umowa na wykonanie robót budowlanych

Umowa na wykonanie robót budowlanych

Umowa na wykonanie robót budowlanych

Umowa na wykonanie robót budowlanych - nie zapomnij o niej. Największym błędem, jaki możemy popełnić jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych jest niepodpisanie umowy z firmą budowlaną. Nie ma znaczenia, czy są to nasi znajomi lub rodzina, podpisanie umowy to podstawa. To zabezpieczenie nie tylko dla nas w razie jakichkolwiek problemów z firmą, ale również na wypadek kontroli.

Umowa na wykonanie robót budowlanych - co powinna obejmować? W umowie powinny znaleźć się takie informacje, jak rodzaj prac, jakie wykonana dana firma. Wiadomo, bowiem, że nie zawsze firma jest w stanie wykonać wszystko przy budowie domu i wtedy zatrudniam dodatkowo inną, aby wykonała inny zakres prac. Warto to jasno określi w umowie, aby w przypadku jakichkolwiek problemów, egzekwować od firmy naprawę lub wymianę danego elementu.

Umowa na wykonanie robót budowlanych - zabezpiecz się. Podpisując umowę na wykonanie robót budowlanych zabezpieczasz się przed ewentualną kradzieżą na budowie w czasie wykonywania prac, złym wykonaniem wykończeni w pomieszczeniach. Po za tym nie musisz przejmować się, że w dowolnej chwili stracisz ekipę i pieniądze, o ile umowa będzie dobrze skonstruowana, najlepiej przez prawnika z doświadczaniem budowlanym.

Małgorzata Kapelusiak

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

Podsumowanie ustaleń co do sposobu wykonania prac budowlano-remontowych powinno znaleźć swe odbicie nie tylko w uścisku rąk, ale i w umowie o roboty budowlane. Poza typowymi punktami: kto, z kim i na co się umawia oraz za ile to ma być zrobione, muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące praw i obowiązków inwestorów oraz wykonawców.

Jak wybrać tynkarza, glazurnika, malarza...

Tynki, posadzki, glazury, zabudowy - to tylko niektóre z prac, jakie czekają nas przy wykańczaniu domu. Od trafnych decyzji i jakości tych prac zależy to, czy dom, w którym zamieszkamy, będzie nam się podobał.

Konserwacja kotła - jak użytkować?

Raz w roku należy dokonać przeglądu kotła. Kontrola przeprowadzona przez uprawnionego serwisanta gwarantuje niezawodne działanie urządzenia grzewczego.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Niesolidny wykonawca

Niesolidny wykonawca

zrealizowanie robót budowlanych bez wad. Nie może tej odpowiedzialności wyłączyć ani ograniczyć w umowie. Na wykonane prace przysługuje, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, roczna rękojmia, liczona od daty odbioru robót (w odniesieniu do budowy domu okres rękojmi wynosi 3 lata), z uprawnień której warto

Najlepsze aplikacje -  Wykończenie domu [WIRTUALNA POMOC]

Najlepsze aplikacje - Wykończenie domu [WIRTUALNA POMOC]

OPRACOWANIE: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA CENA: DARMOWA Na etapie odbioru robót pojawiają się częstokroć spory, dotyczące jakości wykonania prac. Zgodnie z prawem, w ramach umowy o roboty budowlane, wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Jak długo trwa budowa domu? Rok, dwa lata czy... miesiąc?

Jak długo trwa budowa domu? Rok, dwa lata czy... miesiąc?

i zakończenia robót, z kolei w harmonogramie, czyli planie prac rozpisanym na poszczególne dni, zaznacza się czas zatrudnienia ekipy, wizyty inspektora nadzoru, terminy dostarczania materiałów, a także datę odbioru budynku. Trzeba też zorientować się, czy wszystkie materiały budowlane uda się

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy) i sprawdzenie, czy planowane zmiany są możliwe; - zatrudnienie architekta, który wykona projekt budowlany zgodny z przepisami lokalnymi i prawem budowlanym; - uzyskanie dokumentów niezbędnych do pozwolenia na budowę i wykonania projektu: mapy do celów

Kierowanie budową

Kierowanie budową

budowlanego (na pobranym druku) dołączając do niego: - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, - jego zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a także - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli jego sporządzenia wymaga sposób prowadzenia robót. Zgłoszenia nie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

