prawo budowlane - dziennik ustaw

sprawdź też:

ustawa

red.

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

Podczas prowadzenia budowy domu niektóre kontakty warto mieć pod ręką.

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Inwestor wkłada w budowanie domu wiele wysiłku i jeszcze więcej pieniędzy (swoich lub pożyczonych). Nie dziwi zatem, że chciałby w nim jak najszybciej zamieszkać.

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Zakończenie budowy oznacza nie tylko bliską perspektywę przeprowadzki, ale i obowiązek dopełnienia związanych z tym formalności. Jeśli go zlekceważymy, możemy ponieść karę.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

developerem, nie jest to wcale łatwe. Może się on nie zgodzić na nasze żądanie. Wszystko zależy od tego, czy nasza umowa w ogóle przewiduje taką ewentualność. Co może, a co musi kierownik? Podstawowe obowiązki kierownika budowy są wyliczone w ustawie Prawo budowlane. Kierownik budowy musi: - Prowadzić

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada: - prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami) albo tytuł prawny do

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

sytuacji nie mogę zgłosić budynku do odbioru w nadzorze budowlanym. Proszę o informację, co mam w tej sytuacji zrobić? Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wymóg wypełnienia dziennika i wydania mi wspomnianego oświadczenia? Czy kierownik budowy może prowadzić budowę przez pełnomocnika? Czy kierownik

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 poz. 1377 z 2011 r.). Rys. Małgorzata Ślińska Kupujemy stary dom: rady prawnika Fot. Pfleiderer Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów Fot. JupiterSSJ4/CC BY-SA 2.0

Wznowienie budowy domu

Wznowienie budowy domu

udzielenia pozwolenia na budowę. Przysługuje mu wówczas prawo odwołania się do wojewody od otrzymanej decyzji, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami). Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

. Podstawa prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zmianami). Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

nadaniu uprawnień budowlanych; złożyć wpis do dziennika budowy; przejąć plac budowy i odpowiednio go zabezpieczyć. W oświadczeniu kierownik budowlany podaje, że zna przepisy prawne o wykonywaniu robót budowlane (w szczególności prawo budowlane), świadom jest ciążącej na jego funkcji odpowiedzialności

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Wycinka drzew: przepisy i koszty

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Ich wysokość ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Uwaga! Jeśli chcemy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, które rosną na nieruchomości przeznaczonej pod

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

wymaganym terminie, wojewoda w celu realizacji nałożonego obowiązku zastosuje drogę egzekucji administracyjnej. Podstawa prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i

Komornicze licytacje w internecie

Komornicze licytacje w internecie

, lokali, garaży), komornik może wystawić na aukcje... prawie wszystko. I tak: sprzęt AGD i RTV, łodzie, jachty, biżuterię, odzież, oraz... przyczepy, naczepy, wózki widłowe, agregaty prądotwórcze czy rusztowanie budowlane, a nawet bloczki fundamentowe. Jednym słowem wszystko co - zdaniem komornika - ma

Who is who na budowie

, na wniosek inwestora, nadzoru autorskiego nad wznoszonym budynkiem, polegającego na kontroli zgodności wykonywanych prac budowlanych z projektem. Ponadto projektant ma prawo: wstępu na teren budowy i dokonywania w dzienniku budowy zapisów dotyczących wykonawstwa robót; żądania wstrzymania robót

Budowa bez ofiar

Budowa bez ofiar

Za to, co się na budowie dzieje, za- wsze odpowiada kierownik budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor musi zapewnić, by budowa jego domu była kierowana przez uprawnioną do tego osobę. Nie znaczy to jednak, że sam ją musi znaleźć i zatrudnić - może to zrobić wykonawca. Kto i kiedy zatrudnia

Błąd inspektora nadzoru budowlanego

Błąd inspektora nadzoru budowlanego

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ustawa zacznie obowiązywać w terminie 3 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.W myśl tej ustawy, jeżeli na skutek działania urzędnika Skarb Państwa będzie zmuszony wypłacić stronie poszkodowanej odszkodowanie, kierownik

Odbierz VAT

, - przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego (np. suszarni) na cele mieszkalne, - remont mieszkania. Aby uzyskać zwrot VAT-u, trzeba też mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie na budowę albo tytuł prawny do budynku lub

Zanim się wprowadzisz

podlega opłacie skarbowej. Jeśli nie dopełnimy wszystkich formalności, na przykład nie złożymy oryginału dziennika budowy, wówczas decyzja może być odmowna - nie otrzymamy zgody na rozpoczęcie użytkowania domu. Uwaga! Od decyzji mamy prawo odwołać się do wojewódzkiego inspektora budowlanego - w terminie

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (ostatnia nowelizacja DzU nr 163 poz. 2016 z 2005 r.), Ustawa z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (DzU nr 12 poz. 114 z 1971 r. ze zm.). Prawo budowlane jednoznacznie wskazuje inwestora, jako osobę, która jest odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje na

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

decyzji określającej lokalizację zjazdu z drogi publicznej czy brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zwłaszcza w pasie drogowym, np. przy wykonywaniu przyłączy). - W przypadku nieprawidłowości urząd wzywa inwestora do usunięcia braków lub doprecyzowania i uzupełnienia niektórych