prawo

WG

Ustawa o kredycie hipotecznym - najważniejsze zmiany dla kredytobiorców

Ustawa o kredycie hipotecznym - najważniejsze zmiany dla kredytobiorców

Kredyt hipoteczny to dla wielu Polaków jedyna szansa na zakup własnego domu lub mieszkania. 22 lipca zacznie obowiązywać nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jakie najważniejsze zmiany przyniesie kredytobiorcom nowe prawo? Podsumujmy.

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Od lat sama uprawiam działkę należącą do rodziców, znajdującą się na terenie zespołu ogródków. W jaki sposób mogłabym stać się jej właścicielką? Pyta: Bożena Domańska

Zmiany w prawie budowlanym

Przepisy prawa budowlanego były na przestrzeni lat wielokrotnie nowelizowane. Również w tym roku ustawodawca wprowadził zmiany mające uprościć, a tym samym przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Kary za przewóz egzotycznych roślin i nasion. Konwencja CITES

Kary za przewóz egzotycznych roślin i nasion. Konwencja CITES

pozyskany zgodnie z prawem). Konwencja operuje specyficzną terminologią. Otóż okaz w rozumieniu CITES to nie tylko żywa roślina, ale także jej części (czyli np. nasiona, kwiaty i liście) oraz pochodne (np. drewno czy olejki eteryczne). W myśl konwencji okazem CITES będzie więc nie tylko żywy kaktus

Prawo sąsiedzkie, czyli co wolno sąsiadowi

Prawo sąsiedzkie, czyli co wolno sąsiadowi

, można wypróbować następujące kroki prawne. Droga sądowa Pogodzeniem interesów sąsiadów zajmuje się prawo sąsiedzkie, określające uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości względem nieruchomości sąsiednich. Przepisy tego prawa normują stosunki między sąsiadami, a w szczególności minimalizują

Obrońcy zwierząt: prawo jest nieskuteczne. Jakie proponują zmiany?

Obrońcy zwierząt: prawo jest nieskuteczne. Jakie proponują zmiany?

będą także wyroki finalnie wydawane przez sędziów. Prawo powinno regulować zasady funkcjonowania tymczasowych punktów przetrzymywania zwierząt. W schroniskach brakuje miejsc, więc gminy organizują po kilka boksów i tam umieszczają bezdomne psy i koty. Takich punktów jest mnóstwo, ale działają

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane to mniej formalności, uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, a co za tym idzie obniżenie kosztów finansowania inwestycji. To tylko niektóre udogodnienia, na jakie mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na własny dom. I choć na gruntowną reformę prawa inwestycyjno

Stare prawo budowlane

Stare prawo budowlane

Aktem prawnym regulującym proces budowy w latach 80. Była ustawa z dnia 24 października 1974 roku prawo budowlane (dz. U. Nr 38 poz. 229 z 1974 r. ze zmianami). Na jej podstawie wydano rozporządzenie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia 3 lipca 1980 roku w

Prąd bez stacji na działce

Prąd bez stacji na działce

stawki opłat taryfowych, sposób obliczania należności oraz terminy i sposoby zapłaty, a także warunki wprowadzania zmian w zakresie płatności; - moc umowną, nie większą od mocy przyłączeniowej; - charakterystykę energetyczną odbioru; - standardy jakościowe obsługi odbiorców; - obowiązki i prawa stron

Zmiany w prawie: dochód będzie miał wpływ na wysokość czynszu

Zmiany w prawie: dochód będzie miał wpływ na wysokość czynszu

Szykują się zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów w mieszkaniach socjalnych. Rząd już rozpoczął pracę nad nowymi przepisami, na mocy których gmina będzie mogła podnieść czynsz. Skąd taka decyzja? Okazuje się, że lokale komunalne cieszą się największym zainteresowaniem na rynku mieszkaniowym

Prawo budowlane: Jakie zmiany  czekają nas w 2018 roku?

