warunki budowy bez zgłoszenia

Warunki budowy bez zgłoszenia

Warunki budowy bez zgłoszenia

Warunki budowy bez zgłoszenia nowelizacja prawa budowlanego. 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, dla inwestorów indywidualnych oznacza to możliwości budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Prawo zostało przyjęte z dużym entuzjazmem, gdyż w istocie, dla wielu osób załatwianie wszystkich spraw w pospiechu było bardzo trudne.

Warunki budowy bez zgłoszenia - co daje nam zmiana? Przede wszystkim zmiana ustawy prawa budowlanego ma na celu skrócenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy domu. Dzięki ustawie możliwe są dwa sposoby rozpoczęcia prac budowlanych. Po pierwsze rozpoczęcie budowy zgodnie ze starą procedurą z pozwoleniem na budowę lub też nową bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem. Pozwolenie będzie jednak wymagane przy budowie bliźniaków oraz domów szeregowych.

Warunki budowy bez zgłoszenia - jak to wygląda, Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie trzeba składać, gdy planujemy budowę garażu, altany, wolno stojącego, parterowego budynku gospodarczego, przydomowego ganku i oranżerii, wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej, basenu lub oczka wodnego. W przypadku wszystkich obiektów poza basenem i oczkiem powierzchnia nie może przekraczać 35 m2.

Tekst Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

Przepisy prawa budowlanego były na przestrzeni lat wielokrotnie nowelizowane. Również w tym roku ustawodawca wprowadził zmiany mające uprościć, a tym samym przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

Czy utwardzenie posesji wymaga pozwolenia na budowę?

Wielu właścicieli nieruchomości nie zdaje sobie sprawy, że marzenia o dużej altanie bądź stawie mogą wymagać pozwolenia na budowę. Z kolei realizację innych mniejszych obiektów w ogrodzie należy poprzedzić zgłoszeniem do urzędu miasta.

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Zapowiadana mała nowelizacja prawa budowlanego stała się faktem. Na przełomie czerwca i lipca weszły w życie przygotowane przez rząd nowe przepisy ustawy Prawo budowlane. Kto i kiedy może skorzystać z ułatwień?

Zobacz wideo

Podłączenie prądu

Podłączenie prądu

Prowadzenie prac budowlanych jest niemożliwe bez dostępu do prądu czy wody. Dlatego doprowadzenie mediów jest jednym z pierwszych zadań na budowie. Warto o tym pamiętać już na etapie wyboru i zakupu działki, bo wykonanie przyłączy może znacznie podnieść koszty budowy domu. Najbardziej komfortowa

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

inspektoracie nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem kierownika budowy o podjęciu się kierowania budową). Dopiero po siedmiu dniach od dokonania takiego zgłoszenia możemy wchodzić na plac budowy. Co można robić bez pozwolenia na budowę, czyli budowa na zgłoszenie Bez pozwolenia na budowę można wznosić

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

tylko zgłoszenie do właściwego miejscowo starostwa. Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Trzeba również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety

Fot. powyżej: Drenaż rozsączający, To najczęściej stosowana metoda, polegająca na filtrowaniu ścieków w złożu żwirowo-piaskowym z udziałem bakterii tlenowych Decydując się na przydomową oczyszczalnię, trzeba wiedzieć, iż jej montaż zależy m.in. od warunków gruntowo-wodnych na działce. Nie bez

Uszkodzone i wilgotne bloczki z betonu

Uszkodzone i wilgotne bloczki z betonu

niewłaściwym stanie, to najlepiej od razu je zareklamować. Takie zgłoszenia zawsze w pierwszej kolejności są rozpatrywane przez firmę handlową, która sprzedała materiał. Badana jest sprawa transportu, przeładunku (jeśli taki był), rozładunku, składowania na budowie i - ewentualnie - wady samego produktu. W

25 pomysłów, jak ukryć śmietnik. Ogród z pomysłem

25 pomysłów, jak ukryć śmietnik. Ogród z pomysłem

wymagane pozwolenie - wystarczy zgłoszenie w lokalnym urzędzie. Zadaszony trejażem kącik na śmieci w głębi posesji można urządzić nawet bez zgłoszenia. - Odległość śmietnika od domu sąsiada powinna wynosić co najmniej 3 m, a od granicy działki - minimum 2 m. Ten dystans nie jest wymagany, gdy śmietnik

