umowy

Tekst: Małgorzata Kapelusiak

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

Zanim ostatecznie kupimy dom czy mieszkanie lub działkę, z reguły najpierw podpisujemy umowę przedwstępną. Zobowiązuje ona obie strony do zawarcia umowy ostatecznej (przyrzeczonej), na mocy której stajemy się właścicielami nieruchomości.

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

Podsumowanie ustaleń co do sposobu wykonania prac budowlano-remontowych powinno znaleźć swe odbicie nie tylko w uścisku rąk, ale i w umowie o roboty budowlane. Poza typowymi punktami: kto, z kim i na co się umawia oraz za ile to ma być zrobione, muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące praw i obowiązków inwestorów oraz wykonawców.

Umowy opodatkowane

Podatki musimy płacić przy bardzo różnych okazjach. Także przy zawieraniu umów. Na szczęście nie wszystkich.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Dobra umowa z architektem

Dobra umowa z architektem

Ważny początek Na pewno potrzebny jest dystans i świadomość, że w materii tak delikatnej jak dom, warto być elastycznym. Zwłaszcza że w momencie konstruowania umowy, inwestor ma jedynie mgliste pojęcie o swoim przyszłym domu, podobnie jak architekt - o wyobrażeniach swojego klienta... Dobrze jest

Zawieraj umowy na piśmie

Zawieraj umowy na piśmie

Wprawdzie zgodnie z prawem umowy ustne są tak samo ważne jak pisemne, ale w razie sporu z wykonawcą lepiej mieć wszystko zapisane na papierze. Dlatego zawieraj umowy na wszystkie większe roboty tylko na piśmie. Ale nie koncentruj się w nich przede wszystkim na pieniądzach, terminach i karach

Remontuj z umową

Kto jest kim w umowie Zgodnie z prawem nie istnieje osobne pojęcie umowy o remont. Powierzenie komuś prac remontowych następuje więc na podstawie umowy o roboty budowlane. Stronami umowy o roboty budowlane są: - inwestor, czyli osoba, dla której wykonywany jest remont, - wykonawca robót (osoba

Jak zawrzeć dobrą umowę na projekt domu

Jak zawrzeć dobrą umowę na projekt domu

umowy Najroztropniej postępują ci, którzy zasięgają porady architekta jeszcze zanim kupią działkę. Po zapoznaniu się z mapą parceli i dokumentem z urzędu gminy o warunkach jej zabudowy, projektant powinien wyjaśnić, jakie ograniczenia wynikają z urzędowych wytycznych i z lokalizacji terenu. To najlepszy

Zaliczka bez umowy

Tylko bezpośrednia umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli w umowie przedwstępnej precyzyjnie zostaną określone warunki sprzedaży, m.in. przedmiot sprzedaży, termin i kwota, to prawa obu stron zawierających umowę są uregulowane

Korzyści z umowy przedwstępnej

Zanim ostatecznie kupimy dom czy mieszkanie, bardzo często korzystamy z instytucji umowy przedwstępnej. Zobowiązuje ona obie strony do zawarcia umowy ostatecznej; zwykle określa też termin jej zawarcia oraz cenę i terminarz płatności. Jeśli z różnych przyczyn (zmiana decyzji sprzedającego, brak

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

Zgodnie z obowiązującym prawem do zawarcia umowy wystarczy zgodne oświadczenie obu stron, zatem teoretycznie nawet umowa w formie ustnej jest ważna. Ponieważ jednak na takich umowach trudno opierać się w razie sporu, zasadą stało się sporządzanie wszelkich umów w formie pisemnej. Niektóre z nich

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Żyrardowa Z treści listu wynika, iż prace budowlane prowadzone były bez zawarcia na piśmie umowy o roboty budowlane. Tymczasem Kodeks cywilny wymaga, aby umowa o roboty budowlane była zawarta w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy nie powoduje co prawda nieważności umowy ustnej, ale uniemożliwia

Nowe zasady umów deweloperskich - bezpieczeństwo dla obu stron

Nowe zasady umów deweloperskich - bezpieczeństwo dla obu stron

Stanowią one suplement do przyjętego przez PZFD w 2005 r. Kodeksu Dobrych Praktyk, zaakceptowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyraźne zapisy Ujednolicone umowy wprowadzają po raz pierwszy na polskim rynku deweloperskim standardy, które zapewniają bezpieczeństwo obydwu stronom

Sprawdź umowę o "szybką pożyczkę", zanim ją podpiszesz

Sprawdź umowę o "szybką pożyczkę", zanim ją podpiszesz

zawieraniem umów finansowych. Chodzi tu głównie o tzw. "chwilówki", a także korzystanie z usług finansowych które nie podlegają szczególnemu nadzorowi ze strony państwa. Usługi takie oferują na przykład parabanki. Dlatego, jeśli ktoś namawia nas na skorzystanie z szybkiej pożyczki (na dowód, bez