Prawo budowlane: Jakie zmiany czekają nas w 2018 roku?

własnego mieszkania. Takim decyzjom sprzyja także dobra sytuacja gospodarcza w naszym kraju.  Polacy najchętniej lokują swoje oszczędności właśnie w nieruchomości, ponieważ wydaje się być to najbezpieczniejszy sposób lokowania kapitału. Zmiany w prawie budowlanym. Co przyniesie 2018 rok?  2017

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Budowa ogrodów zimowych wymaga jednak zgłoszenia. Inwestor składa je we właściwym miejscowo starostwie, określając rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz

Odśnieżanie według prawa

Odśnieżanie według prawa

poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców i przechodniów. Obowiązek ten nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 61 prawa budowlanego. Zgodnie z jego treścią właściciel jest zobowiązany do: - utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dokumenty potwierdzające wymienione w przepisie tytuły prawne należy dołączyć do wniosku o wydanie

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

); - aktualną  decyzję o lokalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); - oświadczenie o posiadanym prawie do

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

Inwestor budujący dom wkłada w to wiele wysiłku i jeszcze więcej pieniędzy. Nie dziwi zatem, że chciałby w nim jak najszybciej zamieszkać. Tutaj jednak cierpliwość i rozwaga są dobrymi doradcami - nim zasiedlimy wymarzony dom, warto pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności. Zgodnie z prawem

Szykują się zmiany w prawie. Dochód w rodzinie będzie miał wpływ na wysokość czynszu

Szykują się zmiany w prawie. Dochód w rodzinie będzie miał wpływ na wysokość czynszu

Czekają nas się zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów w mieszkaniach socjalnych. Rząd planuje rozpocząć pracę nad nowymi przepisami, na mocy których gmina będzie mogła podnieść czynsz. Skąd taka decyzja? Okazuje się, że lokale komunalne cieszą się największym zainteresowaniem na rynku

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

obiektu istniejącego w dużej mierze ograniczają wybujałą wyobraźnię architektoniczną przyszłego sąsiada. Ma on jednak prawo samodzielnie decydować o wyglądzie swojego domu, tak jak każdy budujący - pod warunkiem, że czyni to zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Estetyka rozwiązań

Ogród samoobsługowy, prawie bez pielęgnacji

Ogród samoobsługowy, prawie bez pielęgnacji

Piękny ogród wymaga czasu i poświęceń - tak często mówią ci, co bez przerwy krzątają się wśród rabat z sekatorem, gracą lub opryskiwaczem. Ale czy na pewno? Przecież sąsiad na działce obok zamiast kosić, spulchniać i nawozić, wyleguje się w hamaku ze szklaneczką piwa w dłoni, a ogród ma piękny jak z

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

Z treści listu wynika, iż przedmiotem prac budowlanych będzie - w rozumieniu prawa - nie zmiana sposobu jego użytkowania, ale tak naprawdę - przebudowa. Zmiana sposobu użytkowania Jako zmianę sposobu użytkowania budynku traktuje się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym (lub jego części

Kupujesz w e-sklepach? Poznaj swoje prawa

Zwrot towarów zakupionych w sklepie internetowym jest częstym tematem dyskusji i sporów. Nietrudno zauważyć, że wirtualny shopping znacząco różni się od zakupów tradycyjnych, toteż znajomość praw konsumenckich znacznie ułatwi poruszanie się w tej dziedzinie. Jakie prawa przysługują klientom

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

;przeciw" takiego rozwiązania i stąd moje pytania - jak wygląda taka wspólna własność według litery prawa, kto ma decydujący głos przy podejmowaniu decyzji budowlanych i później, oraz czy w razie jakiegoś poważnego konfliktu można zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu? Andrzej N

Zmiany w prawie budowlanym: od 1 stycznia będziemy budować domy bardziej energooszczędne

Zmiany w prawie budowlanym: od 1 stycznia będziemy budować domy bardziej energooszczędne

W polskim Prawie Budowlanym, od 1.01.2014 r. obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozpoczął się wtedy 3-etapowy proces, zmierzający do stopniowego ograniczania

Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

Wizyta kominiarza to nie tylko dobra wróżba, ale i konieczność. To również troska o zdrowie własne i rodziny. Zarządcy i właściciele nieruchomości mają dbać o stan techniczny budynków. Do przeprowadzania kontroli okresowych zobowiązuje artykuł 62. Prawa budowlanego. Kontrola budynków Zgodnie z

Siedlisko w świetle prawa

spełnia ustawowych warunków bycia rolnikiem, musi odrolnić działkę, żeby wybudować dom. 3. Jak zostać rolnikiem? Rolnikiem według przepisów obowiązującego prawa jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie

O wełnie mineralnej prawie wszystko

będzie ona specjalnie zabezpieczona), są fundamenty i piwnice; tam lepiej sprawdzi się na przykład polistyren ekstrudowany. Czytaj także: o styropianie prawie wszystko Czym różnią się wełny Mówiąc o wełnach mineralnych, mamy na myśli wełny kamienne (skalne) i szklane (które w Polsce szerzej zaczęto

Zmiany w prawie. Czy to koniec budowania domów z dala od zabudowań?