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

od jej wielkości. Wiata o powierzchni do 25 m2 Jeśli projektowana wiata ma wielkość do 25 metrów kwadratowych, wówczas wystarczy zgłoszenie. Warto w tym miejscu wskazać, że prawo budowlane dopuszcza wybudowanie większej ilości wiat na podstawie zgłoszenia - pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczy

Odległości od granic działki: lokalizacja domu

Odległości od granic działki: lokalizacja domu

, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne, dopuszcza się: - sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

wzniesienie którego jest jeszcze wymagane pozwolenie na budowę lub tylko zgłoszenie z projektem, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Obowiązek dokonania zawiadomienia spoczywa na nas - inwestorach. Jeżeli powiatowy inspektor , w terminie

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

zadaszeniu tarasu Sąd stwierdził, że na wymóg objęcia ich pozwoleniem na budowę nie może mieć przesądzającego znaczenia treść §12 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, z którego wynika, że taras stanowi część budynku. Zgłoszenie nie dotyczy bowiem budowy tarasu, a jedynie

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

zgodnie z artykułem 29. Prawa budowlanego - jeśli nie jest ono zbyt duże - nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie jest bowiem ono potrzebne dla budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2. Budowa takiego oczka wymaga jedynie zgłoszenia miejscowemu staroście. W zgłoszeniu tym należy

Jak wymienić dach z azbestu?

Jak wymienić dach z azbestu?

będzie demontować i utylizować pokrycie z azbestem. W przypadku, kiedy warunki prowadzenia robót mają się zmienić, jesteśmy zobligowani do przedłożenia nowego zgłoszenia. Po zakończeniu zadania firma wystawia fakturę i protokół poświadczający prawidłowe wykonanie prac, a także wydaje kartę ewidencji i

Ocieplenie ścian w systemie ETICS

Ocieplenie ścian w systemie ETICS

Ochrona cieplna zewnętrznych elementów bryły domu, która narażona jest na oddziaływanie warunków atmosferycznych (wychłodzenie lub przegrzanie), musi być na wysokim poziomie, ponieważ pełni w procesie użytkowania budynku bardzo istotną funkcję. To od odpowiednio dobranej izolacji, będącej ważnym

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

konkursowe lub różne hasła konkursowe. W przypadku zwycięstwa w dwóch lub więcej kategoriach zwycięzca nabywa prawo do jednej nagrody wskazanej w pkt. 3.2 - o większej wartości. Warunkiem ważnego zgłoszenia jest przesłanie SMS-ów zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3.1. Wiadomość SMS nie może zawierać

Domy murowane

Domy murowane

domów murowanych. Często w jednym punkcie można wybrać cały zestaw, zamówić i jeszcze skorzystać przy tym z rabatu nawet do kilkudziesięciu procent. BEZ OCIEPLENIA. Tak buduje się ściany jednowarstwowe. Jedną z ich najważniejszych zalet jest krótki czas budowy. Wynika to z faktu, że po wymurowaniu

Wiata zamiast garażu: estetycznie i tanio

Wiata zamiast garażu: estetycznie i tanio

pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że jej wielkość nie przekracza 35 m². Inwestor powinien jednak zgłosić zamiar postawienia wiaty do odpowiedniego urzędu. Ponadto, prawo budowlane nakłada ograniczenie terenowe – na działce o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 można stworzyć tylko dwie wiaty

Nowocześnie i po góralsku. Jak powstawał dom Kamila Stocha?

Nowocześnie i po góralsku. Jak powstawał dom Kamila Stocha?

krajobrazowych, a budownictwo jest charakterystycznym elementem tego regionu. Swojskość moich, jak mówią niektórzy "kontrowersyjnych" domów, wynika z lokalnej kultury, którą w swoich koncepcjach rozwijam. Projekt jest tylko jednym z trzech warunków dobrej realizacji, natomiast materiał, z którego

Energooszczędny dom w stylu szwajcarskim

Energooszczędny dom w stylu szwajcarskim

Powyżej: Rzut aksonometryczny prezentujący konstrukcję od strony salonu Wszyscy budujący dom wiedzą, że dobry projekt, wybór odpowiedniej technologii i wyraźnie sprecyzowane oczekiwania to jeden z warunków udanej inwestycji, ale równie ważny jest dobór wykonawców. Czym byłaby sama technologia bez

