studzienka w piwnicy

Marek Żelkowski

Koszty podłączenia się do kanalizacji

Koszty podłączenia się do kanalizacji

Niektóre podane przez nas ceny usług mogą różnić się w poszczególnych gminach i to nawet znacznie. Działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych reguluje bowiem prawo miejscowe, a umowa wykonawcza podlega prawom rynkowym.

Piwnica w nowej roli: jak rozbudować dom w dół?

Gdy dom staje się za ciasny, zaczynamy szukać powierzchni na nowe pomieszczenia. Najczęściej decydujemy się na adaptację poddasza, pomijając piwnicę. A przecież w niej także można stworzyć równie funkcjonalne i oryginalne wnętrza.

Dom z piwnicą czy bez

Budowa piwnic zawsze komplikuje i zwiększa koszt prac fundamentowych. Ponadto, w większości sytuacji piwnica będzie w przyszłości źródłem nieustających problemów z wilgocią. Jeśli więc nie mamy wyraźnego powodu, żeby decydować się na jej budowę - lepiej tego po prostu nie robić.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Sposoby na usunięcie zawilgoceń

Sposoby na usunięcie zawilgoceń

kolejności trzeba sprawdzić sprawność wentylacji. Zjawisko wykraplania się pary wodnej występuje często w piwnicach po wymianie starych, nieszczelnych okien na szczelne, wykonane z PVC. Przestaje wtedy działać wentylacja grawitacyjna i zaczynają się problemy z wilgocią. Należy pamiętać, że nie wolno

Remont starego domu: uszczelnienie i osuszenie fundamentów

Remont starego domu: uszczelnienie i osuszenie fundamentów

. Nie tylko ze względu na to, że są zagłębione w gruncie. Powinniśmy pamiętać, iż zawilgocenie ścian może postępować w górę dzięki podciąganiu kapilarnemu. Oznacza to, iż mokra ściana fundamentu piwnicy może powodować zawilgocenie ścian na parterze. Należy zwrócić uwagę, iż w zależności od pory roku i

Drenaż: kiedy jest potrzebny - przykłady rozwiązań

Drenaż: kiedy jest potrzebny - przykłady rozwiązań

w zasypce wykopu znajdowała się powyżej poziomu posadzki piwnicy. Właśnie w tym czasie przedostawała się do piwnicznych pomieszczeń. Radą na to była instalacja drenażu wzdłuż przeciekającej ściany. Wody z drenażu doprowadzono do usytuowanej blisko domu studzienki chłonnej wypełnionej żwirem

Jak izolować ściany piwnic

Jak izolować ściany piwnic

Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic Nawet jeśli grunt jest przepuszczalny, wody opadowe mogą długo się w nim utrzymywać (tym dłużej, im jego uziarnienie jest drobniejsze). Zagrożenie zawilgocenia ścian (a nawet zalania piwnic) będzie jeszcze większe, jeśli w gruncie są przewarstwienia lub

Dom odporny na powódź - sposoby zabezpieczenia przed wodą

Dom odporny na powódź - sposoby zabezpieczenia przed wodą

sanitarne (muszlę ustępową, brodzik, wpust podłogowy) przed zalaniem w wyniku cofania się ścieków oraz przed gryzoniami wędrującymi kanałami. Zawór można zamontować w piwnicy blisko przejścia rury przez fundamenty albo na zewnątrz budynku, w zamykanej studzience kanalizacyjnej. Aby uniknąć przyblokowania

Instalacje stanu zero - przeczytaj zanim zaczniesz budowę domu

Instalacje stanu zero - przeczytaj zanim zaczniesz budowę domu

około 10-20 cm poniżej strefy przemarzania gruntu, jednak w praktyce bardzo często się tego nie robi. W takich sytuacjach warto jednak ocieplić rurę kanalizacyjną keramzytem lub płytami styropianowymi. Dom bez piwnicy. W domu niepodpiwniczonym rury kanalizacyjne układa się zanim zostanie wykonana

Dom z atrium

Dom z atrium

trzeba było zagwarantować dostęp dużej ilości światła dziennego w inny sposób. Zwykle przez okna w piwnicy, niezależnie od ich wielkości, można oglądać tylko skrawek działki, bo perspektywa zamknięta jest ścianką studzienki, obudowującej otwór okienny. Tutaj okna pokoi w piwnicy (dwa dla gości, jeden

