zwrot podatku

Małgorzata Kapelusiak

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Chciałbym odzyskać VAT za materiały budowlane. Jakie dane wpisać na fakturze?

Zmiana VATu. Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

W jaki sposób ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych? Jakie są limity i w jaki sposób wyliczyć kwoty zwrotu? Jakie dostarczyć dokumenty i gdzie szukać listy materiałów objętych zwrotem?

Pożyczka na budowę

Wielu z nas, decydując się na budowę domu czy kupno mieszkania, siada z kartką i skrupulatnie podlicza swoje aktywa. I zwykle saldo wychodzi nam ujemne... Część osób pomaga sobie wówczas, zaciągając kredyt w banku. Są jednak i tacy, którzy wolą omijać instytucje finansowe i liczą na dobrą wolę rodziny i przyjaciół, czyli chcą pożyczyć od nich pieniądze.

Domy w programie MdM: budowa systemem gospodarczym

Domy w programie MdM: budowa systemem gospodarczym

złotych; warto podkreślić, że limit nie podwaja się - dotyczy łącznie obojga małżonków.) - wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot podatku - podpis oraz oświadczenie o tym, że nie jest się właścicielem innych budynków lub lokali. Do wniosku dołączyć należy kopie pozwolenia na

Odbierz VAT

Pierwszego maja 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podatek na część materiałów budowlanych wzrósł z 7 do 22%. Państwo zwraca teraz podatnikom tę 15-procentową różnicę. Odliczenie to będzie również możliwe w następnych latach kalendarzowych - zwrot podatku dotyczy bowiem wydatków

Pożyczka od rodziny i znajomych

Pożyczka od rodziny i znajomych

Oprócz dokładnych danych osób, które są stronami umowy, powinny się w niej znaleźć: - przedmiot umowy, którym jest udzielenie pożyczki - kwota pożyczanych pieniędzy powinna być dokładnie określona; - termin zwrotu pożyczki - może być ustalony na konkretny dzień; jeśli nie - przepisy kodeksu cywilnego

Regulamin konkursu - Ciepłe wnętrza na zimę

podatek od nagrody, zgodnie z art. 30 pkt 1,2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Autorzy muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i modyfikację nadesłanych zdjęć lub grafik w zakresie niezbędnym do przygotowania i wyprodukowania nagród. 7. Nagrody zostaną wysłane kurierem do zwycięzców w ciągu 3

Ile kosztują ściany zewnętrzne, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 10

Ile kosztują ściany zewnętrzne, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 10

budujące własny dom, które same kupują materiały budowlane, mogą odzyskać 15% (różnica pomiędzy 23- i 8-procentowym podatkiem VAT) wydatków poniesionych na niektóre z nich (na przykład na cegły, bloczki, dachówki, wełnę mineralną, grzejniki, okna, drzwi). Dlatego warto skrupulatnie zbierać wszystkie

Pożyczka zamiast kredytu

pożyczki - na przykład jeśli dowiedział się, iż stan majątkowy pożyczkobiorcy jest tak zły (okłamał pożyczkodawcę, twierdząc, że posiada dochody z umów o dzieło, podczas gdy od kilku lat utrzymuje się z zasiłków pomocy społecznej), iż wątpliwy jest jej zwrot. Bez podatku Umowa pożyczki co do zasady podlega

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

serwisie Dokąd po pieniądze? Do urzędu skarbowego, w którym zwykle rozliczasz się z podatku. Formularz wniosku o zwrot VAT przygotowany przez urzędników Ministerstwa Finansów wraz z instrukcją, jak go wypełnić, dostaniesz w urzędzie skarbowym. Do wniosku musisz dołączyć plik dokumentów oraz kopie faktur

ŁADNY DOM, NUMER 04/2013

ŁADNY DOM, NUMER 04/2013

nie sprawiają kłopotów w uprawie. GORĄCA LINIA Prawo. Nowe przyłącze prądu. Finanse. Zwrot części podatku VAT. Prawo. Działka rekreacyjna nie jest działką budowlaną. Budowa. Ściana z płytek jak murowana. Budowa. Wykop pod fundamentów prze zimą. Budowa. Źle zadeklowane pustaki. DOM DLA CIEBIE Katalog

Projekty domów spełniających warunki programu MdM

Projekty domów spełniających warunki programu MdM

tę ostatnią opcję, mogą po zakończeniu budowy skorzystać z możliwości zwrotu części podatku VAT, którym obciążone są materiały budowlane i wykończeniowe. Zasady korzystania z programu MdM (Mieszkanie dla Młodych) dla osób, które budują dom systemem gospodarczym: - z programu MdM mogą skorzystać

Co z tą odwróconą hipoteką

Co z tą odwróconą hipoteką

niepodlegających zwrotowi opłat, lub ich części, poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów. Oczywiście, zwraca on bankowi wypłaconą kwotę kredytu z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy. Druga strona, czyli bank, również posiada uprawnienie do wypowiedzenia umowy, w

Regulamin konkursu Blog Design 2015

Regulamin konkursu Blog Design 2015

. 8.1 lit. a) - c ) Organizator uzależnia od wyrażenia przez zwycięzcę zgody na potrącenie z pieniężnej części nagrody wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody oraz od wskazania danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku (imiona, nazwisko, miejsce (adres

Odnawialne źródła energii w domach mieszkalnych

Odnawialne źródła energii w domach mieszkalnych

wykorzystywane do podgrzewania wody, na przykład kotła czy grzałki elektrycznej. Instalacja solarna nie jest tania. Dlatego zwrot nakładów poniesionych na jej montaż zależy głównie od tego, czym podgrzewamy wodę. Jeśli będzie to gaz ziemny, to oszczędności dla 4-osobowej rodziny wyniosą nie więcej 250-300 zł

Żony to dom czy męża?