Według oficjalnych informacji zmiany w przepisach mają na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej. W praktyce może to jednak oznaczać, że zakaz budowania domów lub osiedli budowlanych na terenach niezabudowanych, blisko terenów leśnych. Do tej pory o tym gdzie i w jaki sposób można budować decydow

Prawie gabinet

Właściciele pracują głównie w domu. Do niedawna mieli osobny pokój do pracy, jednak z chwilą przyjścia na świat dziecka dawny gabinet został zajęty przez nowego lokatora, a biurko przeniesiono do pokoju dziennego. Wcześniej zmodernizowali pomieszczenie - zbudowali antresolę, na którą przenieśli więk

Światowy design: Prawie odlot

Fot. materiały prasowe ROSS LOVEGROVE (ur. 1958 r.) Angielski designer. Do historii przeszedł jako twórca walkmana dla firmy Sony. Współpracował też z koncernem Apple. Zdobył wiele prestiżowych nagród. W londyńskim Design Museum ma stałą ekspozycję.   Fot. materiały prasowe Część z tych szalony

Płytki elewacyjne: klejone prawie jak murowane

Nie każda elewacja, która wygląda jakby była zbudowana z cegieł czy wykończona kamieniem, naprawdę jest z nich wykonana. Efekt zbliżony do ścian wymurowanych z cegieł lub obłożonych płytami kamiennymi można osiągnąć, przyklejając odpowiednią okładzinę do ocieplenia. Płytkami można obłożyć cały dom l

Prawie nowy z licznymi wadami

nowoczesne, mają prawie kompletne wyposażenie, a każdy z nich otacza dość duży ogród (ogród pana Leszka ma 600 m2 powierzchni). Podczas remontu okazało się, że wszystkie elementy konstrukcyjne, zewnętrzne poszycie ścian oraz ocieplenie pochodziły z USA, co wróżyło budynkowi długowieczność. Świadczyły o tym

Domowe ognisko, czyli o kominkach prawie wszystko

Jakie są rodzaje kominków? . Otwarte. Tradycyjne kominki z murowanym paleniskiem, które buduje się dosyć rzadko, ponieważ ogrzewanie domu w ten sposób jest kosztowne - trzeba spalić dużo drewna, a do pomieszczenia trafia tylko 20 proc. energii. Ponadto ognia trzeba stale pilnować, bo może się przedo

Preparaty prawie uniwersalne [Porada eksperta]

Najpierw powinna Pani sprawdzić, jakie szkodniki i choroby roślin występują w Pani ogrodzie w największym nasileniu, a potem wybrać 1-2 fungicydy (środki grzybobójcze) i 1-2 pestycydy (preparaty zwalczające szkodniki), które będą pomocne w rozwiązaniu tych konkretnych problemów, ale posłużą także i

Nadzór architekta na budowie domu w polskim prawie

Kiedyś było bardzo prosto: według rozporządzenia z 1928 roku tylko kierownik budowy nadzorował to, co wcześniej sam zaprojektował. To on odpowiadał za swoje dzieło: od projektu do końca realizacji. Od 1961 roku, zgodnie z prawem budowlanym, projektanta-kierownika budowy zastąpili: inspektor nadzoru

Prawo o wodzie opadowej na działce

W razie braku możliwości wykonania takiego przyłączenia przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wody deszczowej na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. W żadnym razie deszczówka z posesji nie może być przyczyną zalań czy podtopień u sąsiadów. Niektórzy

O oknach drewnianych prawie wszystko

Robi się je z drewna klejonego warstwowo, co zapobiega ich paczeniu się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Jako surowiec stosuje się drewno sosny, świerku, modrzewia i dębu oraz egzotyczne - teak, mahoń oraz meranti czerwone. Każdy gatunek ma inne parametry techniczne, ale przede wszystkim

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

Zgodnie z obowiązującym prawem do zawarcia umowy wystarczy zgodne oświadczenie obu stron, zatem teoretycznie nawet umowa w formie ustnej jest ważna. Ponieważ jednak na takich umowach trudno opierać się w razie sporu, zasadą stało się sporządzanie wszelkich umów w formie pisemnej. Niektóre z nich

O oknach plastikowych prawie wszystko

Wygląd okien plastikowych Okna z PVC (plastikowe) dostępne są w dużym wyborze kolorów. Nie można ich jednak zmieniać w trakcie użytkowania, ponieważ okien tych się nie maluje. Jeśli więc inwestor zdecyduje się na dany kolor lub wzornictwo, jest na nie "skazany" do końca użytkowania okien.