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Jak podpisać umowę kupna mieszkania - poradnik UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY MIESZKANIA zawarta dnia............................ w ................................................. pomiędzy: ..............................................., używając... imienia ......................... syn (córka

Czego nie wolno zapisać w umowie

W umowie nie mogą znaleźć się zapisy sprzeczne z prawem, na przykład: przyznające tylko jednej ze stron prawo do dokonywania wiążącej interpretacji postanowień umowy oraz wprowadzania zmian (w tym również możliwości rozwiązania umowy); uzależniające zawarcie umowy od zawarcia innej umowy (np

Co każdy klient banku wiedzieć powinien, by nie dać się nabić w butelkę

Co każdy klient banku wiedzieć powinien, by nie dać się nabić w butelkę

klientami umowach, zawiadamia ich o tym za pomocą wewnętrznych serwisów bankowości internetowej. Tymczasem, jak twierdzi UOKiK, takie informacje powinny zostać przesłane na trwałym nośniku informacji, czyli np. tradycyjnym listem albo na USB czy płycie CD. Można je również przesłać mailem, ale pod warunkiem

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

skonstruowane, że przeciętny odbiorca niewiele z nich rozumie Podpisując umowę o dostarczaniu energii, wybieramy od kogo kupujemy prąd i po jakiej cenie (taryfie). Jednak wcale nie jest łatwo zorientować się, komu i za co płacimy. Po pierwsze, pieniądze dostają dwie firmy - jedna sprzedaje nam prąd

Zadatek czy zaliczka? Zakup nieruchomości

Zadatek czy zaliczka? Zakup nieruchomości

druga forma płatności stanowi zabezpieczenie wykonania zobowiązań, które są przedmiotem ostatecznej umowy - na przykład kupna-sprzedaży nieruchomości, gdy zawieramy umowę przedwstępną. Chronią one sprzedającego przed nierozważnym kupującym, zaś kupującemu dają gwarancję, że kiedy będzie załatwiał na

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, kto płaci za malowanie, a kto za fotel

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, kto płaci za malowanie, a kto za fotel

Trwa ostatni gorący miesiąc na rynku studenckiego najmu. - Wymarzone lokum studenta to mieszkanie dwu- lub trzypokojowe za ok. 500 zł od osoby, blisko uczelni lub centrum, najchętniej w tzw. nowym budownictwie, dobrym standardzie i w pełni wyposażone. Z kolei idealny lokator podpisuje umowę na co

Jak wynająć mieszkanie? 10 porad dla szukającego

Jak wynająć mieszkanie? 10 porad dla szukającego

największy wybór ofert! Podczas rozmowy z agentem należy dokładnie sprecyzować czego szukamy - ustalić nieprzekraczany budżet, warunki, lokalizację itd. Agencja podpiszę z nami umowę i ustali warunki współpracy. Umowę należy bardzo dokładnie przeczytać! Za znalezienie mieszkania, agencje nieruchomości

Ranking paliw - część 4: gaz płynny

Ranking paliw - część 4: gaz płynny

W wersji określanej jako komfortowa mamy zapewnioną kompleksową obsługę. Firma zobowiązuje się do wykonania instalacji zewnętrznej, począwszy od przygotowania projektu, poprzez montaż zbiornika, aż do jej odbioru przez inspektora UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Może ona też zaprojektować i wykonać

Nie musisz kupować pralki, lub lodówki. Możesz ją wynająć. Ceny zaczynają się od 10 zł...

Moda na wynajem sprzętu agd, zamiast kupowania go na własność, przyszła do nas z zachodniej Europy. W Polsce zaczęły nawet powstawać firmy oferujące wynajem Kowalskiemu. Do dyspozycji jest cała gama urządzeń. - Największą popularnością cieszą się pralki i lodówki. Bywają dni, kiedy mam 5-6 klientó

Koszty podłączenia się do kanalizacji

Koszty podłączenia się do kanalizacji

Przykładowe koszty podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej: - wydanie warunków wykonania przyłącza - ok. 80 zł; - mapa do celów projektowych - 250-400 zł (zależnie m.in. od wielkości mapy, czasu jej przygotowania itd.); - projekt przyłącza - 500-1000 zł; - uzgodnienie w ZUD - 105 zł; - zajęcie pasa

Nieduży kredyt bez etatu

wpływ na decyzję banku, są dochody uzyskiwane z poszczególnych umów o dzieło lub umów-zleceń. Bank rozpatrujący wniosek kredytowy z całą pewnością weźmie pod uwagę zawód lub charakter prac wynikających z tych umów, to czy pochodzą one od jednego czy też większej liczby zleceniodawców oraz czy są

