protokół

Redakcja Pressland

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Każdy właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest do samodzielnego dbania o stan swojego domu. Przede wszystkim, musi systematycznie przeprowadzać wszystkie przeglądy, żeby wszystkie instalacje działały prawidłowo, a stan techniczny budynku był bez zarzutu. Większość obowiązków reguluje prawo budowlane.

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Każdy właściciel domu jednorodzinnego przynajmniej raz na 5 lat powinien dokonać przeglądu instalacji elektrycznej w domu. Okresowe przeglądy i pomiary zapewniają bezpieczeństwo domownikom oraz sprawiają, że instalacja będzie niezawodna. Można też będzie na bieżąco zajmować się usterkami, jeśli takie zostaną stwierdzone.

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

Jeśli chcą Państwo legalnie zamieszkać w swoim domu, muszą Państwo dokonać odbioru. Zakończenie budowy wymaga posiadania kilku dokumentów i ich złożenia w odpowiednich instytucjach. Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Zobacz wideo

Co to jest Google Home? Będzie sterował całym domem

Co to jest Google Home? Będzie sterował całym domem

różnymi systemami i urządzeniami w domu, takimi jak telewizor, radio, oświetlenie. Jest to możliwe dzięki protokołowi Google Cast, opracowanemu z myślą o komunikowaniu się otaczających nas urządzeń, niezależnie od tego, kto je wyprodukował. Urządzenie stanowi więc centrum dowodzenia inteligentnym domem

Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym

Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym

zatrudniać pracowników nieprzeszkolonych. Natomiast, jeśli temperatura przekroczy – 15 stopni Celsjusza należy wstrzymać prace na świeżym powietrzu. Wszyscy pracownicy powinni mieć ocieplone ubranie oraz obuwie. Do protokołu odbioru, po zakończonych pracach budowlanych w okresie zimowym trzeba dodać

Instalacje elektryczne - co warto wiedzieć

Instalacje elektryczne - co warto wiedzieć

do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze powinno obejmować porównanie wyników z odpowiednimi kryteriami zawartymi m.in. w wieloarkuszowej normie PN-IEC 60364. Protokół odbioru instalacji elektrycznej Zarówno w przypadku rozprowadzania instalacji elektrycznej w nowym domu, jak i w przypadku modernizacji

Granice działki

Granice działki

postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. Z powyższych czynności geodeta sporządza protokół graniczny, który będzie podstawą do sporządzenia decyzji rozgraniczeniowej, lub akt ugody (ma moc decyzji). Na podstawie decyzji rozgraniczeniowej urząd gminy wydaje decyzję o

Kotły grzewcze - pierwsze uruchomienie

Kotły grzewcze - pierwsze uruchomienie

wypełnienie gwarancji lub protokołu uruchomienia (w zależności od procedury przewidzianej przez producenta urządzenia). - Koszty. Najczęściej koszt pierwszego uruchomienia pokrywa producent urządzenia. Inwestor płaci jedynie za dojazd fachowca. Oczywiście dodatkowe wydatki poniesiemy, jeśli zlecimy mu

Media w domu: woda

Media w domu: woda

należy do przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowego. Wykonawca zgłasza do zakładu wodociągowego gotowość do odbioru technicznego. Rodzaj dokumentacji na tym etapie określa zakład wodociągowy. Wydelegowany inspektor techniczny dokonuje odbioru powykonawczego. Protokół odbioru końcowego podpisywany

Z bankiem można negocjować. Nie od razu trzeba iść do sądu

Z bankiem można negocjować. Nie od razu trzeba iść do sądu

mogą być prowadzone osobiście, za pomocą e-maili, a nawet pocztą. Nie powinny trwać dłużej niż trzy miesiące. Kończy je protokół, który przedstawia sądowi - do zatwierdzenia - jeśli udało się uzyskać ugodę, albo do uwzględnienia podczas sprawy w sądzie - jeśli mediacja nie przyniosła efektów.

