służebność gruntowa

Małgorzata Kapelusiak

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

Czy na właścicielu nieruchomości z ustanowioną służebnością gruntową ciążą jakieś obowiązki? Franciszek D.

Działka bez drogi

10 lat temu z dużej działki zostało wydzielonych 11 mniejszych działek budowlanych i droga. Jej właściciel sprzedawał działki raz ze służebnością gruntową drogi, a raz - bez tej służebności.

Droga dojazdowa przez działkę sąsiada: kto ma zadbać o drogę?

Gdy nieruchomość pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej, można żądać ustanowienia drogi koniecznej, przebiegającej przez sąsiednie działki. Odpowiadamy na pytanie, kto ponosi koszty budowy i utrzymania takiej drogi?

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

miejsca to odległość około 300 metrów, a więc i wielki koszt, a mnie już na to nie stać. Dariusz J. W opisanej sprawie należy dążyć do ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na doprowadzeniu linii energetycznej i przewodów wodociągowych do nieruchomości poprzez sąsiednie grunty. Taką możliwość

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

zakupiona i nie ma na niej jeszcze żadnego budynku. Na razie jest tam tylko płot i trawa, nie ma żadnej kostki brukowej lub czegoś, co by mi mocno zniszczyła taka ingerencja. Arkadiusz O. W przedstawionej sytuacji, przy założeniu zgodnej woli obydwu sąsiadów, należałoby ustanowić służebność gruntową

Prąd bez stacji na działce

Prąd bez stacji na działce

takie działanie pozwalać. Należy negocjować - osobiście lub poprzez profesjonalnego pełnomocnika - zmianę zapisów umowy. Obecnie firmy energetyczne muszą płacić bardzo duże wynagrodzenie za korzystanie z cudzej nieruchomości gruntowej (poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej). Ponadto

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

Gdyby granice działki naszego Czytelnika były określone prawidłowo, to należy zadbać o dostęp do drogi publicznej poprzez zmianę zakresu służebności gruntowej. Służebność drogi koniecznej nie jest służebnością wieczystą - może ulec zmianie, wygaśnięciu lub zniesieniu. Zmiana służebności (w tym zakresu

ŁADNY DOM, NUMER 08/2014

ŁADNY DOM, NUMER 08/2014

garderób. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby oddzielić nimi pomieszczenia. Gorąca Linia. Prawo. Prawo służebności. Możemy spotkać się ze służebnością gruntową, osobistą lub przesyłu. Jakie ograniczenia, a jakie prawa wiążą się z poszczególnymi jej rodzajami. Gorąca Linia. Ogród. Z czym do drewna

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

właściciela, np. akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości czy też prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. - trzeci - to wpisy ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, a więc praw, które w jakiś sposób ograniczają korzystanie z nieruchomości, np. służebności gruntowe, prawo

Słup energetyczny: usunięcie z działki

Słup energetyczny: usunięcie z działki

zależeć będzie od tego, czy zakład energetyczny posiada tytuł prawny do korzystania z przedmiotowej nieruchomości (na przykład ustanowiono służebność gruntową za wynagrodzeniem), czy też nie. Prawo do korzystania z działki Jeśli taki tytuł istnieje, to właściciela, który z własnej inicjatywy i pomysłu

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

hipoteczne lub ustanowione służebności oraz mogą być zabezpieczeniem ewentualnych kredytów. Wniosek o założenie księgi wieczystej może złożyć zarówno aktualny właściciel - i byłaby to opcja korzystniejsza dla kupującego, gdyż zobrazowałaby stan prawny nieruchomości - jak i kupujący. W sytuacji, gdy to

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

muszą więc mieć wymaganą minimalną wielkość (każda gmina określa ją samodzielnie); - dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo przez ustanowienie służebności drogi koniecznej obciążającej jedną z nieruchomości); - zapewnienie każdej wydzielonej części budynku własnego wejścia i osobnych instalacji

Linia energetyczna blisko dachu, porada prawna

Linia energetyczna blisko dachu, porada prawna

cywilnoprawne uregulowanie spornej sytuacji prawnej, na przykład poprzez ustanowienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem (takie rozwiązanie można również tutaj zaproponować przedstawicielom energetyki). Dopóki nie dojdzie do ustanowienia trwałego tytułu do korzystania z nieruchomości, dopóty

Przyłącze wody do domu

Przyłącze wody do domu

, wówczas należy ustanowić odpłatną służebność gruntową - na drodze dobrowolnej i zgodnej umowy przed notariuszem lub też w razie odmowy sąsiada na drodze postępowania sądowego. Jednocześnie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku, umożliwia inwestorom, którzy za własne

Jak bezpiecznie kupić stary dom

Jak bezpiecznie kupić stary dom

Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl). W poszczególnych działach znajdziemy informacje o nieruchomości, takie jak adres, powierzchnia, właściciel. Ważną informacją jest wzmianka, iż nieruchomość gruntowa jest zabudowana. Inaczej istnieje podejrzenie, że dom jest wybudowany nielegalnie bądź jest w

Nieruchomość kupię

umowy sprzedaży. Uwaga na służebność W księdze wieczystej może być wpisana służebność osobista lub gruntowa. Należą one do katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz konkretnej osoby fizycznej prawem do korzystania z tej nieruchomości we

Rady właścicieli

. Trzeba sprawdzić, gdzie znajdują się media i jakie są prawdziwe warunki ich doprowadzenia. Aby uniknąć kłopotów, zapewniłem sobie w akcie notarialnym zapis o służebności gruntowej od sąsiada polegającej na udostępnieniu nam kanalizacji. Niestety, nie dało się tego zrobić z wodociągiem, gazem i

Budowa domu za blisko sąsiada

Budowa domu za blisko sąsiada

prawa do przywrócenia stanu poprzedniego (nie sprzeciwił się przekroczeniu granicy i sąsiad wkroczył na jego działkę), przysługują mu następujące roszczenia: - może żądać stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, - może żądać wykupienia zajętej części gruntu

Jak dobrze kupić ładny dom

Jak dobrze kupić ładny dom

odwrót - czy na działce jej nie ustanowiono. Jeśli do domu prowadzi droga gruntowa, sprawdź, czy nie staje się nieprzejezdna po ulewnym deszczu albo w czasie roztopów. Sprawdź, jak daleko znajdują się sklepy, urzędy, szkoły, przychodnie zdrowia i czy będzie do nich dogodny dojazd. Wypróbuj trasy

Podział działki

służebności dla wydzielonych działek. Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd oraz przechodzenie i jest wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości. Bez planu i z planem W gminach, w których plany zagospodarowania są dopiero w fazie przygotowań, możliwe są następujące

Przed zakupem działki

użytkowanie czy służebność) oraz wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (takich jak wpis drogi koniecznej); czwarty przeznaczony jest na wpisy hipotek. Sytuacja komfortowa dla kupującego to taka, w której oprócz oznaczenia nieruchomości i właściciela nie ma żadnych wpisów ani wzmianek o złożonych