(na przykład umowy z dostawcami mediów lub protokoły sprawdzeń). Inne pomoże uzyskać lub wypełnić kierownik budowy. Przede wszystkim musi on zakończyć odpowiednim wpisem dziennik budowy oraz złożyć stosowne oświadczenie o zgodności wykonania domu z projektem budowlanym oraz przepisami prawa, o

Kto jest kim na budowie

Kto jest kim na budowie

, co dzieje się na budowie. Uwaga: kierownikiem budowy może być tylko osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. Zgodnie z prawem budowlanym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy należy do inwestora. Może on jednak umówić się z wykonawcą (i umieścić w umowie

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

developerem, nie jest to wcale łatwe. Może się on nie zgodzić na nasze żądanie. Wszystko zależy od tego, czy nasza umowa w ogóle przewiduje taką ewentualność. Co może, a co musi kierownik? Podstawowe obowiązki kierownika budowy są wyliczone w ustawie Prawo budowlane. Kierownik budowy musi: - Prowadzić

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

. Musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Będzie prowadził dziennik budowy (opieczętowany uprzednio w urzędzie, który wydał nam pozwolenie na budowę; w dzienniku oprócz kierownika budowy mogą się wpisywać także właściciel czyli inwestor, architekt, inspektor nadzoru, geodeta). Kierownik

Budowa systemem gospodarczym - czy to się opłaca?

Budowa systemem gospodarczym - czy to się opłaca?

jednoznacznie określić skalę oszczędności. Wszystko zależy od rabatów na materiały budowlane, skali prac wykonanych samodzielnie oraz od stawek wykonawców. Możemy ogólnie przyjąć, że dobrze zorganizowana i umiejętnie przeprowadzona budowa systemem gospodarczym może przynieść ok. 10 proc. oszczędności. Przy

Jak wymienić dach z azbestu?

Jak wymienić dach z azbestu?

Dawniej uznawany był za doskonały materiał budowlany – odporny na skrajne temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Dziś wiadomo, że powoduje wiele problemów zdrowotnych. Dlaczego azbest jest groźny dla zdrowia? Największe zagrożenie

Jak wybrać dekarza?

Jak wybrać dekarza?

własne portfolio (historię wykonanych dachów), ubezpieczenie i odpowiednie zaplecze techniczne (narzędzia i sprzęt). Powierzając wszystkie roboty związane z dachem jednej firmie, mamy pełną gwarancję na postawioną przez nią więźbę dachową, wykonanie obróbek blacharskich i ułożenie pokrycia. Unikniemy też

Samodzielnie czy z fachowcem? Budowa systemem gospodarczym, system zleceń lub generalny wykonawca [DOŚWIADCZENIA INWESTORÓW]

Samodzielnie czy z fachowcem? Budowa systemem gospodarczym, system zleceń lub generalny wykonawca [DOŚWIADCZENIA INWESTORÓW]

, warto polegać na wykonawcach współpracujących ze sobą. Zapewnia to większą dyscyplinę wśród nich i przekłada się na lepszy efekt końcowy. Gdy już uda się wybrać dobrych wykonawców, należy podpisać umowę i dokładnie ustalić w niej zakres robót, zasady płacenia za materiały i wykonane prace. Warto

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Żyrardowa Z treści listu wynika, iż prace budowlane prowadzone były bez zawarcia na piśmie umowy o roboty budowlane. Tymczasem Kodeks cywilny wymaga, aby umowa o roboty budowlane była zawarta w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy nie powoduje co prawda nieważności umowy ustnej, ale uniemożliwia

Budowa domu jesienią czy na wiosnę?

Budowa domu jesienią czy na wiosnę?

inwestorów decyduje się na rozpoczęcie budowy domu jesienią. Łagodniejsze zimy i dłuższa jesień powoduje, że coraz więcej osób podejmuje się realizacji projektu budowlanego właśnie w tym okresie. Utarło się też przekonanie, że jesienią można nieco taniej nabyć materiały budowlane, jak również podpisać umowę

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Informacji o Działalności Gospodarczej; - kopią pozwolenia na budowę; - sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata; - projektem architektoniczno-budowlanym. Fot. Alexander Raths /Shutterstock.com To umowa, którą zawiera się w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie deweloper

Jak wybrać dekarza

nie są rzadkością gwarancje udzielane na dłużej. Zobowiązuje go to do usuwania wad występujących w tym okresie. Odbiór robót dekarskich Dokonuje go nasz inspektor nadzoru. Odbiór prac dekarskich polega na pokwitowaniu wykonania wszystkich prac określonych w umowie. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien

Dlaczego warto budować dom energooszczędny?