O styropianie prawie wszystko

Styropian (nazywany w Austrii i Niemczech styroporem) to potoczne określenie materiału znanego od 1951 roku. Wtedy to niemieccy inżynierowie - przy użyciu pary wodnej - poddali granulki polistyrenu (o średnicy 0,2-5 mm) procesowi spieniania. Nazywa się to ekspandowaniem i stąd bierze się skrótowe oz

Wycinka drzewa zgodnie z prawem

Usuwanie drzew i krzewów z terenu posiadłości jest regulowane przez przepisy z zakresu ochrony przyrody i wymaga uzyskania decyzji administracyjnej. Jeśli wytniemy drzewo bez uzyskania zgody, zostaniemy ukarani za zniszczenie zieleni (obwieszczenie ministra środowiska z 23 października 2009 r. w spr

Masz problem z zakupami w sieci? Możesz zawalczyć o swoje prawa w sądzie!

Komisja Europejska uruchomiła nową platformę, aby pomóc konsumentom i sprzedającym w rozwiązywaniu sporów dotyczących zakupów, tylko dokonanych przez internet. - Konsumenci, którzy napotykają trudności przy zakupach przez internet, najczęściej nie składają skarg, gdyż myślą, że procedura jest zbyt

Masaż pod prysznicem, czyli o panelach hydromasażowych prawie wszystko

Co o hydromasażu warto wiedzieć Jak sama nazwa wskazuje, hydromasaż jest rodzajem masażu, tyle że wykonywanego za pomocą wody. Wydobywa się ona pod ciśnieniem ze specjalnych dysz umieszczonych w wannie lub na panelu zamontowanym w kabinie prysznicowej. Zabieg taki regeneruje organizm po wysiłku, pop

Dlaczego warto przekształcić prawo użytkowania w prawo własności

Prawo własności jest bezterminowe, a użytkowanie wieczyste - ograniczone terminami. Prawa własności nikt nie może nam odebrać (chyba, że przez wywłaszczenie, ale to sytuacja szczególna). Użytkowanie wieczyste gmina może rozwiązać, gdy upływa termin, jak również gdy nie wywiązujemy się z warunków

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Treść zgłoszenia W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice

Projekty ogrodów: tajemniczy ogród traw

Działka ma powierzchnię zaledwie 300 m kw. Jej właściciele to małżeństwo w średnim wieku z prawie dorosłym synem. Ogród miał być bezproblemowy, zmieniający się wraz z porami roku. Ważne było także to, by sprawiał wrażenie większego, niż jest, i współgrał z elewacją budynku w kolorze nasyconego

Ekran prawie jak kinowy, czyli największe telewizory dostępne w Polsce

Telewizor 40-calowy uważany jest za duży, ale 80 cali i więcej? To już prawdziwe giganty, dodatkowo wyposażone we wszystko chyba co możliwe. Przyjrzyjmy się możliwościom dwóch modeli: Sharp Aquos Quattron 3D LC-80LE857E i LG UD 3D. Sharp Aquos Quattron 3D LC-80LE857E, 80 cali, LCD z podświetleniem L

Prawie jak u siebie w domu

Szczególnie Tomkowi Karolakowi, Maćkowi Musiołowi, Adasiowi Zdrójkowskiemu oraz Mateuszowi Pawłowskiemu do gustu przypadł serialowy dom - w przerwach obiadowych Tomasz Karolak bardzo często wypoczywał na sofie w salonie, przesiadywał przy biurku w gabinecie Ludwika lub grał w szachy z Maćkiem Musiał

Prawie do nieba wzięłaś mnie...

    Ile może zadowalać nas zwykła perspektywa? Ile można zaglądać sobie w oczy? Czy nie dość praca, dzieci, szkoła sprowadzają nas na ziemie?         A przecież każdy potrzebuje od czasu do czasu pobujać w chmurach. Wszystkim znudzonym pozycjami horyzonta

Niewidzialni stają się widzialni

Amnesty International wraz z berlińską grupą streetartową Mentalglassi oraz Lisą Jelliffe i Kirsten Rutherford stworzyło niecodzienne prace, mające za zadanie zwrócić uwagę na problem łamania praw człowieka. Cała akcja nosiła nazwę "Making the Invisible Visible".   W 26 miejscach w