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

). Różnica między wieżą antenową a masztem antenowym kryje się zatem w braku lub istnieniu odciągów. Nie zmienia to jednak w żaden sposób wymogów prawa budowlanego co do tej konstrukcji. Do jej postawienia konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Antena bez pozwolenia Działania sąsiada, który postawił

Pomysły na śmietnik

Pomysły na śmietnik

wymaganych odległości podanych na poprzedniej stronie. Bez zgłoszenia można postawić kubeł na śmieci w głębi posesji i osłonić go (zadaszyć), na przykład trejażem ogrodowym - obiekty oraz urządzenia małej architektury nie wymagają bowiem ani żadnego pozwolenia, ani nawet zgłoszenia *. Zgłoszenia wymaga

Szambo - montaż, koszty i opinie inwestorów

zgłoszenia, jeśli w tym czasie samorząd nie wniesie sprzeciwu. Warunki techniczne Zaleca się, aby nie umieszczać szamba w pobliżu wysokich drzew, których rozrastające się korzenie mogłyby uszkodzić zbiornik. Jeżeli będzie on umieszczony pod podjazdem, właz zamyka się pokrywą żeliwną. Właz w nawierzchni

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

przyłączeniowej, - 60 dni - jeśli wniosek dotyczy II grupy. Jeżeli złożone dokumenty są niekompletne, zakład gazowniczy wezwie do ich uzupełnienia w terminie 21 dni. Jeśli wezwanie pozostanie bez odpowiedzi, wniosek nie będzie rozpatrzony. Warunki przyłączenia ważne są przez rok od ich wydania. Określają one

Organizacja placu budowy domu

Jakiekolwiek roboty budowlane na działce można rozpocząć dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do budowy. Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od daty jego wydania , co potwierdza

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

Prawo budowlane szczegółowo reguluje kwestię warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie. Przepisy określają sytuacje, w których budowę ogrodzenia należy wcześniej zgłosić w miejscowym starostwie. W którym miejscu ogrodzenie Ogrodzenie, które w polskich warunkach zwykle wyznacza

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Obowiązek ten nakłada Prawo budowlane (art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r., DzU z 2000 r., nr 106, poz. 1126). Kierownik na budowie reprezentuje wykonawcę. Czuwa nad tym, aby dom został zbudowany bez żadnych fuszerek. Z kolei kierownika może pilnować wyznaczony przez nas i dbający o nasze

Uciążliwy gołębnik sąsiada

z gruntem? Czy wydział architektury w naszym mieście (lub jakiś inny) może nakazać sąsiadowi usunięcie gołębnika? Paweł B. Drewniany gołębnik o wskazanych przez czytelnika wymiarach traktowany jest przez prawo budowlane jako budynek gospodarczy. Bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem Zgodnie z

Najtańsze sposoby na budowę domu

zleconym, warto przed rozpoczęciem budowy porównać oferty kilku firm - zarówno wykonawców kompleksowych, jak i podwykonawców. Do tego celu najlepiej uzupełnić ten formularz . Firmy same zgłoszą się z ofertą, a inwestor będziesz mógł wybrać tę najlepszą. Czytaj więcej na temat wyboru sposobu budowy

Studnia. Własne ujęcie wody na działce [doświadczenia inwestora]

zaopatrzenia w wodę określony jest na wniosek inwestora w warunkach zabudowy. Czasem urzędnik gminny może zażądać od inwestora dodatkowych dokumentów. Jeżeli jednak w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę studni. Zgłoszenie to traci ważność po trzech latach

Reklama na działce

umieścić reklamę własnej działalności. Jeśli ma to być reklama: - "zwykła" - wystarczy jedynie zgłosić taki zamiar w starostwie powiatowym, - podświetlana lub świetlna - niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek w tej sprawie też składamy do starostwa powiatowego. Postawienie bez

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

nią około tygodnia. To pierwszy z wielu dokumentów, które będą nam potrzebne do uzyskania z kolei pozwolenia na budowę. Zawiera on informację o rodzaju inwestycji (budynek letniskowy), warunkach technicznych, które musi ona spełniać oraz lokalizacji budynku w stosunku do drogi dojazdowej oraz innych

Szambo czy własna oczyszczalnia?