Systemy inteligentnego domu

Systemy inteligentnego domu

urządzenia i czujniki. Instalacje bezprzewodowe są o około 20% tańsze niż tradycyjne, kablowe. Systemy bezprzewodowe działają przy użyciu rozmaitych protokołów komunikacyjnych (najpopularniejsze to Z-Wave, Io-Homecontrol). W niektórych (np. Io-Homecontrol) elementy sterujące i napędy montowane są fabrycznie

Dom w spadku

Dom w spadku

jest konieczne. Protokół dziedziczenia Po dostarczeniu wszystkich dokumentów i osobistym stawieniu się wszystkich spadkobierców, notariusz sporządza protokół dziedziczenia. Poucza jednocześnie spadkobierców o obowiązku ujawnienia okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej

Izolacja rur centralnego ogrzewania

Izolacja rur centralnego ogrzewania

sanitarnych. Jeżeli w domu w żadnym miejscu nie zostanie stwierdzony wypływ wody z instalacji, wówczas można spisać protokół jej odbioru. W pomieszczeniach wilgotnych, takich jak pralnie i suszarnie, nie zaleca się zakładać izolacji z wełny mineralnej - lepsze są pianki z tworzyw sztucznych. Z kolei otulin z

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

jaka będzie jego zawartość. W chwili przekazania nieruchomości trzeba sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostaną uwzględnione wszystkie znajdujące się w mieszkaniu sprzęty i meble, spisane liczniki mediów, a także wszelkie dodatkowe uwagi. 9.Kupno mieszkania. Wizyta w urzędzie miasta lub

Dom bezpieczny i komfortowy

Dom bezpieczny i komfortowy

protokołów komunikacyjnych (np. Z-Wave, io-Homecontrol). W niektórych (np. io-Homecontrol) elementy sterujące i napędy montowane są fabrycznie, inne (np. Z-Wave) pozwalają doposażać urządzenia fabrycznie pozbawione automatyki. Alarm z inteligencją Automatyzację domu można też połączyć z instalacją systemu

Dobry parkieciarz: po czym go poznać?

Dobry parkieciarz: po czym go poznać?

pozwoli uniknąć nieporozumień podczas rozliczenia. Przed rozpoczęciem prac, parkieciarz musi ocenić stan podłoża oraz zapoznać się z przebiegiem przewodów instalacji grzewczej i ciepłej wody. Dobrze, jeśli sporządzi protokół odbioru podłoża i parkietu, w którym znajdą się wyniki dokonanych przez niego

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

projektowych skala 1:500 (wykonuje geodeta), oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, wypisu z rejestru gruntów, kopii mapy ewidencyjnej, oświadczenia o dostępie do dróg publicznych, protokołu z inwentaryzacji stanu istniejącego (wykonuje architekt) i opinia o stanie technicznym obiektu (wykonuje

Zmieniasz dostawcę prądu? Uwaga na superokazje

Zmieniasz dostawcę prądu? Uwaga na superokazje

protokół odczytu stanu licznika. To typowe sposoby i próby wprowadzenia w błąd - ostrzega Federacja - ale może być ich znacznie więcej. Jak się przed tym chronić? Nie podpisywać nic na szybko, bez dokładnego sprawdzenia: kto, co, za ile i na jak długo. Nie podpisywać tylko dlatego, że akwizytor poświęcił

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

właścicielom nieruchomości sąsiednich; podpisują oni tzw. protokół z przyjęcia granic, czyli zgadzają się na ich przebieg wskazany przez geodetę) i oznaczyć podział na odpowiedniej mapie. Opracowane dokumenty składa do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (musi bowiem uzyskać klauzulę

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, kto płaci za malowanie, a kto za fotel

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, kto płaci za malowanie, a kto za fotel

podpisaniu umowy należy pamiętać o załączniku do umowy - protokole zdawczo-odbiorczym liczników. To oznacza, że trzeba spisać stan liczników w momencie, w którym zaczynamy wynajmować mieszkanie. Od tej chwili aż do wyprowadzki lokator płaci za zużycie mediów. Taki protokół należy spisać też na koniec

