wieczyste użytkowanie

Małgorzata Kapelusiak

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

Przy regulowaniu podatku za odziedziczony dom, jeden z urzędników wspomniał, że warto użytkowanie wieczyste posiadanego gruntu, na którym stoi ten dom, zamienić na własność. Czy jest to możliwe i co należy zrobić? Antoni Z.

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

Kto ma grunt w użytkowaniu wieczystym, może zostać jego właścicielem. Teraz jest szansa na korzystną bonifikatę przy takiej zamianie. Warto się jednak pospieszyć, bo niektóre miasta zaskarżyły nowe przepisy do Trybunału Konstytucyjnego

Wieczyste jak własne

Czym użytkowanie wieczyste różni się od prawa własności? Jakie ma plusy i minusy taki sposób władania działką?

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

potwierdzenie o braku zastrzeżeń do użytkowania budynku. Dokument ten jest niezbędny podczas zameldowania, nadania numeru budynku i wpisania nieruchomości do ksiąg wieczystych. Ostatnią formalnością jest nadanie z urzędu gminy bądź miasta numeru porządkowego budynku. Kiedy uzyskamy przydzielony numer, możemy

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Zamierzamy kupić dom na rynku wtórnym. Co powinniśmy sprawdzić przed podpisaniem umowy, aby uniknąć ewentualnych kłopotów? Wanda i Grzegorz W. Stary dom: kto sprzedaje? Na początek trzeba dokładnie sprawdzić, kto jest sprzedawcą domu. Takie dane znajdziemy w aktualnym odpisie z księgi wieczystej

Procedury zakupu działki

Procedury zakupu działki

Podstawowy wymóg prawny obowiązujący przy nabywaniu dowolnej nieruchomości, w tym także działki - zarówno jako przedmiotu własności, jak i użytkowania wieczystego, to zawarcie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowy nabycia nieruchomości zawarte w innej formie są z mocy prawa

Płacę za mieszkanie, czyli właściwie za... Co rzeczywiście jest w czynszu?

Płacę za mieszkanie, czyli właściwie za... Co rzeczywiście jest w czynszu?

.), składkę remontową (56 proc.), koszty administracyjne (48 proc.), sprzątanie części wspólnych (37 proc.), podatek od nieruchomości (34 proc.), ryczałt za prąd (30 proc.), ryczałt za gaz (27 proc.), opłatę za użytkowanie wieczyste (19 proc.). Badanie wykazało, że znajomość części składowych czynszu jest

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

); - drugi - to wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego (będą tu ujawnione dane właściciela lub też współwłaścicieli i wysokość ich udziałów w gruncie, np. Jan Kowalski i Adam Nowak po 1/2 części). Oprócz danych właścicieli w dziale drugim można znaleźć podstawę prawną wpisania danej osoby jako

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

dysponowania nieruchomością (przez "dysponowanie" nieruchomością należy rozumieć: prawo własności, w tym współwłasności oraz użytkowanie wieczyste). Wypłata dotacji Kwota dotacji zostaje wypłacona po zrealizowaniu przedsięwzięcia, czyli po zakończeniu budowy domu. Uwaga! Budowę domu trzeba zakończyć

Okna dachowe

Okna dachowe

modyfikowanego termicznie, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem, a następnie pomalowanego na biało. Dzięki temu są one odporne na wodę i nie wymagają konserwacji. Większość okien znajdujących się na rynku ma szybę hartowaną, ale tylko nieliczni producenci oferują wieczystą gwarancję odporności szyb hartowanych na

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania, - wartość

Okna dla każdego (część druga: okna dachowe)

Okna dla każdego (część druga: okna dachowe)

modyfikowanego termicznie, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem, a następnie pomalowanego na biało. Dzięki temu są one odporne na wodę i nie wymagają konserwacji. Większość okien znajdujących się na rynku ma szybę hartowaną, ale tylko nieliczni producenci oferują wieczystą gwarancję odporności szyb hartowanych na

Umowy opodatkowane

Umowy opodatkowane

rodzaju zawieranej czynności. Stawka w wysokości 2% dotyczy umowy sprzedaży lub przeniesienia własności (w sposób inny niż sprzedaż, czyli np. przez zamianę) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, domu jednorodzinnego i własnościowego

Jak bezpiecznie kupić stary dom

Jak bezpiecznie kupić stary dom

. Najważniejszym dokumentem, który trzeba przeanalizować, jest księga wieczysta. Jej numer uzyskamy od sprzedającego dom. Znając go, możemy zapoznać się z treścią księgi we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego lub w internecie, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w Centralnej Bazie Danych

Właściciel działki - właścicielem domu

oddanej w użytkowanie wieczyste, gdy grunt stanowi własność gminy lub skarbu państwa, a budynek jest własnością użytkownika.) Dlatego takie ważne jest, by - niezależnie, czy będziemy wznosić dom samodzielnie czy z deweloperem - przed rozpoczęciem inwestycji zostać właścicielem gruntu.