Prąd bez stacji na działce

Umowa z zakładem energetycznym Taki dokument co do zasady, powinien określać: - strony zawierające umowę; - obiekt, do którego będzie dostarczana energia oraz miejsce zamontowania licznika; - zobowiązanie do sprzedaży i odbioru określonej ilości prądu; - termin rozpoczęcia sprzedaży; - ceny i

Bez intercyzy

wspólność małżeńska Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. W praktyce oznacza to tyle, że wszystko, co zgromadzą już po zawarciu związku, staje się ich wspólnym majątkiem. Jeśli więc nie sporządzili oni wcześniej intercyzy, czyli umowy rozdzielności majątkowej

Bądź mądry przed szkodą

Po pierwsze, diabeł tkwi w szczegółach. W ubezpieczeniach, podobnie jak w życiu, nie da się wszystkiego uprościć. By ubezpieczenie spełniało swoją podstawową funkcję rekompensowania szkody, zawarcie umowy ubezpieczenia powinno być poprzedzone analizą naszych indywidualnych potrzeb. Po drugie

Darowizna pieniężna

go nie uszczuplić i w każdej decyzji kierować dobrem dziecka. Nad prawidłowością zarządu rodziców czuwa sąd rodzinny. Warunki zwolnienia Poza bliskim stopniem pokrewieństwa i sporządzeniem umowy, trzeba jeszcze pamiętać o spełnieniu następujących warunków: - otrzymaną darowiznę należy zgłosić

Na grząskim gruncie: jak uniknąć terenów zalewowych

Działki na terenach, gdzie znajdują się zbiorniki wodne, często kuszą niską ceną oraz atrakcyjnym wyglądem. Jednak czasem budowa w takim miejscu może być kłopotliwa i kosztowna, a niekiedy wręcz niemożliwa. Prawo budowlane zabrania bowiem wznoszenia jakichkolwiek obiektów w odległości mniejszej niż

Regulamin promocji prowadzonej pod nazwą "Spraw, aby Twój dom był energooszczędny, bezpieczny, komfortowy"

energooszczędny, bezpieczny, komfortowy - oznacza niniejszy regulamin promocji, który definiuje warunki i zasady udziału uczestnika, w szczególności warunków otrzymania nagrody. 3. Uczestnik - oznacza podmiot gospodarczy współpracujący z Organizatorem na podstawie zawartej i obowiązującej umowy handlowej. 4

Bezpieczna dzierżawa gruntu

1 Jak sporządzić umowę dzierżawy gruntu rolnego? 2 Kiedy można odstąpić od umowy? 3 Czy umowa dzierżawy wymaga zgłoszenia do jakiegoś organu? 1 Umowa dzierżawy gruntu Co musi zawierać. W umowie powinny być następujące informacje: - strony umowy, tj. dokładne dane osoby, która grunt wydzierżawia

Poradnik poszukiwacza działki

Duża, mała, wąska, obszerna... Samotna, czy też wśród zabudowań? Tania, ale brzydka, czy też droga, za to prestiżowa... Jedno jest pewne: dla osób planujących budowę własnego dachu nad głową najważniejsze jest, by na wybranej działce dało się w miarę wygodnie postawić dom. A to nie zawsze jest takie

Moja wielka siła

przekroczyłam również zaplanowanego kosztorysu. Udało się - między innymi dlatego, że w umowie, którą podpisałam z właścicielem składu budowlanego, przezornie uwzględniłam punkt mówiący o tym, że wszystkie materiały będę kupować w cenach obowiązujących na dzień podpisania umowy. Nie obchodziły mnie więc żadne

ŁADNY DOM, NUMER 5/2011

- dobra umowa z architektem. Jak dobrze ją przygotować i na co zwrócić uwagę podczas spotkania z projektantem. Budynek - dom z gwarancją prywatności. Mój dom, moją twierdzą - czy można to zrealizować? Projekt na zamówienie - cała rodzina pod rozbudowanym dachem. Duży rodzinny dom na małej działce. PRACE

NUMER 5/2008

nie sposób obejść się bez zbudowania schodów ogrodowych. Jak to zrobić? GORĄCA LINIA Trujące ogrzewanie Dobre podłoże pod parkiet Kominek z kolektorem Okno w pokoju dziecka PARAGRAFY I PIENIĄDZE Umowy Dom od dewelopera - przed oddaniem losu swojego przyszłego domu w ręce nie zawsze uczciwego

Numer 08/2008

PARAGRAFY I PIENIĄDZE Prawo budowlane Domek od wiosny do jesieni - prawo budowlane nie dzieli domów na całoroczne i letniskowe. Podlegają one takim samym przepisom. Kredyty Przed podpisaniem umowy - kredyty hipoteczne różnią się nie tylko oprocentowaniem, a przy ocenie kredytu bardzo często to wcale nie

