wieniec stropowy

wieniec stropowy

Wieniec stropowy

Wieniec stropowy to element konstrukcyjny stropu. To układana na obwodzie domu belka żelbetowa, opierająca się na ścianach nośnych. Wieńce stropowe warto też układać na wewnętrznych ścianach nośnych. Wieniec stropowy wykonuje się na budowie ze zbrojonego betonu. Na wieńcu stropowym opiera się też więźbę dachową.

Wieniec stropowy usztywnia i stabilizuje konstrukcję domu. Jest jednym z elementów, które zapobiegają nierównomiernemu osiadaniu fundamentów, a w efekcie pękaniu tynku czy nawet ścian.

Wieniec stropowy jest wykonany z innego materiału niż ściany i może stać się mostkiem termicznym. Należy go pokryć warstwą ocieplenia razem ze ścianą - dwu i trójwarstwową. Przy ścianach jednowarstwowych ocieplenie wieńca stropowego należy wykonać już na etapie układania wieńca.

Tekst Ignacy Kowalski

Wieniec stropowy

Wieniec stropowy

Leżący na ścianach zewnętrznych wieniec stropowy jest tym dla konstrukcji domu, czym obręcz dla dębowej beczki. Dzięki wieńcom budynek jest zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne osiadanie.

Wieniec stropowy: zbrojenie i izolacja termiczna

Wieniec stropowy jest belką żelbetową, którą wykonuje się na ścianach nośnych. Jej zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu. Dzięki temu jest on zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne osiadanie.

Wieniec stropowy

Wieniec stropowy to obwodowa belka żelbetowa, ułożona na ścianach nośnych, będąca zwieńczeniem żelbetowego stropu każdej kondygnacji.

Zobacz wideo

Zbrojenie podłużne ław fundamentowych i wieńców stropowych

Zbrojenie podłużne ław fundamentowych i wieńców stropowych

Ławy fundamentowe powinny też - podobnie jak wieńce stropowe - uchronić budynek przed uszkodzeniami, które mogą być wywołane przez nierównomierne osiadanie gruntu lub jego drgania. Aby mogły one dobrze spełniać to zadanie, zbroi się je podłużnie jednakowo górą i dołem (najczęściej po dwa pręty o

Ścianki kolankowe: dobry projekt i prawidłowe wykonanie

Ścianki kolankowe: dobry projekt i prawidłowe wykonanie

zbrojenie, a całość zalewa mieszanką betonową. Słupki żelbetowe połączone na dole z wieńcem stropowym powinny być jeszcze spięte dodatkowym wieńcem na górze (nie jest to konieczne, jeśli rozstaw słupków jest mniejszy niż 1,5 m). Jest to pozioma belka żelbetowa wykonana na ścianach kolankowych

Ściany kolankowe

Ściany kolankowe

ściany mają 80-110 cm wysokości lub są jeszcze wyższe, trzeba je koniecznie usztywnić słupkami żelbetowymi, połączonymi solidnie z wieńcem stropowym. Bez tego byłyby zbyt słabe, by bezpiecznie przenieść działające na nie obciążenia. Słupki powinny mieć konstrukcję żelbetową, a ich zbrojenie musi być

ŁADNY DOM, NUMER 2/2011

ŁADNY DOM, NUMER 2/2011

Jak je zrobić, żeby skutecznie chroniły dach przed przeciekami. Stropy - Wieniec stropowy. Jest dla konstrukcji domu tym, czym metalowa obręcz dla dębowej beczki. PRACE INSTALACYJNE Ogrzewanie - Gruntowa pompa ciepła. Z rodziną Zielińskich wybieramy ogrzewanie domu. Ogrzewanie - Nie tylko

Nadbudowa domu - cz. 4: ściany zewnętrzne

Nadbudowa domu - cz. 4: ściany zewnętrzne

(lub przynajmniej stalowymi kotwami), zamocowanymi w wieńcu stropowym i połączenia ich wieńcem dachowym. Jeśli nie ma wieńca, to należy go wylać, a na ścianach kolankowych wykonać dodatkowy wieniec pod murłatę. Jeżeli ściany kolankowe wymurowano bez połączenia ze stropem, można je jeszcze uratować