Drenaż - na nadmiar wody wokół fundamentów

Drenaż - na nadmiar wody wokół fundamentów

Rury drenarskie te otacza się obsypką filtracyjną i geowłókniną oraz podłącza do studzienek: kontrolnych (rewizyjnych) i zbiorczej. Wodę zebraną w studzience zbiorczej odprowadza się w takie miejsce, by nie zagrażała budynkowi. Warunki gruntowo-wodne Wokół domów podpiwniczonych warto ułożyć drenaż

Deszczówka: jak złapać deszcz i co z nim zrobić

Deszczówka: jak złapać deszcz i co z nim zrobić

wydajniejsze niż typowy żwirowy rów odwadniający. Przykładowo, 300 l skrzynka zastępuje około 800 kg żwiru lub 30 m rury drenarskiej o przekroju 110 mm. Zbiorniki. Mogą być ustawiane na poziomie gruntu, zakopane pod jego powierzchnią (jeśli poziom wód gruntowych jest niski) lub ustawione w piwnicy. Powinny

Remont - wilgoć w piwnicy

Remont - wilgoć w piwnicy

Zanim zabierzemy się do osuszania i remontu wilgotnej piwnicy, musimy określić przyczynę pojawienia się w niej wilgoci. Nie jest to łatwe zadanie, najlepiej więc powierzyć je fachowcowi. Skąd bierze się wilgoć Wilgotne plamy na ścianach piwnicy, czasem wręcz spływająca po nich woda - to znak, że

Piwnica w skrócie

Piwnica w skrócie

pustaków. Zbrojenie jest zalecane zwłaszcza w ścianach głębokich piwnic, na które działa większe parcie boczne gruntu; Bloczki silikatowe. Ścianę z takich bloczków muruje się, łącząc je na pióro i wpust. Aby ściany były szczelne, spoiny pionowe powinny być klejone cienką warstwą zaprawy klejowej. Dzięki

Piwnica w nowym domu

Piwnica - a po co to komu? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się oczywista. Sądząc po współcześnie budowanych domach, z których około 90 procent nie ma piwnic, podziemna kondygnacja nie jest potrzebna w domu jednorodzinnym, można więc ją zaliczyć do kosztownych przeżytków sprzed dwudziestu

Piwnica - jak uchronić się przed zalewaniem?

Piwnica - jak uchronić się przed zalewaniem?

odprowadzana była rynnami i rurami spustowymi wprost na trawnik, na którym rozpływała się w pobliżu ścian budynku. - Remont - pierwsza próba ratunku. Inwestor wynajął ekipę budowlaną, która miała zabezpieczyć piwnice przed wodą. W tym celu na terenie posesji wykonano kilka studzienek chłonnych. Podłączono do

Raport o  budowie domu  murowanego - część 1: fundamenty

Raport o budowie domu murowanego - część 1: fundamenty

wyciekaniu zaczynu cementowego podczas betonowania fundamentów. Czarna wanna - zabezpieczenie konstrukcji piwnicy przed zawilgoceniem przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z materiałów bitumicznych (najczęściej lepiku asfaltowego i papy). Drenaż - system studzienek i rur

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

deszczowa spływa do znajdującej się na jego zakończeniu studni chłonnej. Grunty słaboprzepuszczalne, na przykład piaski gliniaste lub gliny piaszczyste. Wodę z rury spustowej skierować można do: - studzienki retencyjnej za pomocą rury pełnej połączonej ze spustową wpustem podwórzowym. Nadmiar wody jest w

Problem ze ściekami sąsiada

Problem ze ściekami sąsiada

Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych. Właściciel sąsiadującej ze mną posesji odprowadza ścieki z piwnicy do wykopanej w ziemi studzienki (nie można jej nazwać zbiornikiem bezodpływowym ze względu na nieszczelność). Środek otworu tej studzienki znajduje się w odległości około 1,5 m od granicy

Jak przegonić ślimaki z ogrodu?