(około półtora roku) będzie prowadzona w okolicy kanalizacja komunalna. ...a kiedy własna oczyszczalnia Przydomowe oczyszczalnie ścieków wciąż nie są w Polsce tak popularne, jak na to zasługują ze względu na swe zalety. Ich budowa obwarowana jest jednak licznymi warunkami. Zajmują więcej miejsca niż

Sąsiad wstrzymuje nam budowę domu

wniosek pochodzi od osoby uprawnionej. W sprawie o pozwolenie na budowę osobą uprawnioną do zgłoszenia wniosku o wznowienie postępowania będzie właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości pozostającej w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego objętego decyzją o pozwoleniu na budowę

Zamieszkać zgodnie z prawem

geodezyjna powykonawcza. Bez zakończenia budowy Często się jednak zdarza, że inwestor chciałby się wprowadzić do domu, którego budowy jeszcze nie skończono. Może to zrobić pod warunkiem, że dom jest w stanie umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację oraz został dokonany odbiór wymaganych

Wymiana eternitu na blachodachówkę

rozpoczęcia i zakończenia prac. Dodatkowo trzeba załączyć kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest (wykonywaną przez właściciela według odpowiedniej instrukcji i formularza). Prace możemy zgłosić osobiście lub zlecić firmie, która ma zdemontować i zutylizować pokrycie z azbestem. Jeśli warunki

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 12/14 z firmą Bosch

inne osoby. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych. § 3 Warunki udziału w Konkursie Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym

Regulamin konkursu "Okno na świat"

§ 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Okno na Świat" (zwany dalej "Konkursem") 2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 3. Organizatorem Konkursu

Wstrzymanie prac budowlanych

nadzoru budowlanego. Wstrzymanie prac budowlanych Jeśli w trakcie kontroli organ nadzoru ma zastrzeżenia, może postanowieniem wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, które wykonywane są: - bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia; - w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi

Domy w programie MdM: budowa systemem gospodarczym

przeznaczonych do przechowywania opału. Poza ograniczeniem dotyczącym powierzchni budowanego domu, muszą być spełnione następujące warunki: - pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 r., - ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę (jeżeli pozwolenie

Ogrodzenia małe i duże

doręczenia zawiadomienia organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć prace budowlane. Ogrodzenia o wysokości ponad 2,2 m Każde ogrodzenie wyższe niż 2,2 m wymaga zgłoszenia przed rozpoczęciem budowy - bez względu na to, czy ma być wzniesione od strony miejsc publicznych, czy rozdzielać dwie sąsiadujące

Stary dom - zburzyć czy przebudować?

niewielkich przeróbek, bez naruszania konstrukcji, wystarczy samo zgłoszenie robót, z dokładnym opisem ich zakresu, rysunkami i wszelkimi niezbędnymi informacjami. Po uzyskaniu pozwolenia lub odczekaniu określonego w przepisach czasu (30 dni od zgłoszenia) możemy przystąpić do działania. Czyli: przebudowując

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

. Decyzja o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości służy temu, by bez konieczności odebrania własności uzyskać czasowy tytuł prawny do władania nieruchomością na cele budowlane, po to by wybudować określone przewody, ciągi, obiekty lub urządzenia infrastruktury technicznej - zgodnie z celem publicznym

REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO SMS-owego Ładny Dom 1-2/15

znaków ze spacjami (bez polskich znaków). 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w

Jak bezpiecznie kupić stary dom

postępowanie organów nadzoru budowlanego, przykładowo w sprawie nielegalnej zabudowy. Zgłoszenie zakończenia budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Dokument ten może mieć różną nazwę w zależności od wieku domu. Jeżeli nie ma tego dokumentu, trzeba postąpić jak przy braku decyzji o pozwoleniu na budowę

Wielki remont poddasza

zabytkowym wymaga również zgody konserwatora. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy uzyskać w urzędzie gminy warunki przebudowy lub dostosować się do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie sporządzić projekt architektoniczno-budowlany i dołączyć do niego inne wymagane

Ogrodzenie działki od ulicy i sąsiada

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak ma znajdować się od strony drogi, ulicy, placu, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych albo jeśli ma być wyższe niż 2,2 m (bez względu na umiejscowienie) - inwestor powinien zgłosić zamiar jego budowy staroście

Dom Marzeń

bez zaprawy), ale i wymagającej szczególnej ostrożności. Wybór wielu materiałów, jakie zostały użyte do budowy, wiązał się z obecnością w programie kilkudziesięciu firm patronujących przedsięwzięciu. Było to kluczowe nie tylko dla strony reklamowej całego projektu, ale i dla sprawności obsługi