Oparcie dachu stromego na ściankach kolankowych

Oparcie dachu stromego na ściankach kolankowych

wypuszczone jest z wieńca stropowego. Kotwy mocujące murłaty powinny być wypuszczone albo bezpośrednio ze słupków żelbetowych, albo z wykonanego na nich wieńca dachowego. Jeśli słupki żelbetowe są gęsto rozstawione (np. co 1,5 m), wykonywanie wieńców dachowych nie jest konieczne. Wieniec mocowany w ścianach

Ściany poddasza

Ściany poddasza

obwodowy (na zdjęciu) lub różnego rodzaju usztywnienia, np.: - ściana nośna, przemurowana ze ścianą szczytową; - żelbetowe belki (zespolone z wieńcem pod murłatę w ścianie kolankowej); - słupki wystawione z wieńca stropowego niższej kondygnacji. Żelbetowe wzmocnienia W ścianach jednowarstwowych (bez

Jak dobrze zbudować ściany poddasza

Jak dobrze zbudować ściany poddasza

każdym domu z użytkowym poddaszem muszą być ściany kolankowe; murłatę można ułożyć także bezpośrednio na wieńcu stropowym (na stropie). Jednak - o czym warto pamiętać przy wybieraniu projektu - poddasze z takimi ścianami jest praktyczniejsze i łatwiejsze w użytkowaniu, niż poddasze bez nich. Szczytowe

Źle zadeklowane pustaki stropowe

Źle zadeklowane pustaki stropowe

wszystkie skrajne pustaki - przylegające do wieńców stropowych, żeber rozdzielczych i kominów - trzeba zadeklować, czyli zaślepić z jednej strony ich otwory. W przeciwnym razie mieszanka betonowa mogłaby się dostać do ich wnętrza, zwiększając tym samym obciążenie stropu. W dodatku za ten zmarnowany beton

Ślepa ścianka kolankowa

Więźba dachowa może się opierać na ściankach kolankowych lub bezpośrednio na ścianach zewnętrznych, czyli na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji. Jeśli na poddaszu nie ma ścian kolankowych, połać dachu schodzi aż do samej podłogi. Adaptacja takiego poddasza jest trudniejsza, bo przestrzeń na

Beton komórkowy: jak kupić, jak murować?

Beton komórkowy: jak kupić, jak murować?

traconym, umożliwiającym wykonywanie na budowie niektórych elementów żelbetowych, na przykład mocno obciążonych nadproży, belek dłuższych niż elementy prefabrykowane, wieńców stropowych i słupów. W takich kształtkach umieszcza się zbrojenie, potem - od strony zewnętrznej w murach dwu- i trójwarstwowych, od

Zbrojenie: fundamenty, ściany, stropy

Zbrojenie: fundamenty, ściany, stropy

wewnętrznych nośnych są również wieńce żelbetowe, czyli belki, których zadaniem jest spięcie budynku. Dzięki wieńcom budynek jest zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne osiadanie. Ich zbrojenie stanowią zwykle cztery pręty o średnicy 12-16 mm, przeważnie ze stali żebrowanej, które układa się po dwa

Słabe miejsca ścian jednowarstwowych

Słabe miejsca ścian jednowarstwowych

pęknięć jest szczególnie duże. W takich domach warto w narożnikach ścian umieścić w spoinach poziomych zbrojenie zrobione z cienkich prętów. Przemarzanie. Mostki cieplne pojawiają się najczęściej wokół wieńców stropowych, otworów okiennych i drzwiowych oraz na spoinach między bloczkami lub pustakami

Zbrojenie: najczęściej popełniane błędy

Zbrojenie: najczęściej popełniane błędy

przykład słupa). Startery pod słup przygotowane do zalania w stopie fundamentowej/Fot.: Tomasz Rybarczyk Aby więc wykonać słupy w ścianach kolankowych, należy przygotować startery w wieńcu stropowym. Takie powiązanie ze sobą prętów pozwala zachować ciągłość żelbetowej konstrukcji. Wymaga to jednak od

Ściany jednowarstwowe - detale i wykonanie

Ściany jednowarstwowe - detale i wykonanie

to nadproża i wieniec stropowy (źle zrobione będą przemarzać) oraz mury pod otworami okiennymi i narożniki (mogą się rysować). Nadproża w ścianach jednowarstwowych Najwygodniej skorzystać z gotowych elementów systemu, ciepłych i fabrycznie zbrojonych. Belki nadprożowe mają różną długość i wysokość, a

Najczęściej popełniane błędy przy betonowaniu

Najczęściej popełniane błędy przy betonowaniu

wybudować domu. Zawsze znajdą się elementy konstrukcji (ławy fundamentowe, płyta fundamentowa, nadproże, wieniec stropowy, słup, strop), które wymagają zastosowania betonu. Mimo że w obecnej postaci jest on stosowany już od dwóch stuleci, to przy betonowaniu wciąż popełniane są błędy. A przecież nawet

Jak budować z ceramiki?