Prawie jak parkiet

Ten, kto spieszy się z wykończeniem wnętrza, a chciałby mieć parkiet, może ułożyć panele do złudzenia przypominające klepkę. Do wyboru są panele ze wzorem w jodełkę lub cegiełkę. Dużym plusem takiej podłogi jest możliwość użytkowania jej praktycznie zaraz po ułożeniu - nie jest potrzebne wykańczanie

Odkurzacze prawie do wszystkiego

Odkurzacze ogrodowe produkuje się też w wersjach, które można wykorzystać nie tylko w ogrodzie, ale i w domu. Ponieważ są wtedy stosownie duże i mocne, to producenci dodają im chętnie jeszcze inne funkcje. Można zatem na przykład kupić odkurzacz, którym da się udrożnić zatkaną studzienkę kanalizacyj

Prawie jak deski na legarach

Kto chciałby mieć podłogę wyglądającą jak z prawdziwych desek, a jednocześnie łatwą do ułożenia jak panele, może wybrać jednolamelowe panele drewniane. Ich wierzchnia warstwa nie przypomina - jak zazwyczaj - trzech rzędów klepek, ale szeroką deskę. Panele takie mogą być lakierowane albo olejowane.

Ręcznie robiona biżuteria dla wnętrz

;designem, mama była architektką – mówi Andrea Larsson. Julie uwielbia podróże. Przywozi z nich szlachetne kamienie. – Ich kształt, kolor, gra świateł, fascynują mnie i inspirują twórczo – opowiada. Kiedy niespełna pięć lat temu zaczynały razem pracować, prawie nic o sobie

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

przekształceniu. Pytanie, czy jest to możliwe w świetle prawa? Dodam, że moja działka jest wąska (ma szerokość 15,5 m). Arkadiusz O. Przekształcenie (przebudowa) budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Lokalizacyjne warunki

Apartament w Wilanowie

Mieszkanie zostało zaprojektowane dla młodej rodziny z dzieckiem. Składa się z przestrzeni otwartej z salonem (ma bagatela 50 m kw.!), kuchni i jadalni, dwóch sypialni i dwóch łazienek. Wieczorem można wyjść na taras i podziwiać widoki z ostatniego, 3 piętra, na którym znajduje się apartament. Choć

Spadkobierca pod ochroną

Jak dziedziczymy Do tej pory przy dziedziczeniu bardzo łatwo było wpaść w pułapkę długu. I wziąć sobie na głowę potężne kłopoty. Dlaczego? Otóż wiele osób nie zdawało i wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że z chwilą śmierci spadkodawcy na jego bliskich przechodzą nie tylko prawa (czytaj: majątek

Odległości od granic działki: lokalizacja domu

Budowa domu na zgłoszenie jest możliwa wtedy, jeśli obszar oddziaływania nowego budynku nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Planując i budując później dom trzeba zachować narzucone wymogami prawa standardowe odległości od granic sąsiadów. Zestawienie obowiązujących odległości od

Żonkil, czyli narcyz (Narcissus jonquilla L.). Najpiękniejsze odmiany do ogrodu. Uprawa i pielęgnacja

sprawia, że kwitnące narcyzy można podziwiać przez kilka tygodni - od początku kwietnia do połowy maja. Można je również ścinać do wazonu ; nie osłabia to roślin tak jak w przypadku tulipanów. Dzikie odmiany żonkili Spośród prawie 40 dziko rosnących gatunków narcyzów (Narcissus) większość występuje w

Fiołek afrykański (Saintpaulia ionantha). Sępolina fiołkowa. Uprawa w domu

Fiołki afrykańskie, czyli saintpaulie, to jedne z najbardziej wdzięcznych pokojowych roślin. Otoczony kryzą aksamitnych liści kwiatek przy kwiatku niebieski, fioletowy, różowy lub biały. Taki widok i zimą, i latem przyciąga oczy w prawie każdej kwiaciarni. Jak wyglądają kwiaty fiołków Kwitnące

Kierowanie budową

Każda inwestycja wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, musi być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w Prawie Budowlanym. Dokument ten nakłada na inwestora obowiązek powierzenia kierownictwa osobie z odpowiednimi uprawnieniami - kierownikowi budowy. Zależnie od tego jak organizujemy

Z bankiem można negocjować. Nie od razu trzeba iść do sądu

wskazanej we wniosku instytucji finansowej z roszczeniem klienta oraz przedstawienie stronom postępowania właściwych w sprawie przepisów prawa, wraz z propozycją zakończenia sporu. Klient ma więc zagwarantowaną w tym postępowaniu pomoc prawną - powiedziała Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy. Negocjacje