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę. Przeniesienie prawa własności poprzedza odbiór domu, wykonany w obecności nabywcy. Z odbioru sporządzany jest protokół, do którego może on zgłosić wady domu. Deweloper ma 14 dni od dnia podpisania protokołu, na doręczenie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

wszystko spisuje się w protokole powypadkowym. Uwaga! Jeżeli wprowadzimy się do domu bez formalnego zakończenia budowy, jest to równoznaczne z tym, że mieszkamy w nim nielegalnie. I choć przepisy nie określają precyzyjnie terminu złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź wniosku o wydanie decyzji o

Okna dachowe

Okna dachowe

większego komfortu najlepszą propozycją będą rozwiązania do domu inteligentnego. Jednym z dostępnych protokołów komunikacji jest np. io-homecontrol . W ramach tego systemu działają m.in. okna dachowe, które mają wiele innowacyjnych funkcji – zamykają się automatycznie, gdy zaczyna padać deszcz

Zmieniasz dostawcę prądu? Nie daj się naciągnąć!

zaktualizować umowę, » bo należy podpisać protokół odczytu stanu licznika. To wszystko są tylko próby wprowadzenia w błąd - przestrzega Federacja. W rzeczywistości URE nie wysyła przedstawicieli do domów konsumentów, nie ma żadnych loterii dla odbiorców energii, a przedsiębiorstwa energetyczne nie są

Przydomowa oczyszczalnia: dlaczego warto ją zrobić

uprawnieniami. Powinien potwierdzić ten fakt protokołem, który należy następnie przedstawić w lokalnym starostwie powiatowym. Odbiór połączony jest najczęściej z uruchomieniem instalacji (tzn. napełnieniem jej czystą wodą oraz wlaniem około 200 litrów osadu pobranego wcześniej z innej działającej już

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

, należy sporządzić protokół stwierdzający ten fakt, podpisany przez uczestników rokowań. Jeśli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża woli podpisania protokołu, powinno się to też w protokole zaznaczyć. Bez tych rokowań, decyzja zezwalająca na czasowe zajęcie nieruchomości, jak również

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

lokalu; - oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (dotyczy to głównie obiektów przemysłowych); - protokoły badań szczelności instalacji gazowej i sprawdzenia przewodów kominowych przez uprawnione do tego osoby; - dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej

Jak bezpiecznie kupić stary dom

elektrycznej. Jeśli go nie ma lub jest nieaktualny, zasięgnijmy informacji, czy w trakcie użytkowania była remontowana sieć wewnętrzna, i czy wykonano dokumentację powykonawczą. Aktualny protokół kominiarski. Zgodnie z Prawem Budowlanym właściciel domu jest zobowiązany do corocznego przeglądu przewodów

Dom energooszczędny: koszt budowy i dopłaty

przeszedł ją pozytywnie, musi być bezbłędnie zaprojektowany i zbudowany z dużą dbałością o szczegóły i detale konstrukcyjne. Protokół z przeprowadzenia takiej próby jest jednym z podstawowych załączników, potwierdzającym osiągnięcie odpowiedniej jakości budynku i możliwość uzyskania dopłaty. Należy także

Abonament RTV pod kontrolą

dni od dnia jej otrzymania.Jeśli nie wpuścimy kontrolera do domu, wówczas sporządzi on specjalny protokół i może pojawić się pod naszymi drzwiami po raz kolejny, w późniejszym terminie.Uwaga! Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że właściciel domu, czy mieszkania powinien, ale nie ma żadnego

Zdalne sterowanie oświetleniem

urządzenia współpracujące na bazie protokołów transmisji danych Io-homecontrol, Z-wave i ZigBee. Wystarczy tablet lub smartfon, by zdalnie zarządzać instalacjami sterowanymi przez "domową inteligencję"/fot. Ospel   W instalacjach inteligentnego domu można nie tylko zdalnie sterować każdą

Okna dla każdego (część druga: okna dachowe)

do obniżenia rachunków za energię potrzebną do ogrzania lub klimatyzowania wnętrz. Dla osób, które oczekują większego komfortu najlepszą propozycją będą rozwiązania do domu inteligentnego. Jednym z dostępnych protokołów komunikacji jest np. io-homecontrol . W ramach tego systemu działają m.in. okna

