie zieleni (obwieszczenie ministra środowiska z 23 października 2009 r. w spr

Masz problem z zakupami w sieci? Możesz zawalczyć o swoje prawa w sądzie!

Komisja Europejska uruchomiła nową platformę, aby pomóc konsumentom i sprzedającym w rozwiązywaniu sporów dotyczących zakupów, tylko dokonanych przez internet. - Konsumenci, którzy napotykają trudności przy zakupach przez internet, najczęściej nie składają skarg, gdyż myślą, że procedura jest zbyt

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Treść zgłoszenia W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice

Projekty ogrodów: tajemniczy ogród traw

Działka ma powierzchnię zaledwie 300 m kw. Jej właściciele to małżeństwo w średnim wieku z prawie dorosłym synem. Ogród miał być bezproblemowy, zmieniający się wraz z porami roku. Ważne było także to, by sprawiał wrażenie większego, niż jest, i współgrał z elewacją budynku w kolorze nasyconego

Prawie jak deski na legarach

Kto chciałby mieć podłogę wyglądającą jak z prawdziwych desek, a jednocześnie łatwą do ułożenia jak panele, może wybrać jednolamelowe panele drewniane. Ich wierzchnia warstwa nie przypomina - jak zazwyczaj - trzech rzędów klepek, ale szeroką deskę. Panele takie mogą być lakierowane albo olejowane.

Ręcznie robiona biżuteria dla wnętrz

;designem, mama była architektką – mówi Andrea Larsson. Julie uwielbia podróże. Przywozi z nich szlachetne kamienie. – Ich kształt, kolor, gra świateł, fascynują mnie i inspirują twórczo – opowiada. Kiedy niespełna pięć lat temu zaczynały razem pracować, prawie nic o sobie

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

przekształceniu. Pytanie, czy jest to możliwe w świetle prawa? Dodam, że moja działka jest wąska (ma szerokość 15,5 m). Arkadiusz O. Przekształcenie (przebudowa) budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Lokalizacyjne warunki

Spadkobierca pod ochroną

Jak dziedziczymy Do tej pory przy dziedziczeniu bardzo łatwo było wpaść w pułapkę długu. I wziąć sobie na głowę potężne kłopoty. Dlaczego? Otóż wiele osób nie zdawało i wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że z chwilą śmierci spadkodawcy na jego bliskich przechodzą nie tylko prawa (czytaj: majątek

Apartament w Wilanowie

Mieszkanie zostało zaprojektowane dla młodej rodziny z dzieckiem. Składa się z przestrzeni otwartej z salonem (ma bagatela 50 m kw.!), kuchni i jadalni, dwóch sypialni i dwóch łazienek. Wieczorem można wyjść na taras i podziwiać widoki z ostatniego, 3 piętra, na którym znajduje się apartament. Choć

Odległości od granic działki: lokalizacja domu

Budowa domu na zgłoszenie jest możliwa wtedy, jeśli obszar oddziaływania nowego budynku nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Planując i budując później dom trzeba zachować narzucone wymogami prawa standardowe odległości od granic sąsiadów. Zestawienie obowiązujących odległości od

Żonkil, czyli narcyz (Narcissus jonquilla L.). Najpiękniejsze odmiany do ogrodu. Uprawa i pielęgnacja

sprawia, że kwitnące narcyzy można podziwiać przez kilka tygodni - od początku kwietnia do połowy maja. Można je również ścinać do wazonu ; nie osłabia to roślin tak jak w przypadku tulipanów. Dzikie odmiany żonkili Spośród prawie 40 dziko rosnących gatunków narcyzów (Narcissus) większość występuje w

Fiołek afrykański (Saintpaulia ionantha). Sępolina fiołkowa. Uprawa w domu

Fiołki afrykańskie, czyli saintpaulie, to jedne z najbardziej wdzięcznych pokojowych roślin. Otoczony kryzą aksamitnych liści kwiatek przy kwiatku niebieski, fioletowy, różowy lub biały. Taki widok i zimą, i latem przyciąga oczy w prawie każdej kwiaciarni. Jak wyglądają kwiaty fiołków Kwitnące