Wynajem mieszkania: 3 zasady, dzięki którym unikniesz problemów

szukaniu mieszkania na wynajem powinno pobierać opłatę dopiero w momencie, gdy umowa najmu zostanie podpisana. Niestety wiele firm oferuje „pomoc” w postaci kontaktów do właścicieli w zamian pobierając opłatę. W takim wypadku firmy zarabiają pieniądze nawet, jeśli nie dojdzie do podpisania

Jak rozpoznać pseudofachowca? 6 porad, które pomogą Ci uniknąć kłopotów z ekipą remontową

Na temat nieuczciwych fachowców krążą legendy. Niestety, wciąż łatwo dać się oszukać. Taki błąd może nas słono kosztować, dlatego lepiej zawczasu dowiedzieć się, na co należy zwracać uwagę. Jak łatwo zabezpieczyć się przed oszustami? Wystarczy sporządzić umowę na wykonanie prac remontowych. Wiele

Monter stolarki - jak go dobrze wybrać?

, zapoznajmy się z treścią ustawy; daje ona szereg możliwości postępowania z nieuczciwymi praktykami sprzedawców, co jest szczególne istotne przy zakupie okna wraz z montażem. Obowiązki sprzedawcy. W nowej ustawie doprecyzowane zostały przepisy dotyczące umów konsumenckich, zawieranych w okolicznościach

Zmieniasz dostawcę prądu? Uwaga na superokazje

Regulacji Energetyki, inkasent lub przedstawiciel dotychczasowego dostawcy i nakłania do podpisania papierów. Po co mu ten podpis? Bo - jak tłumaczy domownikom - URE właśnie kontroluje działanie firm energetycznych. Albo poprzedni sprzedawca zmienił nazwę i trzeba zaktualizować umowę. Albo należy podpisać

Zmiany w prawie: dochód będzie miał wpływ na wysokość czynszu

decyzję będą podejmowały same gminy. Może się jednak okazać, że czynsz wzrośnie nawet o połowę, dlatego w takiej sytuacji gmina będzie miała obowiązek, aby rozłożyć lokatorowi czynsz w ratach. Nowe przepisy nie będą obejmowały wszystkich. Lokatorzy, którzy podpisali lub podpiszą umowę przed wejściem w

Sześć ważnych podpowiedzi dla tych, którzy chcą wymienić okna lub drzwi

Ochrony Konkurencji i Konsumentów policzył, że najwięcej problemów sprawiał nieprawidłowy montaż drzwi lub okien oraz nieprzestrzeganie terminów. Zastrzeżenia budziły też umowy, które podpisywali z klientami usługodawcy, bo część z nich zawierała zapisy naruszające interesy konsumentów. W tej chwili toczy

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

gotów ją zapłacić. * na bazie 98 243 ogłoszeń, w złotych,  źródło: DomiPorta Zarówno właściciel nieruchomości (zanim przekaże najemcy klucze), jak i wynajmujący (zanim się wprowadzi), powinni wcześniej ustalić warunki, na jakich będzie się to odbywać. Najlepiej w tym celu zawrzeć umowę najmu

Szykują się zmiany w prawie. Dochód w rodzinie będzie miał wpływ na wysokość czynszu

jednak obejmowały wszystkich. Obecni najemcy nie będą podlegali nowym przepisom. Nowelizacja ustawy obejmie jedynie lokatorów, którzy podpiszą umowę najmu już po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Na tym nie koniec dobrych informacji. Okazuje się, że początkowo Rząd planował wprowadzić przepis na

Pożyczka na budowę

Pożyczaj, ale z umową Z jednej strony pożyczka od rodziny czy od znajomych jest bardziej korzystna – z reguły i jedni, i drudzy nie naliczają procentów i są znacznie bardziej wyrozumiali, jeśli chodzi o termin spłaty. Z drugiej strony każdy, nawet drobny konflikt z „bliskim&rdquo

Zaczynamy budowę domu

Czego trzeba dopilnować? Inwestor musi pamiętać, aby co najmniej 7 dni przed datą wejścia na budowę ekipy budowlanej, zawiadomić o rozpoczęciu robót: organ nadzoru budowlanego oraz projektanta, który sprawuje nadzór autorski nad projektem. Oprócz samego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych,

Media w domu: prąd

, wypis z księgi wieczystej), mapkę miejsca inwestycji (wystarczy szkic sytuacyjny). Operator w ciągu 30 dni jest zobowiązany do wydania tzw. warunków przyłączenia. Inwestor otrzymuje wówczas projekt umowy przyłączenia do sieci, w którym zdefiniowane są obowiązki obu stron oraz podany termin wykonania