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

-dniowy zaczyna biec od daty podpisania aktu notarialnego, a przy budowie domu jedno- rodzinnego - od dnia formalnego jej zakończenia, czyli 21 dni po zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego i braku reakcji z jego strony. Termin ten jest nieprzekraczalny, co

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

w stanie pokryć naszych roszczeń. A tak może być, ponieważ deweloper ma prawo pobierać z takiego rachunku powierniczego środki sukcesywnie, po ukończeniu kolejnych etapów przedsięwzięcia. W przeciwieństwie zatem do otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, bez dodatkowej gwarancji, nabywca

Regulamin konkursu "Gra w kolory"

pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 12/14 z firmą Bulinex

obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych. § 3 Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem

Problemy z prądem

. Obowiązujące do roku 1985 prawo pozwalało stawiać słupy i instalacje bez zgody właściciela terenu. Dopiero później przepisy nakazały prowadzenie konsultacji w tej sprawie. Przedsiębiorstwa energetyczne stawiały więc słupy bez zawierania umów z właścicielami gruntów i oczywiście bez stosownego odszkodowania. To

Krótka instrukcja, jak postawić dom

- w domu będzie zimno i będziesz płacić duże rachunki za ogrzewanie; - uzbrojona, czyli ma doprowadzony prąd, wodę, gaz oraz kanalizację; - objęta planem zagospodarowania przestrzennego (dlaczego to takie ważne - za chwilę); - bez kłopotliwego sąsiedztwa (czyli bez budowanej teraz bądź za kilka lat

Przygotowanie terenu budowy

formalności pomyślnie załatwione, gdyż zgodnie z art. 41 ustawy prawo budowlane rozpoczęcie robót budowlanych następuje w chwili podjęcia prac przygotowawczych. Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

Poinsecja - Euforbia pulcherrima (gwiazda betlejemska)

zwartą budowę. Wraz z rosnącą popularnością gwiazdy betlejemskiej jako świątecznego stroika hodowcy zaczęli prowadzić nad nią intensywne prace. Otrzymali kilkanaście odmian o różnym zabarwieniu przykwiatków oraz wiele odmian lepiej znoszących warunki panujące w naszych mieszkaniach. Jak i gdzie kupować

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

Przygotowania do budowy Budowa i Remont - powiedz nam, co o nas myślisz Pomożemy Ci zaplanować budowę lub remont Twojego domu! W sprzyjających warunkach trwają przynajmniej 3 miesiące, ale jeśli pojawią się problemy formalne, czas ten może znacznie się wydłużyć. Decydujące znaczenie ma pod tym

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

jednorodzinny, czy bliźniaczy, ile może mieć kondygnacji, jaką powierzchnię, jaki rodzaj dachu itp. Z kolei wyrys to fragment planu, na którym zaznaczona jest twoja działka. A jeśli gmina nie ma planów zagospodarowania przestrzennego? Wtedy musisz zgłosić się do gminy po warunki zabudowy i zagospodarowania

Przydomowa wędzarnia

tego wydziału). Do zawiadomienia należy dołączyć kopię aktu własności działki. Do budowy możemy przystąpić po upływie 30 dni od doręczenia urzędowi zgłoszenia, pod warunkiem jednak, że nie wniesie on sprzeciwu. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu

ŁADNY DOM, NUMER 10/2010

liście, które wyglądają jak wycięte nożyczkami z szablonu. GORĄCA LINIA Prąd bez stacji na działce Ze zgłoszeniem i bez zgłoszenia Remont starej podłogi z cegieł Ile szyb w oknie Z czego podłoga na gruncie Na krzyż zamiast prosto Ocieplenie od wnętrza DOM DLA CIEBIE Katalog projektów Prezentacja

Dom do zburzenia czy przerobienia

uzyskania pozwolenia na budowę (duży zakres zmian - w bryle budynku lub elementach konstrukcyjnych) trzeba będzie zdobyć najpierw wypis z planu miejscowego lub wystąpić o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (podobnie jak przy budowie nowego domu). Dla niewielkich przeróbek, bez naruszania konstrukcji