Rozbiórka niedokończonego domu

nadaje się do remontu, wówczas odpada podstawa żądania od właściciela jego rozbiórki (potwierdza to Wyrok NSA z dnia 18 października 1983 r., I SA 852/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 89); - przeprowadza rozprawę. Z oględzin sporządzany jest protokół, który zawiera opis stanu technicznego obiektu budowlanego

Granice działki

granic sporządza protokół graniczny. Ugodę albo protokół graniczny geodeta przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Na tej podstawie wydają oni decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. Postępowanie sądowe Jeśli któraś ze stron jest niezadowolona z tej decyzji, wówczas w ciągu 14 dni od dnia

Zamieszkać zgodnie z prawem

ich odpowiedniego zagospodarowania; - protokoły badań szczelności instalacji gazowej i sprawdzenia przewodów kominowych; - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; - potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. Jeśli w trakcie prac budowlanych dokonano niewielkich zmian w bryle czy też usytuowaniu

Zamiana wentylacji naturalnej na mechaniczną

. Po zakończeniu prac montażowych fachowiec powinien wyregulować instalację i sprawdzić wielkość przepływu powierza we wszystkich pomieszczeniach za pomocą specjalnego przyrządu - anemometru. Na tej podstawie wystawiany jest protokół pomiarowy (potwierdza, że system działa właściwie). Zapisz się na

Krótka instrukcja, jak postawić dom

, że dom wybudowano zgodnie z projektem oraz regułami sztuki budowlanej, protokół odbioru domu; - protokoły odbiorów przedstawicieli dostawcy mediów (zakład gazowniczy, wodociągowy, energetyczny itd.); - protokoły pomiarów instalacji elektrycznej oraz protokół kominiarski; - inwentaryzację geodezyjną

Formalne zakończenie budowy

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 4) protokoły badań i sprawdzeń (kominy, gaz), 5) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie - oprócz dokumentów wymienionych w punktach 1-5 - trzeba dołączyć: 6) kopie zawiadomień wysłanych do PIOŚ

Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

wiarygodność. Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych oraz po każdym czyszczeniu powinniśmy otrzymać dokument potwierdzający wykonanie czynności - po kontroli odpowiedni protokół pokontrolny; po czyszczeniu - potwierdzenie zakresu wykonanych prac. Nie warto oszczędzać ani unikać kontroli

Jak wybrać dekarza

nie są rzadkością gwarancje udzielane na dłużej. Zobowiązuje go to do usuwania wad występujących w tym okresie. Odbiór robót dekarskich Dokonuje go nasz inspektor nadzoru. Odbiór prac dekarskich polega na pokwitowaniu wykonania wszystkich prac określonych w umowie. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien

Uważaj na pułapki czyhające przy wynajmowaniu mieszkań

uregulowania rachunków za wodę, światło, gaz, internet, ewentualnie telefon, aby na twoje konto nie wpłynęły nieopłacone przez poprzednich najemców faktury. Pamiętaj o załączniku do umowy - protokole zdawczo-odbiorczym liczników. To oznacza, że trzeba spisać stan liczników w momencie, w którym zaczynasz

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

sporu można w łatwy sposób udowodnić co stanowiło wyposażenie lokalu oraz w jakim stanie zostało przekazane najemcy. Jeszcze zanim przekażemy/odbierzemy klucze, warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy lokalu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93

Wycinka drzew: przepisy i koszty

terenie przez inspektorów. Z oględzin sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę wydania zezwolenia (albo odmowy). Uwaga! Zezwolenie na wycinkę nie będzie wymagane w przypadku drzew owocowych - czyli takich, które rodzą owoce nadające się do spożycia; oraz przy wycince drzew i krzewów, bez względu

Jak podzielić dom na pół

po wydaniu przez niego pozytywnej opinii (w formie postanowienia) można wykonać tak zwany właściwy projekt podziału. W drugim etapie należy znowu zwrócić się do geodety, który wykona końcowy projekt podziału. Projekt ten (składany wraz z protokołem przyjęcia granic i wykazem zmian gruntowych) podlega