Ustawa o kredycie hipotecznym - najważniejsze zmiany dla kredytobiorców

konkretnego kredytobiorcy, formularz powinien być przygotowany w oparciu o wspomniany już reprezentatywny przykład (par. 8: "Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej

Media w domu: gaz ziemny

Jakie formalności są konieczne? Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia należy złożyć w odpowiednim zakładzie gazowniczym wraz z: tytułem prawnym do nieruchomości, określeniem planowanego terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

jednorodzinnego. Przepisy tej ustawy nałożyły na deweloperów, którzy zawierają z nabywcami umowy deweloperskie, obowiązek posiadania takiego rachunku. Jest to specjalne konto bankowe, którego zadaniem jest ochrona wpłat dokonywanych przez nabywcę na poczet przyszłej nieruchomości. Mówiąc inaczej, rozwiązanie to

Wykonawcy: jak szukać fachowców?

pokazuje, że zwykle lepiej zatrudnić droższego, ale dobrego fachowca, niż poprawiać po gorszym - tańszym, bo koszt dodatkowej pracy, zniszczonych materiałów i kupno nowych, najczęściej przewyższa wydatki, jakie ponieślibyśmy decydując się na lepszego ale droższego wykonawcę. Nie rezygnuj z umów pisemnych

Media w domu: woda

rozwiązania z warunkami technicznymi (warto, aby dokumenty trafiły również do lokalnego zarządu dróg). Kolejny krok to podpisanie umowy z firmą, która zajmie się wykonaniem przyłącza według projektu. Nie wolno jej jednak przeprowadzać prac związanych z bezpośrednim podłączeniem przyłącza do sieci. Ta czynność

Znikają trzy kolejne sklepy Praktikera

Przypomnijmy: w 2014 r. markę Praktiker przejęła w Polsce spółka New Finance Services. Stało się to krótko po upadłości Praktikera w Niemczech - kraju, w którym powstał. Głównym powodem obecnych perturbacji są ponoć zawarte przed laty (przez poprzedniego właściciela) umowy, w tym umowy najmu, które

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

towarzyszyć przejęciu lub nabyciu takiego terenu. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy o jej dzierżawę, więc nie jest równoznaczne z aktem kupna-sprzedaży. O fakcie nabycia lub przejęcia działki należy poinformować administratora kompleksu ogródków. Przeniesienie prawa do

Zmieniasz dostawcę prądu? Nie daj się naciągnąć!

. Zwykle wygląda to następująco: Akwizytor przedstawia się jako pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, inkasent lub przedstawiciel poprzedniego sprzedawcy energii i nakłania do podpisania papierów z jakiegoś powodu. Np.: - bo z końcem roku przestały obowiązywać nowe taryfy, więc trzeba zaktualizować umowę

Kredyty hipoteczne: najważniejsze zmiany

zdarzeń losowych i konieczności rozwiązania umowy kredytowej ma on szansę sprzedać nieruchomość za cenę pozwalającą rozliczyć się z bankiem i zachować jeszcze coś dla siebie. Jest to niemożliwe w przypadku wielu tak zwanych kredytów frankowych, gdzie wartość kredytu przewyższa obecnie wartość samej

Niesolidny wykonawca

Mam podpisaną umowę z firmą budowlaną na budowę mojego domu od fundamentów po dach, ale nie ma na niej dat. Nie było problemów do momentu, kiedy budowlaniec wziął ostatnią część pieniędzy (około 5 tysięcy zł) i miał podpisać, że przyjął taką kwotę, jak zwykle na drugi dzień, ale później już się nie

Uważaj na pułapki czyhające przy wynajmowaniu mieszkań

na własną rękę, przede wszystkim wystrzegaj się ofert pośredników, którzy za ok. 250 zł przekazują fikcyjne adresy mieszkań pod rzekomy najem. » Z agencją nieruchomości. Niektóre agencje, np. Metrohouse, oferują pomoc w znalezieniu mieszkania studentom, sprawdzają najemcę i podpisują umowę

Media w domu: kanalizacja

zgłosić się do zakładu, aby podpisać umowę na odbiór ścieków. Ułożenie oraz bieżące remonty lub naprawy sieci kanalizacyjnej w ulicy należą do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Natomiast wykonanie i konserwacja przyłącza leżą po stronie właściciela nieruchomości. Ile to kosztuje? Część podanych

Co z tą odwróconą hipoteką

zdecydujemy, bank ma obowiązek dostarczyć nam (w formie papierowej bądź elektronicznej) specjalny formularz, zawierający istotne informacje o kredycie. Powinien to zrobić co najmniej 14 dni przed zawarciem umowy (ale na żądanie kredytobiorcy termin ten można skrócić). Odwrócona hipoteka: czas na umowę Jeśli