Jak budować z ceramiki?

układa się zbrojenie wieńców stropowych oraz żeber głównych, rozdzielczych, a także, jeżeli to konieczne, żeber pod ściany działowe. Przed układaniem betonu pustaki należy polać wodą. Zapobiegnie to odciąganiu jej z betonu oraz oczyści pustaki z kurzu. Żebra betonuje się jednocześnie z warstwą

Izolacja termiczna ścian dwuwarstwowych

Izolacja termiczna ścian dwuwarstwowych

rozprężenia. Ubytków pomiędzy płytami nie można uzupełniać klejem, gdyż będzie on stanowił mostek termiczny. Nadproża. Podobnie, jak wieniec stropowy są ocieplane razem razem ze ścianą warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Wieniec stropowy. W ścianach dwuwarstwowych wieniec, czyli belka żelbetowa, ma

Budowa domu: stropy systemowe

Budowa domu: stropy systemowe

Do budowy domu z jednowarstwowymi ścianami warto wybrać cały system z betonu komórkowego, składający się z pasujących do siebie i wzajemnie się uzupełniających elementów - gotowych nadproży, bloczków do ocieplania wieńców oraz elementów stropowych. Dzięki temu łatwo jest wyeliminować mostki

Kupujemy beton komórkowy

Kupujemy beton komórkowy

z tego samego materiału co ściana. Jednak bloczki są jedynie częścią systemu składającego się z pasujących do siebie i wzajemnie uzupełniających się elementów: gotowych nadproży i kształtek do ich wykonywania, bloczków docieplenia wieńców oraz elementów stropowych. Zastosowanie całego systemu to

Mostki termiczne: jak je eliminować?

z gruntem, czyli na przykład w miejscu montażu stolarki okiennej i drzwiowej, przy płycie balkonowej, wieńcach, nadprożach czy przy ścianach fundamentowych. Choć nie da się całkowicie wyeliminować miejsc przyspieszonej ucieczki ciepła, można je znacznie ograniczyć. Przede wszystkim należy wybierać

Bądź inspektorem na swojej budowie - odbiór stropu

zbrojenie wieńców stropowych zostało odpowiednio zakotwione w narożach i skrzyżowaniach typu T. W tych miejscach końce prętów podłużnych powinny być wygięte pod kątem 90° i dochodzić do prętów zewnętrznych. Gdy wykonawcy nie chcą wyginać prętów, powinni zastosować dodatkowe pręty o tej samej średnicy

Murłata

Murłaty powinny być zamocowane do ścian kolankowych za pomocą stalowych kotew wypuszczonych bezpośrednio ze słupków żelbetowych zakotwionych w wieńcu stropowym. Oparcie krokwi na murłacie. Ma podstawowe znaczenie dla stabilności więźby dachowej krokwiowej i krokwiowo-jętkowej. Często wykonywanym

Rozbudowa domu: dodatkowa kondygnacja na trzy sposoby

kotwami), zamocowanymi w wieńcu stropowym, i połączenia ich wieńcem dachowym. Jeżeli ściany kolankowe wymurowano bez połączenia ze stropem, można je jeszcze uratować przez wykonanie stalowych odciągów łączących murłatę (drewnianą belkę ułożoną na wieńcu dachowym) ze stropem. Rozbudowa domu: doświadczenia

Skąd wziąć beton na budowę?