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie może polegać na odebraniu prawa własności lub użytkowania wieczystego, ale także na ograniczeniu tych praw. ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje bowiem taką możliwość w związku z budową przewodów i urządzeń. Czasowe dysponowanie Zgodnie bowiem z treścią art. 124 ustawy o

Podłączenie prądu

Podłączenie prądu

prosty proces - wymaga zaledwie sześciu kroków. Pierwszy to złożenie wniosku, do którego dołącza się tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), mapkę (nie musi być to mapka geodezyjna do celów projektowych, wystarczy szkic sytuacyjny). Formularze można pobrać ze stron

Droga dojazdowa przez działkę sąsiada: kto ma zadbać o drogę?

Droga dojazdowa przez działkę sąsiada: kto ma zadbać o drogę?

Na mojej działce została sądownie ustanowiona służebność drogi koniecznej. W związku z tym mam pytanie - czy to do mnie należy obowiązek utrzymywania w należytym stanie tego odcinka drogi (głównie odśnieżania), czy do osoby, która go użytkuje? I jeszcze jedna sprawa - czy na tym fragmencie drogi

Działka dom - ile są warte?

Działka dom - ile są warte?

wycena Wartość nieruchomości podlega jednak również obowiązkowemu oszacowaniu, przede wszystkim w celu ochrony interesów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, gdy zachodzi potrzeba: - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - ustalenia wielkości zabezpieczenia kredytu, - ustalenia

Deweloper i projekt budowlany domu

Deweloper i projekt budowlany domu

własności lokalu mieszkalnego (po jej wcześniejszym ustanowieniu); - własności nieruchomości zabudowanej domem jedno- rodzinnym; - użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, stanowiącego odrębną nieruchomość. Jako dom jednorodzinny ustawa

Zadatek czy zaliczka? Zakup nieruchomości

Zadatek czy zaliczka? Zakup nieruchomości

ostatecznej, zawartych w umowie przedwstępnej - jedna nie uzyskała kredytu w wymaganej wysokości, druga z kolei nie spłaciła zadłużeń obciążających nieruchomość (czynszu, opłaty za użytkowanie wieczyste itp.). Podstawa prawna:Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

odpowiednio na własność lub w użytkowanie wieczyste taką samą liczbę działek, których łączny metraż jest równy powierzchni jego dotychczasowych nieruchomości. Jeżeli nie ma możliwości przydzielenia nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej, za różnicę dokonuje się odpowiednich dopłat w gotówce. Metraż

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

Z treści listu wynika, iż przedmiotem prac budowlanych będzie - w rozumieniu prawa - nie zmiana sposobu jego użytkowania, ale tak naprawdę - przebudowa. Zmiana sposobu użytkowania Jako zmianę sposobu użytkowania budynku traktuje się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym (lub jego części

Podział działki

części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa (na skutek zasiedzenia); realizacji roszczeń do nieruchomości wynikających z odrębnych ustaw (np. rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości za granicami RP); realizacji przepisów dotyczących

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

przykładu w przypadku umowy o pracę będzie to zwykle zaświadczenie o dochodach. 3. Akt notarialny potwierdzający własność działki 4. Księga Wieczysta- proszę pamiętać, że nie każdy bank akceptuje wydruk elektroniczny. Wtedy należy uzyskać odpis zwykły z sądu. 5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 6. Warunki

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

. Nieruchomość w spadku - jak zarządzać majątkiem dziecka Urzędowa wycena Wartość nieruchomości podlega jednak również obowiązkowemu oszacowaniu, przede wszystkim w celu ochrony interesów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, gdy zachodzi potrzeba: - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