Jak kupić tańszy prąd i nie przepłacić? Praktyczne wskazówki

Coraz więcej osób rozważa zmianę sprzedawcy prądu - tak jak coraz chętniej szukamy np. tańszej stacji benzynowej. Wielu szybko się zniechęca, żeby uniknąć czytania niełatwych umów. Do innych "nowy prąd" przychodzi sam w postaci akwizytora, który przedstawia zmianę jako wyjątkową atrakcję

Podłączenie prądu

się 1-2 miesięcy, na wykonanie stałego - pół roku, a nawet dłużej. Prąd można nie tylko pobierać, ale też wytwarzać w tzw. mikroinstalacjach, czyli domowych elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wówczas podpisuje się umowę z operatorem na odbiór "zielonej" energii

Ustawa o kredycie hipotecznym. Co zawiera?

podpiszemy umowę kredytową. Koniec ze sprzedażą wiązaną Do 22 lipca, chcąc otrzymać kredyt hipoteczny, często trzeba było „zgodzić się” na zakup dodatkowych produktów, np. karty kredytowej. Obecnie ustawa zakazuje sprzedaży wiązanej – wyjątkiem jest bezpłatny rachunek do spłaty

Konserwacja kotła - jak użytkować?

przyniosła ustawa, popularnie nazywana konsumencką, która definiuje pojęcie rękojmi i ustala relacje posprzedażne na linii konsument – sprzedawca. Ostatnie zmiany z 30 maja 2014 roku gwarantują wydłużony do 5 lat okres ochronny w przypadku umów o roboty budowlane. Zasadniczo jednak okres ochronny z

Świadectwo energetyczne nie takie straszne

lokalu mieszkalnego. I tak, jeśli sprzedajemy nieruchomość (czy też zbywamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), kupującemu wręczamy oryginał świadectwa. Kiedy zaś zawieramy umowę najmu, druga strona otrzymuje od nas kopię świadectwa. Co ciekawe, za brak dokumentu nie grożą żadne kary. Więcej, nie

Opłaty za ścieki

zasilającej kran ogrodowy warto założyć drugi licznik (zalegalizowany wodomierz po zakończeniu montażu należy zgłosić do przedsiębiorstwa wodociągowego, aby został zaplombowany i spisać odpowiednią umowę). Wtedy woda wykorzystana w celach gospodarczych nie będzie obciążona kosztem wywozu ścieków. Przykładowe

Ubezpieczenie domu: jak wybrać dobrą ofertę

Ubezpieczenie domu ma za zadanie zabezpieczyć należący do nas dom lub mieszkanie i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych. Pod pojęciem zdarzeń losowych rozumieć należy: ogień

Franczyza. Czy taki biznes się opłaca? Sprawdziliśmy ile to kosztuje

podstaw w postaci modelu biznesowego, podręcznika operacyjnego czy precyzyjnej umowy franczyzowej. Przed decyzją o wyborze biznesu warto zrobić dokładną kalkulację rzeczywistych kosztów inwestycji i utrzymania firmy. Wybór branży nie powinien być podyktowany trendami. Życie nieraz pokazało, że to, co

Jak wybrać dekarza?

i zapisać w umowie wszystkie sporne kwestie. Najlepszym i sprawdzonym sposobem jest poczta pantoflowa, a więc rodzina, znajomi i sąsiedzi, którzy mają to już za sobą. Warto popytać w swoim otoczeniu, czy ktoś może polecić sprawdzonego fachowca. Zadowolony klient to najlepsza reklama dla

Masz kredyt we frankach? Koniecznie to przeczytaj!

Rozliczając umowy kredytowe we frankach szwajcarskich, banki powinny uwzględniać ujemne oprocentowanie - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd rozpoczął postępowania po tym, jak w zeszłym roku frank szwajcarski umocnił się wobec złotego i wzrosły raty kredytów hipotecznych w CHF

Śmietnik u sąsiada

odbiorcy, z częstotliwością określoną w umowie. Art. 9 ustawy o odpadach zakazuje zbierania odpadów komunalnych pochodzących z innych nieruchomości, a art. 34 daje prawo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

Rok temu sama przez to przechodziłam. Byłam przekonana, że po własnych doświadczeniach z umowami, wydziałem ksiąg wieczystych, notariuszem, załatwianiem kolejnych dokumentów i promes, wiem już wszystko. Dlatego na odbywający się podczas ostatnich targów mieszkaniowych na Torwarze wykład Olgierda

Odnowione mieszkanie w kamienicy na Marszałkowskiej

Lokalizacja w centrum Warszawy, jasne wnętrza, klimatyczna kamienica – to była świetna okazja. To czteropokojowe mieszkanie właściciele postanowili na początek przeznaczyć na wynajem. Wymagało co prawda remontu, ale wkład się opłacił. Pierwsza osoba oglądająca mieszkanie podpisała umowę