Dlaczego warto budować dom energooszczędny?

rzeczy można jeszcze poprawić. Warto też wykonać przynajmniej badanie kamerą termowizyjną, bo pokaże ono mostki termiczne, do których eliminacji ekipa budowlana powinna być zobowiązana już na etapie umowy. Test szczelności jest natomiast niezbędny przy realizacji domów pasywnych, gdzie wysoka szczelność

Remontuj z umową

Kto jest kim w umowie Zgodnie z prawem nie istnieje osobne pojęcie umowy o remont. Powierzenie komuś prac remontowych następuje więc na podstawie umowy o roboty budowlane. Stronami umowy o roboty budowlane są: - inwestor, czyli osoba, dla której wykonywany jest remont, - wykonawca robót (osoba

Ekipa budowlana - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 2

Ekipa budowlana - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 2

płacenia za materiały i wykonane prace. Warto wprowadzić zapis, że wykonawca zgłasza roboty do odebrania, a inwestor ma trzy dni na zgłoszenie swoich uwag. Inspektor nadzoru Ograniczanie wydatków nie powinno nigdy prowadzić do rezygnacji z fachowego nadzoru nad budową. Warto zatrudnić inspektora nadzoru

Fachowcy. Jak wybrać wykonawcę stanu surowego domu

o roboty budowlane. Dlatego też nie dogadujmy się z wykonawcą, który nie widzi potrzeby precyzyjnego określenia w umowie terminów realizacji robót (rozpoczęcia i zakończenia) ani też zakresu swych obowiązków i powierzonych prac. Nie wystarczy bowiem napisać, że umowa dotyczy wykonania na przykład

Problemy z kierownikiem budowy

Wiosną ubiegłego roku podpisałem umowę na postawienie domu jednorodzinnego z firmą budowlaną. Kierownik budowy, a zarazem współwłaściciel firmy, który podpisał ze mną umowę oraz dokumenty do złożenia w nadzorze budowlanym, tak naprawdę był na niej tylko trzy razy. Reprezentował go pełnomocnik

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

dobrowolnej umowy, przez którą inwestor może uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W umowie strony określają warunki zajęcia gruntu i uzgadniają termin realizacji prac przez inwestora. Umowa może też przewidywać kary umowne za jej nienależyte wykonanie lub niewykonanie. Jeśli

Ten dom zachwyca. Przed przebudową był brzydki. Aż trudno uwierzyć, jak się zmienił

domu pełen niepokoju o faktyczny stan budynku, który od wielu lat nie był odnawiany ani remontowany. Jakość materiałów, z jakich go stawiano w latach 50. pozostawiała wiele do życzenia. Różne niespodzianki mogły wyjść na jaw podczas robót. Aby sprostać obecnym normom oraz oczekiwaniom przyszłych

Domy prefabrykowane: dom gotowy od zaraz

postęp prac i jakość ich wykonania. Dodatkowo nie ma ograniczeń związanych z pogodą. Prace na placu budowy są zredukowane do minimum. Taki dom można budować także zimą lub w mało sprzyjających warunkach. Czytaj też: Nowe prawo budowlane. Dobre zmiany dla inwestorów Inwestorzy przede wszystkim cenią

Wymiana eternitu na blachodachówkę

dysponować gminy. Umowę z wykonawcą (koniecznie na piśmie) warto zawrzeć dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem oferowanych robót i upewnieniu się, że na koniec zostaną wystawione dla nas odpowiednie dokumenty (oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz karty ewidencji i

Co warto wiedzieć, przed zakupem mozaiki podłogowej lub drewnianego bruku

. Listewki do układania pionowego i na płask do powierzchni podłoża oraz kostka brukowa. PN-D-94070:1999 Kostka brukowa drewniana. Wymagania i badania. 423/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych

Planowanie budowy domu - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 1

działowe, konstrukcja dachu i jego pokrycie; - 20-25% to stan surowy zamknięty: stolarka okienna i drzwiowa; - 35% to roboty wykończeniowe: instalacje, tynki, podłogi itd. Czytaj także pozostałe części cyklu Pieniądze leżą na budowie: Ekipa budowlana, część 2; Ile kosztują prace przed wykonaniem

Remont łazienki

. Pamiętajmy przy tym, że nawet fachowcy z polecenia mogą popełniać błędy lub źle wykonać prace. Koniecznie więc spiszmy umowę, w której znajdzie się dokładny opis zakresu robót, cena i termin ich wykonania, a także opis kar za niedotrzymanie warunków. Harmonogram prac. Najlepiej zrobić go w formie tabelki

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy gmina nie ma aktualnego planu

Jakie błędy robimy przy ocieplaniu ścian domu

na co. Jeśli natomiast w umowie napisze się, że "roboty mają być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub ITB", inwestor wie, za co ma zapłacić, a wykonawca - za co weźmie pieniądze. I choć umowy takie obecnie należałyby do rzadkości, nie należy się obawiać się, że wykonawcy będą

Poradnik inwestora - prąd elektryczny

z nim umowę. Powinna ona określać: - zakres robót, za które bierze on odpowiedzialność; - kto dopilnuje formalności - także tych, których nie może on załatwić ze względu na brak uprawnień; - kto kupuje i dostarcza materiały; - termin rozpoczęcia i zakończenia prac; - koszt wykonania instalacji

Budowa domu za blisko sąsiada

istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę (czyli na przykład sąsiad buduje zbyt blisko granicy działki), można o tym fakcie powiadomić miejscowego inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli zarzuty wobec sąsiada się potwierdzą, inspektor wstrzyma prowadzenie robót budowlanych

Ocieplenie ścian domu: 10 zasad, o których nie wolno zapomnieć

ekstremalne różnice temperatury, które występują po obu stronach ocieplenia. System ociepleniowy należy wykonać zgodnie z wcześniej dobrze przygotowanym projektem. Już na samym początku można bowiem zrobić błąd, źle projektując system, co doprowadzi np. do wykraplania się pary wodnej wewnątrz przegrody

Przyłącze wody do domu

faktur, rachunków i umów o roboty budowlane. W sytuacji, gdy nie ma zachowanych rachunków lub też ich wysokość jest kwestionowana, wówczas dla oceny wynagrodzenia konieczna jest opinia biegłego - rzeczoznawcy majątkowego. Opinię tę rzeczoznawca sporządza w formie operatu majątkowego. Możliwe jest również

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

z imienia i nazwiska, określić, o jaką spółkę chodzi, i podać numer, pod jakim spółka została zarejestrowana w KRS; przedmiot umowy - jest uzależniony od rodzaju umowy - może to być na przykład dom (w umowie np. darowizny domu), wskazany dokładnie zakres prac budowlanych (w umowie o wykonanie pracy

Pomocy, szukam dekarza!

inwestor może wydać na to sumę nawet trzykrotnie wyższą niż pierwotne koszty ułożenia dachu. Orientacyjne ceny netto robót naprawczych na dachu o powierzchni ok. 200 m2 z wadliwie przybitymi łatami: 1. Ekspertyza dachu wykonana przez biegłego sądowego: 1000 - 1500 PLN 2. Demontaż wadliwie wykonanego

Jak dobrze kupić ładny dom

tej porze wracać ze szkoły. Zapoznaj się z dokumentacją Jeśli dom sprzedawany jest przez osobę, dla której był budowany, zapytaj o pozwolenie na budowę, umowy z dostawcami mediów, projekt budowlany. W projekcie sprawdź - najlepiej razem z fachowcem - jakie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

kilku zaledwie lat. Kiedy projekt budowlany jest gotowy możemy wystąpić do gminy o wydanie pozwolenia na budowę, dołączając do wniosku również projekt studni i szamba wykonany przez architekta oraz uzyskane wcześniej warunki zabudowy. Na dokument wieńczący nasze wielomiesięczne starania czeka się około

Realizacje domów: dom z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

nieodległym od miejsca budowy domu Piasecznie znaleźli hurtownię, gdzie zakupili wszystkie niezbędne materiały budowlane, dzięki czemu uzyskali korzystne upusty cenowe. Z uporem pokonywali niespodziewane trudności, związane przede wszystkim z podmokłym terenem działki. Mimo opóźnień spowodowanych na przykład