Z bankiem można negocjować. Nie od razu trzeba iść do sądu

wskazanej we wniosku instytucji finansowej z roszczeniem klienta oraz przedstawienie stronom postępowania właściwych w sprawie przepisów prawa, wraz z propozycją zakończenia sporu. Klient ma więc zagwarantowaną w tym postępowaniu pomoc prawną - powiedziała Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy. Negocjacje

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

? Zbigniew B. Prawo budowlane jako budowlę określa każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowle Budowlami są między innymi drogi, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane

Kominek wodny - koszty, montaż, opinie klientów

października 2017 roku. Zabudowa poddasza: 10 dobrych rad [WIDEO] Doświadczenia użytkownika 1 Podczas przebudowy domu tak bardzo chcieliśmy się unowocześnić, że zrezygnowaliśmy z kominka. Do pierwszej zimy, kiedy to kocioł na gaz płynny wypalił w dwa tygodnie prawie całą zawartość zbiornika o

Schowki ogrodowe na narzędzia

Sprawne, zadbane narzędzia to podstawa pracy każdego ogrodnika. Po sezonie, kiedy większości z nich nie używamy, warto je umieścić w przeznaczonym specjalnie dla nich schowku, tak by na wiosnę nie tracić czasu na poszukiwania i mieć je od razu pod ręką. W utrzymaniu porządku pomogą nam dobrze zorgan

Moda na beton we wnętrzach

Beton przez lata nie miał prawa bytu we wnętrzach. Teraz to się radykalnie zmienia. Śmiało wkracza na salony i przybiera najróżniejsze formy. Moda na beton architektoniczny we wnętrzach zapanowała kilka sezonów temu i teraz jest w pełnym rozkwicie. Z betonu powstają podłogi i ściany, meble i

Jak chronić swoje dane na wakacjach

. Wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego często życzą sobie pozostawienia dokumentu tożsamości - aby mieć pewność, że łódka, leżak czy audioprzewodnik wrócą na miejsce. To niezgodne z prawem i firma świadcząca usługi nie powinna tego wymuszać na klientach i stawiać jako warunek skorzystania z oferty. Może spisać

Ogród czasu w Jędrzejowie

O przemijaniu można porozmyślać, odwiedzając Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i towarzyszący mu symboliczny Ogród Czasu. W Muzeum zobaczymy kolekcję ponad 500 zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych (trzeci na świecie zbiór tego rodzaju po Oksfordzie i Ch

Pozwolenie na garaż

By je uzyskać, należy złożyć we właściwym miejscowo starostwie wniosek o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli decydujemy się na budowę garażu łącznie z domem (niezależnie, czy to garaż wolno stojący czy też wbudowany

Światło na tarasie: Jak je zamontować. [Krok po kroku]

Jeśli zależy nam, by tarasowe lampki były niewidoczne, a przy tym emitowały sporo światła (nie zuży-wając dużo prądu) i nie nagrzewały się (co ważne dla roślin), zwróćmy uwagę na te prezentowane obok. Są one bowiem kompaktowym (a do tego energooszczędnym) źródłem ciekawych efektów świetlnych. Ponadt

Koniec z romantycznym kominkiem w domu, bo ekologia. Właściciele się wściekli i...

. Przestrzegania prawa dopilnują patrole strażników miejskich. Ludzie się wściekli, już jest Komitet Obrony Kominków - Ostatnio usłyszeliśmy o pani, która od dewelopera kupuje właśnie dom, w ofercie są kominki i zastanawia się czy skusić się na ten dodatek. Niestety musi się liczyć z tym, że za cztery lata wejdzie

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

28 czerwca 2015 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy prawo budowlane. Trzy miesiące później swoją legislacyjną drogą skończyła obszerna nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wejdzie w życie w końcu marca 2016 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących  decyzji o

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej

Nie jest to ostateczny wyrok Trybunału. Jest to wstępna decyzja, która ma na celu zabezpieczenie procesowe do momentu podjęcia ostatecznej decyzji. Polska ma czas na odwołanie do 4 sierpnia 2017. - Środki tymczasowe są wykorzystywane przez Trybunał jedynie w wyjątkowo nagłych i poważnych przypadkach