, a więc do wykonania takich elementów jak fundamenty, stropy, schody, słupy, wieńce stropowe i podkłady podłogowe, najlepiej użyć gotowych mieszanek betonowych o wymaganej klasie i konsystencji. Również ze względu na koszty często jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze, niż samodzielne "

Beton komórkowy: ściany jednowarstwowe czy dwuwarstwowe?

ocieplenia, która przykryłaby ewentualne błędy. Ścianę trzeba od razu zbudować dobrze. W tych niewłaściwie wymurowanych mogą pojawić się problemy z przemarzaniem. Mostki cieplne pojawiają się najczęściej wokół wieńców stropowych, otworów okiennych i drzwiowych oraz wzdłuż spoin między bloczkami. Problemom z

ŁADNY DOM, NUMER 06/2014

;? Budowa. Okna w domu energooszczędnym. Wybierając okna i drzwi tarasowe, musimy koniecznie zwrócić uwagę na to, by miały odpowiednie parametry. Budowa. Detal budowlany: wieniec stropowy. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu. Dzięki temu jest on zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne

Ściana szczytowa - naprawa pęknięcia

kominem, ale oczywiście to nie on zawinił, że ściany zaczęły pękać, lecz ludzie, którzy budowali drugi dom. Komin wypadał bowiem w linii ściany szczytowej i gdy przyszło do wykonywania stropu, wykonawca - z braku lepszego pomysłu - po prostu przerwał na jego szerokości żelbetowy wieniec stropowy. Widać

Bardzo ciepłe ściany bez ocieplenia

termicznych, takich jak nadproża lub wieńce stropowe. W tym celu warto stosować systemowe elementy uzupełniające, na przykład gotowe belki nadprożowe lub elementy ocieplenia wieńca; oferują je producenci materiałów ściennych. Zastosowanie gotowych, systemowych elementów uzupełniających przyczynia się również

Jak długo trwa budowa domu? Rok, dwa lata czy... miesiąc?

wykonania stropu można przystąpić do budowy ścian kolankowych na poddaszu, co zajmie od 4 dni do tygodnia. Na wykonanie wieńca pod murłatę trzeba doliczyć dwa dni; - budowa więźby dachowej i ułożenie pokrycia - po upływie kolejnych dwóch tygodni przystępuje się do wykonania konstrukcji dachu i montażu

Ile powinna trwać budowa domu? Jak rozplanować budowę?

powoduje też zbyt szybkiego schnięcia zapraw.Następnie przychodzi pora na stropy gęstożebrowe i monolityczne, które potrzebują szalunków, ale i czasu na uzyskanie pełnej wytrzymałości. Po tym czasie wykonuje się murowanie ścian poddasza i wykonuje na nich wieńce. Najlepiej rozpocząć budowę, gdy tylko mrozy

Nadproża i wieńce w ścianie zewnętrznej

zastosować betonowe nadproża prefabrykowane z licem z płytek klinkierowych. Mocuje się je do nadproża ściany nośnej kotwami. Wieniec stropowy To obwodowa belka żelbetowa, ułożona na ścianach nośnych, będąca zwieńczeniem żelbetowego stropu. Jej zadaniem jest usztywnienie konstrukcji budynku i przeciwdziałanie

Remont starego domu: wymiana instalacji grzewczej

obrębie komina. Jeśli konieczne będą nowe przekucia rur bądź wentylacji, możemy wykonać je tylko po konsultacji z inżynierem budowlanym, który oceni czy nie ingerujemy w elementy nośne budynku. Często zdarzają się sytuacje, w których podczas prowadzenia nowych instalacji rozkuwane są wieńce stropowe

Raport o budowie domu murowanego - część 2: ciepłe ściany zewnętrzne

, które jednocześnie są mocne i ciepłe. Aby nie było w nich mostków termicznych, czyli miejsc słabszych pod względem ciepłochronności, stosuje się elementy systemowe - prefabrykowane nadproża, elementy docieplenia wieńca stropowego i kształtki do wykonania nadproży i słupów. W ścianach z ociepleniem

Domy murowane

wykonania potrzebne są pustaki stropowe, zbrojenie żeber i wieńców oraz mieszanka betonowa, która po ułożeniu tworzy monolityczną płytę nadbetonu. W stropach gęstożebrowych częściowo prefabrykowanych potrzebne będą jeszcze elementy nośne - belki prefabrykowane. O wyborze stropów monolitycznych przesądza

Konstrukcja lukarny

wówczas w wieńcu stropowym ściany zewnętrznej, a ścianki boczne muruje się na stropie. Gdy mury są już gotowe, wykonuje się drewnianą konstrukcję daszku. W lukarnach jednospadowych krokwie opiera się z jednej strony na krokwiach dachu, z drugiej na murłacie ułożonej na ściance frontowej; w lukarnach