Instalacja elektryczna

mógł co prawda zrobić w domu instalację elektryczną, ale pod kontrolą elektryka z uprawnieniami dozorowymi. Tego ostatniego trzeba będzie wezwać również do pomiarów odbiorczych i sporządzenia odpowiedniego protokołu. Warto też zapytać takiego fachowca, czy ma uprawnienia budowlane w zakresie

Jak wynająć mieszkanie? 10 porad dla szukającego

usterki, które zauważyliśmy w mieszkaniu. Tym samym unikniemy ewentualnych nieprzyjemności i oskarżeń. Taki protokół zdawczo-odbiorczy spiszemy razem z właścicielem. Postarajmy się dokładnie opisać każde pomieszczenie: stan glazury, paneli, mebli i sprzętów RTV. Jeśli wynajmujemy mieszkanie od znajomych

Poradnik inwestora - prąd elektryczny

pomiarów odbiorczych i sporządzenia odpowiedniego protokołu. Warto też zapytać fachowca, czy ma uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, i czy może złożyć dokumenty w zakładzie energetycznym. W przeciwnym razie instalację musi zatwierdzić kierownik budowy. Gdzie szukać fachowca? Szukając

Odrzucić czy przyjąć spadek

). Oświadczenie to nie może być odwołane. Można je złożyć przed sądem lub notariuszem. Może być złożone ustnie do protokołu lub na piśmie z urzędowo poświadczonym podpisem (opłata przed sądem, jak i u notariusza, wynosi 50 złotych). Spadkobierca odrzucający spadek jest traktowany, jakby nie dożył dnia jego

Wymiana eternitu na blachodachówkę

pokrycie z azbestem. Jeśli warunki prowadzenia robót mają się zmienić, obowiązkowe jest przedłożenie nowego zgłoszenia. Po wykonaniu zadania firma wystawia fakturę i protokół o prawidłowości wykonania prac oraz wydaje kartę ewidencji i przekazania odpadów na certyfikowane składowisko. Te dokumenty

Instalacja wodna ze stali, miedzi czy tworzywa sztucznego

podstawa do rozsądzenia sporu, gdy nastąpi uszkodzenie instalacji. Uwaga! Potwierdzeniem przeprowadzonej próby szczelności jest spisanie protokołu podpisanego przez instalatora i inwestora. Filtry do wody Jeśli w domu mamy wodę z wodociągu, to jest ona uzdatniona i spełnia normy. Wówczas wystarczy na rurze

Remont starego domu: wymiana instalacji grzewczej

, protokoły prób szczelności instalacji, prawidłowo wypełnione karty gwarancyjne i szczegółowe instrukcje obsługi całego systemu. W razie naprawy bądź wymiany komina powinniśmy otrzymać opinię kominiarską. Brak tych dokumentów może narazić nas na kosztowne poprawki lub utratę gwarancji. Fot. BZM Remont

Spór o ogrodzenie

działki Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny (będzie on podstawą do sporządzenia decyzji rozgraniczeniowej) lub akt ugody (ma moc decyzji). Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele

Montaż wentylacji mechanicznej krok po kroku

pomieszczenia. Aby mieć gwarancję rzetelnie wykonanej kontroli instalacji, pomiary powinny być przeprowadzone przez przedstawiciela firmy wykonawczej wyłącznie za pomocą specjalistycznego przyrządu (anemometru). Na koniec specjalista wystawia protokół pomiarowy. Dlaczego warto mieć wentylację mechaniczną

Remont starego domu: wymiana instalacji elektrycznej

. Podczas odbioru instalacji na wszystkich niezakończonych osprzętem kablach powinny znajdować się kostki elektryczne. Wykonawca powinien przedstawić protokół pomiarów instalacji oraz wszystkie instrukcje dotyczące zainstalowanych urządzeń wraz z atestami i certyfikatami na zastosowane materiały. Nawet