Kominek wodny - koszty, montaż, opinie klientów

października 2017 roku. Zabudowa poddasza: 10 dobrych rad [WIDEO] Doświadczenia użytkownika 1 Podczas przebudowy domu tak bardzo chcieliśmy się unowocześnić, że zrezygnowaliśmy z kominka. Do pierwszej zimy, kiedy to kocioł na gaz płynny wypalił w dwa tygodnie prawie całą zawartość zbiornika o

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

? Zbigniew B. Prawo budowlane jako budowlę określa każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowle Budowlami są między innymi drogi, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane

Schowki ogrodowe na narzędzia

Sprawne, zadbane narzędzia to podstawa pracy każdego ogrodnika. Po sezonie, kiedy większości z nich nie używamy, warto je umieścić w przeznaczonym specjalnie dla nich schowku, tak by na wiosnę nie tracić czasu na poszukiwania i mieć je od razu pod ręką. W utrzymaniu porządku pomogą nam dobrze zorgan

Moda na beton we wnętrzach

Beton przez lata nie miał prawa bytu we wnętrzach. Teraz to się radykalnie zmienia. Śmiało wkracza na salony i przybiera najróżniejsze formy. Moda na beton architektoniczny we wnętrzach zapanowała kilka sezonów temu i teraz jest w pełnym rozkwicie. Z betonu powstają podłogi i ściany, meble i

Ogród czasu w Jędrzejowie

O przemijaniu można porozmyślać, odwiedzając Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i towarzyszący mu symboliczny Ogród Czasu. W Muzeum zobaczymy kolekcję ponad 500 zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych (trzeci na świecie zbiór tego rodzaju po Oksfordzie i Ch

Jak chronić swoje dane na wakacjach

. Wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego często życzą sobie pozostawienia dokumentu tożsamości - aby mieć pewność, że łódka, leżak czy audioprzewodnik wrócą na miejsce. To niezgodne z prawem i firma świadcząca usługi nie powinna tego wymuszać na klientach i stawiać jako warunek skorzystania z oferty. Może spisać

Światło na tarasie: Jak je zamontować. [Krok po kroku]

Jeśli zależy nam, by tarasowe lampki były niewidoczne, a przy tym emitowały sporo światła (nie zuży-wając dużo prądu) i nie nagrzewały się (co ważne dla roślin), zwróćmy uwagę na te prezentowane obok. Są one bowiem kompaktowym (a do tego energooszczędnym) źródłem ciekawych efektów świetlnych. Ponadt

Dodatki niezbędne do organizacji wesela [INSPIRACJE]

Ślub i wesele to najważniejsze uroczystości na wspólnej drodze zakochanej pary. Dlatego są one poprzedzone długimi przygotowaniami, podczas których każdy, nawet najmniejszy szczegół musi być idealnie dopracowany. Jeżeli chcesz, żeby twoje wesele zostało zapamiętane przez gości, nie musisz wcale wyda

Pozwolenie na garaż

By je uzyskać, należy złożyć we właściwym miejscowo starostwie wniosek o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli decydujemy się na budowę garażu łącznie z domem (niezależnie, czy to garaż wolno stojący czy też wbudowany

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej

Nie jest to ostateczny wyrok Trybunału. Jest to wstępna decyzja, która ma na celu zabezpieczenie procesowe do momentu podjęcia ostatecznej decyzji. Polska ma czas na odwołanie do 4 sierpnia 2017. - Środki tymczasowe są wykorzystywane przez Trybunał jedynie w wyjątkowo nagłych i poważnych przypadkach

Koniec z romantycznym kominkiem w domu, bo ekologia. Właściciele się wściekli i...

. Przestrzegania prawa dopilnują patrole strażników miejskich. Ludzie się wściekli, już jest Komitet Obrony Kominków - Ostatnio usłyszeliśmy o pani, która od dewelopera kupuje właśnie dom, w ofercie są kominki i zastanawia się czy skusić się na ten dodatek. Niestety musi się liczyć z tym, że za cztery lata wejdzie

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

28 czerwca 2015 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy prawo budowlane. Trzy miesiące później swoją legislacyjną drogą skończyła obszerna nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wejdzie w życie w końcu marca 2016 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących  decyzji o

Koszty podłączenia się do kanalizacji

Przykładowe koszty podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej: - wydanie warunków wykonania przyłącza - ok. 80 zł; - mapa do celów projektowych - 250-400 zł (zależnie m.in. od wielkości mapy, czasu jej przygotowania itd.); - projekt przyłącza - 500-1000 zł; - uzgodnienie w ZUD - 105 zł; - zajęcie pasa

Jaką pościel wybrać? Jaki materiał sprawdzi się najlepiej? Doradzamy!