Drewniany dom w pięć miesięcy

prefabrykowanego domu dla siebie, a teraz polecają to rozwiązanie innym. Argumenty znajomego przemówiły do naszych gospodarzy. Mając nadzieję, na szybką i bezproblemową, budowę zgłosili się do jednej z firm oferujących domy prefabrykowane. I udało się! Bez podatku od optymizmu - Kwota, na którą umówiliśmy się z

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

nie mogli wejść tam przypadkowi przechodnie albo dzieci. Można go grodzić albo prowizorycznie (tylko na czas robót), albo na stałe. Pamiętajmy jednak, że na budowę ciągle coś wjeżdża (ciężarówki, koparka). Potrzebna więc będzie duża brama (tak żeby ciężki sprzęt bez przeszkód przejeżdżał i zawracał

Przyłącze kanalizacyjne

następnie zlecić wykonanie projektu przyłącza zgodnie z tymi warunkami i uzgodnić go w ZUD (zakład uzgadniania dokumentacji). Po uzyskaniu zgody na budowę domu nie trzeba już składać w starostwie odrębnego zgłoszenia budowy przyłącza. Budynek istniejący lub zmiana planów. Przed przystąpieniem do budowy

Słup energetyczny na działce

jego uzyskanie są minimalne. Pod rządami prawa budowlanego Korzystniej kształtuje się sytuacja tych właścicieli, na których terenach powstawały instalacje po 1974 roku - czyli od momentu, kiedy wymagane było pozwolenie na budowę. Jeśli linia energetyczna została wybudowana bez pozwolenia na budowę

Podatek od darowizny rodziców

. Córka matki, zawierająca po raz drugi związek małżeński, jest więc powinowatą jej nowego męża. Darowizna bez podatku Nasza Czytelniczka otrzymała w 2008 roku darowiznę od matki i ojczyma w postaci środków finansowych. Data jest tu bardzo ważna, ponieważ od 1 stycznia 2007 roku spadki i darowizny

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

kontroli (w ogóle go ignoruje lub też ogranicza się do samodzielnego kontrolowania tego, co trzeba powierzyć fachowcowi, np. sprawdzenie drożności kominów czy przegląd kotła gazowego); 9. Zmienia sposób użytkowania budynku lub jego części bez wymaganego zgłoszenia tego faktu staroście albo pomimo jego

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 11/14

§ 1 Postanowienia Ogólne - Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Ładny Dom nr 11/2014 (zwany dalej "Konkursem"). - Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem

Porządna gmina

pomieszczenia w budynku mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu śmieciarki (lecz nie wyżej niż 0,15 m), utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. Zgłoszenie budowy śmietnika. Śmietnik można zbudować bez pozwolenia, zgodnie bowiem z prawem budowlanym nie jest ono

Garaż - jaki rodzaj wybrać?

ściany i instalacje oznaczają także ograniczenie kosztów budowy. Ogromną zaletą jest też wygoda takiego rozwiązania - bez względu na warunki atmosferyczne zawsze wsiądziemy do samochodu suchą stopą. Bywa, że inwestorzy obawiają się, że brama garażowa będzie głównym, najbardziej rzucającym się w oczy

Szklarnia, tunel foliowy, inspekt - sposoby na własne warzywa

osłoniętym od wiatru. Jest on drewnianą skrzynią bez dna, przykrytą od góry przezroczystym wiekiem. Najlepiej, gdy ma ona wysokość 35-50 cm, a szerokość nie większą niż 150 cm; jej długość jest dowolna. Wieko inspektu powinno być lekko nachylone i ustawione w kierunku południowym lub południowo-wschodnim

Pęknięty brodzik

1. Czy pęknięcie brodzika w trakcie użytkowania podlega reklamacji i jaki jest jej zakres? 2. Kto jest odpowiedzialny za pęknięcie - producent, instalator, a może sam właściciel? 3. Jak się ustrzec przed podobnymi niespodziankami? 1. Warunki reklamacji i jej zakres Każde pęknięcie, które nie jest

Odwodnienie działki, czyli sucho po deszczu

zarządcami lub właścicielami. Zarządcą kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej jest gmina lub zakład komunalny, a rowów melioracyjnych - wiejskie lub gminne spółki melioracyjne albo wojewódzki zarząd melioracji. Instytucje te wydają warunki techniczne, jakie musi spełniać podłączenie, mogą też ewentualnie