Panele podłogowe - tańsze i droższe

dostawie i w razie ewentualnych zastrzeżeń spisać protokół szkody z dostawcą. Uwaga! Pamiętajmy też, że wymiany wadliwych paneli możemy domagać się tylko wtedy, gdy nie zaczęliśmy ich jeszcze układać. Jeżeli natomiast prace zostały już rozpoczęte, możliwość złożenia reklamacji automatycznie tracimy.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

końca. Wyregulowanie systemu wentylacji Ostatnim etapem wykonania instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła powinno być wykonanie dokładnych pomiarów całej instalacji oraz przedstawienie przez firmę wykonawczą odpowiedniego protokołu pomiarowego. Dlaczego etap ten jest tak ważny? Ponieważ tylko dobrze

Inteligentny dom w praktyce

systemu w budynku w stanie surowym, gdzie stawiamy na tradycyjny system kablowy, możemy zainstalować urządzenia kompatybilne z protokołem KNX. Elementy dedykowane KNX produkuje już grubo ponad 300 producentów. Jest więc w czym wybierać. Jeśli chcemy zautomatyzować mieszkanie czy dom już wykończone lub

Serwis kotła - po czym poznać dobrego fachowca

; - gwarancję na usługę - każda wizyta serwisanta powinna być zakończona wypisaniem protokołu potwierdzającego wykonanie usługi z zaznaczeniem wszystkich czynności i udzieleniem gwarancji. Dobry fachowiec powinien nie tylko przyjechać na umówioną wizytę na czas (w razie spóźnienia poinformuje nas o tym

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

obiektu; - Protokolarnie (na piśmie) przejąć od inwestora teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami technicznymi, np. betoniarkami, taczkami, dźwigami; - Prowadzić dokumentację budowy, czyli np. sporządzać protokoły odbiorów częściowych (każdego zakończonego etapu budowy, np

Monitoring - przekazywanie informacji

(kable telefoniczne łatwo przeciąć). Telefon komórkowy. Sygnały systemu alarmowego mogą być przekazywane przez sieć GSM na trzy sposoby. Najdroższy to połączenie telefoniczne, tańszy - wysłanie SMS-a, najkorzystniejszy ekonomicznie - za pośrednictwem protokołu GPRS (pakietowego przesyłu danych, służy też

Krótka instrukcja, jak postawić dom

projektem oraz regułami sztuki budowlanej, protokół odbioru domu; protokoły odbiorów przedstawicieli dostawcy mediów (zakład gazowniczy, wodociągowy, energetyczny itd.); inwentaryzację geodezyjną (geodeta nanosi na specjalną mapę plan domu ze wszystkimi przyłączami).

Osprzęt elektryczny: włączniki w inteligentnej instalacji

, które są do niej podłączone (pod warunkiem, że "rozumieją" one protokół, w jakim przesyłane są komunikaty). System KNX daje nam również wymierne oszczędności. Dzięki zastosowaniu stacji pogodowej, czujników obecności oraz regulatorów temperatury, możemy oszczędzać energię elektryczną poprzez

Wentylacja mechaniczna - konserwacja

koniec specjalista wystawia protokół pomiarowy. Koszt tej usługi waha się od 1000 do 3000 zł. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

przesadzone w inne miejsce albo wnioskodawca zastąpi je innymi, przynajmniej w tej samej liczbie. Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez inspektorów. Z oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę wydania zezwolenia (albo odmowy). Warto się dobrze zastanowić, zanim

Przegląd i konserwacja kotła gazowego przed zimą

najmniej raz w roku. Polega ona między innymi na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń gazowych i ocenie ich przydatności do dalszej, bezpiecznej eksploatacji. Za przestrzeganiem tego przepisu, popartego protokołem z przeglądu, przemawia też to, że nawet jeśli wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową na dom

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

wcześniej niż w chwili podpisania protokołu o przejęciu terenu budowy. Co do wpisu to przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót budowlanych do dziennika budowy należy wpisać osoby, którym powierzono nadzór, kierownictwo i kontrole techniczną robót. Osoby te zobowiązane są poświadczyć podpisem podjęcie bądź

Zbiornik na gaz - nad czy pod ziemią?