Uważaj na pułapki czyhające przy wynajmowaniu mieszkań

rodziców, bo najczęściej to właśnie oni podpisują umowę i płacą comiesięczny czynsz. Rodzice jako strona umowy pokrywają też ewentualne szkody, które wyrządzisz w mieszkaniu, np. podczas hucznej imprezy. Jeśli zepsuje się zamek w drzwiach w codziennym użytkowaniu, szkody pokrywa zwyczajowo właściciel

Moje, czyli nasze

Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym ta sama rzecz należy jednocześnie do kilku osób. Przedmiotem wspólnej własności mogą być również konkretne prawa, na przykład wspólne prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. W prawie polskim przewiduje się dwa rodzaje współwłasności: łączną lub

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dokumenty potwierdzające wymienione w przepisie tytuły prawne należy dołączyć do wniosku o wydanie

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, - pozwolenie na budowę, gdy zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego

Po pierwsze działka

starostwa - tam znajduje się ewidencja gruntów i budynków. Znajdziemy tam dane określające: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest

Przed zakupem działki

przystąpić do aktu notarialnego. Przy rozmowach z właścicielem warto zapytać, jak nabył do niej prawo (kupno, spadek, darowizna, użytkowanie wieczyste) i czy nie ustanawiał na rzecz innych osób prawa pierwokupu. Księga wieczysta Oprócz danych właściciela księga wieczysta zawiera wiele informacji

Okna i drzwi: ochrona przed włamaniem

i pozwala precyzyjnie określić stopień bezpieczeństwa produktów. Norma określa V klas bezpieczeństwa. Nowoczesne okna charakteryzują się co najmniej trzecią klasą, co daje gwarancję bezpiecznego użytkowania. Większość okien dachowych ma szybę hartowaną, a niektórzy producenci oferują wieczystą

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy gmina nie ma aktualnego planu

Sąsiad wstrzymuje nam budowę domu

. Przesunęłam w projekcie dom dalej, w głąb działki, na ile mogłam - znowu protest, że dzieci będą hałasować na podwórku pod jego oknami. I tak ciągle walczy z nami. Mój projektant twierdzi, iż sąsiad, który pozwolenie na budowę dostał w 1992 roku, a w 2003 zgłosił dom do użytkowania, popełnił samowolę

Nieruchomość kupię

, iż w równie dużym stopniu należy zwrócić uwagę na stan prawny nieruchomości. Przede wszystkim powinniśmy zajrzeć do księgi wieczystej. Księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych ze względu na położenie danej nieruchomości. Są jawne, co oznacza, że

Odrzucić czy przyjąć spadek

, - własność i współwłasność rzeczy (nieruchomości, samochodów, dzieł sztuki, biżuterii), - użytkowanie wieczyste nieruchomości, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - środki finansowe na rachunkach bankowych, - prawo pierwokupu lub odkupu, - autorskie prawa majątkowe, - obligacje, udziały i akcje

Bezpieczne okna dachowe

Obecnie produkowane okna dachowe charakteryzują się nie tylko wysoką trwałością, dużą energooszczędnością i wygodną obsługą, ale także - co bardzo istotne - zwiększonym bezpieczeństwem użytkowania. Bezpieczne pakiety szybowe Okna dachowe to specyficzne produkty, ponieważ są montowane w połaci

Opłata planistyczna

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (albo jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa ją, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta pobiera ustaloną w tym planie jednorazową opłatę, która nosi nazwę opłaty planistycznej i jest dochodem własnym

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającego na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - jeżeli w gminie nie ma aktualnego planu zagospodarowania

Realizacje domów: dom z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

się wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków, które już istnieją. By uzyskać

ŁADNY DOM, NUMER 12/2010

odkręcamy kran w kuchni. Dlatego baterie zlewozmywakowe muszą sprostać wielu oczekiwaniom. Umywalki różnych kształtów. Dziś wybór umywalek przyprawia o zawrót głowy. Mają wiele kształtów i kolorów. Ale czy są wygodne w użytkowaniu? Elewacja bez nalotu. Zielony i szary nalot na elewacji na pewno nie jest

Prąd bez stacji na działce

na darmowe użytkowanie gruntu nie ma, a zakład nie ma możliwości pociągnięcia słupów lub rury gdzie indziej, o ustaleniu służebności zadecyduje sąd (w postępowaniu sądowym również można domagać się ustanowienia odpłatnej służebności). Ustalenie służebności będzie ujawnione w księdze wieczystej