Koszty podłączenia się do kanalizacji

Przykładowe koszty podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej: - wydanie warunków wykonania przyłącza - ok. 80 zł; - mapa do celów projektowych - 250-400 zł (zależnie m.in. od wielkości mapy, czasu jej przygotowania itd.); - projekt przyłącza - 500-1000 zł; - uzgodnienie w ZUD - 105 zł; - zajęcie pasa

Absurdalny wyrok sądu. Pszczoły pójdą do gazu. Pan Mieczysław straci 23 ule. Greenpeace rusza na pomoc

. - W takim sąsiedztwie nie sposób wypoczywać! - twierdzili przeciwnicy pasieki." - za wyborcza.pl Były też głosy sprzeciwu. List w tej sprawie napisał nawet dyrektor miejscowej szkoły podstawowej. Bez efektu. Zapadł wyrok skazujący Mieczysława Jamróza: "Ma prawo zostawić sobie tylko sześć

Kaktusy i sukulenty: pustynne kompozycje w doniczce.

Gatunki pochodzące z terenów pustynnych i półpustynnych rosną powoli. Afrykańskie aloesy, grubosze i starce mają zgrubiałe liście, które wyrastają w zwartych rozetach. Z kolei amerykańskie kaktusy tworzą masywne pędy i zamiast liści - ciernie. Posadzone obok siebie nie przeszkadzają sobie w rozwoju.

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

gruntową (lub działkę gruntu), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Aktem prawa miejscowego jest miejscowy plan

Letni relaks na balkonie

Można powiedzieć, że ten zaledwie czterometrowy balkon stał się dla jego właścicielki, projektantki zieleni, prawdziwym poletkiem doświadczalnym. Pani Eliza chciała, żeby latem stanowił on przedłużenie pokoju dziennego, dlatego zastosowała podobne materiały i kolorystykę jak w mieszkaniu. Na małej

Pranie skarpetek parami. Jak to zrobić?

Skarpetki giną w pralkach. Wkładamy osiem skarpetek, a wyjmujemy siedem. To nie zdarzenie paranormalne – skarpetki mają tendencję do przywierania do ścianek bębna pralki i łatwo je wtedy przeoczyć przy wyjmowaniu. Mogą też utknąć w gumowym kołnierzu otaczającym otwór pralki. Zdarza się też, że

Nowoczesny dom na skraju lasu

Metryka budynku Powierzchnia zabudowy: 321,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 553,30 m2 Działka przeznaczona na dom i ogród: 2 ha Autor projektu: architekt Hernan Gomez, Właściciel pracowni: STUDIO GOMEZ To najprzyjemniejsza praca, kiedy działka nie jest typowa, a inwestorzy odważni i otwarci na nowe pro

Woda na działce - odprowadzenie opadów

sytuacjach straż miejska ma prawo ukarać właściciela nieruchomości mandatem od dwustu nawet do tysiąca pięciuset złotych. Do zagospodarowania deszczówki coraz częściej zmuszają właścicieli domów gminy. Wiele z nich pobiera opłatę, zwaną "podatkiem od dachu", za odprowadzanie wody opadowej do sieci

Rozgraniczenie nieruchomości

- urzędnicy swoje Niestety, nie wszystkie urzędy stosują to orzeczenie w praktyce. Część woli pozostać przy dawnej interpretacji, i jedyną drogą do zmiany ich nastawienia jest zaskarżenie decyzji rozgraniczeniowej w tym zakresie. Od decyzji o rozgraniczeniu przysługuje prawo żądania przekazania sprawy do

Zachowek

, można rzecz załatwić polubownie, bez angażowania sądu, zawierając stosowną umowę, najlepiej w formie aktu notarialnego. Można też, po wniesieniu sprawy do sądu, zawrzeć przed nim ugodę. Wydziedziczenie Całkowite pozbawienie praw do majątku, czyli wydziedziczenie, będzie możliwe tylko w wyjątkowych