Jak wybrać tynkarza, glazurnika, malarza...

umowie cywilno-prawnej, obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Koniecznie trzeba więc zobaczyć kilka wykonanych przez niego prac. To nie kosztuje dużo czasu, a inni inwestorzy zwykle pozwalają przyjrzeć się pracom wykonanym przez fachowca, którego chcemy zatrudnić, gdyż wcześniej sami stali przed

Pożyczka od rodziny i znajomych

im pożyczają pieniądze. Pożyczka według przepisów Pożyczanie pieniędzy jest w świetle prawa umową. Zgodnie z tą umową pożyczkodawca, czyli wierzyciel, zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy, czyli dłużnika, określoną ilość pieniędzy (albo rzeczy), pożyczkobiorca zaś zobowiązuje się

Najem okazjonalny domu lub mieszkania

z dochodów z najmu. Do umów najmu okazjonalnego - pod warunkiem zgłoszenia ich właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu - nie było niepłacącego najemcy wyrzucić na bruk, a także eksmitować określonych osób stosuje się bowiem przepisów ustawy o ochronie praw

Jakim systemem budować. System gospodarczy czy zlecony

). Zakres robót może być różny i zależy od umowy między zleceniodawcą (inwestorem) a zleceniobiorcą (firmą). Najczęściej obejmuje wykonanie domu do stanu deweloperskiego lub "pod klucz". Pomimo tego, że odpowiedzialność za szeroki zakres robót spoczywa na barkach jednej firmy, to jednak i przy tym

Remont bez stresu? To możliwe!

nas fachowcy. Dlatego warto poświęcić czas na znalezienie dobrej ekipy remontowej. Możemy popytać znajomych, może znają kogoś wartego polecenia. Po znalezieniu odpowiednich osób spiszmy z nimi umowę uwzględniającą wszystkie, nawet drobne prace, za które od razu powinna być ustalona stawka. Warto też

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

odbiorcy, a zależy od tego, czy przyłącze jest napowietrzne, czy kablowe, i od długości przyłącza). Warunki przyłączenia do sieci zachowują ważność przez 2 lata od dnia ich wystawienia. Wnioskodawca otrzymuje je wraz z projektem umowy o przyłączenie. Umowa o przyłączenie do sieci. Jeśli obydwie strony

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

O dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego możemy się starać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaciągamy kredyt na budowę lub kupno takiego domu (lub mieszkania), i to w banku, który ma podpisaną umowę z NFOŚiGW. Choć generalnie wszystko wydaje się dosyć proste, to jednak wymaga od inwestora

Mieszkanie pod wynajem oczami najemcy. Co najbardziej denerwuje lokatorów?

usterki i niedogodności, wprowadzając tym samym w błąd swoich przyszłych lokatorów. W ten sposób chcą szybciej znaleźć chętnych, nie zważając na fakt, że lokum jakie oferują, nie spełnia ważnych kryteriów. Najprawdopodobniej liczą zapewne, że po podpisaniu umowy, przyszli lokatorzy nie cofną swojej

Droga dojazdowa przez działkę sąsiada: kto ma zadbać o drogę?

, przez które przechodzi - przy unikaniu zbędnych kosztów i utrudnień dla właścicieli sąsiednich działek. Ustanowienie służebności drogi koniecznej może nastąpić: - dobrowolnie i zgodnie pomiędzy sąsiadami, na podstawie umowy zawartej przed notariuszem, która to umowa, przekazana przez notariusza, będzie

Deweloper i projekt budowlany domu

definiuje przeznaczony przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dom wolno stojący, jak również samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego. Ustawa określa też: - środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę; - zasady i tryb zawierania umów deweloperskich; - obowiązki

Czy warto brać kredyt hipoteczny? Mitologia kredytowa

zwracają uwagę jedynie na faktyczne zadłużenie wynikające z przeprowadzonych transakcji. Mit 3: Bez umowy o pracę ani rusz Wiele osób sądzi, że zaciągnięcie kredytu bez umowy o pracę jest niemożliwe. Ta forma, szczególnie na czas nieokreślony, jest rzeczywiście preferowana przez banki, ale zatrudnienie w

Niezbędnik turysty. Jak uniknąć kłopotów albo jak sobie wtedy radzić

 Prawie połowa Polaków deklaruje, że wyjeżdża na wakacje z biurem podróży - wynika z badań przeprowadzonych dla UOKiK-u przez TNS Polska.  Z tej grupy prawie trzy czwarte zapewnia, że czyta umowy przed podpisaniem. Turyści coraz więcej też wiedzą o swoich prawach: w porównaniu z 2012

Na budowie zatrudnię legalnie...