Kupno domu z drogą

, jest też składnica. Jednym słowem - ten kawałek drogi, który mam obowiązek naprawiać, konserwować i płacić za jego użytkowanie, jest częścią drogi leśnej używanej przez wielu użytkowników, w tym moich sąsiadów mieszkających bliżej drogi publicznej, którzy kupili swoje posesje kilka lat temu. Jak mam

Kupno domu w budowie

nieruchomość została odziedziczona czy darowana. Dlatego należy upewnić się, czy osoba, która przedstawia się jako właściciel, w rzeczywistości nim jest. W tym celu należy sprawdzić aktualny stan księgi wieczystej. Można to zrobić w sądzie rejonowym, w wydziale ksiąg wieczystych, właściwym ze względu na

Odbierz VAT

lub wypisu z księgi wieczystej), faktury dokumentujące poniesione wydatki, pozwolenie na budowę (jeśli odliczenia dotyczą budowy wymagającej pozwolenia), pozwolenie na użytkowanie domu lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji - jeśli chodzi o budowę zakończoną, albo dokument potwierdzający

Jak odebrać wywłaszczone

urzędu gminy) albo - część działki, której zwrotu domaga się właściciel, przylega do terenu również będącego jego własnością. Uwaga! Prawo do żądania zwrotu części nieruchomości nie przysługuje, jeśli przed 1 stycznia 1998 r. działka została sprzedana (albo ustanowiono na niej prawo użytkowania

Kupisz - zapłacisz

mieszkalnego, nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego. Zwolnienie to dotyczy również gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego (lub udziału w takim gruncie albo prawa wieczystego użytkowania

Jak wybrać dobrego dewelopera?

deweloper będzie budował, należy poprosić go o aktualny odpis z księgi wieczystej (lub przejrzeć ją osobiście w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego) i sprawdzić: - położenie i powierzchnię działki (czy są zgodne z tym, co twierdzi deweloper), - kto jest właścicielem działki (powinien być nim tylko

Za wąska droga dojazdowa do działki

, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m; przy czym wymiar ten dotyczy samego ciągu jezdnego, bez części dla pieszych. Potwierdza to Wyrok Wojewódzkiego Sądu

Siedlisko w świetle prawa

spełnia ustawowych warunków bycia rolnikiem, musi odrolnić działkę, żeby wybudować dom. 3. Jak zostać rolnikiem? Rolnikiem według przepisów obowiązującego prawa jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie

Jak sprzedać dom bez podatku

mieszkaniowej; prawo wieczystego użytkowania gruntów. Od kiedy liczyć pięć lat Pięć lat, jakie musi upłynąć od dnia kupna nieruchomości do dnia jej sprzedaży, liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Zatem, jeśli dziś sprzedajemy mieszkanie kupione: w lipcu 2000

Sprzedaż domu. Kiedy trzeba zapłacić podatek?

, a także gruntu (albo prawa do jego wieczystego użytkowania), związanego z tym budynkiem lub lokalem; - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - nabycie gruntu (lub prawa jego wieczystego użytkowania) przeznaczonego

Dom kupiony w worku

to zdecydowaliśmy się ją kupić. Nie działa też w odniesieniu do wad wynikających z jej codziennego użytkowania, na przykład kupiliśmy używany dom, w którym są zniszczone podłogi. WADY PRAWNE. Jeśli kupiona przez nas nieruchomość: nie była własnością sprzedającego, na przykład: mąż sprzedał działkę

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

. Potrzebna nam też będzie betoniarka (za wypożyczenie 100-litrowej zapłacimy 25 zł za dobę). Na co pozwolenie, a na co nie? Zgodnie z art. 29 prawa budowlanego nie musimy mieć pozwolenia na budowę: obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

; - Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością (musisz pokazać, że jesteś właścicielem działki, na której zamierzasz budować dom lub np. masz użytkowanie wieczyste); - jeśli jest wymagana, to trzeba mieć ważną decyzję o warunkach zabudowy . Po złożeniu przez ciebie wszelkich niezbędnych

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

znacząco wpływać na środowisko naturalne; oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością (musisz pokazać, że jesteś właścicielem działki, na której zamierzasz budować dom lub np. masz użytkowanie wieczyste); jeśli jest wymagana, to ważną decyzję o warunkach zabudowy. Przed wydaniem

Mój jest ten kawałek drogi

nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości". - 113 ust. 3: "Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część". - 128 ust. 1: "Wywłaszczenie własności

Najnowsze