Pościel bawełniana Jakie zalety ma pościel bawełniana? Przede wszystkim jest trwała. Bawełnę bardzo łatwo utrzymać w czystości, wystarczy pranie w pralce. Nie musimy stosować specjalnych płynów czy krochmalić. Modele bawełniane są przewiewne, a jednocześnie dobrze ogrzewają. Świetnie sprawdzą się za

Klimatyczne mieszkanie na poddaszu wrocławskiej kamienicy

Projekt mieszkania autorstwa projektantki Katarzyny Oporskiej został oparty o szacunek do miejsca i zastanej przestrzeni. Apartament znajduje się w zabytkowej kamienicy na najwyższej kondygnacji - zdecydowano się jak najwięcej z historii tego miejsca ocalić. Stąd odrestaurowana ściana z czerwonej ce

Jak zrobić regał ze skrzynek na owoce?

Skrzynki po owocach to ostatnio popularny materiał na meble. Najłatwiej wykonać z nich regał, można jednak zrobić tez stolik, ławę i wiele innych rzeczy. Należy jedynie uruchomić wyobraźnię. Potrzebne będą: drewniane skrzynki po owocach, papier ścierny, farba lub lakierobejca (niekonieczni

Pomysłowe prezenty na urodziny jesienią

Kubki termiczne  Zamiast kwiatów podaruj osobie urodzonej jesienią kubek. Może to oklepany prezent, ale jest idealny na każdą okazję, szczególnie jeśli wybierzesz model z zabawnym nadrukiem lub spersonalizowanym napisem. Jesienią i zimą przyda się szczególnie kubek termiczny, który pozwoli na p

Kaktusy i sukulenty: pustynne kompozycje w doniczce.

Gatunki pochodzące z terenów pustynnych i półpustynnych rosną powoli. Afrykańskie aloesy, grubosze i starce mają zgrubiałe liście, które wyrastają w zwartych rozetach. Z kolei amerykańskie kaktusy tworzą masywne pędy i zamiast liści - ciernie. Posadzone obok siebie nie przeszkadzają sobie w rozwoju.

Pokój ucznia - meble i dodatki, których nie może w nim zabraknąć

W pokoju każdego ucznia najważniejsze jest biurko! Najlepiej jest, gdy mebel posiada szufladę na drobne przybory oraz szafki z półkami, które pomieszczą książki, zeszyty i pomoce naukowe. Na biurku musi panować porządek, wtedy  dziecku o wiele łatwiej będzie się skupić. Obowiązkowym elementem j

Absurdalny wyrok sądu. Pszczoły pójdą do gazu. Pan Mieczysław straci 23 ule. Greenpeace rusza na pomoc

. - W takim sąsiedztwie nie sposób wypoczywać! - twierdzili przeciwnicy pasieki." - za wyborcza.pl Były też głosy sprzeciwu. List w tej sprawie napisał nawet dyrektor miejscowej szkoły podstawowej. Bez efektu. Zapadł wyrok skazujący Mieczysława Jamróza: "Ma prawo zostawić sobie tylko sześć

Toaletka kosmetyczna do sypialni - jak ją wybrać?

Toaletka, czyli "stół próżności" Nowoczesne toaletki wyglądem przypominają dawne modele. Stół nazywany jest także "stołem póżności". W końcu to na nim przechowywane są wszystkie niezbędne do makijażu kosmetyki, będzie centrum domowego SPA, dbania o perfekcyjny wygląd. Toaletka op

Nowoczesny dom na skraju lasu

Metryka budynku Powierzchnia zabudowy: 321,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 553,30 m2 Działka przeznaczona na dom i ogród: 2 ha Autor projektu: architekt Hernan Gomez, Właściciel pracowni: STUDIO GOMEZ To najprzyjemniejsza praca, kiedy działka nie jest typowa, a inwestorzy odważni i otwarci na nowe pro

Pranie skarpetek parami. Jak to zrobić?