Zanim zaczniesz budowę

tysiące ekip ogólnobudowlanych, setki glazurników i gipsiarzy. Po wykonaniu 20 telefonów młody Kowalski już wie, że tym sposobem prędzej przekroczy budżet remontowy, niż znajdzie fachowców. Rozpoczyna więc poszukiwania na budowlanych portalach ogłoszeniowych. Tam okazuje się, że przed nim bazy te

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

budowie. Do obowiązków inwestora należy również zatrudnienie kierownika budowy. Może on jednak ów obowiązek przekazać na ręce wykonawcy (czyli firmy podejmującej się wykonania całości robót związanych z budową domu). Zapis tej treści powinien znaleźć się w zawartej na piśmie umowie o roboty budowlane.

Porządna gmina

. Śmieci i śmietniki Na działce budowlanej należy wygospodarować miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Zgodnie z przepisami mogą to być: zadaszone osłony albo pomieszczeniaze ścianami pełnymi lub ażurowymi, wyodrębnione

Od czego zacząć urządzanie ogrodu

ich usługami. Każdą umowę warto negocjować. Za co płacimy. Na całościowy koszt składa się projekt, materiały i wykonanie prac. Większość firm przygotowuje szczegółowy kosztorys, ale spotyka się także oferty, w których cena urządzenia ogrodu jest podawana w przeliczeniu na metr kwadratowy działki i

Drewniane domy z prefabrykatów

fundamencie - najczęściej na płycie fundamentowej. Powinien być on wykonany z dużą dokładnością, tak aby powierzchnia płyty była równa i płaska, a ewentualne odchylenie od poziomu nie przekroczyło 2 mm na całej długości ściany zewnętrznej budynku. Dlatego też, choć fundament może wykonać ekipa wynajęta przez

Grunt na działce

, będzie też zależało, ile zapłacimy za roboty ziemne i fundamentowe. W korzystnych warunkach można np. zrezygnować z posadowienia domu poniżej poziomu przemarzania fundamentów (wystarczy zrobić to na głębokości 50 cm), w niekorzystnych - trzeba będzie dopłacić za ciężkie izolacje albo nawet specjalny

Krótka instrukcja, jak postawić dom

może się zmienić i zazwyczaj się zmienia); - harmonogram płatności (musi być powiązany z postępami na budowie). Tu znajdziesz wzory umów Krok szósty: zaczynasz budowę Co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem budowy musisz zawiadomić inspektorat nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót. Do

Jak bronić się przed ekipą budowlaną

niektórych przypadkach opóźnienia sięgały sześciu miesięcy. Często przy tym nie ustali, kiedy prace się właściwie skończą. Co szósta ze skontrolowanych firm nie podpisywała ze swoimi klientami umów na piśmie, proponując - jak twierdzi inspekcja - pozornie tańsze usługi. Co się zmieniło przez te półtora roku

Numer 2/2007

jest za to zdecydowanie większy. ŚCIEKI Niezawodna kanalizacja Wielu uważa, że nic prostszego niż jej wykonanie. Efekty bywają opłakane - instalacja się zapycha, syfony bulgoczą, a z wanny śmierdzi. Można temu zapobiec, zatrudniając prawdziwych fachowców. ROBOTY BUDOWLANE Jak wybrać wykonawcę stanu

Jakim systemem budować. System gospodarczy czy zlecony

). Zakres robót może być różny i zależy od umowy między zleceniodawcą (inwestorem) a zleceniobiorcą (firmą). Najczęściej obejmuje wykonanie domu do stanu deweloperskiego lub "pod klucz". Pomimo tego, że odpowiedzialność za szeroki zakres robót spoczywa na barkach jednej firmy, to jednak i przy tym

Ogrodzenie działki od ulicy i sąsiada

korzystna nie tylko ze względów finansowych, ale też estetyczno-architektonicznych. - Jeżeli ogrodzenie będzie budowane wspólnie, całość kosztów można podzielić proporcjonalnie do wydatków (oczywiście na wszystkie materiały należy mieć rachunki, a na wykonywane prace wspólnie podpisywać umowę o roboty