Żony to dom czy męża?

decydować tylko właściciel gruntu, na którym dom stoi, i to on będzie występował jako strona umowy kupna-sprzedaży. A jeśli - czego nikomu nie życzymy - małżeństwo się rozpadnie, małżonek, który finansował budowę, będzie mógł żądać wyłącznie zwrotu poniesionych przez siebie wydatków. Nie będzie miał

REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO SMS-owego Ładny Dom 1-2/15

REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO SMS-owego Ładny Dom 1-2/15

rachunek bankowy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości uzyskanej nagrody oraz przekazania Fundatorowi danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia należności podatkowej (imienia, nazwiska, PESEL, adres zamieszkania, właściwy urząd skarbowy). Brak uiszczenia zaliczki na

Jak dobrze kupić ładny dom

Jak dobrze kupić ładny dom

, kredytu czy ewentualnej sprzedaży mieszkania lub innych dóbr - możesz przeznaczyć na zakup domu. Weź też pod uwagę to, że z umową kupna-sprzedaży nieruchomości wiążą się dodatkowe opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna (do której notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 22%) i

Rekuperatory - odzysk ciepła z wentylacji

Rekuperatory - odzysk ciepła z wentylacji

rewelacyjnej jak na dzisiejsze czasy stopie zwrotu na poziomie 12,5 % . W dodatku zyski od niej nie są opodatkowane podatkiem Belki.

Dom budowany w weekendy

Dom budowany w weekendy

... zakasaliśmy rękawy (wiele prac budowlanych i wykończeniowych wykonaliśmy samodzielnie bądź z pomocą rodziny). Dzięki temu, że postaraliśmy się szybko kupić działkę i przyspieszyliśmy termin rozpoczęcia budowy domu, udało nam się skorzystać jeszcze z ulgi budowlanej i zwrotu podatku VAT. Ponieważ zamierzaliśmy

Odnawialne źródła energii w domach mieszkalnych

Odnawialne źródła energii w domach mieszkalnych

podgrzewania wody, na przykład kotła czy grzałki elektrycznej. Instalacja solarna nie jest tania. Dlatego zwrot nakładów poniesionych na jej montaż zależy głównie od tego, czym podgrzewamy wodę. Jeśli będzie to gaz ziemny, to oszczędności dla 4-osobowej rodziny wyniosą nie więcej 250-300 zł/rok. Będą one

Informator rynkowy - loża ekspertów: kotły grzewcze

Informator rynkowy - loża ekspertów: kotły grzewcze

gospodarstw w małych miastach i na wsi. W dużych miastach ludzie dysponują większym budżetem, dokładnie planują inwestycję, jaką jest budowa domu i związane z eksploatacją budynku późniejsze koszty. Natomiast przeciętna polska rodzina żyje z dnia na dzień i dla niej zwrot inwestycji w okresie kilku lat jest

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

, że kwota netto dotacji (po potrąceniu podatku od dochodów) wyniesie odpowiednio 20 400 zł i 34 000 zł. Taka wysokość dotacji, według licznych symulacji przedstawianych na łamach naszego miesięcznika, pokrywa w 100% dodatkowe nakłady na doprowadzenie domu o dopuszczalnym przez WT standardzie

Kupno domu z długiem

nieruchomości wszczęto już postępowania egzekucyjne (np. za nieuregulowany, wieloletni podatek od nieruchomości); czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, czyli prawem, na mocy którego wierzyciel (najczęściej bank) może dochodzić zwrotu należnego długu z nieruchomości, bez względu na to, czyją jest własnością

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - inwestuj w pierwsze paliwo, część 7 - kolektory słoneczne

(latem i tak mamy nadwyżki darmowej energii słonecznej). Koszt instalacji solarnej to średnio 10 000 zł, po uwzględnieniu 20% dotacji netto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (dotacja brutto to 45% nakładów, od czego płacimy podatek dochodowy i koszty bankowe). Kwota ta, zdeponowana na lokacie w

Jak kupić dom lub działkę z pośrednikiem

należnego podatku od nieruchomości; zapisy ułatwiające dokonywanie rozliczeń finansowych - na przykład taki, że pieniądze za sprzedawany dom wpłacane będą przez kupującego na rachunek powierniczy i po podpisaniu aktu notarialnego wypłacane sprzedającemu; zapisy, że umowa jest sporządzona w dwóch

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

regularne wydatki. - Z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego oprócz podatku od nieruchomości trzeba uiszczać opłatę roczną uzależnioną od wartości gruntu i celu jego wykorzystania. W przypadku prawa własności płacimy tylko podatek od nieruchomości - wyjaśnia Barbara Granuszewska-Wyrobek

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

-procentowa bonifikata udzielana jest również z urzędu, gdy dotyczy nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Należy liczyć się z obowiązkiem zwrotu zwaloryzowanej, pełnej kwoty bonifikaty, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

Najnowsze