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, a będzie to praca odpłatna, strony powinny zawrzeć umowę o pracę. W polskim prawie przewiduje się taką możliwość, by osoba fizyczna zatrudniająca choćby jednego pracownika - bez względu na cel zatrudnienia - stała się

Jak kupić taniej? Nowy sposób na wyszukiwanie okazji

AGD, z wyposażeniem wnętrz, z księgarniami itd. W przyszłości planuje on także podpisanie umowy z kilkoma dużymi sklepami internetowymi tak, by umieścić na platformie przeznaczone im podsekcje. - Informowanie o obniżkach cen to kluczowa funkcja, ale atrakcyjne mogą stać się również przedstawione na

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Zamierzamy kupić dom na rynku wtórnym. Co powinniśmy sprawdzić przed podpisaniem umowy, aby uniknąć ewentualnych kłopotów? Wanda i Grzegorz W. Stary dom: kto sprzedaje? Na początek trzeba dokładnie sprawdzić, kto jest sprzedawcą domu. Takie dane znajdziemy w aktualnym odpisie z księgi wieczystej

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Dziedziczenie po najemcy

, spółdzielnia poczeka kolejne pół roku, określając nowy termin. Jeśli i w tym czasie formalności nie zostaną dopełnione, spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i nakazać wyprowadzkę. Oprócz męża lub żony o zawarcie umowy dotyczącej ustanowienia spółdzielczego

Pożyczka zamiast kredytu

okresie. Warto zatem poznać zasady, na jakich powinno się pożyczać pieniądze. Umowa Umowa pożyczki polega na tym, że dający pożyczkę (pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę (pożyczkobiorcy) określoną kwotę pieniężną. Umowę należy sporządzić na piśmie. Nie oznacza to zakazu

Żony to dom czy męża?

decydować tylko właściciel gruntu, na którym dom stoi, i to on będzie występował jako strona umowy kupna-sprzedaży. A jeśli - czego nikomu nie życzymy - małżeństwo się rozpadnie, małżonek, który finansował budowę, będzie mógł żądać wyłącznie zwrotu poniesionych przez siebie wydatków. Nie będzie miał

25 pomysłów, jak ukryć śmietnik. Ogród z pomysłem

nieruchomości ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 ze zmianami). Te same przepisy mówią też o tym, że to właściciel jest odpowiedzialny za czystość i stan techniczny śmietnika, oraz że powinien on podpisać umowę z przedsiębiorstwem mającym

Problemy z prądem

. Obowiązujące do roku 1985 prawo pozwalało stawiać słupy i instalacje bez zgody właściciela terenu. Dopiero później przepisy nakazały prowadzenie konsultacji w tej sprawie. Przedsiębiorstwa energetyczne stawiały więc słupy bez zawierania umów z właścicielami gruntów i oczywiście bez stosownego odszkodowania. To

Ubezpieczenia. Co robić, kiedy pogoda wyrządzi szkody?

Coraz częstsze gwałtowne burze, ulewy, wichury powodują znaczne zniszczenia i straty: zerwany dach, przygnieciony konarem drzewa samochód, zalana piwnica i garaż. Ubezpieczyciele oferują najróżniejsze zabezpieczenia przed skutkami takich zdarzeń. Przed podpisaniem umowy trzeba bardzo dokładnie

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

niniejszej sprawie, obciąża nieruchomość jednego właściciela (służebną) na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (władnącej). Służebność gruntowa powstaje w drodze: - czynności prawnej, czyli umowy zawartej dobrowolnie pomiędzy sąsiadami w formie aktu notarialnego; umowa ta, przekazana do sądu

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

umowę przeniesienia własności (chyba że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny). JAK TO ZROBIĆ? 1. Musimy spłacić przypadające na dane mieszkanie koszty budowy, w tym nominalną kwotę kredytu umorzonego przez państwo. Większość spółdzielczych mieszkań lokatorskich wybudowano w czasach PRL, dlatego

Jak rozliczyć się z podatku, gdy nie dostaliśmy PIT-u

otrzymałam umowę-zlecenie z wpisaną stawką 7 zł za godzinę pracy. Miesięczną wypłatę dostawałam do ręki, bez żadnego pokwitowania. Nie mam żadnych dowodów, ile zarobiłam. Znalazłam szefa na Facebooku, napisałam do niego wiadomość, ale nie odpowiedział. Nie wiem, co robić - pisze czytelniczka Metra

Niszczenie zieleni osiedlowej

najemcami lokali, to Wasze roszczenia są trudne do wyegzekwowania. Mieszkańcy mogą je wnosić tylko wtedy, gdy podpisali z administracją umowę, na mocy której użytkują teren. Natomiast mają Państwo prawo do otrzymania wyjaśnień ze strony administracji w sprawie winnych niszczenia zieleni. Aby nie uchylała

Najnowsze