zmiana działki rolnej na budowlaną

Tekst Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

Przepisy prawa budowlanego były na przestrzeni lat wielokrotnie nowelizowane. Również w tym roku ustawodawca wprowadził zmiany mające uprościć, a tym samym przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Pod koniec października 2015 roku ruszyły konsultacje dotyczące projektu Kodeksu budowlanego - ustawy, która przede wszystkim ma uporządkować gąszcz przepisów, jakim przez lata obrosło prawo budowlane. Proponowane zmiany miałyby wyraźnie ułatwić życie inwestorom - i to na wszystkich etapach prac.

Zakup działki rolnej

Wybierając działkę rolną pod kątem budowy mamy dwie możliwości: kupno działki pod zabudowę siedliskową lub zakup małej działki i przekształcenie jej w budowlaną.

Czy utwardzenie posesji wymaga pozwolenia na budowę?

Czy utwardzenie posesji wymaga pozwolenia na budowę?

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Wykonanie nawierzchni z kostki wokół domu w innych przypadkach (np. na utwardzenie na działce rolnej lub leśnej, budowa obiektu niewymienionego w zamkniętym katalogu obiektów budowlanych niewymagających

Stare prawo budowlane

Stare prawo budowlane

Aktem prawnym regulującym proces budowy w latach 80. Była ustawa z dnia 24 października 1974 roku prawo budowlane (dz. U. Nr 38 poz. 229 z 1974 r. ze zmianami). Na jej podstawie wydano rozporządzenie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia 3 lipca 1980 roku w

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

- opisowej i rysunkowej. W pierwszej znajdziemy wiele ważnych informacji na temat możliwości budowy domu - wskazane są przeznaczenie działki, liczba kondygnacji i maksymalna wysokość budynku, rodzaj dachu, powierzchnia zabudowy, kwestie związane z możliwością budowy szamba lub przydomowej oczyszczalni

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

ogrodów działkowych, administrowanym przez Zarząd Ogrodów Działkowych. Co należy zrobić, abym mógł na niej wybudować dom jednorodzinny? Karol R. Działka budowlana Zgodnie z uregulowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem działki budowlanej należy rozumieć nieruchomość

Dom na zboczu nadwarciańskiej dolinki

Dom na zboczu nadwarciańskiej dolinki

się jednak nie zrażać. Ustalili, że mają szansę na odrolnienie ziemi. Szybko wpadli też na pomysł, aby nieruchomość kupić wspólnie z innymi chętnymi do zmiany miejsca zamieszkania. Dało to im rzadki luksus dobierania sobie sąsiadów - a podziału gruntu na sześć działek budowlanych postanowili dokonać

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

zagospodarowania przestrzennego tj. sprawdzić, czy działka jest przeznaczona pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Może się okazać, że działka ma np. przeznaczenie rolne i nie można na niej wybudować domu lub że jest przeznaczona dla innego rodzaju zabudowy, np. usługowej lub przemysłowej, albo przebiega

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

są wystarczające lub planowana jest ich rozbudowa; - działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc; - decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

ważniejsze, miało służyć uporządkowaniu przepisów  prawa budowlanego, które przez 21 lat funkcjonowania ustawy obrosły tak wieloma zmianami, że nadszedł już czas na usystematyzowanie zebranych tam regulacji. Ustawa kodeks budowlany miałaby zastąpić Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

;- teren ma dostęp do drogi publicznej;- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (zaliczyć do

Siedlisko w świetle prawa

Siedlisko w świetle prawa

mieszkalnego - przeznaczonego na potrzeby prowadzonego lub planowanego gospodarstwa rolnego nie wymaga zmiany takiej działki na cele nierolne. Natomiast jeśli planowana inwestycja nie ma związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, inwestor przed rozpoczęciem robót jest obowiązany taki grunt odrolnić. 7. Czy

Tu na razie jest ściernisko

Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany. Działka w planach gminy Kto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od

Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem gospodarczym

działkę oraz projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami. W przypadku projektu typowego niezbędna jest dokument zaświadczający o adaptacji projektu do warunków lokalnych. Urząd powinien wydać pozwolenie na budowę w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Jeśli sytuacja jest z

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

, w praktyce, na swojego syna lub wnuka). Przepisy o opłacie planistycznej stosuje się jednak, jeśli nastąpi zbycie nieruchomości przez owego następcę. Wysokość opłaty przed sprzedażą Jeśli właściciel działki, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, chciałby przed

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krok pierwszy: szukasz działki Ustal, ile metrów ma mieć twój dom - dowiesz się, jak dużej działki potrzebujesz. Przyjmuje się, że pod stumetrowy dom wystarczy działka o pow. 450-500m kw. Dom o powierzchni 200 m kw. zmieści się na działce 750-800 m kw. Ale w niektórych rejonach działki budowlane

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

potrzebne media; gmina przyjmuje ją do akceptacji, a jej wymogi zamieszcza w decyzji o warunkach zabudowy); 4) teren nie jest rolny ani leśny (to bowiem wymagałoby zmiany jego przeznaczenia na cele budowlane, niemożliwej do formalnego przeprowadzenia wobec braku planów); 5) decyzja jest zgodna z przepisami