Materiał jakiś nie taki

Uprawnienia konsumentów oraz odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedawany towar regulowane są przez przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej *. W ustawie tej, która weszła w życie 1 stycznia 2003 r., dostosowano polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej. Zrezygnowano w niej

Grzejniki, ogrzewanie podłogowe czy instalacja mieszana?

temperatury wody grzejnej. Dzięki temu w krótkim czasie nagrzejemy pomieszczenie, lub odwrotnie - bez problemu na przykład obniżymy temperaturę w sypialni przed snem. Montując grzejniki, możemy wykończyć podłogę w domu dowolnym rodzajem materiału - parkietem, panelami, wykładziną dywanową bądź płytkami

Kupujemy blachodachówkę

, czyli grubością rdzenia razem z powłoką cynkową, bez powłoki dekoracyjnej (podawanie grubości całkowitej, zawierającej również grubość wierzchniej warstwy, może być mylące). Grubość blachy trudno oszacować podczas wyboru pokrycia w składzie budowlanym. Jednym z wyznaczników może być maksymalna długość

Przegląd kotła jest konieczny - zadbaj o swoje bezpieczeństwo i niskie rachunki!

eksploatacji bieżącej. Bez regularnych kontroli i czyszczenia urządzenie grzewcze potrafi zużywać nawet do 10 procent więcej paliwa! Trzeba również zaznaczyć, że koszt systematycznej konserwacji jest niższy od kosztu naprawy wykonywanej po wystąpieniu niespodziewanej awarii. Sprawnie działający kocioł oznacza

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

; - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; - parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; - szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

Projekt domu w amerykańskim stylu

nad projektem domu, architekt stworzył dodatkowo kilka wariantów układu wewnętrznego budynku: z poddaszem użytkowym albo bez, z dwiema garderobami przy głównej sypialni i ogólnodostępną łazienką, a także - z garażem i pomieszczeniami gospodarczymi zaplanowanymi zamiast jednego z pokoi. Inwestorzy

Na budowie zatrudnię legalnie...

przykład sąsiada lub osobę poleconą przez znajomego, o której wiemy, że wykona prace fachowo i za nieduże pieniądze. Czy w Polsce można zatrudnić taką osobę legalnie, bez uciążliwych formalności i kosztownych obciążeń finansowych? Na etat ? Lepiej nie! Jeśli określonego rodzaju praca ma się odbywać na

Mój jest ten kawałek drogi

poprzednich dekadach, ale także dzisiaj. Siermiężna rzeczywistość minionych lat nie daje za wygraną kolejnym już ekipom władzy samorządowej. Kasa gminna prawie pusta. Nie starcza nie tylko na budowę drogi, ale nawet na uchwalenie nowych planów, które są potrzebne do jej zbudowania. Czy w tych warunkach

Dom dla niepełnosprawnych: winda w domu jednorodzinnym

. Wysokość ich podnoszenia jest ograniczona do dwóch kondygnacji. Dopuszczalny udźwig i rodzaj napędu zależą od konkretnego modelu oraz warunków i wymogów technicznych pomieszczeń, w których mają się znajdować. Gdy klatka schodowa jest na tyle wąska, że instalacja podnośnika ukośnego staje się niemożliwa

Nowe zasady wycinki drzew

długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez pracowników urzędu gminy, konieczne będzie bowiem nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi

Monitoring - przekazywanie informacji

pracą całego systemu. Najprostsze centrale przesyłają tylko sygnał alarmowy - bez informacji o pracy systemu (np. nie sygnalizują momentu włączenia i wyłączenia systemu albo tego, czy działają wszystkie czujki). Centrale bardziej rozbudowane mogą dostarczać znacznie więcej informacji, na przykład, że

Odkurzacz centralny: najczęstsze awarie

. Awarie zdarzają się głównie w wyniku sprzątania takim odkurzaczem gipsów i tynków po budowie oraz w razie zniszczenia lub rozerwania filtrów. Wymiana silnika nie jest czynnością kłopotliwą dla osoby ze smykałką techniczną; osoba bez doświadczenia powinna jednak zlecić to serwisowi. Po kilku latach

Dachówki ceramiczne i cementowe

. zielone czy niebieskie, robi się na zamówienie; są o 30-45% droższe. Tradycyjne modele dachówek Większość obecnie oferowanych modeli to dachówki zakładkowe z wyprofilowanymi zamkami, które poprawiają szczelność pokrycia. Oprócz tego oferowane są między innymi karpiówki, esówki (czyli zakładkowe bez zamka