wykop o głębokości około 1 m, w którym umieszcza się ocynkowaną taśmę - uziemienie zbiornika. W oddzielnym wykopie układa się rury przyłącza gazowego. Po ułożeniu i podłączeniu uziomu wykop się zasypuje i sporządza protokół pomiaru skuteczności uziemienia. Na zbiorniku, pod pokrywą ochronną montuje się

Szukam dobrego elektryka

. Rozprowadzenie instalacji warto mieć zapisane choćby w formie szkicu, a po jej ułożeniu należy zrobić zdjęcia lub nakręcić film. Po wykonaniu całej instalacji elektryk musi ją sprawdzić i sporządzić protokoły pomiarów potwierdzające właściwe wyniki badań. Powinien też pomóc w zawieraniu umów z zakładem

Wentylacja z odzyskiem ciepła: świeże powietrze bez strat ciepła

końca. Wyregulowanie systemu wentylacji Ostatnim etapem wykonania instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła powinno być wykonanie dokładnych pomiarów całej instalacji raz przedstawienie przez firmę wykonawczą odpowiedniego protokołu pomiarowego. Dlaczego etap ten jest tak ważny? Ponieważ tylko dobrze

Kupno domu w budowie

decyzjami dostawców mediów określającymi warunki przyłączenia i ewentualnie projekty przyłączy; - poprawnie wypełniony dziennik budowy, zgodnie ze stopniem zaawansowania prac; - protokoły z odbioru wykonanych już instalacji - na przykład elektrycznej. Po zakupie domu Nowy właściciel nieruchomości powinien

Zanim się wprowadzisz

kontroli uczestniczyć. Z wykonanej inspekcji sporządzany jest protokół, w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje właściciel, a pozostałe dwa trafiają do powiatowego i wojewódzkiego inspektoratu nadzoru. Jeśli inspektor nie będzie miał żadnych wątpliwości, otrzymamy decyzję administracyjną o

Dom w spadku

(tzw. testament allograficzny) - spadkodawca oświadcza swoją wolę w obecności dwóch świadków oraz osoby, która pełni funkcje publiczne (np. wójta, kierownika urzędu stanu cywilnego). Treść oświadczenia spadkodawcy jest spisywana w protokole opatrzonym datą jego sporządzenia, a potem odczytywana

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

kominiarskiego o sprawności przewodów kominowych i dymowych oraz protokołem odbioru instalacji elektrycznej. Sprawujący nadzór budowlany inżynier z uprawnieniami, który ten dziennik prowadził, stwierdza w nim, że wybudowany obiekt nadaje się do użytkowania Wójt wydaje stosowne potwierdzenie przyjęcia tego

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

jej odbioru technicznego, sprawdzają szczelność, dodatkowo sporządzany zostaje protokół kominiarski potwierdzający sprawność układu wentylacyjnego, zaś właściciel uiszcza opłatę za przyłączenie. Umowa sprzedaży gazu. Kiedy zostanie dokonany odbiór przyłącza, można już podpisać ostateczną umowę

Dom w spadku

swoją wolę w obecności dwóch świadków oraz osoby, która pełni funkcje publiczne (np. wójta, kierownika urzędu stanu cywilnego). Treść oświadczenia spadkodawcy jest spisywana w protokole opatrzonym datą jego sporządzenia, a potem odczytywana spadkodawcy w obecności świadków. Następnie protokół zostaje

Jak odpowiedzieć na pozew

) uznaliśmy racje sąsiada i zgodziliśmy się z zakresem wyrządzonej szkody oraz wysokością należnego mu odszkodowania. Uznać powództwo można albo na piśmie - odpowiadając na pozew, albo później, w trakcie rozprawy - składając oświadczenie do protokołu. Uwaga! Składając pisemne oświadczenie o uznaniu

Podział działki

projekt podziału (z wyjątkiem podziałów, dla których nie jest wymagana zgodność z planem zagospodarowania); - protokół z przyjęcia granic nieruchomości; - wykaz zmian gruntowych; - wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż?w księdze wieczystej; - mapę

Najnowsze