Dom osadników z XXI wieku

Dom osadników z XXI wieku

względów na wywalczone zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, żaden taki tu nie powstanie. Takiej szansy nie mogli zmarnować. Na początek - jasne reguły Agacie i Jarkowi udało się kupić wymarzony teren w otwartym przetargu organizowanym przez Agencję Nieruchomości rolnych. Po odrolnieniu podzielili

ŁADNY DOM, NUMER 9/2010

ŁADNY DOM, NUMER 9/2010

indywidualny. Kto postępuje roztropniej? Inspiracja z gotowego. W Polsce większość działek pochodzi z parcelacji terenów rolnych. Są na ogół wąskie i długie. Zdarza się, że gotowy projekt w żaden sposób nie pasuje do parceli. PRACE BUDOWLANE Najpopularniejsze ocieplenie. Większość polskich domów ociepla się

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Problem w tym, że większość takich nieruchomości ma już swoich właścicieli, albo są one horrendalnie drogie. Dlatego częściej trafiamy na kilka lub kilkanaście umiejscowionych obok siebie małych działek o nieregularnych kształtach - niektóre w dodatku mają utrudniony dostęp do drogi publicznej. Nie

Przed zakupem działki

działka z wpisanym w dziale trzecim prawem drogi koniecznej na rzecz sąsiadów - oznacza to bowiem konieczność znoszenia ich przejazdów przez naszą nieruchomość. Przeznaczenie działki Informację o tym, czy działka ma status budowlany, czy rolny i jakie są plany co do terenów do niej przylegających (czy w

Nieruchomość kupię

Nieruchomość kupię

wybudujemy na niej dom, będziemy musieli uzyskać zgodę na jej odrolnienie. Polega ono na zmianie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania z rolnej na budowlaną oraz na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. W tym celu powinniśmy złożyć specjalne podanie o zmianę przeznaczenia gruntu we

Krótka instrukcja, jak postawić dom

plan. teren musi mieć dostęp do drogi publicznej; istniejące lub projektowane uzbrojenie działki ma być wystarczające do rozpoczęcia budowy; działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne. Decyzję powinieneś otrzymać w ciągu miesiąca od

Mój jest ten kawałek drogi

przeprowadzanych niekontrolowanych podziałów prywatnych terenów rolnych na budowlane i rekreacyjne można oglądać w całej Polsce. Są takie osiedla, gdzie drogi dojazdowe mają zaledwie 6 albo 4 (a nawet mniej!) metrów szerokości. Nie mają łuków niezbędnych do skrętu pojazdów większych od roweru, często mają za to

Numer 11/2008

od małego wybiegu - kupna taniej działki rolnej, która miała gwarancję przekwalifikowania na budowlaną. WIZYTY W nowym domu Otwarty na świat - Kiedy w jednym z pierwszych numerów naszego miesięcznika pojawiła się prezentacja domu Krzysztofa Zanussiego, chyba mało kto przypuszczał, że dziesięć

Wybieramy "Dom roku" 2012 - zagłosuj!

Jarek od dawna chcieli wyprowadzić się z miasta. Udało im się kupić wymarzony teren w otwartym przetargu organizowanym przez Agencję Nieruchomości rolnych. Po odrolnieniu podzielili go na dziewiętnaście działek budowlanych. W międzyczasie wspólnotową ideą zainteresowali członków rodziny, najbliższych

Ogród pełen zapachów

gospodarstwo rolne z myślą o założeniu szkółki roślin ozdobnych. Zaczęli od remontu istniejących budynków. W małym domu po poprzednich właścicielach zamieszkali rodzice gospodyni, a stary budynek gospodarczy młode małżeństwo adaptowało do własnych potrzeb. Dopiero później, kiedy przyszło na świat dwoje dzieci

Działka na urodziny

dzienną i zamkniętą kuchnią na parterze oraz z trzema sypialniami na poddaszu, zdecydowaliśmy się go kupić, nie oglądając już nawet innych propozycji. Pomysły na oszczędności Dom chcieliśmy zbudować jak najtaniej, co nie oznacza, że nie zwracaliśmy uwagi na jakość materiałów budowlanych. Wręcz

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; - teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; - decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Może się jednak zdarzyć, że po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach

Nieruchomość w spadku - jak zarządzać majątkiem dziecka

czynności faktycznych przekraczających zwykły zarząd należą: - zmiana przeznaczenia domu, na przykład z mieszkalnego na użytkowy; - zmiana charakteru gospodarstwa lub siedliska, na przykład z rolnego na hodowlany; - przebudowa, nadbudowa lub rozbiórka domu; - dokonanie znacznych nakładów na rzecz

Decyzja o warunkach zabudowy: budowa bez planu zagospodarowania przestrzennego

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc; - decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami, dotyczącymi między innymi ochrony środowiska i zdrowia ludzi lub dziedzictwa

Problem z odrolnieniem działki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i wszelkie działania budowlane niezgodne z jego zapisami - w tym budowa na gruncie rolnym bez prawa zabudowy - traktowane są jako samowola budowlana. Jedyną szansą na planowaną inwestycję jest zmiana planu. Zmiana planu

ZOBACZ TEŻ WIDEO