Jak przegonić ślimaki z ogrodu?

przed słońcem w ziemi, darni, pod deskami lub kamieniami. Wybierają miejsca zacienione, wilgotne, porośnięte krzewami. Często są to miedze, rowy przydrożne, porośnięte skarpy cieków wodnych, studzienki kanalizacyjne, piwnice, miejsca rozkładu materii organicznej. Brak muszli jest również atutem ślimaków

Sposoby na zbyt wysoki dom - "obniżanie" domu

niższy. Taki zabieg warto rozważyć zwłaszcza wtedy, gdy do domu wchodzi się po wielu stopniach. Obsypany ziemią budynek będzie wówczas wyglądał tak, jakby stał na niewysokiej górce. Okna do piwnicy mogą się wtedy znaleźć w specjalnych studzienkach. Uwaga! Przed obsypaniem budynku trzeba skonsultować ze

Przyłącze telefoniczne - od słupka do domu

Przyłącze telefoniczne - od słupka do domu

pobliżu domu poprowadzona jest linią napowietrzną. Przyłącze telefoniczne Jest to instalacja łącząca sieć telekomunikacyjną z domem. W jej skład wchodzą: - przewód wyprowadzony albo ze słupka lub studzienki telekomunikacyjnej (gdy sieć telekomunikacyjna poprowadzona jest w gruncie), albo ze słupa

Kiedy dom jest za wysoki

domu wchodzi się po wielu stopniach. Budynek można obsypać ziemią, aby wydawał się niższy: będzie wyglądał tak, jakby stał na niewysokiej górce. Okna do piwnicy mogą się wtedy znaleźć w specjalnych studzienkach. Jeśli dosypywanie ziemi nie jest możliwe, zawsze można obsadzić dom krzewami i bylinami

Jak uratować dom przed zalaniem

piwnic i parterów domów było w naszym kraju dużo więcej. Wskutek zmian klimatycznych musimy się liczyć z tym, że różnego rodzaju anomalie pogodowe, np. obfite i długotrwałe opady, będą się u nas zdarzały coraz częściej. Oczywiście, obrona przed wezbranymi rzekami nie jest zadaniem dla pojedynczego

Organizacja placu budowy domu

komunalnej - występując o przyłączenie doprowadzone do studzienki wodomierzowej. Trzeba uzgodnić taką jej lokalizację, aby później można było wykorzystać ją do zasilania instalacji domowej i nie przeszkadzała w zagospodarowaniu działki. Natomiast na czas budowy wystarczy podłączyć do wodomierza odcinek rury

Ogród do remontu

decyzją gospodarzy było więc zdrenowanie działki. Za parkingiem na samochód i obok miejsca wypoczynkowego z grillem wykopano doły głębokości 1,5 m i ustawiono w nich kręgi studzienne. Studzienki wypełniono do połowy żwirem, a następnie doprowadzono do nich spod rynien domu rury drenarskie z PVC. Dreny

Numer 1/2005

Okno ze studzienką Nawet piwnica całkowicie zagłębiona w gruncie może mieć okienka. Wystarczy odpowiednio je obudować. Urządzenia Odśnieżarki Gdy spadnie śnieg, zamiast machać łopatą, lepiej posłużyć się nowoczesnym i wygodnym sprzętem elektrycznym. Ogród Mała działka, dużo roślin O urodzie tego

Do garażu z górki

Garaże w poziomie piwnicy nie powiększają powierzchni zabudowy i właśnie dlatego buduje się je na niewielkich i wąskich działkach. Taki garaż trzeba postawić dość daleko od ulicy, aby spadek podjazdu nie przekraczał dopuszczalnego maksimum, tj. 25% (za wygodne uznaje się zjazdy o spadku mniejszym

Wszystko o ściekach

ścieki do górnej części filtra, a dren zbierający umieszczony po przeciwnej, dolnej stronie zbiera je oczyszczone i odprowadza do studzienki kontrolnej. Wymagana powierzchnia: w zależności od materiału wypełniającego filtr - od 5 do 7 m2 na mieszkańca. Filtr pionowy. Jest efektywniejszy od poziomego

Może nie na całe życie

względu na wysoki poziom wód gruntowych na działce szukaliśmy budynku bez piwnic, za to z garażem. Po latach życia w ciasnocie chcieliśmy też mieć przestronne wnętrza. Dlatego wybraliśmy projekt z wysokim, dwukondygnacyjnym salonem i otwartymi na siebie pomieszczeniami dziennymi na parterze. Również

Po co drenaż na działce

Wybór zależy od sytuacji, wielkości działki, rodzaju gleby (to determinuje szybkość wsiąkania wody) i dostępnych w pobliżu mediów - rowów melioracyjnych czy kolektorów burzowych. Warto też zawczasu zapoznać się z dostępnymi na rynku systemami zagospodarowania wody deszczowej. Instalacje tego typu

Najnowsze