Skarpetki giną w pralkach. Wkładamy osiem skarpetek, a wyjmujemy siedem. To nie zdarzenie paranormalne – skarpetki mają tendencję do przywierania do ścianek bębna pralki i łatwo je wtedy przeoczyć przy wyjmowaniu. Mogą też utknąć w gumowym kołnierzu otaczającym otwór pralki. Zdarza się też, że

Letni relaks na balkonie

Można powiedzieć, że ten zaledwie czterometrowy balkon stał się dla jego właścicielki, projektantki zieleni, prawdziwym poletkiem doświadczalnym. Pani Eliza chciała, żeby latem stanowił on przedłużenie pokoju dziennego, dlatego zastosowała podobne materiały i kolorystykę jak w mieszkaniu. Na małej

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

gruntową (lub działkę gruntu), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Aktem prawa miejscowego jest miejscowy plan

Woda na działce - odprowadzenie opadów

sytuacjach straż miejska ma prawo ukarać właściciela nieruchomości mandatem od dwustu nawet do tysiąca pięciuset złotych. Do zagospodarowania deszczówki coraz częściej zmuszają właścicieli domów gminy. Wiele z nich pobiera opłatę, zwaną "podatkiem od dachu", za odprowadzanie wody opadowej do sieci

Funkcjonalna kawalerka w Sosnowcu - 17 m kw. minimalisty

Aranżacja mieszkania - inspiracje Wojtek od zawsze był fanem przestronnych loftów. Rzeczywistość jednak nie zawsze idzie w parze z upodobaniami. W swoim mieszkaniu ma do dyspozycji zaledwie 17 m kw. powierzchni użytkowej. Pomimo tego nie zdecydował się na szablonowe rozwiązania. Postanowił uzyskać

Rozgraniczenie nieruchomości

- urzędnicy swoje Niestety, nie wszystkie urzędy stosują to orzeczenie w praktyce. Część woli pozostać przy dawnej interpretacji, i jedyną drogą do zmiany ich nastawienia jest zaskarżenie decyzji rozgraniczeniowej w tym zakresie. Od decyzji o rozgraniczeniu przysługuje prawo żądania przekazania sprawy do

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

  kierownikiem budowy i/lub inspektorem nadzoru. A jakie są prawa inwestora? Otóż w razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, może on bez wyznaczenia terminu dodatkowego - czyli od zaraz, odstąpić od umowy. Rzecz jasna, powinien rozliczyć się z nim za to, co już zostało zrobione

Zachowek

, można rzecz załatwić polubownie, bez angażowania sądu, zawierając stosowną umowę, najlepiej w formie aktu notarialnego. Można też, po wniesieniu sprawy do sądu, zawrzeć przed nim ugodę. Wydziedziczenie Całkowite pozbawienie praw do majątku, czyli wydziedziczenie, będzie możliwe tylko w wyjątkowych

Warszawskie, kolorowe mieszkanie z panoramą Bemowa

Mieszkanie położone jest na ósmym piętrze. Z okien roztacza się widok na ulicę, park, w oddali widać łąki. Z jednej strony trochę zieleni, z drugiej zaś wielkomiejski krajobraz. Ta panorama miasta przeważyła decyzję o zakupie mieszkania. Długo szukaliśmy miejsca, które spełniałoby nasze wymagania. W

Ogród pełen kolorów [Ogród miesiąca]

, m.in. fantastyczne fioletowe bodziszki i osty. - To nie są rośliny, lecz prawie domownicy - mówi o nich właścicielka. FITNESS OGRODNIKA Pani Zofia lubi czasem przysiąść na ławeczce pod świerkami i popatrywać na swoje dzieło, rozmyślając, jak i co można by jeszcze w ogrodzie zmienić. Nie potrafi

Rewolucyjna prezerwatywa Lelo Hex. Jest nie do zdarcia

Projektanci ze szwedzkiej firmy Lelo słusznie zauważyli, że prezerwatywy nie zmieniły się od dziesięcioleci. Od 1920 roku w tym produkcie nie zaszły żadne zmiany mimo jego wielu niedoskonałości. Pojawiły się co prawda warianty smakowe i kolorowe, ale właściwości funkcjonalne i estetyczne nie uległy

Pomarszczony storczyk [Ekspert radzi]

  Wojciech Słomka/Fot.: mat. red. Wojciech Słomka: Jedną z przyczyn zmian widocznych na liściach są zaburzenia fizjologiczne - spadek jędrności tkanek blaszki liściowej oraz żywotności całej rośliny. Storczyk prawdopodobnie doznał szoku wywołanego zmianami warunków uprawy, np. mógł zostać

Najnowsze