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

sześc. na dobę. Rozpoczynamy budowę Zaplanuj budowę domu - załóż kalendarz budowy Zanim rozpocznie się budowa twojego wymarzonego domu, musisz oczywiście znaleźć odpowiedniego wykonawcę i podpisać z nim umowę. Uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor (czyli osoba budująca dla siebie dom

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

budowlany, zaświadczenie o zgodności budowy z planami zagospodarowania lub z warunkami zabudowy). Jeśli wszystko będzie dobrze, to urząd potraktuje to jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót. Jednak zalegalizowanie samowoli budowlanej domu jednorodzinnego kosztuje

Najpopularniejsze ocieplenie ścian domu

jest solidny i zna się na swojej robocie, sam nie zgodzi się na takie eksperymenty. Wbrew pozorom sposoby ocieplania wełną i styropianem znacznie się od siebie różnią. Wystarczy porównać chociażby sposób mocowania: system na wełnie jest mocowany na kołki, z dodatkowym klejeniem, na styropianie

NUMER 3/2007

redakcyjnej encyklopedii przyszła pora na to, bez czego dom wprawdzie obyć się może, ale ładny dom - nigdy: zielony ogród. Też powinien być ładny: czy jest wielki, czy całkiem maleńki. AKCJA POZYTYWNA STAĆ CIĘ NA DOM Druga edycja Mimo że pogoda nie sprzyja robotom budowlanym, systematycznie rośnie liczba

Zanim zaczniesz remont

wymagają zbyt żmudnych i kosztownych robót dodatkowych) pozwoli sprecyzować oczekiwania, oszacować wstępnie koszty, wreszcie ułatwi życie tym, którzy będą remont przeprowadzać. Z takim spisem warto się przespać i dobrze się zastanowić czy to już naprawdę wszystko? Czy nas na to stać? Czy nowe pomysły

Dom kupiony w worku

umowie i w przedstawionych dokumentach; ponadto nie wykonano w nim schodów wewnętrznych, które również wchodziły w zakres robót; nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał nas sprzedawca, na przykład dom miał być ocieplony styropianem, a pokryto go jedynie tynkiem zewnętrznym bez ocieplenia, albo

Nim zaczniesz remont

więc szukać ekipy przez znajomych lub zasięgnąć rady Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, i poprosić o adresy rekomendowanych przez Związek firm. Z wybraną firmą (nawet poleconą) koniecznie spisz umowę. W umowie określ zakres i termin wykonania prac, kto kupuje materiały (i jakie

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

inwestycji. Decyzje o pozwoleniu na budowę urząd powinien wydać w ciągu 65 dni od chwili złożenia kompletu dokumentów. Ruszamy z budową Rozpoczęcie jakichkolwiek robót na działce możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, oraz zgłoszenia w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego

Ogrzewanie gazem płynnym ze zbiornika

obowiązków inwestora należy: zlecenie projektantowi wykonania projektu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej; zgłoszenie planowanej inwestycji w urzędzie gminy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz przedstawić - uzgodniony z

Krótka instrukcja, jak postawić dom

budynku. Krok czwarty: pozwolenie na budowę Wydaje je starosta. Do wniosku musisz dołączyć: oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że jesteś właścicielem działki; projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami; decyzję o warunkach zabudowy, jeśli gmina nie

Zaczynamy budowę domu

Czego trzeba dopilnować? Inwestor musi pamiętać, aby co najmniej 7 dni przed datą wejścia na budowę ekipy budowlanej, zawiadomić o rozpoczęciu robót: organ nadzoru budowlanego oraz projektanta, który sprawuje nadzór autorski nad projektem. Oprócz samego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych

Zimowa przerwa na budowie

droższy od tradycyjnego). Sama instalacja alarmowa nie wystarczy do ochrony domu; potrzebny jest jeszcze ktoś, kto na sygnał alarmu zareaguje. Dlatego kolejnym krokiem powinno być podpisanie umowy o monitoring z agencją ochrony (koszt takiej usługi to 100-200 zł miesięcznie). Zapisz się na NEWSLETTER. Co

Okno do wymiany

własną rękę w renomowanych składach budowlanych lub specjalistycznych sklepach. Tam nie tylko można dokładnie i bez pośpiechu zapoznać się z ofertą, ale też porozmawiać z rzeczywistym przedstawicielem firmy, która wydrukowała katalog. Od czego zaczniemy Pierwsza decyzja to odpowiedź na pytanie: drewniane