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

  kierownikiem budowy i/lub inspektorem nadzoru. A jakie są prawa inwestora? Otóż w razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, może on bez wyznaczenia terminu dodatkowego - czyli od zaraz, odstąpić od umowy. Rzecz jasna, powinien rozliczyć się z nim za to, co już zostało zrobione

Ogród pełen kolorów [Ogród miesiąca]

, m.in. fantastyczne fioletowe bodziszki i osty. - To nie są rośliny, lecz prawie domownicy - mówi o nich właścicielka. FITNESS OGRODNIKA Pani Zofia lubi czasem przysiąść na ławeczce pod świerkami i popatrywać na swoje dzieło, rozmyślając, jak i co można by jeszcze w ogrodzie zmienić. Nie potrafi

Silikon wokół wanny bez pleśni

pokrywa nawet nowe wypełnienia spoin, również tych z silikonu sanitarnego, odpornego na wilgoć dzięki zawartości środków grzybobójczych. Jak twierdzą doradcy techniczni z firm produkujących silikony, wykwity pojawiają się prawie zawsze w łazienkach, w których po każdym myciu nie wyciera się spoin do sucha

Wycinka drzew - zieleń osiedlowa

spółdzielnia mieszkaniowa jako właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości powinna uzyskać takie zezwolenie przed przystąpieniem do wycinki. Nie jest natomiast wymagane zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów w wieku poniżej 10 lat oraz owocowych. Pozostałe kwestie zawarte w pytaniu, czyli prawa członków

Rewolucyjna prezerwatywa Lelo Hex. Jest nie do zdarcia

Projektanci ze szwedzkiej firmy Lelo słusznie zauważyli, że prezerwatywy nie zmieniły się od dziesięcioleci. Od 1920 roku w tym produkcie nie zaszły żadne zmiany mimo jego wielu niedoskonałości. Pojawiły się co prawda warianty smakowe i kolorowe, ale właściwości funkcjonalne i estetyczne nie uległy

Funkcjonalna kawalerka w Sosnowcu - 17 m kw. minimalisty

Aranżacja mieszkania - inspiracje Wojtek od zawsze był fanem przestronnych loftów. Rzeczywistość jednak nie zawsze idzie w parze z upodobaniami. W swoim mieszkaniu ma do dyspozycji zaledwie 17 m kw. powierzchni użytkowej. Pomimo tego nie zdecydował się na szablonowe rozwiązania. Postanowił uzyskać

Warszawskie, kolorowe mieszkanie z panoramą Bemowa

Mieszkanie położone jest na ósmym piętrze. Z okien roztacza się widok na ulicę, park, w oddali widać łąki. Z jednej strony trochę zieleni, z drugiej zaś wielkomiejski krajobraz. Ta panorama miasta przeważyła decyzję o zakupie mieszkania. Długo szukaliśmy miejsca, które spełniałoby nasze wymagania. W

Pomarszczony storczyk [Ekspert radzi]

  Wojciech Słomka/Fot.: mat. red. Wojciech Słomka: Jedną z przyczyn zmian widocznych na liściach są zaburzenia fizjologiczne - spadek jędrności tkanek blaszki liściowej oraz żywotności całej rośliny. Storczyk prawdopodobnie doznał szoku wywołanego zmianami warunków uprawy, np. mógł zostać

Zmieniasz dostawcę prądu? Nie daj się naciągnąć!

zamykane ani nie zmieniają się ich nazwy. Po zatwierdzeniu taryf na kolejny rok nie ma też konieczności zmiany umowy. Zaś osoba, która odczytuje licznik, nie ma prawa zawierać z klientem żadnych umów! Bardziej zdeterminowani akwizytorzy, aby się uwiarygodnić, mają ze sobą dodatkowo identyfikatory "

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Chcę zadaszyć taras przy domu. Jest on w ostrej granicy działki i został wybudowany zgodnie z pozwoleniem. Czy żeby zrobić nad nim dach, wystarczy zgłoszenie, czy trzeba mieć na to pozwolenie? Anna S. Pozwolenie czy zgłoszenie Zgodnie z uregulowaniami prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie

Rozbudowa domu na współwłasności

stwierdzeniu nabycia spadku, określając kto i w jakiej części go nabył. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego można przystąpić do uzyskania pozwolenia na rozbudowę. Pozwolenie na rozbudowę Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym prawo własności tej samej rzeczy przysługuje więcej niż

W świątecznym klimacie: złote sprzęty do domu

Złote sprzęty, dodatki, dekoracje wprowadzają do domu świąteczny klimat. Poza sezonem bożonarodzeniowym doskonale wpisują się w styl glamour, a także boho. Wystarczy jeden wyrazisty akcent złota, ażeby wnętrze nabrało pełnego przepychu wyrazu. W większej ilości może niebezpiecznie ocierać się o kicz

Fiskus a ulga rehabilitacyjna

Mój mąż w wyniku nieszczęśliwego wypadku porusza się na wózku. Zmuszeni byliśmy przystosować dom do jego potrzeb. Jakie konkretnie wydatki możemy odliczyć przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym? Pyta: Agnieszka Ch., Wierzbice Zasady odliczenia ulgi Ulga rehabilitacyjna - jak sama nazwa wskazuje -

Kwiaty odporne na suszę i brak światła

Mianem żelaznych roślin określamy gatunki, które ze stoickim spokojem znoszą trudne warunki i długo zachowują żywotność. Jeśli przez tydzień, a nawet dwa nie podlejemy ich - przetrwają bez szwanku. Ustawimy je z dala od okna - także dadzą sobie radę i zachowają urodę, chociaż może nie osiągną okazał

Kuszące orchidee (storczyki). Kwiaty doniczkowe

Świat tych egzotycznych kwiatów jest niezwykle fascynujący! Kwiaty przyjmują formy tak piękne i wymyślne, że każdego wprawiają w zdumienie. Mięsiste płatki o świeżych barwach, jednobarwne lub w niepowtarzalne desenie, czasem przypominają motyle, niektóre wyglądają jak maleńkie baletnice, inne zaś up

Na grząskim gruncie: jak uniknąć terenów zalewowych

Działki na terenach, gdzie znajdują się zbiorniki wodne, często kuszą niską ceną oraz atrakcyjnym wyglądem. Jednak czasem budowa w takim miejscu może być kłopotliwa i kosztowna, a niekiedy wręcz niemożliwa. Prawo budowlane zabrania bowiem wznoszenia jakichkolwiek obiektów w odległości mniejszej niż

Fiołek - Viola

Wygląda bardzo atrakcyjnie i jest długowieczny. Odpowiednio pielęgnowany żyje przez długie lata i kwitnie prawie bez przerwy, zarówno latem, jak i zimą. Jego ozdobą są też ciemnozielone mięsiste liście, często z czerwonobrązowym unerwieniem. Mimo że są pokryte gęstym futerkiem z krótkich włosków

Kominek powietrzny - jaki wybrać?

Wytworzone przez wkład kominkowy ciepłe powietrze może być rozprowadzane kanałami dystrybucji gorącego powietrza w sposób naturalny (inaczej grawitacyjny) lub wymuszony za pomocą specjalnego aparatu nawiewnego. Do wyboru są dwa systemy. To, który z nich wybierzemy zależy od wielkości powierzchni,

Kwiaty dla singla

Nazywamy je "żelaznymi roślinami" - to takie, które można zostawić samym sobie na cały tydzień, a przy sobotnich domowych porządkach trochę podlać. Są jakby stworzone dla osób, które na nic więcej nie mają czasu i na pewno nie będą codziennie sprawdzać, czy ich domowa zieleń ma odpowiednio

Fakty i mity o odkurzaczu centralnym

Mit I. Z instalacji odkurzacza centralnego brzydko pachnie Fałsz. Nie jest to prawda, gdyż prędkość przepływu powietrza w rurach instalacji centralnego odkurzania przekracza nawet 100 km/h. Jest więc tak duża, że żadne zanieczyszczenia ani mikroorganizmy nie będą w stanie przykleić się do wewnętrzny