Odbiór ścian zewnętrznych - jak kontrolować prace na budowie

pustaków lub bloczków - należy dozbroić. Inne ważne elementy wymagające kontroli, to nadproża, wieńce stropowe i miejsca połączenia ścian nośnych z działowymi. Nadproża Nad wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi muszą być zrobione nadproża. Mogą to być elementy prefabrykowane (które nie wymagają

Dach podparty na krokwiach

Decydują o niej ścianki kolankowe oraz oparcie krokwi na murłatach, na których wspierają się najpopularniejsze konstrukcje więźb dachowych - krokwiowa i krokwiowo-jętkowa. Drewniane murłaty zamocowane są śrubami do krótkich ścianek ustawionych nad ścianami zewnętrznymi na wieńcu stropowym ostatniej

Ściany jednowarstwowe - mur bez wełny i styropianu

takich domach warto w dolnej części narożników ścian umieścić w spoinach poziomych zbrojenie z cienkich prętów (zobacz schemat). Przemarzanie. Słabsze miejsca, przez które ciepło będzie uciekać z domu na zewnątrz (czyli mostki cieplne) pojawiają się najczęściej wokół wieńców stropowych, otworów okiennych

Ławy fundamentowe

dowolnie zmieniane. Betonowe (rzadziej żelbetowe) ławy fundamentowe wraz z wieńcami stropowymi usztywniają budynek i zabezpieczają go przed uszkodzeniami, które mogą być wywołane przez nierównomierne osiadanie gruntu lub jego drgania. Aby ławy mogły dobrze spełniać to zadanie, zbroi się je podłużnie górą i

Ściany dwuwarstwowe

cm, z wełny mineralnej lub styropianu, mocowanego do ściany od strony zewnętrznej; warstwa ocieplenia sprawia, że nadproża i wieńce stropowe nie są mostkami cieplnymi, czyli miejscami zwiększonej ucieczki ciepła. Izolacyjność cieplna Zgodnie z przepisami współczynnik przenikania ciepła U ścian

Koszt budowy domu: ile kosztują stropy

gęstożebrowe Zwykle są one wybierane ze względu za łatwość i szybkość montażu oraz niewygórowany koszt. Do ich wykonania potrzebne są pustaki stropowe, zbrojenie żeber i wieńców oraz mieszanka betonowa, która po ułożeniu tworzy monolityczną płytę nadbetonu. W stropach gęstożebrowych częściowo prefabrykowanych

Rynny na gzymsie

je w ścianach dwuwarstwowych, jako wsporniki zamocowane w murze (pracują podobnie jak płyta balkonowa). By można było w ten sposób wykonać gzyms, konieczne jest wykonanie odpowiedniego deskowania. Po jego zmontowaniu, układa się zbrojenie gzymsu i łączy z wieńcem stropowym. Następnie całość wypełnia

Gzymsy zewnętrzne na trzy sposoby

deskowania, układa się zbrojenie gzymsu i łączy z wieńcem stropowym. Następnie, całość wypełnia się mieszanką betonową i pozostawia do związania. Pozostałe prace wykończeniowe wykonuje się, podobnie jak w dwóch pierwszych sposobach, na etapie wykańczania całej elewacji (gzymsy pokrywa się tynkiem i maluje

Adaptacja poddasza: naprawa i wzmacnianie konstrukcji dachu

przenoszony na ściany kolankowe, muszą być one wzmocnione słupkami żelbetowymi (lub przynajmniej stalowymi kotwami) zamocowanymi w wieńcu stropowym. Aby zmniejszyć rozpór przekazywany przez dach na ściany kolankowe, dobrze jest zmienić jego więźbę z najczęściej spotykanej w małych domach krokwiowo-jętkowej na

Ocieplona ściana: jak naprawić uszkodzenia tynku i ocieplenia

najczęściej w narożach otworów okiennych, na wysokości wieńców stropowych i w narożach budynków. W większości wypadków są skutkiem braku odpowiednich zakładów na stykach pasów siatki, zbyt cienkiej warstwy zaprawy zbrojącej lub stosowania siatki złej jakości. Naprawa jest skomplikowana - trzeba bowiem od