Projekt domu na miarę

, zachowując wszystkie zalety pierwowzoru, miał być podstawą do wybudowania wygodnego domu bez barier architektonicznych. Zadaniem architekta było dostosowanie planu budynku do posiadanej przez inwestorów działki, przy zachowaniu nie tylko charakteru budynku, ale też układu wnętrz. W nowym opracowaniu znalazły

Odprowadzanie wody deszczowej

zakończenia rury spustowej lub wpustu podłączane są rury kanalizacyjne (rysunek). Podłączenie takie wykonuje się zwykle na etapie budowy chodników. Jeśli wiąże się to z koniecznością częściowej ich rozbiórki, prace trzeba uzgodnić z właścicielem drogi, a zamiar prowadzenia robót zgłosić w starostwie

Ogrzewanie gazem płynnym ze zbiornika

będzie z niego korzystać bez potrzeby wymiany urządzeń gazowych i wewnętrznej instalacji gazowej. Paliwo Gazy płynne - propan, propylen, butan i butylen - powstają w czasie rafinacji ropy naftowej. Wszystkie skraplają się pod niskim ciśnieniem, co umożliwia ich magazynowanie w butlach i zbiornikach. Tam

Wszystko o ściekach

elementy instalacji zewnętrznej dotyczące danej działki powinny być naniesione na planie posesji, zgodnie z wymaganymi projektami lub warunkami technicznymi podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, wydawanymi przez lokalny zakład kanalizacji. Budowa instalacji zewnętrznych na terenie działki wymaga

Dom, w którym nie brakuje miłości

ważną sprawą jest też zmiana samochodu. Kiedy najmłodsze dzieci chciały pójść do zoo, oboje uświadomili sobie, że przecież wszyscy nie wejdą do jednego osobowego samochodu. Bez odpowiedniego środka lokomocji trudno będzie organizować wspólne wycieczki czy dalsze podróże. Jednak... choć w domu wielu

Decyzja o warunkach zabudowy: budowa bez planu zagospodarowania przestrzennego

są faktyczne warunki zabudowy, ponieważ według urzędników nie jestem stroną i nie mogę zgłosić sprzeciwu co do decyzji w przedmiotowej sprawie. Wydaje mi się jednak, że zakres nowej inwestycji może mieć wpływ na moją działkę, ze względu na zacienienie, które może stwarzać przyszły budynek oraz liczbę

Podział działki

służebności dla wydzielonych działek. Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd oraz przechodzenie i jest wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości. Bez planu i z planem W gminach, w których plany zagospodarowania są dopiero w fazie przygotowań, możliwe są następujące

Miejsce na samochód

przed wilgocią pochodzącą z wylewanego podkładu. Pozwolenie na budowę Każda budowa musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestycja nielegalna, czyli bez pozwolenia na budowę, jest traktowana jako samowola i może skończyć się nakazem rozbiórki albo wysoką opłatą legalizacyjną (np. 25

Podgrzewacz bez błędów: wykonanie instalacji i eksploatacja

o średnicy do 22 mm należy stosować izolację o grubości 20 mm, pod warunkiem że jej współczynnik przewodzenia ciepła x wynosi 0,035 W/(mK). Przy większej średnicy, wynoszącej 22-35 mm, grubość ta wzrasta do 30 mm. Błąd: nowy podgrzewacz w starej instalacji Zdarza się, że kupując podgrzewacz

Pęknięta szyba w oknie do wymiany

jedynie z drobnymi zleceniami, na przykład z wstawianiem pojedynczych szyb do niedużych okien czy drzwi wewnętrznych. Dzisiaj szklarz to zawód wymagający ogromnej wiedzy budowlanej i technologicznej, a zakład szklarski to zwykle wielki i złożony park maszynowy. Bez problemu można zrobić tam szybę

Studnia - woda z własnej studni. Rodzaje studni i filtrów

abisyńską lub głębinową. Studnia abisyńska, czyli wąskorurowa. Wykonuje się ją na dwa sposoby: - przez wkręcenie w grunt rury zakończonej filtrem; - przez wkręcenie rury osłonowej, a następnie wpuszczenie do niej rury zakończonej filtrem i wyjęcie rury osłonowej. Studnia montowana bez rury osłonowej może

Najnowsze