Dom z duszą na warszawskiej Sadybie

Uwielbiają podróżować. Kto nie lubi Ale Ania i Maciek oprócz wrażeń i zdjęć przywożą ze swoich wojaży coś jeszcze: meble, makaty, figurki, naczynia. Kiedy zwiedzają, to nie tylko zabytki, ale również lokalne galerie oraz targi staroci. Na Dalekim Wschodzie szukają dywanów. Na Ukrainie ręcznie malowa

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

obowiązku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach wykupionych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe, nie zostało to bowiem zaliczone do obowiązkowych zadań własnych gminy". Rekompensaty Jednocześnie ustawodawca przewiduje prawo do rekompensaty poniesionych kosztów osobom

Wymarzony dom dla rodziny z przytulnymi wnętrzami

Ania wraz synem Kubą wynajmowała mieszkanie w Grodzisku Mazowieckim i marzyła, że w końcu przeprowadzi się do własnego domu. O nowo zbudowanym osiedlu segmentowych domków powiedziała jej koleżanka. Piękna okolica i atrakcyjna cena nieruchomości – to było to! Ania

Kontakty: gniazdka elektryczne, które nie rzucają się w oczy

Gniazda elektryczne są nam w mieszkaniach niezbędne. Ich funkcjonalność nie podlega dyskusji. Gorzej z estetyką. Widoczne z daleka kontakty nie zawsze dobrze wyglądają. Szczególnie w kuchni, gdzie zazwyczaj potrzebujemy ich więcej niż w innych pomieszczeniach. Gniazda nad blatem kuchennym są najbard

Kominek DGP - kiedy warto go mieć i gdzie go zamontować

Wytworzone przez wkład kominkowy ciepłe powietrze może być rozprowadzane kanałami dystrybucji gorącego powietrza (w skrócie DGP) w sposób naturalny (grawitacyjny) lub wymuszony. Zaletą pierwszego rozwiązania są stosunkowo niskie koszty materiałów i montażu. Poza tym jest ono niezawodne, bo nie wymag

Ubezpieczenia. Co robić, kiedy pogoda wyrządzi szkody?

Coraz częstsze gwałtowne burze, ulewy, wichury powodują znaczne zniszczenia i straty: zerwany dach, przygnieciony konarem drzewa samochód, zalana piwnica i garaż. Ubezpieczyciele oferują najróżniejsze zabezpieczenia przed skutkami takich zdarzeń. Przed podpisaniem umowy trzeba bardzo dokładnie przec

7 roślin dla zapracowanych

st. C).   Fot. Wikimedia commons/Eurico Zimbres Zgrubiałe półokrągłe liście wyrastają na rozgałęzionych pędach, co nadaje roślinie wygląd miniaturowego drzewka, które w dobrych warunkach potrafi dorosnąć prawie do sufitu. Ten gatunek grubosza, jak wszyscy jego krewniacy kocha słońce i tylko

Niezawodne hortensje

oczekiwanych efektów. Mrozoodporne gatunki hortensji Na szczęście są jeszcze inne gatunki hortensji, które nie boją się niskich zimowych temperatur i wiosennych przymrozków, a prawie tak samo przyciągają wzrok swoją urodą. W przeciwieństwie do poprzedniczek zawiązują pąki kwiatowe na pędach tegorocznych, więc

Kolorowe grzejniki - propozycje redakcji

W tym pokoju intensywna barwa stalowego grzejnika współgra z niebanalnie zaprojektowaną kolorystyką ścian. Jak zmniejszyć koszty ogrzewania domu? Stalowy grzejnik członowy w niebieskim kolorze ożywia pokój urządzony w różnych odcieniach stonowanej szarości. Czy można zaoszczędzić na opłata

Jak odmłodzić lipkę pokojową?

Stare okazy roślin zwykle źle znoszą przenosiny do nowego lokum, a lipka pokojowa (Sparmannia africana), jako gatunek dość wrażliwy, może z tego powodu zrzucić większość liści. Proponuję, by Pani swój egzemplarz radykalnie odmłodziła. W tym celu proszę skrócić główne pędy do 1/3 ich aktualnej długoś

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 1409 z 2013 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami). Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień

Najnowsze