Wymiana okien: stare na większe i mniejsze

chcemy umieścić nadproże, opiera się konstrukcja stropowa i jaki jest jej rodzaj; pozwoli to określić obciążenia od stropu; - strop usztywniono żelbetowym wieńcem stropowym, a jeśli tak, to w jakiej odległości od wieńca będzie wbudowane nadproże. Wieniec stropowy może w pewnych warunkach znacznie

Gotowe więźby na dach

ze sobą elementów, które są odpowiednikami krokwi w więźbie tradycyjnej; - pasa dolnego - podstawy wiązara, która dodatkowo po zamontowaniu dachu może pełnić funkcję belek stropowych ostatniej kondygnacji; - słupków (pionowych) oraz krzyżulców (ukośnych), które są ważnymi elementami konstrukcji

Dachy - encyklopedia budowlana

zakotwiony (wariant gorszy) w ścianach szczytowych, inaczej nie zapewni wystarczającego podparcia konstrukcji dachu. Wieniec stropowy Obwodowa belka żelbetowa ułożona na ścianach nośnych, będąca zwieńczeniem żelbetowego stropu każdej kondygnacji. Zadaniem wieńca stropowego jest usztywnienie konstrukcji

Kupujemy ceramikę budowlaną

względów konstrukcyjnych. Zawsze jednak podają oni szerokość pustaków, od której zależy rodzaj i grubość ściany. Rodzaj ściany. Pustaki o szerokości 8-12 cm stosuje się do wznoszenia ścian działowych, jako osłonę wieńca stropowego i - rzadziej - na warstwę zewnętrzną ścian trójwarstwowych (wymagają

Murowane ściany domu: materiały, konstrukcje, ceny

i wymaga znalezienia wykonawców, którzy dobrze znają tę technologię i mają doświadczenie w pracy z klinkierem. Koszt wymurowania ścian jednowarstwowych z bloczków z betonu komórkowego, spełniającego wymagania termiczne, z elementami systemowymi - nadproża, kształtki U, elementy docieplenia wieńca

Dom murowany czy drewniany

stropowe, gdy tymczasem w technologii murowej stropy z elementów prefabrykowanych mogą mieć ponad 7 i więcej metrów rozpiętości. Rzeczywiście, jeśli założyć, że belki stropowe robi się z drewna przywiezionego bezpośrednio z tartaku, istnieje takie ograniczenie, ale obecnie do budowy domów szkieletowych

Elewacje - rysy i pęknięcia na tynku

lub zbyt szybkiego jego wysychania. Większe pęknięcia całej wierzchniej warstwy ocieplenia (nie tylko tynku, ale też leżącej pod nim warstwy zbrojącej), występują najczęściej w narożach otworów okiennych, na wysokości wieńców stropowych lub w narożach budynków. Również są one efektem błędów

Realizacje domów: dom, który powstał na dawnym parkingu

przedłużeniem ścian parteru lub piętra, wymurowane na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji, nazywane są kolankowymi. Ich wysokość zależy od przeznaczenia i stopnia wykorzystania powierzchni poddasza. Wygodniej jest, jeśli ściana kolankowa jest wysoka - łatwiej wtedy poruszać się pod skosami, jest też więcej

Samodzielnie czy z fachowcem? Budowa systemem gospodarczym, system zleceń lub generalny wykonawca [DOŚWIADCZENIA INWESTORÓW]

przykład krzywe ściany czy nierówny tynk), ponieważ mają one z reguły tylko wpływ na efekt estetyczny. Najgorsze są te błędy, których nie widać, ponieważ od nich najczęściej zależy stan techniczny budynku. Skutki braku hydroizolacji czy źle zazbrojonych elementów żelbetowych (na przykład stropów, wieńców

Pochwała ganku

ganek przekrywa się płytą stropową opartą na ścianie frontowej budynku oraz na słupach (lub na ściankach bocznych ganku). Jako konstrukcję przekrycia stosuje się najczęściej płytę żelbetową lub strop gęstożebrowy. Uwaga! Połączenie stropu nad gankiem ze stropem nad parterem budynku jest potencjalnym

Dach - wymiana pokrycia

. Kominkiem tym ogrzewali cały dom, więc w duże mrozy zdarzało się, że był rozgrzany do "czerwoności". Jak się potem okazało, wykonawcy domu przerwali w miejscu komina wieniec stropowy, pęknięcia ścian były zatem naturalnym wynikiem jego ruchów, wywołanych na przemian ogrzewaniem i stygnięciem. Nie

Najnowsze